Шрифт

25 мая.

Канон святителю Ермогену, патриарху Московскому и всея России

Святителя Ермогена, патриарха Московского и всея России
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь на прославле́ние, гла́с 4:

Приспе́ де́нь све́тлаго торжества́, гра́д Москва́ ра́дуется, и с ни́м Ру́сь Правосла́вная ликоству́ет пе́сньми и пе́ньми духо́вными: дне́сь бо свяще́нное торжество́ в явле́нии честны́х и многоцеле́бных моще́й святи́теля и чудотво́рца Ермоге́на, я́коже со́лнце незаходи́мое возсия́ светоза́рными луча́ми, разгоня́я тму́ искуше́ний же и бе́д от вопию́щих ве́рно: спаса́й на́с, я́ко предста́тель на́ш, вели́кий Ермоге́не.

Кано́н святи́теля, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь возсле́м, лю́дие, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще: пои́м Тебе́, еди́ному Влады́це.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ве́дущии воскликнове́ние, по́йте и велича́йте святи́теля вели́каго и, взира́я на кончи́ну его́, подража́йте ве́ре его́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Оби́лие благода́ти о́крест твоея́ ра́ки, святи́телю Ермоге́не, ея́же ра́ди прославля́ем тя́, я́ко новоявле́ннаго чудотво́рца, и про́сим исцеле́ний.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Нача́ло прему́дрости — стра́х Госпо́день, научи́вый и тя́, святи́телю, рабо́тати Го́сподеви с тре́петом и ра́доватися пред лице́м Его́. Да́ждь и на́м, по моли́тве твое́й, положи́ти сие́ нача́ло благо́е.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от все́х и́х изба́вит я́ Госпо́дь. По словеси́ сему́ бы́сть житие́ твое́, святи́телю. И се́, ны́не ра́дуешися на небесе́х и ра́дуеши все́х, чту́щих па́мять твою́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Испыта́ющий свиде́ния Бо́жия бы́л еси́, святи́телю, в зако́не бо Христо́ве поуча́лся еси́ де́нь и но́щь, и оправда́ния Госпо́дня пра́ва су́ть, в селе́ния бо пра́ведных всели́ тя́ Госпо́дь.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

За́поведи Госпо́дни от ю́ности возлюби́л еси́ и преда́ния святы́х оте́ц да́же до сме́рти соблю́л еси́, святи́телю, и ны́не с ни́ми сопрославля́еши Бо́га, Его́же моли́, да спасе́т тобо́ю ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Его́же возлюби́л еси́ и Ему́же ре́вностно порабо́тал еси́, ны́не с ли́ки святы́х воспева́еши и мо́лишися за ны́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моли́твеннице нело́жная, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, приими́ мольбы́ от на́с, приле́жно призыва́ющих и моля́щихся Тебе́: покры́й страну́ на́шу Правосла́вную покро́вом Твоея́ бла́гости.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ле́та дре́вняя помяну́х, и поучи́хся во все́х де́лех твои́х, святи́телю, и обрето́х ве́дение, ка́ко жи́ти в ми́ре се́м, от святы́х оте́ц и от жити́й святы́х вразумля́яся.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Епи́скоп му́дрый лю́дем и ца́рству бы́л еси́, святи́телю, уподо́бился еси́ му́жу, смотря́щу лице́ бытия́ ца́рства Правосла́внаго в ле́тописех дре́вних, я́ко же в зерца́ле, поуча́ющуся прему́дрости Правосла́вия во дне́х дре́вних.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Го́споди, Госпо́дь на́ш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й Руси́. Госпо́дь посмее́тся враго́м на́шим. Госпо́дь засту́пник на́ш. — Сию́ пра́вду живописа́л еси́, святи́телю, ха́ртиею и черни́лом, поуча́я ро́ды родо́в, я́ко летопи́сец Правосла́вныя Руси́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Лю́дие поучи́теся, лю́дие умили́теся, вразумля́юще себе́ саме́х в пе́ниих и пе́снех духо́вных, и́ми же просла́вил е́сть святи́тель Ермоге́н Засту́пницу ро́да на́шего.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Аще не Госпо́дь сози́ждет до́м, всу́е труди́шася зи́ждущии. Сию́ и́стину внуша́л еси́, святи́телю, стра́жем земли́ на́шея, да не осуетя́тся помышле́нии свои́ми и да не всу́е мяту́тся.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́нник це́ркве святи́теля Никола́я бы́л еси́, Ермоге́не, и, возгрева́я да́р, живу́щий в тебе́, ве́лию любо́вь Богома́тере стяжа́л еси́, Еюже от сла́вы в сла́ву да́же до небесе́ влеко́м бы́л еси́ и в селе́ниих пра́ведных всели́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уподо́бился еси́ купцу́, многоце́нен би́сер обре́тшу, егда́ ико́ну Богома́тере от земли́ подъя́л еси́, я́ко сокро́вище благода́ти, ни́щия ду́хом обогаща́ющее.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сказа́ние чуде́с Твои́х, Богоро́дице, е́же написа́ святи́тель Ермоге́н во сла́ву ико́ны Твоея́ Каза́нския, воздвиза́ет всю́ Ру́сь Правосла́вну при́сно прибега́ти к Тебе́ во все́х обстоя́ниих и приле́жно моли́ти: Пресвята́я Богоро́дице, помога́й на́м.

