Шрифт

25 мая.

Канон преподобному Дионисию, архимандриту Троице-Сергиева монастыря, Радонежскому

Преподобного Дионисия, архимандрита Троице-Сергиева монастыря, Радонежского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Земна́я, прельща́ющая очеса́ миролю́бцев, возненави́дел еси́, о́тче богоно́сне Диони́сие, за уме́ты та́ вмени́в, ше́ствуя путе́м ско́рбным, и в терпе́нии до́бр во́ин Христо́в яви́лся еси́, победи́в стра́сти ми́ра, бы́л еси́ до кончи́ны непоколеби́мый благоче́стия побо́рник. Те́мже мы́ дне́сь, соверша́я свяще́нную па́мять твою́, духо́вными тя́ пе́сньми ублажа́ем и смире́нно мо́лим, да, предстоя́ престо́лу Го́спода Бо́га, хода́тайствуеши о спасе́нии ду́ш на́ших.

Ин тропа́рь, гла́с 4:

Бла́гости научи́вся от Вы́шняго благода́ти, измла́да подвиза́вся благо́ю со́вестию, Диони́сие преподо́бне, терпе́ния сто́лп бы́л еси́ и сло́ва Бо́жия пропове́дник, благоче́стия догма́ты утверди́в и суеу́мных мудрова́ние упраздни́в, те́мже и пострада́л еси́ за и́стину, ра́дуяся, о́браз страда́льцем собо́ю показа́в, но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, не преста́й моля́ся о на́с, любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Кано́н моле́бный преподо́бному Диони́сию, архимандри́ту Тро́ицкаго Се́ргиева монастыря́, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Триста́ты кре́пкия, Рожде́йся от Де́вы, безстра́стия во глубине́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Мо́ря жите́йскаго волна́ми потопля́емь и напа́стьми лю́тыми помраче́нный умо́м, молю́ся: при́зри, Го́споди Бо́же мо́й, на смире́ние души́ моея́ и просвети́ смы́сл помраче́нный, да восхвалю́ до́блестнаго страда́льца, преподо́бнаго Диони́сия.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Очи души́ и се́рдца к тебе́, преподо́бне Диони́сие, возложи́х, суеты́ мирски́я бе́гая, и ны́не припа́даю ти́ и вопию́: спаси́ мя, па́дшаго мно́гими грехи́, и испра́ви пу́ть мо́й ко спасе́нию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ле́ностию содержи́мь е́смь лю́те и во глубину́ прегреше́ния впадо́х, простри́ ми́ ру́ку по́мощи, преподо́бне Диони́сие, и исхити́ мя от си́х зо́л хода́тайством твои́м, я́ко да спасе́н бы́в тобо́ю, ублажа́ю тя́ при́сно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благоутро́бным и ти́хим Свои́м о́ком воззри́ на мя́, раба́ Твоего́, и услы́шати потщи́ся, Блага́я Помо́щнице, исполня́ющи мольбу́ Своего́ раба́, Пречи́стая Богоро́дице, разоря́ющи сове́ты лука́выя.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержда́яй гро́м и созида́яй ду́х, утверди́ мене́, Го́споди, да Тя́ пою́ и́стинно и творю́ во́лю Твою́, я́ко не́сть свя́т, я́ко Ты́, Бо́же на́ш.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Утесня́емь е́смь грехи́ мно́гими, преподо́бне Диони́сие, и напа́стьми лю́тыми содержи́мь, к тебе́ прибега́ю: спаси́ мя, тре́бующаго твоея́ по́мощи.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ иногда́ в разли́чных скорбе́х и напа́стех су́щим помо́щник обре́лся еси́. И ны́не вопию́, я́ко к те́плому своему́ хода́таю: спаси́ мя от находя́щих ми́ зо́л, преподо́бне Диони́сие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изба́ви мя́ от язы́ка льстивоглаго́ливаго, я́ко благи́й предста́тель, и спасе́на мя́ покажи́ ны́не и в де́нь Суда́, моли́твами твои́ми, преподо́бне Диони́сие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Потопля́ет мя́ волна́ грехо́вная и бу́ря безме́стных помышле́ний. Умилосе́рдися, Всенепоро́чная, и ру́ку по́мощи, я́ко Ми́лостива, простри́, да, спаса́емь, ублажа́ю Тя́.

