Шрифт

23 мая.

Канон святителю Симону Печерскому, епископу Владимирскому и Суздальскому

Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суждальского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Жити́й преподо́бных оте́ц Пече́рских списа́телю изве́стный, святи́телю Христо́в Си́моне всеблаже́нне, моли́ся приле́жно с ни́ми Христу́ Бо́гу, да упра́вит в ми́ре живо́т на́ш и в кни́ги живо́тныя да напи́шет ны́, спаса́я ду́ши на́ша.

Кано́н святи́телю. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Доброде́тели святи́теля Твоего́ хвала́ми воспе́ти, а́ки мо́ре тече́нием преплы́ти; устремля́ющася мя́ упра́ви, Христе́, молю́ся, и, у́м от бу́рных жития́ сего́ по́мыслов ути́шив, спаси́, пе́снь Тебе́, Бо́гу моему́, воспева́юща.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Гру́б сы́й и несмы́слен, но любо́вию к тебе́ влеко́мь, дерза́ю па́мять твою́, Си́моне, иера́рше Христо́в, восхвали́ти, ты́ же моли́твами твои́ми мне́ посо́бствуй и наста́ви мя́ ны́не о тебе́ Влады́це моему́ пе́снь Бо́гу воспева́ти.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Житие́ твое́, преподо́бне, чту́ще, кто́ не почуди́тся, ви́дя ре́вность твою́ к подража́нию пе́рвым отце́м Пече́рским? Те́мже и а́з, удивля́яся, смире́нно о тебе́ Бо́гу моему́ пе́ние возсыла́ю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прие́мь Ангельский о́браз в благоле́пной Пече́рской Ла́вре, прия́л еси́ и Ангельское житие́, после́дуя Анто́нию вели́кому и Феодо́сию чу́дному, с ни́миже ны́не живы́й, ра́дуешися, непреста́нно пе́снь Бо́гу воспева́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Премени́х о́браз, но де́л мои́х не премени́х, Ма́ти Бо́жия, благода́тию из Тебе́ Ро́ждшагося спа́сшая ро́д челове́ческий, по благода́ти Твое́й спаси́ мя, о Тебе́, Влады́чице мое́й, пе́ние Бо́гу возсыла́юща.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Аки зве́зды небе́сныя, просия́ша доброде́тели твоя́, о́тче, и́хже луча́ми и на́с озари́, во тме́ страсте́й ходя́щих, да о тебе́ небе́снаго кру́га Творцу́ воспое́м: сла́ва Ти́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Све́та невече́рняго хотя́ прича́стник бы́ти, ми́ра тле́нных удали́лся еси́ и, Ангельский о́браз восприе́мь, Ангельски приноси́л еси́ Бо́гу хвале́ние, зовы́й: сла́ва Ти́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Просия́вшим вели́ким отце́м — Анто́нию и Феодо́сию Пече́рским — ревну́я, а́ки све́тлая звезда́, просия́л еси́ в жи́зни се́й, преподо́бне, смире́нием и чистото́ю. Имже удивля́ющеся, пое́м: сла́ва Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Послуша́ние твое́, блаже́нне, бы́сть, а́ки зерца́ло, посреде́ собо́ра бра́тий, и си́м наипа́че прибли́жился еси́ бы́вшему послушли́ву да́же до сме́рти Иису́су. Ему́же ны́не живе́ши посреде́ гра́ждан небе́сных и пое́ши: сла́ва Ти́, Еди́не Человеколю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: За́поведи Го́спода моего́ слы́шу, но та́ преслуша́ю; Ты́ же, Чи́стая Де́во, ре́кшая: се́ Раба́ Госпо́дня, — сотвори́ мя́ раба́ послушли́ва, да сла́влю Тя́, Еди́ну Человеколюби́вую Ма́терь.

