Шрифт

24 мая.

Канон иной (молебный) равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским.

иной (молебный) равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Яко апо́столом единонра́внии и слове́нских стра́н учи́телие, Кири́лле и Мефо́дие богому́дрии, Влады́ку все́х моли́те, вся́ язы́ки слове́нския утверди́ти в правосла́вии и единомы́слии, умири́ти ми́р и спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ние:

Велича́ем ва́с, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле, вся́ слове́нския страны́ уче́ньми свои́ми просвети́вшия и ко Христу́ приве́дшия.

Кано́н иной, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Ки́я досто́йныя принесу́ похва́льныя пе́сни Богослове́сником?/ Све́та дар свы́ше посли́те ми,/ да досто́йно воспою́ ва́шу па́мять.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Ю́ность измла́да твою́ без поро́ка восприи́м,/ Влады́це своему́ после́довав, свя́те Кири́лле блаже́нне./ Тем тя досто́йно сла́вит вся тварь.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Ро́су источи́ Бо́жия Ду́ха, восприи́м от Бо́га, свя́те,/ я́ко гром, возгреме́ в конце́х,/ сло́во разсева́я во язы́цех.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Илия́ други́й ра́вный яви́ся на земли́, Мефо́дие свя́те,/ вся́кия е́реси попаля́я Богодохнове́нным уче́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́ни Тя а́нгельстии и челове́честии,/ Безневе́стная Ма́ти, хва́лят непреста́нно,/ Зижди́теля бо их, я́ко Младе́нца, на руку́ Свое́ю понесла́ еси́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Ле́ствица избра́на яви́ся, фило́софе Богогла́сне,/ вся бо уче́нием на Не́бо возво́диши.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Ангелообра́зно житие́ живы́й на земли́, прему́дре Константи́не,/ досто́ин всем нарече́ся учи́тель.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Фарао́на мы́сленнаго в мо́ри жите́йстем погрузи́,/ избра́н во́ин яви́ся Христа́ Бо́га, Мефо́дие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иере́йскую слу́жбу вознося́ пред Бо́га,/ обре́теся досто́ин, ра́вен А́нгелом, о́тче Мефо́дие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́ вси и́мамы прибе́жище и сте́ну на́шу, христиа́ны,/ и Тебе́ сла́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Седа́лен, гла́с 8:

Я́ко заря́, просвеща́я всю зе́млю,/ еретики́ го́ниши на восто́це, и за́паде, и се́вере же, и ю́зе,/ триязы́чники пра́виши, пропове́дая конце́м, на язы́це их глаго́ля, кни́ги прелага́я./ Ри́ма же доше́д, ту и те́ло свое́ положи́, блаже́нне,/ и ду́шу свою́ в ру́це Госпо́дни пре́дал еси́,/ благове́рный учи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мое́ Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Лику́я со А́нгелы на Небесе́х,/ приле́жно за ны моли́ся/ со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы,/ вся́кия ско́рби отгоня́я и напа́стныя прило́ги разоря́я и беды́, Богогла́се.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Очи́щ измла́да, свя́те, ду́шу твою́ и те́ло,/ досто́ин сосу́д обре́теся Пресвято́му Ду́ху, о́тче Кири́лле блаже́нне,/ И́мже просве́щся, сия́еши в ми́ре,/ исцеле́ния всем оби́льно подая́, пресла́вне.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Стопа́ми всю вселе́нную освяти́, Богогла́се о́тче Мефо́дие,/ сло́во раздая́ всем страна́м, но́вым язы́ком,/ те́мже тя, бла́же, вся тварь сла́вит,/ твои́ми словесы́ просвеща́ема.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обре́теся но́вый Па́вел, прему́дре,/ весь мир Бо́гови приобре́те,/ разу́мно Крест Христо́в на ся восприи́м, дои́де до за́пада, свя́те,/ лесть и́дольскую всю разоря́я, вся е́реси, блаже́нне, потребля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты ве́рным похвала́ еси́, Безневе́стная,/ Ты заступле́ние, Ты прибе́жище христиа́ном, стена́ и приста́нище,/ к Сы́ну бо Своему́ мольбы́ но́сиши, Непоро́чная,/ и от бед спаса́еши ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тя зна́ющия.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Фило́софову му́дрость поче́рпл еси́/ и бе́здны Бо́жия сокро́вища,/ и́миже озари́вся, слово разсе́я в язы́ки но́вы.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