Седа́лен, гла́с 3:

Все́ житие́ мое́ в ле́ности мно́зей преидо́х, и ны́не прибли́жихся к вре́мени исхо́да моего́, и от вра́г мои́х устраша́юся, да не исто́ргнут ду́шу мою́ и во глубину́ поги́бели сведу́т. Но к тебе́ прибега́ю, па́стырю своему́, преподо́бне Диони́сие: уще́дри мя́, раба́ твоего́, и изба́ви мя́ от озлобле́ния си́х моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Мно́гими прегреше́нии а́з, блу́дный, у́м помрачи́в, вопию́ к Твоему́ кре́пкому заступле́нию, Богоро́дице: просвети́ души́ моея́ зе́ницы, и возсия́й ми покая́ния све́тлую зарю́, и облецы́ мя́ во ору́жие све́та, Богороди́тельнице Чи́стая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Се́й Бо́г на́ш, от Де́вы вопло́щся и естество́ обожи́в, Его́же воспева́юще, вопие́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Ру́це возде́ти не сме́ю ко Спаси́телю своему́ Бо́гу, ве́сь оскверне́н нечи́стыми де́лы: испроси́, преподо́бне, отпуще́ние грехо́в мои́х.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Испра́ви, преподо́бне Диони́сие, моли́тву раба́ твоего́, я́ко кади́ло благово́нно, ко Го́споду Иису́су Христу́, да твои́м заступле́нием получу́ ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нечи́стыми по́мыслы оскверни́х ду́шу мою́ и в ле́ности все́ житие́ ижди́х, к тебе́ прибега́ю, преподо́бне, очище́ние ми́ пода́ждь моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оружием уя́звлена мя́ грехо́вным и лежа́ща, исцели́ мя де́йственными Свои́ми мольба́ми, Пренепоро́чная Влады́чице, и уны́ния тму́ разжени́.

Пе́снь 5

Ирмос: Ча́сть моя́ еси́, Го́споди, и сла́ва лица́ моего́: Ты́ бо мя́ из тмы́ неве́дения еди́н изба́вил еси́ богоразу́мием. И Тебе́ молю́ся, Христе́: да́руй рабу́ Твоему́ ми́р, я́ко Человеколю́бец.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Шата́ние ю́ности и лицеме́рие ста́рости — обоя́ безу́мие стяжа́х и ве́сь студа́ напо́лнен бы́х. Но со слеза́ми к тебе́ вопию́: помо́щник ми́ бу́ди ко спасе́нию.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Узре́х скве́рну души́ моея́, в зерца́ло де́л мои́х прини́кнув, и во окри́не сле́з мои́х измы́тися подви́гнухся; испроси́ ми, преподо́бне, у Спа́са вре́мя покая́ния, да получу́ отпуще́ние грехо́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да́нное ми́ бога́тство духо́вное пре́жде теле́сными сластьми́ зле́ ижди́х. Но, я́ко блу́днаго, преподо́бне, уще́дрив, оправда́й, ускори́ на по́мощь пре́жде кончи́ны моея́ и спаси́ мя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ душе́вныя моя́ я́звы, Богоро́дице, заступи́ мя́, Деви́це, и изба́ви мя́, раба́ Твоего́, от оклевета́ния, и наве́та, и развраще́ния непра́ведна.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бу́ря мя́ помышле́ний пости́гши, во глубину́ низвлачи́т мя́ безме́рных грехо́в, но Ты́, Упра́вителю Благи́й, предвари́в, упра́ви, я́ко проро́ка, и спаси́ мя.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

От пеле́н в пле́н враго́в веде́н бы́х, беззако́нием кипя́, но тебе́ наста́вника стяжа́в и твоея́ по́мощи тре́буя, зову́: спаси́ мя́, упова́ющаго на тя́.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

На умоле́ние мое́ умилосе́рдися и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй, да пою́ при́сно, преподо́бне Диони́сие, и вопию́ ти́ приле́жно: изба́ви мя́ от наве́та вра́жия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Истяза́ния мя́ в ча́с стра́шный свободи́ моли́твами твои́ми, преподо́бне Диони́сие, и бесо́вския пре́лести от мене́ отжени́ и му́ки ве́чныя изба́ви мя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Собо́рище на ны́ лука́вое собра́ся, непра́ведно борю́щее на́с, Пречи́стая Богоро́дице: си́х низложи́, и непра́ведное со́нмище разжени́, и душа́м на́шим поле́зная сотвори́.

Конда́к, гла́с 6:

Све́т Трисия́нный, всели́выйся в ду́шу твою́, сосу́д избра́н показа́ тя, веща́юща боже́ственная лю́дем, испове́дник Бо́жия сло́ва яви́лся еси́, и прилага́ющих Божеству́ веще́ственный о́гнь я́вственно обличи́л еси́, и злосла́вных смы́слы, я́ко паучи́нное пряде́ние, растерза́л еси́, благоче́стия сто́лп и забра́ло тве́рдое ми́рови показа́лся еси́ и сего́ ра́ди от вселе́нскаго патриа́рха ди́вне похвале́н бы́л еси́. Мы́ же благода́рными гла́сы, веселя́щеся, вопие́м ти́: ра́дуйся, о́тче на́ш, Диони́сие преподо́бне.

