Шрифт

26 мая.

Канон иной преподобномученику Макарию, архимандриту Каневскому, Овручскому

Преподобномученика Макария, архимандрита Каневскаго, Овручскаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Христу́, на́с ра́ди с небе́с соше́дшему, после́довал еси́ в по́двизех твои́х, Мака́рие, о́тче на́ш. Его́же моли́ о на́с, ублажа́ющих тя́, проще́ние прегреше́ний дарова́ти на́м, любо́вию же и смире́нием сердца́ на́ша озари́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, гла́с то́йже:

Боже́ственным жела́нием ве́сь са́м себе́ от ю́наго во́зраста Го́сподеви возложи́в, яви́лся еси́ свети́льник све́тлый гра́ду твоему́, поуча́я все́х и́стинней ве́ре и житию́ богоуго́дному, священному́чениче Мака́рие, Овручская похвало́. Сего́ ра́ди, я́ко а́гнец непоро́чный, гони́мый от распрелюби́вых враго́в, возше́л еси́ во оби́тель Ка́невскую, иде́же, я́ко па́стырь до́брый, ду́шу твою́ положи́л еси́ за о́вцы твоя́. И ны́не ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х мы́, гре́шнии, со умиле́нием притека́юще, да́р исцеле́ния прие́млем, многострада́льне: ты́ бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние и все́м, чту́щим тя́, вся́кое исполня́еши тре́бование, моля́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, гла́с 8:

Ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х, преподобному́чениче Мака́рие, мы́, гре́шнии, притека́юще, да́р исцеле́ния прие́млем: ты́ бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние и все́х, чту́щих тя́, вся́кое исполня́еши тре́бование, моля́щеся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н преподобному́ченика Мака́рия, гла́с 5.

Пе́снь 1.

Ирмос: Спаси́телю Бо́гу, в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, Тому́ еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Мака́рия честну́ю па́мять ка́ко воспою́, гре́шен сы́й и устне́ нечи́стыя имы́й? Но помози́ ми сие́ соверши́ти, Христе́, презира́я моя́ прегреше́ния и подава́я сло́во усто́м мои́м.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Ада́мова зла́го нра́ва, непослуша́нием кля́тву ми́рови наве́дшаго, бе́гая, Мака́рие о́тче святы́й, от мла́да во́зраста послуша́нию обучи́тися тща́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ко хра́му Бо́жию, о́трок сы́й, приходя́, моли́твою же и благода́тию церко́вною освяща́яся, в жили́ще Го́споду себе́ очища́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ вре́мя наста́ моего́ уны́ния, воста́ни, Пречи́стая Влады́чице, и пода́ждь ми́ ру́ку, Ты́ бо ми́р Боже́ственнаго весе́лия испо́лнила еси́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́, утверди́ мое́ помышле́ние, во е́же пе́ти и сла́вити спаси́тельное Твое́ Вознесе́ние.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Аще не Госпо́дь сози́ждет до́м, всу́е труди́шася зи́ждущии. Си́м глаго́лом псалмопе́вца после́дуя, о́тче Мака́рие, ю́ностное самонаде́яние отлага́я, по́мощи Бо́жия в де́лех и по́двизех взыска́л еси́.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вность духо́вную от ю́ности показу́я, еди́ну от пе́рвейших доброде́телей исправля́ти понужда́л еси́ себе́, е́же язы́ка обузда́нием осужде́ния и праздносло́вия уклони́тися.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Иису́са, Бо́га, во пло́ти я́вльшагося и в до́ме Ио́сифа древоде́ла тружда́вшагося, воспомина́я, и са́м, о́тче Мака́рие, те́ло твое́ труды́ утомля́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко ю́ностных по́хотей победи́тель бы́ти жела́я, собла́знов ми́ра прелюбоде́йнаго приле́жно уклоня́лся еси́, о́тче Мака́рие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От вся́каго искуше́ния соблюди́ к Тебе́ прибега́ющих, Богоро́дице, упова́ние на́ше.

Седа́лен, гла́с 4:

Мужа́тися и потерпе́ти Го́спода, я́коже учи́т псало́мник, подвиза́яся, терпе́нием и ве́рою ко́зни бесо́вския побежда́л еси́, о́тче Мака́рие, те́м и благода́ть от Христа́ прие́м, чуде́с дея́ния явля́еши пресла́вно. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пою́щим свяще́нную па́мять твою́.

