Шрифт

26 мая.

Канон первый преподобномученику Макарию, архимандриту Каневскому, Овручскому

Преподобномученика Макария, архимандрита Каневскаго, Овручскаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Христу́, на́с ра́ди с небе́с соше́дшему, после́довал еси́ в по́двизех твои́х, Мака́рие, о́тче на́ш. Его́же моли́ о на́с, ублажа́ющих тя́, проще́ние прегреше́ний дарова́ти на́м, любо́вию же и смире́нием сердца́ на́ша озари́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, гла́с то́йже:

Боже́ственным жела́нием ве́сь са́м себе́ от ю́наго во́зраста Го́сподеви возложи́в, яви́лся еси́ свети́льник све́тлый гра́ду твоему́, поуча́я все́х и́стинней ве́ре и житию́ богоуго́дному, священному́чениче Мака́рие, Овручская похвало́. Сего́ ра́ди, я́ко а́гнец непоро́чный, гони́мый от распрелюби́вых враго́в, возше́л еси́ во оби́тель Ка́невскую, иде́же, я́ко па́стырь до́брый, ду́шу твою́ положи́л еси́ за о́вцы твоя́. И ны́не ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х мы́, гре́шнии, со умиле́нием притека́юще, да́р исцеле́ния прие́млем, многострада́льне: ты́ бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние и все́м, чту́щим тя́, вся́кое исполня́еши тре́бование, моля́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, гла́с 8:

Ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х, преподобному́чениче Мака́рие, мы́, гре́шнии, притека́юще, да́р исцеле́ния прие́млем: ты́ бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние и все́х, чту́щих тя́, вся́кое исполня́еши тре́бование, моля́щеся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н свята́го иной, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Све́т от Све́та, Христе́ Бо́же, от Отца́ пре́жде ве́к рожде́йся и искони́ Сы́й со Отце́м и Ду́хом, мра́к души́ моея́ отгна́в, озари́ у́м мо́й, молю́ся, я́ко да возмогу́ пе́ти Твоего́ уго́дника, Мака́рия свяще́ннаго.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тыми сия́нии Ду́ха облия́й светоно́сный се́й и честны́й пра́здник тво́й чту́щия, страсте́й мглы́ изба́ви и напа́стей, преподобному́чениче Мака́рие.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Му́чеников све́тло обогати́л еси́ благосла́вие Боже́ственное, па́стырскими укра́шся добро́тами и обагри́в кро́вию свяще́ннаго страда́ния твоего́ одея́ние, богоблаже́нне.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Разори́в вра́жия многоплете́нныя ко́зни у́зами страда́ний твои́х, неде́йственна сего́ пове́ргл еси́ на зе́млю, Мака́рие, и нога́ма твои́ма попра́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испо́лнен сы́й благода́ти, испо́лнен и ра́зума Бо́жия, име́л еси́ в тебе́ живу́щую Ду́ха Боже́ственную си́лу, богому́дре, ея́же ра́ди, я́ко со́лнце, просия́л еси́, просвеща́я ве́рныя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Естество́м Соде́теля родила́ еси́, на́с обожи́вшаго па́че ума́ соедине́нием и́стинным, Богоро́дице Пресвята́я, Его́же приле́жно моли́ просвети́ти пою́щия Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Кре́пость ти́ дае́т Христо́с — Вели́кий Страстополо́жник, погуби́ти пре́лесть и посрами́ти врага́, хва́лящася безсту́дно и су́етно свире́пеющаго.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Просвеще́н измла́да ра́зум име́л еси́ и да́же до ста́рости и престаре́ния, богоно́се, Бо́гу угожда́я, отту́ду сла́ву получи́л еси́.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Посе́кл еси́ пре́лести те́рние мече́м духо́вным, Христо́вы ве́ры пло́д неле́стно прине́сл еси́, всеблаже́нне, стори́чный — боле́зни твоя́ Влады́це твоему́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твоя́ кра́сныя я́вственно, преподо́бне, име́л еси́ но́ги, муче́ния к стезя́м ступа́ющия све́тло и главы́ вра́жия сокруша́ющия, Мака́рие многострада́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви мя́ от вся́каго прило́га сопроти́внаго, Ма́ти Де́во Всечи́стая, и се́рдце мое́ просвети́, ве́рою Тя́ сла́вящаго, Всенепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 4:

Мужа́тися и потерпе́ти Го́спода, я́коже учи́т псало́мник, подвиза́яся, терпе́нием и ве́рою ко́зни бесо́вския побежда́л еси́, о́тче Мака́рие, те́м и благода́ть от Христа́ прие́м, чуде́с дея́ния явля́еши пресла́вно. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пою́щим свяще́нную па́мять твою́.

Сла́ва:

По́стнически лука́ваго попра́в, страда́льчески, му́чениче Христо́в, просла́вился еси́, претерпе́в му́жески соверше́нным умо́м, те́мже причта́лся еси́ лико́м му́ченическим и ве́чнующее ца́рство стяжа́л еси́, помяни́ на́с, соверша́ющих ве́рою па́мять твою́.

