Шрифт

22 мая.

Канон преподобному Шио Мгвимскому

Канон преподобному Шио Мгвимскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Ши́о, дух твой.

Кано́н свята́го, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Внеза́пу дре́вле мо́ре Изра́иль,/ я́ко в пусты́ни, ного́ю пра́шною проше́д, вопия́ше:/ Го́сподеви Бо́гу на́шему, кре́пкому в бране́х, пои́м песнь но́вую.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Осени́ твое́ю благода́тию от сокро́вищ Госпо́дних,/ и́хже прия́л еси́ бога́тно,/ во е́же плод усте́н мои́х жела́нием ду́ха принести́ ти, Ши́о.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Десни́ца Госпо́дня пома́за тя,/ Его́же Дух даде́ ти жизнь/ и наста́ви тя позна́ти испыта́ния та́инств Его́ и храни́ти за́поведи Его́,/ и́хже в свя́тости соблю́л еси́, Ши́о.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Я́коже А́вель, пе́рвыя плоды́ прине́сл еси́ Го́споду,/ дух и ра́зум со все́ю пра́вдою,/ да яви́шися побо́рник с пе́рвыми, треблаже́нный о́тче Ши́о.

Слава: Ны́не, обстоя́ще ра́ку моще́й твои́х, преподо́бне Ши́о,/ про́сим тя умоли́ти Бо́га,/ воздежи́ святы́я ру́це твои́ и вознеси́ Ему́ на́ша моле́ния.

И ныне: Сло́ва О́тчаго селе́ние, Мари́е,/ Тобо́ю бо Челове́ком Бог среди́ челове́ки яви́ся,/ Всесвята́я Богоро́дице, бу́ди ми́лостива к нам, Тебе́ покланя́ющимся.

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й, Сло́ве, Небеса́ сло́вом,/ утверди́ наш ум и се́рдце,/ во е́же сла́вити Тя, Спа́са душ на́ших.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Ено́ха Бог просла́ви, и сей преста́вися во сла́ве еди́ножды;/ ты же, ди́вне, ки́йждый день преставля́лся еси́, сме́ртный час во уме́ помышля́я,/ и сло́вом Бо́жиим спаса́лся еси́.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Я́коже Но́я, пра́ведна тя обре́те Бог/ и яви́ отца́ тя втора́го ми́ра, блаже́нне,/ И́же спасе́ лю́ди ковче́гом,/ и тогда́ уте́рянных подвиго́в Новозда́тель благовести́ тя ми́ру голуби́цею.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Си́мово благослове́ние и благу́ю часть прия́л еси́, о Ши́о досто́йне,/ оте́ческим разделе́нием разда́л еси́ нам, сыно́м твои́м,/ при́сно лику́ющим изоби́лием уче́ний твои́х, о́тче.

Слава: Упова́я на тя, тве́рдаго моли́твенника и защи́тника, да не постыди́мся,/ дерзнове́ние бо и́маши пред Бо́гом, о сла́вный о́тче,/ приими́ я́ко же́ртву на́ша моли́твы и испроси́ у Христа́ Бо́га нам ве́лию ми́лость.

И ныне: Сла́внейшая всех Ма́ти Бо́жия, Ра́досте ми́ра,/ принося́щия ве́рно же́ртву Бо́гу и испове́дующия Тя Богоро́дицу/ осени́ Твое́ю благода́тию и моли́твы на́ша испра́ви ко Го́споду.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х неизрече́нное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Сло́ве, снизхожде́ние Твое́.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Я́коже Авраа́м, услади́лся еси́ хва́льным отше́льничеством,/ и Бог посети́ тя, Ши́о,/ и обетова́ния Его́ удосто́ился еси́,/ и препо́дал еси́ Его́ благослове́ние умноже́нию пото́мства.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Я́коже Исаа́к, ди́вною си́лою свя́зан бысть ра́ди же́ртвы всесожже́ния Бо́гу,/ возве́л еси́ горе́ ра́зум твой,/ отоню́дуже и получи́л еси́ му́дрость.

Слава: О́тче, предста́телю и моли́твенниче, непоколеби́мый Ши́о,/ вознеси́ моле́ния чад твои́х Ми́лостивому Бо́гу/ и испроси́ нам ве́лию ми́лость.