Сла́ва:

По́стнически лука́ваго попра́в, страда́льчески, му́чениче Христо́в, просла́вился еси́, претерпе́в му́жески соверше́нным умо́м, те́мже причта́лся еси́ лико́м му́ченическим и ве́чнующее ца́рство стяжа́л еси́, помяни́ на́с, соверша́ющих ве́рою па́мять твою́.

И ны́не, Богородичен:

Попече́ньми жите́йскими и молво́ю многомяте́жною побежда́еми и грехми́ отягча́еми, к Тебе́, Блага́я Влады́чице, прибега́ем, моля́щеся: страсте́й на́ших грехо́вных умири́ смуще́ние и вы́шняго прича́стия сподо́би на́с, благоче́стно покланя́ющихся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах слу́х си́лы Креста́, я́ко ра́й отве́рзеся и́м, и возопи́х: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Умноже́ние печа́лей и молвы́ жите́йския, с жи́знию бра́чною соедине́нныя, зря́, о́тче Мака́рие, житие́ мона́шеское избра́л еси́.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Го́спода Еди́наго зна́ти и па́че Его́ ни ко еди́ному от челове́к любо́вию прилепля́тися, живо́т же сво́й в Бо́зе от люде́й сокры́ти иска́л еси́, о́тче, мона́шества и́го восприе́мый.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Отца́ Небе́снаго умоля́я о е́же насу́щных потре́бное дарова́ти тебе́, о земне́м бога́тстве и стяжа́нии, о́тче, небре́гл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Доброде́тельми де́вственныя чистоты́, поста́ же и бде́ния по́двиги теле́сныя испра́вил еси́, о́тче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От востаю́щих на мя́ напа́стей го́рько, спаси́ мя, Ма́ти Го́спода моего́ Пренепоро́чная.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве бо Тебе́, ино́го не зна́ем.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Ничто́же от жития́ потре́бных веще́й иска́ти тща́лся еси́, но сия́ моли́твою со благодаре́нием от Бо́га испроша́ти навыка́л еси́, все́м живо́т, и дыха́ние, и вся́ подаю́щаго.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

И бли́жних, научи́ти и́х моли́тве, проси́вших тя́, сию́ исполня́ти разсуди́тельно наставля́л еси́, в се́рдцы свое́м моли́тве Госпо́дней — Отче на́ш — поуча́шеся.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Ко Го́споду, по псало́мнику, ру́це простира́л еси́, испове́даяся Ему́ о пра́ведных суде́х Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Аще в согреше́ние не́кое впа́сти тебе́ ви́дел еси́, покая́ние сла́дкое показу́я, не́мощь и вину́ твою́ Го́спода отпусти́ти тебе́ серде́чно умоля́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иму́ще Тя́ сте́ну необори́му, искуше́ний же и печа́лей избавля́емся, Пречи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Обы́де мя́ бе́здна, гро́б мне́ ки́т бы́сть, а́з же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Па́стырскаго служе́ния да́р от Ду́ха Свята́го прие́м, трудолю́бно возде́лывал еси́ моли́твою о па́стве твое́й и поуче́нии оте́ческими.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Апо́столу Па́влу подража́л еси́, па́ству твою́ покая́нию и ве́ре в Го́спода Иису́са науча́л еси́, о́тче Мака́рие.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Мы́сльми прельсти́тельными лука́ваго врага́ обольсти́ти пасо́мых твои́х и́щущаго, сего́ умышле́ния зло́бныя и́м раскрыва́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко Па́вел апо́стол, не себе́ пропове́дал еси́, но Христа́ Иису́са Го́спода, себе́ же раба́ па́ствы твоея́ помышля́л еси́ Иису́са ра́ди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже нра́вом прельще́н е́смь, без отве́та сы́й, Богоро́дице зову́: вся́ческих мя́ изба́ви зо́л.

Конда́к, гла́с 4:

Нетле́нною красото́ю смире́ннаго жития́ твоего́ Бо́га на земли́ просла́вил еси́ и Боже́ственныя ве́ры чистоту́ сохраня́ти лю́ди научи́л еси́, страда́льческими же по́двиги кончи́ну прие́м, от Бо́га просла́влен яви́лся еси́, преподобному́чениче Мака́рие, о́тче на́ш.