Седа́лен, гла́с 8:

Ле́ствицу доброде́телей обре́т, возше́л еси́ на го́ру безстра́стия и, узре́в пре́лесть ми́ра сего́, любостра́стнаго ца́рствия, во мгнове́нии о́ка преходя́щаго, отре́клся еси́, ни мироде́ржцу, но Еди́ному Царю́ веко́в поклони́лся еси́, те́м тя́ пе́сньми почита́ем, Си́моне, о́тче преблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко спасе́ния наде́жду и Помо́щницу в ну́ждах иму́ще Тя́, Богоневе́стная Де́во, вра́жиих нахожде́ний не убои́мся, но о Тебе́ дерза́ем, Ты́ бо еси́ кре́пость на́ша и утвержде́ние.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Ты́, преподо́бне, ве́дением и дея́нием к све́ту мы́сленному прибли́жився, све́тел житие́м показа́лся еси́, и́мже мно́зи наставля́еми, сла́вляху Бо́га, глаго́люще: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Слу́х дея́ний твои́х, о́тче, про́йде в разли́чныя страны́, и мно́зи жела́ху тя́ предводи́теля и наста́вника себе́ име́ти, я́ко да, наста́вльшеся тобо́ю, просла́вят Отца́ Небе́снаго, Иже просла́ви тя́ сицево́ю благода́тию.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Па́че и́нех Це́рковь Влади́мирская ускори́ призва́ти тя́, блаже́нне, я́ко да ю́, мятя́щуюся, твои́м прише́ствием возвесели́ши и упасе́ши жезло́м твоего́ правле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Предсрета́ют тя́ и Су́ждальстии гра́ждане, ли́ки духо́вных пе́сней составля́юще, и, ра́дующеся, возво́дят на престо́л архиере́йский, на́ньже возше́д, бы́л еси́ тому́ до́брый па́стырь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: До́браго Па́стыря су́щи Ма́ти, слове́сныя Твоя́ о́вцы, мы́сленным волко́м распу́женныя, собери́ и Сама́, Влады́чице, на́с упаси́, да нектому́ а́дский во́лк дерза́ет ста́ду Твоему́ прибли́житися.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Тебе́, Си́моне, я́коже о́ному люби́мому ученику́ Своему́ Си́мону, вручи́л е́сть па́стырей Нача́льник Иису́с ове́ц па́ству, ю́же прие́мь, до́бре наста́вил еси́ к высоте́ небе́сной; к не́йже и моя́ пути́ напра́ви, молю́тися.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

От ю́ности возлюби́л еси́ все́х Влады́ку, от Него́же за любо́вное воздая́ние прия́л еси́ честно́ю Его́ Кро́вию иску́пленныя о́вцы пасти́. Того́жде Влады́ки овча́ и а́з е́смь, воззри́ на мя́, святи́телю Си́моне, и пути́ моя́ напра́ви, молю́тися.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Па́стырская свире́ль уче́ний твои́х, о́тче, увеселя́ше слове́сныя о́вцы, и нектому́ предпочита́ху тле́нныя пи́щи, духо́вным пита́ющеся зла́ком; а́лчуща мя́ твои́м уче́нием напита́й и пути́ моя́ напра́ви, молю́тися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жезло́м правле́ния до́бре управля́л еси́ вруче́нное тебе́ ста́до, о́браз те́м себе́ сама́го подая́, его́же, отча́сти напи́санный, и а́з чту́, но не могу́ тому́ ревнова́ти. Ты́, па́стырю до́брый, да бу́ду подража́тель того́, пути́ моя́ напра́ви моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Онебеси́вшая земноро́дных существо́ пресвяты́м Рождество́м Твои́м, Де́во Мари́е, у́м на́ш, по земны́х су́етствиях пле́жущ, возведи́ к го́рним, и к иска́нию о́ных, мо́лимтися, пути́ на́ша напра́ви.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Благода́тию Ду́ха Свята́го освяще́н, я́ко священнотаи́нник ве́рен, престо́лу Бо́жию на земли́, Си́моне, в преподо́бии и пра́вде послужи́л еси́, тебе́ ны́не, с ве́рными рабы́ в ра́дости Го́спода твоего́ живу́щу, молю́ся: бу́ди ми́ моли́твенник к Бо́гу о спасе́нии мое́м.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Сугу́баго зва́ния, святи́телю, я́ко сугу́быя на ся́ труды́ прие́мый, сподо́бился еси́: па́стырским бо прилежа́ дело́м, и́ноческих по́двигов никогда́же оставля́л еси́; те́мже в по́чести сугу́бей ны́не живы́й, моли́ о мне́, да не лишу́ся спасе́ния моего́.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