Икос:

Грехо́в ми́ разреше́ние пода́ждь и е́же пе́ти по достоя́нию по́двиги твоя́, Диони́сие преподо́бне, в ро́в бо глубо́к вве́ржен е́смь неразу́мия, а́ще не ты́ ми́ пода́си, недосто́йному, сло́во и язы́к непосты́ден, воспе́ти со дерзнове́нием си́це: ра́дуйся, небе́сный челове́че и земны́й Ангеле, я́ко с пло́тию на земли́ безпло́тных житие́ показа́л еси́; ра́дуйся, па́стырю всеизря́дный, я́ко после́довал еси́ стопа́м преподо́бнаго Се́ргия, ста́до твое́ упа́сл еси́ и и́нок мно́жество до́бре упра́вил еси́; ра́дуйся, терпе́ния сто́лпе и смире́нныя кро́тости высото́; ра́дуйся, стра́нным прибе́жище и безнаде́жным неча́емое упова́ние; ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние и безпомо́щных помо́щниче; ра́дуйся, духодви́жимая уста́ и язы́че богоглаго́ливый, я́ко во вре́мя всеми́рных напа́стей наро́ду веща́л еси́ и царю́ и патриа́рху мно́гу по́льзу сотвори́л еси́; ра́дуйся, врачу́ прему́дрый я́звенным, я́ко при́сный оте́ц о ни́х промышля́я, о́вых врачу́я, о́вых же с пе́нием подоба́ющим и с напу́тием ве́чнаго живота́ отпуща́я; ра́дуйся, пита́телю благи́й си́рым и больны́м промы́шленниче и упокое́ние в до́брей пи́щи и питии́, са́м же, благодаря́ Бо́га, овся́ным хле́бом и водо́ю дово́льствовавыйся; ра́дуйся, свы́ше от Бо́га да́р восприи́мый умноже́нием хле́ба, я́ко и ма́л сосу́дец не оскуде́ на пи́щу бра́тии и наро́ду мно́гу; ра́дуйся, пропове́дниче Бо́жия Сло́ва, Правосла́вия догма́ты утвержда́я, злосла́вных же смы́слы из ко́рене исторга́я; ра́дуйся, страда́льче предо́брый, изгна́ния и ра́ны на телеси́ му́жески претерпе́в, по и́стине побора́я; ра́дуйся, церко́вное утвержде́ние и умире́ние ми́ру. Ра́дуйся, наста́вниче спасе́ния на́шего, Диони́сие преподо́бне.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не преда́ждь на́с до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от на́с, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, препе́тый во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Испыта́тель бы́х чужи́х грехо́в, а своего́ беззако́ния утаи́тель, оправда́юся язы́ком, де́лы же в нече́стие схожду́. Сего́ ра́ди молю́ тя, преподо́бне, да очи́стиши мя́ от беззако́ния моего́.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Еще ми́лости и заступле́ния у тебе́ прошу́, Диони́сие преподо́бне, не возгнуша́йся моея́ смра́дности, поми́луй мя́, милосе́рдовав о мне́, и изведи́ мя́ ко исправле́нию моли́твами твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Покро́в мо́й и прибе́жище ты́ еси́, и заступле́ние, и при́сное хвале́ние ми́ о тебе́, преподо́бне Диони́сие, не пре́зри мя́, раба́ твоего́, упова́ющаго на тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Раболе́пно ве́сь преклоня́юся, окая́нный, и от се́рдца моего́ вопию́, ру́це распросте́р, коле́на преклоня́ю, и молю́ Тя́, Пречи́стую Де́ву, изба́витися ско́ро бе́д, при́сно находя́щих от наве́та чужда́го.

Пе́снь 8.

Ирмос: Земля́ и вся́, я́же на не́й, мо́ре и вси́ исто́чницы, небеса́ небе́с, све́т и тма́, мра́з и зно́й, сы́нове челове́честии, свяще́нницы, благослови́те Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Еди́ным спаси́тельным путе́м устро́й мя́ ше́ствовати, преподо́бне Диони́сие, моли́твами твои́ми непреткнове́нно, я́ко руководи́тель и наста́вник к ве́чному животу́.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Пла́вая в пучи́не настоя́щаго жития́, помышля́ю бе́здну мно́гих мои́х зо́л и не и́мам окорми́теля помышле́нием, преподо́бне. Спаси́ мя, обурева́емаго при́сно, и пода́ждь ру́ку по́мощи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Объя́т бы́х дрема́нием злы́м, окая́нный, и со́н отча́яния покры́ мя, беззако́ннаго. Но ты́, наста́вниче мо́й, при́зри на мя́ ми́лостивным о́ком, ви́ждь смире́ние мое́ и спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Душе́вных ми́ сле́з да́ждь ка́плю, Пречи́стая Богоро́дице, омыва́ющу скве́рну всю́ мои́х дея́ний и лука́вая помышле́ния, всю́ очища́ющу души́ моея́ нечистоту́ и Це́рковь творя́щу мя́ Бо́жия Ду́ха.