И ны́не, Богородичен:

Попече́ньми жите́йскими и молво́ю многомяте́жною побежда́еми и грехми́ отягча́еми, к Тебе́, Блага́я Влады́чице, прибега́ем, моля́щеся: страсте́й на́ших грехо́вных умири́ смуще́ние и вы́шняго прича́стия сподо́би на́с, благоче́стно покланя́ющихся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Превознесе́ннаго держа́вою нече́стия го́рдаго мучи́теля ко Влады́це боже́ственными воззре́нии разрази́л еси́, взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Страда́лец зако́нен, боле́зньми по благоче́стии обложи́вся, яви́лся еси́, пребога́те, мучи́телей суровства́ не ужаса́яся.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Ше́ствия твоя́, Ду́хом Боже́ственным иду́ща, запя́ша ше́ствия лука́ваго и пу́ть пра́в мно́гим яви́шася.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тве́рдым умо́м беззако́ннующему сопроти́влься, муче́ния вене́ц прия́л еси́, му́жески пострада́в, свяще́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отягче́на сно́м уны́ния, к покая́ния у́тру мя́ Твое́ю неусы́пною моли́твою, Влады́чице, воздви́гни, моля́ Сы́на Твоего́, и спаси́ мя, еди́на Спа́са ро́ждшая.

Пе́снь 5

Ирмос: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́, но мы́ Тя́, Единоро́дне, Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́, от но́щи у́тренююще, воспева́ем Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Му́ченическими венча́ почестьми́ по́стническия твоя́ труды́ и́стинно, преподо́бне Мака́рие, Подвигополо́жник Еди́н Бо́г на́ш, на уби́йцы укрепи́вый тя́.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Нога́ твоя́ ста́ проро́чески, му́чениче, на правоте́, непреста́нным мудрова́нием подпина́ющи многоко́зненнаго, стезя́ми муче́ния удобря́емая.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Струя́ми страда́льческими крове́й твои́х потопи́л еси́ мо́ре безбо́жия, ре́ки же исцеле́ния, Мака́рие, источи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бен в преподо́бных показа́лся еси́, сла́вне, и, в му́ченицех све́тло чу́дно пострада́в, бори́теля победи́л еси́, Мака́рие чу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Заче́нши, родила́ еси́ Бо́га Емману́ила на обновле́ние челове́ком, Пресвята́я Чи́стая, пло́ть бы́вша, Его́же моли́ при́сно спасти́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Источа́я тво́й медото́чный язы́к уче́ния медото́чная, го́рести безбо́жия вои́стинну изба́ви благопоко́рно тебе́ притека́ющия, му́чениче Мака́рие.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Пото́пы крове́й твои́х, му́чениче, му́тных беззако́ния пото́ков и ре́к безбо́жия ле́стныя и лука́выя изсуши́ша струи́, исцеле́ний же ве́рных неизчерпа́емая пучи́на яви́шася.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Вы́шший страсте́й и му́к бы́в, пло́ти отсече́ния претерпе́л еси́, сла́вне, Христа́ бо Помо́щника и Соде́теля име́л еси́ Споспе́шника.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́том благода́ти озаря́емь, страстоте́рпче прему́дре, невозвра́тно ше́ствовал еси́ путе́м, вводя́щим к вы́шнему Иерусали́му, Святы́й бо Ду́х наста́ви тя́, обита́яй в се́рдце твое́м, Мака́рие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́го святы́х неизрече́нно родила́ еси́, Пресвята́я Де́во, ве́рныя при́сно освяща́ющаго и му́ченическия ли́ки со Ангелы совокупи́вшаго.

Конда́к, гла́с 2:

По́стническое и равноа́нгельское житие́ твое́ страда́льческими уясни́л еси́ по́двиги и Ангелом совсе́льник, богоблаже́нне, яви́лся еси́, Мака́рие, с ни́миже Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о все́х на́с.

Икос:

По́стников све́тлую добро́ту, Це́ркве Христо́вы утвержде́ние, ны́не Мака́рия восхва́лим: но́вый бо сто́лп о́гнен яви́ся, попаля́я гла́вы ерети́чествующих, ве́рных же просвеща́я ду́ши, в ве́ре пра́вей в Боже́ственный гра́д вы́шний Иерусали́м, я́коже друга́го Изра́иля, вводя́, к нему́же согла́сно вопие́м: всеблаже́нне о́тче, не забу́ди Христу́ моля́ся непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