При́сно помина́я, преподо́бне, отце́в Пече́рских труды́, навы́кл еси́ те́м подража́ти, и́мже купнонра́вен и единому́др показа́вся, препосла́лся еси́ от ху́ждшаго к лу́чшему, я́ко да сугу́бым украси́шися венце́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дея́нием Госпо́дних за́поведей умертви́л еси́ пло́ть твою́, но благода́тию Бо́жиею оживи́л еси́ ду́шу твою́. Ве́дением же духо́вную ле́ствицу обре́т, восте́кл еси́ возвыше́нием у́мным к Бо́гу, Ему́же предстоя́, моли́ся о пою́щих тя́, Си́моне блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дея́ние ле́ностию, ве́дение же омраче́нием страсте́й погуби́х, и ни еди́наго же не имы́й, сугу́баго бою́ся осужде́ния, оба́че к Тебе́, Богороди́тельнице, прибега́ю, я́ко си́льна и многомо́щна, обоя́ испра́ви и бу́ди Помо́щница спасе́ния моего́.

Конда́к, гла́с 2:

Святи́тельства оде́ждою, а́ще и досто́йне оде́ялся еси́, оба́че те́м не вознося́ся, жела́л еси́ па́че сме́тием пред враты́ Ла́вры Пече́рския поврещи́ся, смиренному́дре Си́моне. Те́мже, не а́ки сме́тие, вра́т вне́, но, я́ко сокро́вище, вну́трь святы́я пеще́ры положе́н бы́ти сподо́бился еси́, и ны́не на небеси́ Го́сподеви предстоя́, моли́ся о на́с, чту́щих тя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снисхожде́ния о́гонь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице, лику́юще поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Бо́жия благода́ть де́йствоваше в тебе́, святи́телю, исхожда́ху бо вы́ну от у́ст твои́х струи́ святы́х уче́ний, напая́ющия сердца́ лени́вых, и́же твои́м окропле́нием произне́сше доброде́телей плоды́, зва́ху: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Се́ял еси́ се́мя сло́ва Бо́жия в вертогра́де па́ствы своея́, насажда́я кри́н чистоты́, а́ки стебло́ Лива́ново, моли́тву, милосе́рдие к бли́жним, а́ки ма́слину, а́ки кипари́с, помышле́ния вы́ну о Бо́зе: я́же бо са́м твори́л еси́, сия́ и и́нех нака́зовал еси́ твори́ти.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

До́бре написа́в на скрижа́лех се́рдца твоего́ доброде́тели оте́ц Пече́рских, не скры́л еси́ те́х под спу́дом жите́йския молвы́, о́тче, но, ре́вностию дви́жимь, ве́сь у́м сво́й обрати́л еси́ о́ных жития́ на по́льзу и́нем написа́ти, я́же и мы́ чту́ще, зове́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Аки разу́мная пчела́ мы́сленныя цве́ты, жития́ преподо́бных собра́в, пода́л еси́ та́, а́ки со́т сла́дкий, по тебе́ живу́щим, и́миже мы́ услажда́юще ду́ши на́ша, с тобо́ю, Си́моне, пое́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стра́стнаго вкуси́в со́та, и́мам се́рдце и устне́, го́рести испо́лнены; Ты́, Влады́чице, Сладча́йшаго ро́ждшая Иису́са, благода́тию Твое́ю услади́ ду́шу мою́, да воспою́: ра́дуйся, сла́дости святы́я Служи́тельнице и благослове́ние оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Седмогла́внаго зми́я седми́цею дарова́ний духо́вных сте́рл еси́ главу́, о́тче, и, уя́звлен, трепе́щет до ны́не и́мене твоего́, е́же в дне́шний де́нь мы́ помина́юще, о тебе́ зове́м: лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию к Пречи́стей Бо́жией Ма́тери и отце́м Пече́рским мне́лся еси́ отстоя́ти те́лом то́кмо, ду́хом же пребыва́л еси́ с ни́ми и подража́л житию́ и́х, те́м любо́вию твое́ю посети́ на́с и моли́, да превозно́сим Христа́ во ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