Седа́лен, гла́с 8.

Возше́д на высоту́ небе́сную, и боже́ственными отту́ду, о́тче, озари́вся сия́нии чуде́с, пресве́тел вои́стину яви́лся еси́ Правосла́вней Руси́ па́стырь, на́м в напа́стех сы́й предста́тель непобеди́м; те́м же пресла́вно враги́ победи́в, лжу́ иносла́вия отгна́л еси́, и ца́рство Правосла́вное спа́сл еси́ от поги́бели, Ермоге́не. Моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти и Правосла́вну Ру́сь в любви́ Бо́жией да́же до ве́ка соблюда́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Святи́телю Ермоге́ну подража́юще, почти́м пресве́тлую ико́ну Богома́тере, я́ко исто́чник неисчерпа́емый исцеле́ний, и ублажи́м Ма́терь Бо́га Вы́шняго, я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, без се́мене ро́дшую Бо́га пло́тию.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Возвести́те во язы́цех дела́ Бо́жия, я́же яви́л на́м е́сть Госпо́дь Вседержи́тель от ико́ны Своея́ Ма́тере, — ре́кл еси́, святи́телю, — да не реку́т язы́цы: где́ е́сть Бо́г и́х, в Него́ же ве́руют? и да заградя́тся уста́ и́х.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ята бы́сть земле́ю, но не удержа́нна, ико́на Пречи́стыя, да бу́дет во утвержде́ние новопросвеще́нным, блужда́ющим же во тьме́ неве́дения, во открове́ние све́та и́стины, я́ко же му́дрствует о се́м святи́тель Ермоге́н.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ еси́ изря́дное пе́ние чуде́с Пренепоро́чныя, ты́ еси́ утвержде́ние хро́млющих, ты́ еси́ све́т правосла́вный омраче́нных, и пое́т тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Иго благо́е и бре́мя ле́гкое подъя́л еси́, Ермоге́не, егда́ о́браз Ангельский восприя́л еси́, да прии́деши в во́зраст му́жа соверше́нна.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Тебе́, оде́ющагося моли́твою, я́ко ри́зою, доброде́телей подви́жника, Спа́сова оби́тель ви́дя, зело́ ра́довася: гряде́т бо свяще́нно-архимандри́т обнови́ти оби́тель и утверди́ти благоче́стие.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ермола́ю тезоимени́тый, усоверши́лся еси́, Ермоге́ну же, жи́тельствуя, уподо́бился еси́, и се́, я́ко свети́льник немерца́ющий, поставля́ешися на све́щнице каза́нския митропо́лии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ле́по е́сть возлюби́вшему Сладча́йшаго услажда́ти, прему́дрому безу́мием Христа́ ра́ди умудря́ти, си́льному о Го́споде укрепля́ти, ле́по е́сть святи́тельствовати Ермоге́ну, вся́ могу́щему о Христе́ Иису́се.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Госпожу́, Цари́цу и Влады́чицу, заступа́ющу все́х на́с, в держа́вный Тво́й покро́в прибега́ющих, пое́т Тя́ святы́й Ермоге́н, с ни́м же приими́ и на́ша моле́ния и спаси́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ бы́л еси́ в Каза́ни, неве́дущия и́стиннаго Бо́га просвеща́л еси́ и рабо́тати Еди́ному Бо́гу науча́л еси́. Сего́ ра́ди со апо́столы ра́дуешися, прие́мля награ́ду благове́стника Христо́ва.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вностию Бо́жиею по сла́ве ди́вных во святы́х свои́х: Гу́рия, Варсоно́фия и Ге́рмана поревнова́л еси́, Ермоге́не, и, те́х моли́твами вспомоществу́емый, в оби́тели святи́телей пресели́лся еси́, предстоя́ Еди́ному Пастыренача́льнику, Его́ же моли́ спасти́ся все́м на́м.