С вы́шними ликостоя́нии, я́ко му́ченик, ра́дуяся, лику́еши, блаже́нне, на небесе́х и воспева́еши, веселя́ся: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Преукра́шен Боже́ственною сла́вою и благода́тию, му́чениче страстоте́рпче, сия́еши светови́дно и просвеща́еши зову́щия: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Па́че естества́ просвеще́нием, Мака́рие, у́м просвети́в тво́й, бу́дущих, блаже́нне, зна́нием обогати́лся еси́, Влады́це зовы́й: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́ть свы́ше исцеле́ния прие́м, неду́ги отъе́млеши, му́чениче, и лука́выя отгоня́еши ду́хи, вопия́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Де́вы Нетле́нныя па́че естества́ рожда́ется Сло́во, Иже сло́вом вся́ содева́яй, безслове́сия хотя́ изба́вити во́льное славосло́вящия Того́ сни́тие.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Омрачи́л еси́ все́ вра́жие неи́стовство, сла́вне, и боре́ния, неотъе́млемою си́лою Хри́ста облече́н, и, победоно́сец бы́в, му́чениче Мака́рие, вопия́л еси́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Чуде́с твои́х мно́жество па́че ума́ дарова́ния, я́же тебе́ подаде́ Христо́с, все́м показу́ет сла́ву и благода́ть исцеле́ния, я́же па́че сло́ва я́ве твою́ благода́ть пропове́дует на́м, вопию́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Неми́лостивно твою́ главу́ вра́г сокруши́, но Бо́г тя́ в высоча́йших венце́м венча́ победи́тельным, вене́чниче многострада́льне, сла́во му́чеников и все́х преподо́бных.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дуйся, страда́льцев и́стино; ра́дуйся, удобре́ние ве́ры и украше́ние; ра́дуйся, пресве́тлый му́чеников светоно́сче, и́же ле́сть разори́вый страда́нием твои́м и све́т просия́вый ми́рови, Мака́рие преподо́бне и прему́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ вси́ ро́ди, Отрокови́це, я́коже прорекла́ еси́, Тя́ ублажа́ют, Бо́га Блаже́ннаго ро́ждшую, блаже́нныя содева́ющаго, и́же повеле́нием Его́ после́дующия ве́рою и вопию́щия: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Предстоя́ у престо́ла все́х Влады́ки, богови́дче Мака́рие, творя́щим честно́е твое́ пра́зднество здра́вие да́руй и гра́ду на́шему изба́витися от напа́стей и бе́д, побе́ду стране́ на́шей на проти́вныя враги́ испроси́ моли́твами твои́ми.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Моле́ний и пе́ний гла́сы услы́ши, богоно́се о́тче Мака́рие, в ве́ре же и любви́ лю́ди утве́рди и оте́чества побори́ враги́, о́тче, вою́ющия на ны́, свы́ше благода́тию покрыва́я хва́лящия тя́.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Пою́ще, мо́лим тя́ приле́жно: о Це́ркви помоли́ся, кресто́м побе́ды дарова́ти, правосла́вней ве́ре кре́пость на е́реси враго́в да́руй моли́твами твои́ми, на́м же спасе́ние и ми́р ми́ру в твое́й па́мяти, Мака́рие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Страну́ на́шу от вся́ких бе́д защити́, богозда́нный правосла́вия щи́те, преподобному́чениче Мака́рие, во благоче́стии церкве́й Бо́жиих благострое́ние да́ждь и свы́ше небе́сную по́мощь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице! Не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему с преподо́бным Мака́рием, да соблюде́т и сохрани́т страну́ на́шу неруши́му и да спасе́т ны́, Тя́ велича́ющия.

Свети́лен:

Овруча благо́е воспита́ние, Мака́рия свята́го восхва́лим вси́, я́ко ве́ры непоро́чныя испове́дника, я́ко благоче́стия столпа́ и я́ко моли́твенника те́плаго о душа́х на́ших.

Сла́ва И ны́не:

Свети́ло, на́м просия́вшее в после́днее вре́мя, просвети́ ны́, твоя́ певцы́, свя́те преподо́бне Мака́рие, и моли́ Го́спода за ны́, чту́щия па́мять твою́.

Моли́тва.

О, пресла́вный преподобному́чениче Мака́рие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче все́х, притека́ющих к тебе́! Предста́тельством свои́м пред Го́сподом умоли́ Спа́са на́шего, да обрати́т ду́ши на́ша к покая́нию и исправле́нию, да да́рует ми́р оте́честву на́шему и все́й земли́, и да помо́жет все́м на́м тве́рдыми бы́ти в ве́ре Правосла́вней и де́лех благи́х, да отжене́т от на́с ду́х зло́бы и лука́вства и братолю́бие всели́т в на́с, и да прино́сим во все́м житии́ на́шем плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру нелицеме́рную, кро́тость и воздержа́ние, и да, распя́вше на земли́ пло́ть на́шу со страстьми́ и похотьми́ и ду́хом живу́ще и ходя́ще, сподо́бимся жи́зни ве́чныя в ве́це гряду́щем, и, ра́йския сла́дости при́сно наслажда́ющеся с тобо́ю и со все́ми святы́ми, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобномученика Макария, архимандрита Каневскаго, Овручскаго