По и́стине, я́коже Си́мон люби́тель Сама́го Христа́ бы́сть те́плейший, та́ко и ты́, Си́моне иера́рше, к Богоро́дице и Ея́ оби́тели показа́лся еси́ усе́рдный ревни́тель и и́хже люби́л еси́, с те́ми ны́не живе́ши во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́ву и че́сть свою́ с уме́тами Пече́рскаго монастыря́ не сравня́я, жела́л еси́, о́тче: лу́чше тебе́ еди́н де́нь а́ки сме́тию в дому́ та́мо Бо́жия Ма́тере примета́тися, не́жели ты́сящу ле́т сла́вимь бы́ти на престо́ле. О, чу́днаго твоего́ смире́ния, те́м ублажа́ем тя́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Твои́м посо́бием, Чи́стая, приидо́х к сопребыва́нию оте́ц Пече́рских, но от невнима́ния зре́нием вспя́ть уклони́хся, и влече́т мя́ вра́г в ми́р на пе́рвая па́ки. Ма́ти Бо́жия, убеди́ мя́ зде́ приседе́ти и спасе́нию своему́ внима́ти, да не, испа́д, поги́бну во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Удивля́емся свято́му житию́ твоему́, Си́моне преблаже́нне, прославля́ем по́двиги твоя́, чти́м и па́мять твою́, ю́же ны́не со Ангелы велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Ни́жняя оста́вль, отше́л еси́ к вы́шним, те́ло же твое́ по жела́нию принесе́но от престо́ла твоего́ в пеще́ру и показу́ет, любо́вь коли́ку име́л еси́ к сему́ ме́сту, на не́мже вси́ тя́ велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Ра́дуется пеще́ра, содержа́щи мо́щи твоя́, святи́телю, и созыва́ет и́ночествующих и празднолю́бных собо́ры, да похва́льными пе́сньми па́мять твою́ вси́, собра́вшиися в дне́шний де́нь, велича́ют.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отше́л еси́ са́м чу́вственне, но неотсту́пне с на́ми па́мять твоя́ пребыва́ет: се́ бо де́ти твои́, любо́вию к тебе́ горя́ще, при́сно тя́ помина́ем и велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неотсту́пне с на́ми су́щи, Пресвята́я Де́во, собра́вшияся в па́мять ве́рнаго Твоего́ раба́ лю́ди укрепи́, ле́ность отжени́ и ра́зум просвети́, да бо́дренно Тя́ и Сы́на Твоего́ вси́ велича́ем.

Свети́лен:

Богому́драго отца́, словеса́ прему́дра написа́вша, восхва́лим: честна́я бо его́ писа́ния су́ть а́ки роса́ у́тренняя, со́т сла́дкий, хле́б живо́тный, не́ктар небе́сный, исто́чник воды́ живы́я, от него́же пия́й сла́дости духо́вныя исполня́ется и па́мять твою́ прославля́ет, Си́моне блаже́ннейший.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Исто́чник недове́домый, и́же превы́ше небе́с, воды́ живы́я произве́дши, Де́во, напо́й мя́, жа́ждущаго ми́лости Твоея́, да, прохлажде́н, сла́влю Тя́.