Икос:

Сокрове́нную в Бо́зе чистоту́ жития́ твоего́ ка́ко пове́дати мо́щно е́сть, но на моли́твы пра́ведника, я́же су́ть моли́твы твоя́, наде́ющеся, те́ми ве́лию ми́лость от Го́спода низпосла́ти на́м про́сим, преподобному́чениче Мака́рие, о́тче на́ш.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ о́гненней песносло́вцы спасы́й о́троки, благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Терпе́нием и пожда́нием лю́ди удиви́л еси́ и бесо́вския злохи́трости потреби́л еси́, благода́тию Бо́жиею.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Ча́шу жития́ Твоего́, Го́споди, пи́ти подвиза́вшагося, Мака́рия преподобному́ченика нетле́нием и чудесы́ просла́вил еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ева́нгельски блаже́нства наслажда́ешися, благоче́стно, Мака́рие, пожи́в и напа́сти и изгна́ния от еретико́в поне́сл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без ума́ себе́ вся́ческими поработи́вша паде́ньми, Богоро́дице, вопию́: мольба́ми Твои́ми пода́ждь ми́ свобо́ду, Всепе́тая.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из Отца́ пре́жде ве́к рожде́ннаго Сы́на и Бо́га, и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере, свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Стра́сти Христо́вы, о́тче Мака́рие, воспомина́я, страда́льческими по́двиги по́стническое житие́ твое́ уясни́л еси́.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Теле́сныя му́ки от неве́рных ага́рян прия́ти угото́вавыйся, со кресто́м Боже́ственным к ни́м изше́л еси́.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Ничто́же предпочита́ти па́че любве́ Христо́вы ева́нгельски научи́вся и жи́знь свою́ за Христа́ положи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ум тво́й небе́снаго блаже́нства наде́ждою озари́в и благода́тию в по́двизе утверди́вся, муче́ния пу́ть сконча́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко ро́ждшая Творца́ и Царя́ вся́ческих, Богоро́дице Всенепоро́чная, Чи́стая, Ты́ мя изба́ви вся́каго скве́рнаго согреше́ния.

Песнь 9

Ирмос: Тя́, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию, в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Юдо́ль земну́ю проше́д, небе́снаго блаже́нства, о́тче, дости́гл еси́.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Пе́ние по́двиг твои́х от на́с, недосто́йных, приими́, Мака́рие, и грехо́вныя нищеты́ на́шея не возгнуша́йся.

Припев: Преподобному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

О, ка́ко грехи́ мно́гими тя́жце обремени́хомся, о, ка́ко тала́нты, от Бо́га прия́тыя, окая́нне расточи́хом! Но не лиши́ и на́с, гре́шных, твоего́ заступле́ния, Мака́рие, о́тче на́ш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Южский преде́л страны́ Ру́сския, тебе́ при́сный, о́тче Мака́рие, от искуше́ний и бе́д сохрани́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Ма́ти Бо́жия, моли́ из Тебе́ ро́ждшагося Го́спода Бо́га и Царя́, е́же изба́витися вся́каго преще́ния и лука́ваго обы́чая Твоему́ рабу́, Чи́стая, на Тя́ наде́ющемуся из чре́ва моея́ ма́тери, Влады́чице.

Свети́лен:

Овруча благо́е воспита́ние, Мака́рия свята́го восхва́лим вси́, я́ко ве́ры непоро́чныя испове́дника, я́ко благоче́стия столпа́ и я́ко моли́твенника те́плаго о душа́х на́ших.

Сла́ва И ны́не:

Свети́ло, на́м просия́вшее в после́днее вре́мя, просвети́ ны́, твоя́ певцы́, свя́те преподо́бне Мака́рие, и моли́ Го́спода за ны́, чту́щия па́мять твою́.

Моли́тва.

О, пресла́вный преподобному́чениче Мака́рие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче все́х, притека́ющих к тебе́! Предста́тельством свои́м пред Го́сподом умоли́ Спа́са на́шего, да обрати́т ду́ши на́ша к покая́нию и исправле́нию, да да́рует ми́р оте́честву на́шему и все́й земли́, и да помо́жет все́м на́м тве́рдыми бы́ти в ве́ре Правосла́вней и де́лех благи́х, да отжене́т от на́с ду́х зло́бы и лука́вства и братолю́бие всели́т в на́с, и да прино́сим во все́м житии́ на́шем плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру нелицеме́рную, кро́тость и воздержа́ние, и да, распя́вше на земли́ пло́ть на́шу со страстьми́ и похотьми́ и ду́хом живу́ще и ходя́ще, сподо́бимся жи́зни ве́чныя в ве́це гряду́щем, и, ра́йския сла́дости при́сно наслажда́ющеся с тобо́ю и со все́ми святы́ми, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобномученика Макария, архимандрита Каневскаго, Овручскаго