И ныне: Вы́шшая небе́с Ты еси́, Всесвятая Влады́чице, Ма́ти Бо́жия,/ ка́ко хвали́ти Тя земны́м язы́ком?/ То́кмо жела́нием хва́лим Тебе́, Де́во.

Песнь 5

Ирмос: У́тренююще к Тебе́, Человеколю́бцу,/ воспева́ем Тя, Христе́ Бо́же,/ да́руй нам ми́лости Твоя́.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Целому́дрие и свя́тость Ио́сифову услади́л еси́/ и разшири́л еси́ попра́нием еги́петских су́етных страсте́й/ и раздели́л еси́ хлеб пра́вды, Ши́о.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Уподо́бися Моисе́ю любо́вию к бра́тии и ученико́м,/ егда́ умертви́л еси́ еги́петскую не́нависть/ и па́стве твое́й дал еси́ пи́ти от исто́чника жи́зни, Богоподо́бне.

Слава: Бо́га узре́л еси́ в же́стости жи́зни, я́ко в купине́,/ и запеча́тал еси́ в се́рдцы свое́м/ Бо́гом пи́санную скрижа́ль, Богому́дре о́тче.

И ныне: От Тебе́ рожде́ннаго Христа́ Бо́га моли́ о нас, Богома́ти,/ сохрани́ти лю́ди Твоя́,/ испове́дающия Тя и покланя́ющияся о́бразу Твоему́.

Песнь 6

Ирмос: Я́ко Ио́ну проро́ка от ки́та возве́л еси́, Го́споди,/ изба́ви мя от лови́твы чужда́го/ и спаси́ мя, Ще́дре, я́ко Многоми́лостив.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Ааро́н Бо́жественным огне́м небе́сным священножря́ше,/ ты же сугу́бо приноси́л еси́ Бо́гу/ пла́мень стра́ха Бо́жия, тобо́ю одушевле́нный, жела́нный Ши́о.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Финее́су уподо́бися, ре́вностию ко Христу́ испо́лненный,/ и порази́л еси́ копие́м жела́ния велиа́ра возста́вшая,/ велича́емый о́тче Ши́о.

Слава: По стопа́м Илии́ ше́ствуя и ре́вность того́ восприя́в,/ возлюби́л еси́ пусты́ню, я́ко той, порази́в служи́телей Ваа́ла,/ и пра́вде Госпо́дней сле́довал еси́.

И ныне: Упова́ние тве́рдое и непоколеби́мое Ты еси́ ве́рным, о Ма́ти Бо́жия,/ к Тебе́ прибега́ющия спаси́ от бед ны́нешних и гряду́щих.

Конда́к свята́го, глас 4.

Житие́ твое́ служе́нием Госпо́дним испра́вил еси́/ и, взем крест, оста́вил еси́ вся жите́йская,/ красото́ пусты́ни, преподо́бне Ши́о./ Кого́ убо па́че тя, и по сме́рти жи́ва су́ща/ страна́ И́верская почита́ет/ и мощми́ твои́ми, от гро́ба явле́нными услажда́ется,/ те́мже не преста́й моля́ся о нас ко Го́споду.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы,/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Я́коже на Елиссе́я,/ сугу́бо на́йде на тя дух проро́чества и чудотворе́ния,/ вели́кий Ши́о, слуго́ Госпо́день.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Я́коже Дании́л, от ю́ности испо́лнися Ду́ха Бо́жия,/ И́же соде́ла тя судие́ю зако́на ду́ха ра́ди изнуре́ния пло́ти,/ и, я́ко той, и ты покори́ зве́ри.

Слава: Иереми́и и Иса́ии подража́л еси́, о́тче:/ о́вому – низхожде́нием в гроб во́лею и ско́рбию жела́нною,/ о́вому же – досто́йным возвыше́нием.

И ныне: Вочелове́чся во́лею от Тебе́,/ спасл есть Госпо́дь всю вселе́нную,/ Мари́е, Всесвята́я Мати Бо́жия,/ и дарова́ Тя нам отра́ду, гре́шным, Всепе́тая.