Молитва святителю Симону Печерскому, епископу Владимирскому и Суздальскому

О, свяще́нная главо́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, святи́телю Христо́в и чудотво́рче, преподо́бне и Богоно́сне о́тче Си́моне! К тебе́, небе́сному засту́пнику и те́плому предста́телю на́шему с ве́рою и любо́вию припа́даем и со упова́нием всеусе́рдно мо́лим тя: яви́ милосе́рдие твое́ нам смире́нным и гре́шным, и проле́й те́плыя моли́твы твоя́ о нас ко Го́споду, Ему́же со А́нгелы и все́ми святы́ми предстои́ши на Небеси́ во сла́ве ве́чней. Ве́мы, свя́тче Бо́жий, я́ко сво́йственно есть тебе́ милосе́рдие, и́бо еще́ на земли́ живу́щу ти, еди́но име́л еси́ попече́ние, е́же спаса́ти от поги́бели грехо́вныя ду́ши челове́ческия; те́мже у́бо потщи́ся, благосе́рде, предстоя́ стра́шному Престо́лу Го́спода Сла́вы, хода́тайствовати о на́шем спасе́нии, да не поги́бнем лю́те со беззако́нии на́шими. Ве́руем, о́тче всеблаже́нне, я́ко ты и́же Христо́вою любо́вию, бли́жния твоя́ возлюби́л еси́, всегда́ пребыва́л еси́ в ми́ре сем, кольми́ па́че лю́биши вся ны о Го́споде на Небесе́х водворя́яся; те́мже всеусе́рдно мо́лим тя, я́ко отца́ нам су́ща, да вы́ну соблюда́еши ны под покро́вом твои́м от вся́каго зла. Ты, о́тче преподо́бне, не то́чию сам ве́рою пра́вою и благи́ми де́лы до́бре угоди́вый Го́сподеви, но и ины́х научи́вый пра́во ве́ровати и во́лю Бо́жию твори́ти, ве́лий нарече́н еси́ во Ца́рствии Небе́сном, по нело́жному обетова́нию Христ́ову; те́мже у́бо наста́ви и нас, да́нною тебе́ от Го́спода благода́тию, та́ко ве́ровати, и та́ко путе́м за́поведей Госпо́дних ше́ствовати, я́ко не то́чию нам саме́м николи́же на поги́бельный путь неве́рия и на стезю́ повеле́ниям Бо́жиим проти́ву соврати́тися, но па́че да бу́дем дово́льни и ины́х во правове́рии утверди́ти и на путь и́стинного благоче́стия наста́вити. О преблаже́нне, потщи́ся у́бо о сем наипа́че умоля́ти Щедрода́вца Бо́га, да пода́ст нам ве́ру пра́ву и несумне́нну, благоче́стие и́скреннее и непоколеби́мое, братолю́бие нелицеме́рное, и преспе́яние во всех благи́х де́лех, да вы́ну памятующе зва́ние и избра́ние на́ше, бу́дем, я́коже учит святы́й апо́стол, соверше́нни и испо́лнени во вся́кой во́ли Бо́жией, никому́же не полага́юще претыка́ния или́ собла́зна ни сло́вом, ни житие́м на́шим, но всегда́ промышля́юще то́чию до́брая пред Бо́гом и челове́ки. Еще́ же припа́дающе мо́лим тя, уго́дниче Христо́в, предста́тельствовати ко Всеми́лостивому Влады́це и Царю́ ца́рствующих, да сохрани́т под покро́вом Своея́ бла́гости, во здра́вии и непременя́емом благополу́чии богохрани́мый наро́д наш, и изба́вит его́ от вся́каго зла́го обстоя́ния; да соблюде́т Це́рковь святу́ю от ересе́й и раско́лов, держа́ву же правосла́вно-ру́сскую от вся́каго мяте́жа, бра́ней и нестрое́ний; да даст па́стырем Це́ркви святу́ю ре́вность о спасе́нии пасо́мых и просвеще́нии неве́рующих све́том Богоразу́мия, и да умудри́т их пра́во пра́вити сло́во и́стины; да́рует нача́льствующим му́дрость и си́лу, подчине́нным усе́рдие и благопоко́рливость, судия́м прозо́рливость и нелицеприя́тие, супру́гам ве́рность и единоду́шие, роди́телем ра́зум и благоче́стие, ча́дом кро́тость и послуша́ние, наста́вником и воспита́телем ю́ношества доброучи́тельность и смиренному́дрие, уча́щимся и воспиту́емым благо́е в ве́ре и благоче́стии науче́ние и возраста́ние, всем же лю́дем всяк дар коему́ждо благопотре́бен, вся́ку благовре́менну по́мощь во благи́х де́лех, и вся ко спасе́нию и сла́ве Бо́жией подоба́ющая. Сохрани́, о́тче преподо́бне, твои́ми богоприя́тными моли́твами вся гра́ды и ве́си держа́вы на́шея, и град сей, и дом сей, от вся́каго зла и нападе́ний вра́жиих, вся же правове́рныя лю́ди, с любо́вию и упова́нием притека́ющия к покро́ву твоему́, и благоче́стно покланя́ющияся моще́м твои́м, осени́ небе́сным твои́м благослове́нием, и вся проше́ния их во бла́го испо́лни. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри моле́ний на́ших, и не посрами́ нас от упова́ния и ча́яния на́шего! Се бо мы недосто́йнии, и смире́ннии мно́гих грехо́в испо́лненнии, ве́дуще, я́ко гре́шники Бог не послу́шает, но а́ще кто Богочте́ц есть и во́лю Его́ твори́т, того́ послу́шает, ко твоему́ прибега́ем предста́тельству, тобо́ю дерза́ем умоля́ти милосе́рдие Бо́жие; ве́руем бо, всеблаже́нне, я́ко ели́ка а́ще ты, пра́веден сый, воспро́сиши в моли́тве от Бо́га, даст ти Бог. Те́мже у́бо бу́ди те́плый о нас предста́тель ко Щедрода́вцу Бо́гу, да твое́ю по́мощию и заступле́нием ми́рно и благоче́стно пожи́вше на земле́ сподо́бимся и небе́сных благ восприя́тия, сла́вяще и превознося́ще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ ми́лостивое предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Симону Печерскому, епископу Владимирскому и Суздальскому

О, всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, святи́телю Христо́в, преподо́бне и богоно́сне о́тче Си́моне! При́зри, с сво́йственным тебе́ благосе́рдием, от высо́т Небе́сных, иде́же со А́нгелы и все́ми святы́ми Го́споду Сла́вы предстои́ши, на нас недосто́йных и до́лу прекло́нных, смире́нных же и гре́шных, притека́ющих к многомо́щному предста́тельству твоему́ с ве́рою, любо́вию и упова́нием. Простри́ моли́твенно преподо́бныя ру́це твоя́ ко Го́споду и Влады́це, и испроси́ от щедрода́тельныя Его́ благосты́ни оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, покая́ние серде́чное, здра́вие душе́вное и теле́сное, житие́ ми́рное и безмяте́жное, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие, жите́йских потре́б дово́льство, во всем благо́е поспеше́ние, и да не во зло обрати́м да́руемая нам блага́я, но во сла́ву пресвята́го и́мене Его́, и во спасе́ние на́ше. Еще́ же припа́дающе мо́лим тя, потщи́ся, благосе́рде, предста́тельствовати ко Го́споду Человеколю́бцу, да изба́вит нас, по вели́цей Свое́й ми́лости, от вся́ких бед и скорбе́й, от вся́ких неду́гов и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти и от всех озлобле́ний, от вся́ких ко́зней враго́в ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла; да укрепи́т в нас пра́вую ве́ру и благоче́стие нелицеме́рное, и да пода́ст нам си́лы в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да соблюде́т нас от нечести́вых и душепа́губных уче́ний неве́рия и суеве́рия, и́миже наве́туется в нас святооте́ческая Правосла́вная ве́ра, и да изба́вит нас от вся́ких прираже́ний ду́ха, и́же ны́не де́йствует в сыне́х противле́ния; да всади́т в сердца́ на́ша дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух святы́я ре́вности о сла́ве Бо́жией и спасе́нии бли́жних; да при́зрит благоутро́бно на вся́кую ду́шу, тре́бующую благода́тныя Его́ ми́лости, и да́рует, по неизрече́нным щедро́там Своего́ человеколю́бия, боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, малоду́шным успокое́ние, уныва́ющим ободре́ние, стра́ждущим осла́бу, бе́дствующим по́мощь, си́рым покро́в, безприю́тным приста́нище, оби́димым защи́ту, злосло́вимым терпе́ние, уничижа́емым великоду́шие, гони́мым заступле́ние, оклевета́емым оправда́ние, и всем, во вся́ких ну́ждах и злострада́ниях су́щим, душе́вную отра́ду, и ско́рое избавле́ние. Ей, свя́тче Бо́жий, бу́ди те́плый моли́твенник и приле́жный хода́тай ко Го́споду о вся́кой души́ ве́рных твои́х чти́телей, и́щущих твоея́ по́мощи, да никто́же во упова́нии свое́м на тя посpáмлен бу́дет, но вси предста́тельством твои́м да обря́щут, во вся́ких обстоя́ниих, благода́ть и ми́лость Всеще́драго Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суждальского