Шрифт

23 мая.

Канон святому апостолу Симону Зилоту

Святого апостола Симона Зилота
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Апо́столе святы́й Си́моне, моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кано́н апо́стола. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь возсле́м, лю́дие, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще: пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

В вы́шних Влады́це предстоя́, апо́столе чу́дне, тя́ просла́вльшему и ученика́ Себе́ све́тло показа́вшему, просвети́ ду́шу мою́, да воспою́ боже́ственную твою́ па́мять.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Вся́ко изоби́лие благи́х тебе́ Христо́с дарова́в, ве́рх боже́ственных дарова́ний, апо́столе, показа́ тя, судо́м пра́ведным, богоявле́нне, пра́ведный еди́н.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вседухо́вную зарю́ прии́мь, апо́столе, соше́дшую на тя́ с небесе́, огнедохнове́н бы́л еси́, всю́ попаля́я пре́лесть многобо́жия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́, мое́ ме́ртвенное и тле́нное, безсме́ртное и нетле́нное, Спа́се, показа́в, во утро́бу всели́лся еси́ Святы́я Де́вы Пречи́стыя неискусобра́чно, вообрази́вся же в челове́ческое естество́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́ко Госпо́дь, и не́сть пра́веден, я́ко Бо́г на́ш, Его́же пое́т вся́ тва́рь: не́сть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственное та́инство воплоще́ния позна́л еси́ вои́стинну, апо́столе Си́моне богоприя́тне, от Самаго́ Спа́са зарю́ прии́мь преми́рную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сло́во Безнача́льное и Присносу́щное Своего́ служи́теля тя́, Си́моне чу́дне, блиста́нии све́тлыми бога́тно просвети́ Боже́ственныя благода́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́щник всезлаты́й Тя́ проро́к прописа́, Богоро́дице, нося́щу Све́т невече́рний, просвеща́ющаго ми́р луча́ми Божества́, Христа́ Бо́га на́шего.

Седа́лен свята́го, гла́с 3.

Боже́ственнаго Ду́ха светозаре́нием тму́ разруши́л еси́ многобо́жия и ве́рных сердца́ просвети́л еси́, воспе́в спаси́тельная повеле́ния, и упраздни́л еси́ е́ллинския ба́сни, Си́моне сла́вне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Ве́сь сокро́вище сы́й дарова́ний ева́нгельских, благода́ти испо́лнен, све́т ми́ра и со́ль вселе́нныя, Си́моне всеблаже́нне, бы́л еси́.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Веще́й сту́днаго явле́ния отврати́лся еси́, невеще́ствен же Све́т ви́дети сподо́бился еси́, Божества́ ви́д, прии́мшаго ве́щь челове́чества, досточу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́моне, учениче́ жи́зни нетле́нныя, умертви́ на́ш живу́щий гре́х живоно́сною си́лою Животода́вца, ея́же прия́л еси́ де́йствие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́вен бы́в Отцу́ Твоему́ по существу́, ра́вен челове́ком бы́л еси́ по естеству́, от Пречи́стыя Де́вы на́шу, Влады́ко, пло́ть прие́мый.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения богове́дением просвети́вый концы́, просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Со огне́м, богови́дче, ты́ зри́мый язы́к Ду́ха прия́л еси́ усе́рдно, на го́рнице седя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко высо́к сы́й, в превы́шних се́лех живы́й, высо́кая и вели́кая уче́ния на́м прине́сл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́н пе́рвый, Де́во, рождество́м Твои́м преста́, процвете́ же благода́ть, и пра́вда возсия́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вности тезоимени́т нарече́нный, Си́моне досточу́дне, ре́вностию поревнова́л еси́ по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тя́ Боже́ственных чуде́с самоде́лателя Спа́с показа́, да́в вла́сть тебе́ де́йством Своея́ бла́гости.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да заградя́тся уста́ злочести́вых, Богоро́дицу Тя́ не му́дрствующих, Всенепоро́чная, и ли́ца в сту́д да облеку́тся.

Конда́к, гла́с 2.

Изве́стно прему́дрости уче́ния в душа́х благоче́ствующих поло́жшаго во хвале́нии ублажи́м, я́ко богоглаго́ливаго вси́ Си́мона: престо́лу бо сла́вы ны́не предстои́т и со безпло́тными весели́тся, моля́ся непреста́нно о все́х на́с.