Песнь 8

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Я́коже Самуи́л, Ду́хом бысть зрим и царе́й пома́заше, о́тче,/ вооружи́выйся свои́м уче́нием и бо́дренными моли́твами,/ чудотво́рче Ши́о, Иве́рии свети́ло.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Дави́ду уподо́бися непоро́чностию и прямоду́шием/ и уби́ Голиа́фа страсте́й мета́нием камне́й смире́ния, Боговенча́нный Ши́о,/ и спасл еси́ от сме́рти твоя́ послу́шники.

Слава: Соломо́нову му́дрость обре́те, досто́йне,/ и Бо́гу моли́твенный храм созда́л еси́ в телесе́ свое́м,/ и красото́ю ду́ха твоего́ украси́л еси́,/ во е́же велича́ти Святу́ю Тро́ицу во ве́ки.

И ныне: Ма́ти Бо́жия, Помо́щнице и Покрови́тельнице моля́щихся Тебе́,/ услы́ши моле́ния на́ша, раб Твои́х, и принеси́ ко Христу́,/ да спасе́т нас от бед, скорбе́й и страда́ний.

Песнь 9

Ирмос: Чи́стую сла́вно почти́м, лю́дие, Богоро́дицу,/ Огнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Я́коже Иоа́нн Крести́тель, по стопа́м его́ ше́ствуя,/ яви́лся еси́ в пусты́ни А́нгел, пропове́дник покая́ния,/ омыва́я слеза́ми ду́ши, я́дом поро́ка поврежде́нныя,/ пра́вило доброде́телей, Ши́о.

Припев: Преподобне отче Ши́о, моли Бога о нас!

Узре́ша вселе́нскаго наста́вника тя,/ Христо́вым апо́столом и ученико́м подо́бна,/ безчи́сленное бо мно́жество люде́й призва́л еси́ рабо́тати Го́споду,/ па́дшия возставля́я, стоя́щия утвержда́я,/ и вся вку́пе приве́л еси́ Богу.

Слава: Я́коже страстоте́рпец и му́ченик подвиза́лся еси́, о́тче,/ и украси́л еси́ ликостоя́ния преподо́бных, я́ко глава́ их,/ всех осия́л еси́, Бо́жие достоя́ние,/ защи́тник всем бу́ди, о Ши́о.

И ныне: О благода́тная Мари́е, Мати Бо́жия, упова́ние всех христиа́н,/ укрепи́ му́жеством ве́рныя проти́ву ага́рян/ и лю́ди Твоя́ и град Твой спаси́ от вся́каго зла.

Моли́тва

О, великий отче Шио, Церкве Иверския крепосте и утверждение, подаждь юным силу побеждать страсти, яко ты сам тех время неуязвимо прешел еси. Помози нам твердо в вере преуспевати, да утвержденнии престолу славы Христа явимся, якоже и ты, преблаженне отче, время сие забот и трудов велиих, не вкушь горьких житейских сластей, прешёл еси. Даждь и нам добрый разум и крепость на враги невидимыя, да не заботою и попеченьми житейскими, имиже враг ны связати тщится, наше искание вечнаго блага подавлено будет. Испроси нам у Бога память смертную, да ей последующе, Света Незаходимаго достигнем; поддержи старость нашу, да в покаянии и очищении душ и телес пребудем, яко ты, славне, стар убо телом, тверд же душею был еси, еяже покой паче плоти покоя возлюбил еси; тако и путь твой в небесное жительство струями слезными, якоже кринами благоуханными, украсил еси. Такожде даждь, о великий подвижниче, старости нашей силу и опору в кратком сем житий, да пред сердечныма очима нашима покой души попечёньми о покое плоти не затмится. Даждь поблекшим очесем нашим капли слез чистительных, имиже да украсится путь велий в вечный живот, имже тещи имамы. Даждь нам в старости в воздержании, молитве и посте пребыти, да теми облагоухаеми мир весь Своим учением облагоухавшему Христу Богу явимся и Тому благоугбдни будем. Буди нам в час разлучения души от тела крепкий вождь и заступник на горьких воздушных мытарствах; изглади рукописание грех наших благоприятными твоими к Богу молитвами; подаждь нам, о великий ходатаю о душах наших, безбоязненно и непостыдно страшнаго и неприступнаго престола славы достигнути; буди защититель душ наших, яко да сподобимся молитвами твоими одесную престола Христа Бога стати и славословити державную и великолепую силу Его, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобному Шио Мгвимскому