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ми́луя, нака́зывал еси́ и, наказу́я, ми́ловал еси́, святи́телю, и се́ю му́дростию огражда́л еси́ от волко́в хи́щных новопросвеще́нная ча́да твоя́ и вся́ о́вцы твоя́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Опло́том во́ли царе́вой, ревну́ющия по правосла́вию ца́рства, немощны́я в ве́ре огражда́л еси́ и к попече́нию о спасе́нии ца́рства во Христе́ Иису́се царя́ Фео́дора призыва́л еси́, указу́я ца́рству спаси́тельное преображе́ние.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Гра́д Москва́ и с ни́м вся́ Ру́сь пла́кася го́рько, самозва́нцу воцари́вшуся и в скве́рное лати́нство обле́кшуся, ты́ же еди́н, я́ко кре́пкий побо́рник, сему́ нече́стию противоста́л еси́ и ве́ру Правосла́вную со дерзнове́нием испове́дал еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ермоге́на испове́дника, ему́ же мно́го бы́сть преще́ния сме́ртнаго и слове́с жесто́ких от самозва́нца нечести́ваго, пе́сньми ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На Него́ же ра́дуяся взира́ют чи́ни Ангельстии и вси́ святи́и, Тому́ предстои́ши ны́не, Ермоге́не, и я́ко испове́дник хода́тайствуеши при́сно за Ру́сь Правосла́вну.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ада́мово воззва́ние, пренепоро́чная Де́во, с Тобо́ю Госпо́дь и Тобо́ю с на́ми Бо́г, разуме́йте сие́, язы́цы, и покаря́йтеся.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Собо́ром освяще́нным и повеле́нием ца́рским возше́л еси́, святи́телю, на престо́л патриа́ршия вла́сти, да спасе́ши Ру́сь, напа́стьми мно́гими обурева́ему.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ве́ры нелицеме́рныя испове́дание неколе́блемое начерта́л еси́, святи́телю, руко́ю твое́ю и сию́ ве́ру пре́д лице́м всея́ Це́ркве в собо́ре Успе́ния Пречи́стыя испове́дал еси́, да у́зрит вся́ Ру́сь ка́мень и́стинныя ве́ры, на не́м же сози́ждется ца́рство и утверди́тся в Правосла́вии.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Язы́к тво́й — тро́сть кни́жника скоропи́сца, и́мже загради́шася уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго, и усмири́ся мяте́ж нечести́вых.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Тму́ лжи́, я́же бы́сть о́крест престо́ла ца́рскаго, просвеща́я сло́вом и́стины, святы́я мо́щи царе́вича Дими́трия на ра́мена освяще́нных подъя́л еси́ и, показу́я все́й Руси́ Правосла́вней, во гра́де Москве́ положиэл еси́ я́, да возвеща́ют пра́вду царе́ву и да укрепля́ют держа́ву царе́й правосла́вных.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Аще ца́рь благочести́в, — ре́кл еси́, святи́телю, — и по ве́ре правосла́вней побора́тель, благослови́те о не́м Го́спода и возлюби́те его́, и в стра́се Бо́жии повину́йтеся ему́ и покоря́йтеся.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Яко дре́во при исхо́дищах во́д, бы́л еси́ у престо́ла благода́ти, святи́телю, осеня́я прохла́дою утеше́ния и многопло́дием пра́вды царя́ Правосла́вныя Руси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И пропове́дуеши, и облича́еши, и призыва́еши, и мо́лишися, и моли́тися во все́х хра́мах повелева́еши, святи́телю, и все́ сие́ тща́ние о здра́вии и спасе́нии государя́ Бо́гом венча́ннаго, о покоре́нии ему́ все́х враго́в его́ и о умире́нии его́ ца́рства.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном, покры́й, соблюди́, сохрани́ и спаси́ Ру́сь, прибега́ющу ко Твоему́ заступле́нию.