Икос:

Апо́стола па́мять вси́, я́ко спаси́тельный де́нь, восхва́лим ны́не и благоче́стно ублажи́м: то́й бо все́й вселе́нней, я́коже со́лнце, сия́ет, све́та луча́ми всю́ мглу́ отгоня́я, и просвеща́ет любо́вию сего́ па́мять соверша́ющия и любе́зно почита́ющия. Те́мже усе́рдно стеце́мся, воспева́юще его́: то́й бо Христу́ предстои́т, моля́ся непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно, и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Стра́нну ре́вность, Си́моне, име́я, тезоимени́т ре́вности, блаже́нне, наре́клся еси́ и нра́в, зва́нию согла́сен, стяжа́л еси́, — благослове́н еси́, Го́споди, — вопия́, — во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вку́пе Сло́ву сликовству́я и собесе́дник Тому́ бы́в, Ца́рствия та́мо сопричасти́лся еси́, зовы́й: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ле́стию дре́вле благожре́бия пра́отцы изгна́ зми́й, Ты́ же си́х, Ма́ти Бо́жия, воззвала́ еси́. Благослове́н, Пречи́стая, Пло́д Твоего́ чре́ва.

Пе́снь 8.

Ирмос: Мусики́йским орга́ном согласу́ющим и лю́дем безчи́сленным, покланя́ющимся о́бразу в Деи́ре, три́ о́троцы не повину́вшеся, Го́спода воспева́ху и славосло́вяху во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Яко красны́, Си́моне, твои́ но́ги, благоле́пен е́сть и язы́к, глаго́лющь сла́ву Христо́ву, и научи́ зва́ти: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Добро́тами укра́шен светолу́чными и чуде́с пуща́я сия́ния, позна́лся еси́, Си́моне, лю́дем се́мя благослове́нное: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ум не мо́жет рождества́ Твоего́, Богороди́тельнице, сказа́ти и изрещи́ сло́во изнемога́ет: Бо́га бо, заче́нши, родила́ еси́, Де́во, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Чи́стую сла́вно почти́м, лю́дие, Богоро́дицу, о́гнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно, пе́сньми велича́ем.

Припев: Святы́й апо́столе Си́моне, моли́ Бо́га о нас.

Явле́н бы́л еси́ конце́м, све́том сия́я, и, о́гнь духо́вный прие́м, светови́ден показа́лся еси́, те́мже тя́ велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́сь Бо́гу возложе́н, Тому́ сраствори́лся еси́, Его́же ны́не моли́, богоявле́нне, о на́с, ве́рою и любо́вию восхваля́ющих тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спасе́ния все́х Хода́таицу, я́вльшуюся челове́ком и ми́р просве́щшую сия́нии богови́дныя чистоты́, в пе́снех велича́ем.

Свети́лен.

Тече́ние кра́сных твои́х но́г, Си́моне апо́столе, возврати́в, к ше́ствию небе́сному возше́л еси́, ра́дуяся, и, Тро́ице предста́в, во Отце́ ви́диши Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго. Сего́ ра́ди ве́рою пресвяще́нную твою́ и боже́ственную пра́зднуем па́мять.

Молитва апостолу Симону Зилоту

Святы́й сла́вный и всехва́льный апо́столе Христо́в Си́моне, сподо́бивыйся прия́ти в дом твой в Ка́не Галиле́йстей Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и Его́ Пречи́стую Ма́терь, Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, и очеви́дцем бы́ти пресла́внаго чудесе́ Христо́ва, на бра́це твое́м явле́ннаго, претворе́ния воды́ в вино́! Мо́лим тя с ве́рою и любо́вию: умоли́ Христа́ Го́спода претвори́ти ду́ши на́ша из грехолюби́вых в боголюби́выя; сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных, и испроси́ нам свы́ше по́мощь во вре́мя уны́ния и беспомо́щия на́шего; да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских, иде́же ты ны́не водворя́ешися и весели́шися. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, кре́пце на тя упова́ющих, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, благу́ю и ми́рную христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да избежа́вше мыта́рств возду́шных и вла́сти лю́таго мироде́ржца, унасле́дуем Ца́рство Небе́сное и просла́вим великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святого апостола Симона Зилота