А́нгельския чи́ны преспе́л еси́, му́дре,/ на земли́, я́ко безпло́тен, яви́ся,/ Христо́выми заря́ми просвеща́я вселе́нную.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

И́дольскую лесть безбо́жную искорени́,/ сла́дость всем источа́я Бо́жия словесе́,/ свя́те Мефо́дие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бо́жию при́сно Престо́лу, свя́те, предстои́ши,/ приле́жно за ны моли́ся,/ творя́щия ве́рно твою́ па́мять.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Помоли́ся вы́ну Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему,/ Браконеиску́сная Мари́е Чи́стая,/ посла́ти нам, ве́рным, ве́лию ми́лость.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Лю́тыми страстьми́ одержи́ми/ и напа́стною бу́рею дви́жими,/ вопие́м ти, святы́й учи́телю:/ ни́щия своя́ рабы́ изба́ви от бед,/ ско́рым посеще́нием вся ско́рби отгоня́я, Богогла́се.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Апо́столом ра́вну благода́ть Пречи́стаго Ду́ха, о́тче, прии́м,/ испо́лнь весь мир благоче́стия, сла́достно наставля́я,/ ре́ки бо живо́тныя, по гла́су Бо́жию истека́ющия из тебе́,/ мир возвесели́ша.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Жите́йскую сла́ву на земли́ всю оста́вль, блаже́нне о́тче,/ Влады́це своему́ и Бо́гу весь приве́ржеся душе́ю и те́лом,/ тем тя досто́йна нам всем по́дал есть учи́теля.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ересе́м всем проти́вен яви́ся благода́тию, Мефо́дие, досто́йными отве́ты,/ от Отца́ у́бо Пара́клита исходя́ща, а не от Сы́на, глаго́ля,/ но ра́венством Тро́ицу чи́сте испове́дая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не преста́ни о нас моля́щи, Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ я́ко ве́рным утвержде́ние Ты еси́,/ и наде́ждою Твое́ю крепи́мся./ Те́мже Тя и из Тебе́ воплоще́ннаго Бо́га прославля́ем.

Конда́к, гла́с 2:

Тве́рдаго и Богодохнове́ннаго уче́ния/ просвеща́я мир пресве́тлыми заря́ми,/ обтече́, я́ко мо́лния, вселе́нную, Кири́лле свя́те,/ разсева́я Бо́жие сло́во на за́паде, и се́вере, и ю́зе,/ мир просвеща́я уче́нием, свя́те.

Ин конда́к, глас то́йже:

Пресве́тло житие́ возлюби́, свя́те,/ заря́ми трисо́лнечными Божества́ освеща́емь,/ прии́де, я́ко мо́лния, во всю вселе́нную,/ се́верную и ю́жную зе́мли просвеща́я,/ за́падным же свет незаходи́м яви́ся./ Те́мже и ны́не мрак грехо́вный прогна́в, свя́те,/ свы́ше испроси́ благода́ть духо́вную,/ и́маши бо дерзнове́ние к Бо́гу.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Неоску́дно сокро́вище яви́ся, Кири́лле, Пресвято́му Ду́ху,/ И́мже просве́щся, научи́ весь мир язы́ки воспева́ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Авраа́м други́й преселе́нием яви́ся, о́тче Кири́лле, в зе́млю Ханаа́нску,/ ю́же просвети́ сло́вом но́ва уче́ния, воспева́я:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Мора́вская страна́, ве́лий за́ступ и столп име́я к Бо́гу, тобо́ю просвеще́на,/ научи́ся воспева́ти в свой язы́к:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ева́нгельскому словеси́ досто́ин яви́ся, о́тче Мефо́дие,/ я́сно испове́дати Тро́ицу и научи́ти концы́ всех язы́к воспева́ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из деви́ческих ложе́сн вопло́щся,/ яви́ся на спасе́ние на́ше,/ те́мже Ма́терь Твою́ ви́девше Богоро́дицу, правове́рно вопие́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Тобо́ю нам, пресвя́те, свет возсия́,/ те́мным и омраче́нным грехми́ лю́тыми,/ ты бо, я́ко свет, проше́л еси́ до за́пада,/ бесо́вскую лесть и е́ресь посека́я./ Те́мже твою́ днесь пра́зднующе па́мять, вси вопие́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