Песнь 9

Ирмос: Велича́ем вси́ человеколю́бие Твое́, Христе́ Спа́се на́ш, Сла́во ра́б Твои́х и Ве́нче ве́рных, возвели́чивый па́мять Ро́ждшия Тя́.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Омраче́нный у́м мо́й просвети́, и ду́шу мою́ боле́знующую исцели́, преподо́бне Диони́сие, и огня́ неугаси́маго исхити́, и ве́чных му́к неизглаго́ланных изба́ви мя́.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о нас.

Безслове́сными страстьми́ прекло́нься, во глубину́ поги́бели снидо́х, и пла́мени сожже́ние са́м ся́ соде́лах, и нико́ея же по́мощи име́ю, ра́зве тебе́, преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На тя́ наде́жду спасе́ния моего́ возлага́ю, преподо́бне, и к тебе́ прибега́ю: не пре́зри мя́, во гресе́х погиба́ющаго, спаси́ мя благоутро́бным твои́м заступле́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на боля́щих посеще́ние, еди́на па́дших исправле́ние, Влады́чице, еди́на к Бо́гу руководи́тельнице и вхо́д, еди́на хода́таице ве́чных бла́г, поми́луй мя́, еди́наго, и́же па́че все́х согреши́вшаго.

Свети́лен:

Све́тлым житие́м твои́м све́т ста́ду твоему́ бы́л еси́, преподо́бне Диони́сие, те́мже и на́ша омраче́нная грехо́м сердца́ све́том покая́ния просвети́ и на пу́ть за́поведей Госпо́дних напра́ви.

Сла́ва, и ны́не Богородичен:

Све́т ро́ждшая ми́ру, Пречи́стая Влады́чице, просвети́ у́мныя о́чи души́ моея́ и спаси́тельных сле́з исто́чники да́руй ми́, рабу́ Твоему́, я́ко да по до́лгу Тя́ ублажа́ю.

Молитва преподобному Дионисию, архимандриту Радонежскому

От млады́х ногте́й возлюби́вый Христа́ преподо́бне Диони́сие, – сотвори́ моли́твами свои́ми, да и на́ши сердца́ свяще́нным любве́ Бо́жия огне́м пламене́ют, не то́кмо в ю́ности, но и в ста́рости да не погаса́ют, возжига́ема теплото́ю ве́ры. Возложи́вый на ся подви́жниче яре́м Ева́нгельский, и о́ный обре́тший благи́м и ле́гким, до конца́ о́ный му́жественно соверши́л еси́, сподо́бившися венца́ торже́ственнаго, я́ко победи́тель, – и нам помози́, тя́гостное вре́мя жития́ сего́ му́жественно понести́ и, соблю́дше ве́ру до конца́, сподо́битися милосе́рдаго от Бо́га воздая́ния. Быв тща́тельный и ре́вностный зва́ния, от Бо́га тебе́ возложе́ннаго испо́лнитель, – помози́ и нам, проходи́ти зва́ния на́ши, неосла́бно, подкрепля́я нас упова́нием по́мощи на Всеси́льнаго. Мно́гия ко́зни и страда́ния от злоко́зненных враго́в великоду́шно претерпе́вый, свя́те Диони́сие, – и нам, окруже́нным сетя́ми вра́жиими и разли́чным искуше́нием подлежа́щим, моли́твами твои́ми испроси́ свы́ше по́мощь на побежде́ние и попра́ние о́ных. Всегда́ умерщвля́я посто́м, моли́твами и бде́нием плоть свою́ и о́ную соде́лал еси́ хра́мом Животворя́щаго Ду́ха, – и нас святы́й приме́р твой да возбужда́ет подража́ти следа́м твои́м, и улучи́ти вре́мя к покая́нию и оставле́нию грехо́в на́ших. Быв горя́щий к сла́ве Це́ркве и оте́чества ревни́тель, – исхода́тайствуй моли́твами твои́ми мир Це́ркви Правосла́вно-Росси́йской, оте́честву на́шему благоде́нствие, оби́тели Се́ргиевой, твои́м правле́нием благоустро́енной и защище́нной, всемогу́щее покрови́тельство, нам же всем, к тебе́ с любо́вию притека́ющим, здра́вие и спасе́ние, да прославля́ем просла́вльшаго тя Го́спода ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобного Дионисия, архимандрита Троице-Сергиева монастыря, Радонежского