Конда́к, гла́с 6:

Темни́цею и гла́дом изнуря́емь, да́же до сме́рти ве́рен пребы́л еси́, блаже́нне Ермоге́не, малоду́шие от серде́ц люде́й твои́х изгоня́я и на о́бщий по́двиг вся́ призыва́я. Те́мже и нечести́вых мяте́ж низложи́л еси́ и ски́птры ца́рствия утверди́л еси́, да вси́ зове́м ти́: ра́дуйся, засту́пниче Росси́йския земли́.

Икос:

Прииди́те, правосла́внии лю́дие, пе́сньми ублажи́м пресве́тла свети́льника Це́ркве Росси́йския, непоколеби́ма столпа́ ве́ры Правосла́вныя, те́пла моли́твенника и предста́теля за зе́млю на́шу, кре́пка стоя́теля проти́ву враго́в, стро́гаго обличи́теля на преда́телей и разори́телей Правосла́вныя страны́, до́браго па́стыря, ду́шу свою́ за о́вцы своя́ положи́вша и сего́ ра́ди венце́м сла́вы от Го́спода венча́нна, к нему́же припаде́м, ве́рою и любо́вию зову́ще си́це: ра́дуйся, вели́кий в иера́рсех Росси́йских святи́телю Христо́в о́тче на́ш Ермоге́не.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы Богочести́вии в Вавило́не, о́бразу злато́му не поклони́шася, но посреде́ пе́щи о́гненныя, ороша́еми, пе́снь воспева́ху, глаго́люще: превозноси́мый отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Огне́м лю́тыя зло́бы опаля́ема, пе́щи о́гненней уподо́билася е́сть Правосла́вная Ру́сь во дни́ сму́ты, си́лою же слове́с твои́х, святи́телю, ороша́ема и до дне́сь пое́т правосла́вно: отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Гла́с в собо́ре Успе́ния Пречи́стыя слы́шан бы́сть: пока́йтеся о зло́бе ва́шей, врази́ царю́ правосла́вному и Бо́гови, и́бо Бо́гом венча́н е́сть на ца́рство и Бо́гом ца́рствует во утвержде́ние Христо́вой пра́вды, поя́ Ему́ правосла́вно: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Оте́ц всея́ Руси́ ца́рь на́ш и храни́тель оте́ческих преда́ний со вла́стию: сего́ ра́ди повину́йтеся ему́ и покаря́йтеся, и по́йте с ни́м и́мени Всевы́шняго: отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Моли́теся и пости́теся, и измени́теся в но́ваго челове́ка, оде́яна в доброде́тели Боголю́бия и царелю́бия, да пода́ст все́м на́м Госпо́дь ми́р и любо́вь, ца́рству кре́пкое едине́ние, царю́ побе́ду на враги́ и одоле́ние.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию к царю́ согрева́яйся и ре́вностию по ве́ре па́че огня́ разгора́яйся, попаля́л еси́, святи́телю, те́рния грехолюби́выя сму́ты, обновля́я и утвержда́я обветша́вшее ца́рство.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Юнцы́ ту́чнии: самозва́нцы мяте́жнии, цари́ инозе́мнии и изме́нницы нечести́вии одержа́ша Ру́сь, пред лице́м же твоея́ пра́вды, святи́телю, исчезо́ша, я́ко ды́м от огня́, да весели́тся правосла́вный ца́рь о Го́споде, и да торжеству́ет Правосла́вие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бо́гови рабо́тницы и тебе́ помо́щницы бы́ша Святи́телие Христо́вы: Филаре́т Росто́вский, Ефре́м Каза́нский, Феокти́ст Тверски́й и Галактио́н Су́здальский, и́миже во всю́ зе́млю изы́де сло́во твое́, Ермоге́не святи́телю, и в концы́ Руси́ веща́ние твое́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех, обремене́ннии грехи́ мно́гими, прииди́те к Засту́пнице Усе́рдней, Ма́тери Го́спода Вы́шняго, Та́ бо исцели́т вы́, и уте́шит, и упоко́ит.