От восто́ка прои́де, я́ко со́лнце светоза́рное,/ лесть прогна́ бесо́вскую, Богогла́се,/ ту́чами кни́жными сла́стно напои́ весь мир,/ сло́во раздая́ язы́ком, вопия́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Досто́йну ти похвалу́ кто изрещи́ мо́жет,/ по́двиги и труды́ твоя́ почита́я?/ Возгреме́, я́ко гром, во всех конце́х,/ слове́сный плод всем раздава́я, о́тче Мефо́дие,/ тем, тя чту́ще, ве́рно вопие́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Илии́ рве́нием, и кро́тостию Моисе́ю,/ и незло́бием Дави́ду подо́бяся,/ изря́ден при́тчами и наказа́нием прему́др/ и сла́стию прему́дро вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Черто́г ца́рский, в не́мже Христо́с полежа́,/ свобо́ду челове́ческому ро́ду подая́,/ ю́же пронареко́ша пречестни́и проро́цы,/ Христа́ Бо́га на́шего Преве́чную Святы́ню,/ Того́ благослови́те, Мари́ю воспо́йте, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко ча́да твоя́, блаже́нне, приими́ нас, припа́дающих ти,/ и пречи́стыми моли́твами свои́ми/ за ны, свя́те, помоли́ся ко Го́споду.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Приими́, Богогла́се, моле́бную ти песнь принося́щих,/ и предвари́ к Бо́гу моли́твами свои́ми,/ и от напа́сти и беды́ изба́ви ны, свя́те, тебе́ велича́ющих.

Припев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Очи́сти мя, молю́ся, твои́ми моли́твами,/ Богогла́се о́тче Мефо́дие/ от лю́тых грех, и́миже мя уязви́ враг.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ю́же ти прино́сим мольбу́, преблаже́нне,/ приими́ из уст недосто́йных/ и приле́жно моли́ся ко Христу́ за ста́до свое́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приста́нище Тя спасе́нное све́дуще,/ пресвято́му Твоему́ рождеству́ ве́ровавше,/ от бед изба́вити ны Тебе́ мо́лимся.

Свети́лен:

Учи́тели святи́и, па́мять ва́шу све́тло пра́зднующе, мо́лим ва́с всеусе́рдно: язы́ки, и́хже сокро́вищем благове́стия обогати́сте, на ка́мени испове́дания Христо́ва утверди́те, и соблюди́те в ми́ре живо́т на́ш.

Молитва равноапостольным Киpиллу и Мефодию, учителем Словенским

О всехва́льнии равноапо́столи Мефо́дие и Кири́лле, припа́дающе пред честно́ю ико́ною ва́шею, усе́рдно мо́лим вы: воззри́те ми́лостивно на нас, и́хже трудо́м ва́шим просвети́ли есте́, и оградите́ нас неусы́пным предста́тельством ва́шим от злых ко́зней вра́жиих! При́зрите у́бо на виногра́д сей, его́же насади́ли есте́, и не преда́йте ди́веему ве́прю озоба́ти его́. Сохрани́те, святи́и уго́дницы Бо́жии, Це́рковь на́шу Правосла́вную, ю́же вы назда́ли есте́ на краеуго́льном Ка́мени, Христе́, я́ко да бу́дет недви́жима, но да разсы́пятся о Ка́мень сей во́лны вся́каго малове́рия. Укрепи́те па́стырей на́ших во всех доброде́телех и в по́двизе пропове́дания, вразуми́те же пасо́мых, во е́же послу́шати гла́са их. Сохрани́те вся страны́ слове́нския от вся́каго оскуде́ния, от огня́ и меча́, от смертоно́сныяя́звы и от вся́каго зла. Услы́шите и вся́каго челове́ка, с ве́рою к вам приходя́щаго и благода́тныя по́мощи ва́шея тре́бующаго. В стра́шный же час сме́ртный предста́ните всем нам блази́и хода́таи и те́мных зра́ков де́монских прогони́телие, да в ми́ре и покая́нии сконча́еше земно́е по́прище, дости́гнем ве́чных благ наслажде́ния и ку́пно с ва́ми просла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу – Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

иной (молебный) равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским