Шрифт

27 мая.

Канон святому мученику Исидору Хиосскому

Святого мученика Исидора, иже во острове Хиосе
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Иси́дор во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Твои́ми моли́твами, му́чениче Христо́в, Иси́доре блаже́нне, с небесе́ просвеще́ние пода́ждь мне́ и благода́ть восхвали́ти пра́здник тво́й честны́й.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Соверше́нно име́я к Бо́гу, Иси́доре му́чениче, се́рдце и ду́шу и непоро́чно стяжа́в житие́, с му́ченики подвиза́лся еси́ до́бре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́нно устро́ив твою́ жи́знь, Иси́доре му́чениче, я́коже некра́домо сокро́вище, ве́ру удержа́л еси́ непрело́жну спасе́ния, всеблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вои́стинну ро́ждши естество́м Бо́га, и́стинно слы́шишися Богоро́дица, вои́стинну зва́ние по коему́ждо Боже́ственным рождество́м, Чи́стая, нося́щи.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Сло́вом направля́емь, стра́стная стремле́ния, сла́вне му́чениче Христо́в, доброде́тельми по́стными, страстоте́рпче, увяди́л еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Име́я непосты́дное душе́вное стремле́ние, сла́вне, всеблагоче́стно испове́дание невре́дно соблю́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостива моли́твами твои́ми все́х Судию́ сотвори́ благоче́стно твое́ восхваля́ющим, страстоте́рпче, торжество́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умертви́ мудрова́ние пло́ти на́шея, Влады́чице, и ду́ши оживи́, Де́во, ве́рою пою́щих Тя́.

Та́же седа́лен, гла́с 3.

Озаря́я подсо́лнечную, все́м возсия́л еси́, движе́ния творя́ к возсия́вшему из Де́вы Богоотрокови́цы, Его́же ра́ди закла́н бы́в, страстоте́рпче, же́ртва благово́нна бы́л еси́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Всего́ в тебе́ Сло́ва все́льшася име́я, я́коже во́ин непобеди́мый, мучи́тельскую посрами́л еси́ горды́ню и, победоно́сец Того́ ра́ди, блаже́нне, бы́в, вене́ц неувяда́емый от Бо́га прия́л еси́, всесла́вне му́чениче Иси́доре.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Юношески погна́л еси́, Иси́доре, враги́ твоя́, си́х истни́л еси́, стра́шным ору́жием Креста́ огражде́н, кре́постию же препоя́сан, и возненави́девших тя́ потреби́л еси́, зовы́й: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

После́дуя сме́рти Влады́чней, Того́ ра́ди стра́сти терпе́л еси́, те́мже нетле́нней тя́ жи́зни, му́чениче, сподо́би Госпо́дь сла́вы, Ему́же в ру́це пре́дал еси́ ду́шу твою́, преблаже́нне Иси́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вопло́щся, обновля́ет всего́ челове́ка, Пречи́стая, сему́ соедини́вся, Отчих не́др не оста́вль, во Твою́ утро́бу всели́тися изво́ли и бога́тством милосе́рдия, во́лею обнища́в, обогати́ ми́р Божество́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Же́ртва принесе́ся непоро́чная и соверше́на твоему́ Влады́це Христу́, и, закла́н бы́в, усе́рдно кро́вь твою́ пролия́л еси́, Иси́доре, приобщи́вся страсте́й Его́ и Ца́рствия Его́ досто́ин насле́дник бы́в.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Укрепля́емь, Спа́се, всеси́льною Твое́ю кре́постию, погаси́л е́сть мглу́ пре́лести, добропобе́дный му́ченик Иси́дор, усече́н бо во главу́, Тебе́ ду́шу Жизнода́вцу благохва́льно предаде́, Влады́ко.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Украша́ется, блаже́нне, твои́ми честны́ми кровьми́ Це́рковь Христо́ва и уясня́ется твои́х страда́ний сопротивле́нием, сла́вне: проти́ву греха́ бо ты́ кре́пко, да́же до кро́ве, противоста́л еси́, Иси́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оскве́рншееся естество́ челове́ческое преступле́нием пе́рвым, и лю́те истле́вшее, и мертво́ бы́вшее возста́вила еси́, исто́чник ро́ждшая па́че ума́ безсме́ртия, Богоро́дице Пренепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Соверше́нную любо́вь к Бо́гу стяжа́в, страстоте́рпче преблаже́нне, бла́г ра́ди нетле́нных вои́стинну земны́х любо́вь оста́вил еси́ и восте́кл еси́, вопия́: прилепи́хся во сле́д Тебе́, Влады́ко.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Яко жени́х благоле́пен, Иси́доре, добро́тами му́ченическими укра́шен, к небесе́м возше́л еси́, ра́дуяся, добротво́рному сия́нию предстоя́ти, моля́ся всегда́ о творя́щих па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Претерпе́л еси́, страда́льче, закла́ние, прозря́ тебе́ ве́чное наслажде́ние и пи́щу присноживо́тную вои́стинну с му́ченики, я́ко му́ченик непобе́димь, восприя́л еси́ и́стинно вене́ц, преблаже́нне Иси́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́е, Влады́чнее селе́ние, све́тлыми де́вства заря́ми светови́дно, я́ко кри́н, сия́ющи посреди́ терно́внаго смуще́ния, Тебе́ молю́ся, Благо́й, согреше́ний пода́ждь ми́ проще́ние.