Пе́снь 8.

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́, со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ми́лостыни мно́ги твори́л еси́ лю́дем, святи́телю, егда́ бога́тии обнища́ша ми́лостию и сребролю́бия ра́ди не внима́ху, е́же помощи́ неиму́щим, ты́ же ре́кл еси́ ке́ларю Се́ргиевой оби́тели Авраа́мию, и жи́тницы отверзо́шася, и а́лчущии насы́тишася, и благослови́ша Го́спода.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Аще и пе́нится жите́йское мо́ре, а́ще и бесну́ется, воздвиза́емо напа́стей бу́рею, не потопи́ти ему́ корабля́ Иису́сова: на ка́мне бо ве́ры и пра́вды стои́м. — Та́ко ре́кл еси́, святи́телю, и бы́сть та́ко, и се́, торжеству́ют правосла́внии и благословля́ют Го́спода.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Яко до́брый ко́рмчий, приве́л еси́, святи́телю, кора́бль Росси́йския держа́вы к ти́хой при́стани Правосла́вныя Це́ркве, и се́, ца́рство на́ше осоля́ется благода́тию Свята́го Ду́ха и благословля́ет Го́спода.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ре́кл еси́, святи́телю, боя́щимся Го́спода: не бо́йся, ма́лое ста́до, я́ко благоизво́лил е́сть Оте́ц Небе́сный дарова́ти на́м ца́рство. Та́ко ве́ровал еси́ и та́ко по ве́ре восприя́л еси́. И се́, свята́я Це́рковь ра́дуется о правосла́вии ца́рства и благословля́ет Го́спода.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Уничижи́ша тя́ возстаю́щии на тя́, мета́юще пра́х и песо́к в лице́ твое́, да отрече́шися от Бо́жия пома́занника, ты́ же вся́ претерпе́л еси́ пра́вды ра́ди, благословля́яй Го́спода.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Свята́я и Бо́гом люби́мая Ру́сь не поги́бнет, — ре́кл еси́, святи́телю, изме́нником, и преда́телем, и все́м враго́м на́шим, — всу́е тружда́етеся, а́ще не Госпо́дь созида́ет. Пока́йтеся и благослови́те Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не ве́даем, ка́ко и нарещи́ ва́с, — ре́кл еси́, святи́телю, мяте́жником и изме́нником, — отступи́ли бо есте́ от Бо́га, отпа́ли от собо́рныя и апо́стольския Це́ркве, отступи́ли от Бо́гом и святы́м еле́ем пома́заннаго царя́, забы́ли есте́ обе́ты правосла́вныя ве́ры на́шея: стоя́ти до сме́рти за до́м Пресвяты́я Богоро́дицы и за ца́рство правосла́вное. Пока́йтеся и обрати́теся и благослови́те Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еже о на́с исполня́я смотре́ние Бо́жие и я́же на земли́ соединя́я небе́сным, носи́ла еси́ во чре́ве от Ду́ха Свя́та, Пренепоро́чная, и родила́ еси́ на́м все́х Бо́га, Его́же вся́ дела́ Госпо́дня, пою́т и превозно́сят во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Пречи́стей Влады́чице вве́рил еси́, святи́телю, правосла́вное во́инство, и стоя́ти за ве́ру неподви́жно да́же до сме́рти благослови́л еси́, и боя́тися Еди́наго, на небесе́х Живу́щаго, научи́л еси́, сего́ ра́ди со испове́дники правосла́вныя пра́вды раду́ешися.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Окая́нныя изме́нники анафема́тствовал еси́, правосла́вным же во́ином и все́м ревни́телем правосла́внаго ца́рства ми́лость от Го́спода Бо́га и от своего́ смире́ния благослове́ние препода́л еси́, святи́телю, и́мже бы́сть побе́да и одоле́ние и всея́ Руси́ спасе́ние, тебе́ же вене́ц от Бо́га, я́ко строи́телю святы́я жи́зни.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Гла́с о́гненныя ре́вности о спасе́нии ца́рства не вя́жется, а́ще и заключа́ется во хра́мине пу́сте, я́ко во гро́бе, огласи́тъ-бо всю́ Ру́сь и воздви́жет спаси́тельную бра́нь во сла́ву святы́я Це́ркве и во утвержде́ние ца́рствующаго до́ма Рома́новых, его́ же возлюби́л еси́ и о не́м же мо́лишися Бо́гу.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

И первопресто́льник апо́стольския Це́ркве, и испове́дник Правосла́вныя ве́ры, и вторы́й Златоу́ст во обличе́ние грехолюби́вых и мяте́жных, и строи́тель правосла́внаго ца́рства бы́л еси́, святи́телю, и за сие́ произволе́ние темни́цею и гла́дом му́чим бы́л еси́, и, прия́в от Бо́га неувяда́емый вене́ц, с му́ченики весели́шися.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Бо́гу на́шему тобо́ю сла́ва, тебе́ же, священному́чениче Ермоге́не, довле́ет ра́доватися во све́те лица́ Его́ и непреста́нно моли́тися, да не поги́бнет Ру́сь Правосла́вная, но да бу́дет да́же до конца́ све́т во открове́ние язы́ком правосла́вныя пра́вды.

Припев: Святи́телю о́тче Ермоге́не, моли́ Бо́га о нас.

Ни́щь и боля́й е́смь а́з, святи́телю, и во смире́нии свое́м припа́даю к цельбоно́сней ра́це твое́й, исцеле́ния тре́буя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Его́же возлюби́л еси́, Ему́же ду́шу свою́ пре́дал еси́, и ны́не предстои́ши со дерзнове́нием я́ко му́ченик. Моли́ Бо́га о на́с, святы́й священному́чениче Ермоге́не.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ испове́дуем, я́ко Ма́терь Го́спода Вы́шняго, и, невозвра́тну наде́жду иму́ще на Тя́, мо́лимся Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем: все́м поле́зная да́руй, и вся́ спаси́, Богоро́дице Де́во, Ты́ бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Свети́лен.

Во све́те Правосла́вия, его́ же ревни́тель бы́л еси́, святи́телю Ермоге́не, зри́м Све́т и́стины, в не́м же полнота́ дарова́ний Ду́ха, ра́дуемся о Го́споде и велича́ем Озари́вшаго тя́ Све́том присноживо́тным.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен.

Ма́терь незаходи́маго Све́та, осиява́ющую Ру́сь покро́вом Ма́терняго заступле́ния, пе́сньми велича́ем, я́ко светле́йшую го́рних во́инств.

Молитва священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче наш Ермоге́не! К тебе́, моли́твеннику те́плому и предста́телю пред Бо́гом непосты́дному, усе́рдно притека́ем, в ну́ждах и ско́рбех на́ших утеше́ния и по́мощи прося́ще. В дре́внюю годи́ну искуше́ний, внегда́ обыше́дше обыдо́ша страну́ на́шу нечести́вии врази́. Госпо́дь яви́ тя Це́ркви Свое́й столпа́ непоколеби́ма и лю́дем росси́йским па́стыря до́бра, ду́шу свою́ за о́вцы положи́вша и лю́тыя во́лки дале́че отгна́вша. Ны́не у́бо при́зри и на ны, недосто́йная ча́да твоя́, умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тебе́ призыва́ющая. Кре́пость бо на́ша в нас оскуде́, и вра́жия ловле́ния и се́ти обыдо́ша нас. Помози́ нам, засту́пниче наш! Утверди́ нас в ве́ре святе́й: научи́ нас всегда́ твори́ти за́поведи Бо́жия и вся преда́ния церко́вная, от отец нам запове́данная. Па́стырем на́шим бу́ди архипа́стырь, во́ином вождь духо́вный, боля́щим врач, печа́льным уте́шитель, гони́мым засту́пник, ю́ным наста́вник, всем же благосе́рдый оте́ц и за вся те́плый моли́твенник; я́ко да моли́твами твои́ми огражда́еми, непреста́нно воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Живонача́льныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителя Ермогена, патриарха Московского и всея России