Конда́к, гла́с 4.

Упра́витель превели́кий вселе́нней ты́ яви́лся еси́, свя́те, твои́ми к Бо́гу моли́твами, те́мже воспева́ем тя́ дне́сь, му́чениче богому́дре, Иси́доре пресла́вне.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не осия́емь, треблаже́нне, духо́вною заре́ю, тя́ пою́щим осия́тися с тобо́ю благоволи́, вопию́щим: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, предо́брых твои́х подвиго́в! и́миже разруши́л еси́ пре́лесть и́дольскую и мучи́тели лю́тыя посрами́л еси́, зовы́й: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всесвята́я Влады́чице Де́во, согреше́ний мои́х ра́ны еле́ем милосе́рдия Твоего́ исцели́, вопию́щаго: благослове́н, Пречи́стая, Пло́д Твоего́ чре́ва.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Ласка́ньми покуша́шеся окра́сти мучи́тель твоего́ терпе́ния кре́пость и си́лу, всеблаже́нне Иси́доре, ко своему́ злоразу́мию, но ты́, богому́дре, — Христа́ бою́ся, — вопия́л еси́, — Ему́же и служу́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Всесве́тло, я́ко со́лнце, ти́хое твое́ лице́, муче́ния ра́дованием я́вльшееся, я́ко а́гнец бо непоро́чен, закла́н бы́в, прине́слся еси́ Бо́гу, Ему́же, я́ко Соде́телю, пе́сньми вопия́л еси́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Светови́дно те́ло твое́ лю́бящим явля́шеся, Ангельским доринося́щим чино́м, блиста́яся, Иси́доре, чуде́с све́тлостьми и благода́тьми чудотворе́ния разли́чными, оби́льная подава́еши исцеле́ния вопию́щим: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вети́йстии язы́цы Тя́ восхвали́ти не мо́гут, о Богороди́тельнице, Мари́е Богоневе́сто! Бо́га бо родила́ еси́, над все́ми су́щаго, Отрокови́це Чи́стая, от деви́ческия неискусобра́чныя утро́бы, Его́же о́троцы благословя́т, свяще́нницы воспева́ют, лю́дие превозно́сят во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тством милосе́рдия соше́дый с небе́с, кре́ст же и сме́рть на́с ра́ди во́лею претерпе́л еси́, я́ко Бла́г. Сего́ ра́ди Иси́дор, на Тя́ взира́я, вопия́ше: соумру́ Тебе́, да жи́в бу́ду, сраспну́ся, да ца́рствую с Тобо́ю.

Припев: Святы́й му́чениче Иси́доре, моли́ Бо́га о нас.

Зако́нно твои́х крове́й на земли́ ка́пли излия́вшияся, Иси́доре, на небесе́х оде́жду тебе́ обагри́ша благоле́пно, истка́ну благода́тию, в ню́же ны́не оде́ян, Христу́ предстои́ши, в черто́зех, преблаже́нне, небе́сных, вене́ц нося́, му́чениче сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко име́я дерзнове́ние ко Христу́, моли́тися не преста́й, Иси́доре, от напа́стей, бу́ри же, и скорбе́й, и страсте́й изба́вити творя́щих па́мять твою́ досто́йно свяще́нную, душе́внаго же спасе́ния прося́, треблаже́нне, твоего́ жре́бия сподо́би.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Спа́са ро́ждшая и Изба́вителя, спасе́ние мне́, Отрокови́це, сподо́би получи́ти, Пречи́стая, прегреше́ний мои́х плени́цы Твои́ми моли́твами разреша́ющи: вся́ бо, я́ко хо́щеши, Ты́ исправля́еши, я́ко носи́ла еси́ в не́дрех все́х Царя́ бла́гостию несравне́нною.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Иси́доре! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святого мученика Исидора, иже во острове Хиосе