Шрифт

22 мая.

Канон второй на перенесение мощей святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Святителя Николая архиепископа, Мир Ликийских чудотворца
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Приспе́ де́нь све́тлаго торжества́, гра́д Ба́рский ра́дуется, и с ни́м вселе́нная вся́ ликовству́ет пе́сньми и пе́ньми духо́вными: дне́сь бо свяще́нное торжество́ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й святи́теля и чудотво́рца Никола́я, я́коже со́лнце незаходи́мое, возсия́ светоза́рными луча́ми, разгоня́я тму́ искуше́ний же и бе́д от вопию́щих ве́рно: спаса́й на́с, я́ко предста́тель на́ш вели́кий, Нико́лае.

Ин кано́н Никола́я, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Просвети́ ду́шу и се́рдце, молю́ Ти ся, Светода́вче, тва́ри Соде́телю, да́р пода́ждь ми́ воспева́нием пе́ти Твоего́ уго́дника пречестна́го, и́мже ми́р от ско́рби изба́ви.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Небе́сную ты́ обре́т прему́дрость, я́ко тала́нта вруче́ннаго, благоупотреби́л еси́: то́ю бо, разори́в противобо́жную ле́сть, умудри́л еси́ лю́ди боже́ственным уче́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зачина́ется Преве́чный, и соверше́нный обновля́ется, из Отрокови́цы Де́тищь ражда́ется, Его́же пропове́дал еси́ во двою́ существу́, во еди́ной же Ипоста́си, богоблаже́нне.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Печа́льнии тя́ обрето́хом кре́пкое утеше́ние, помраче́ннии — све́т, и злы́х измене́ние и́же скорбьми́ одержи́мии, свяще́ннейший о́тче.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Святи́телю Нико́лае, Бо́жия уста́ бы́в, из у́ст во́лка неприя́зненна лю́ди изба́вил еси́, сла́вне, и приве́л еси́ Творцу́ да́р, дая́й исцеле́ние все́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́н роди́тися изво́ли пло́тию из Тебе́, вы́ше сло́ва сы́й Сло́во, Богома́ти Пречи́стая, избра́вый слугу́ Себе́ и учи́теля наро́дом иера́рха Никола́я.

И седа́лен святи́теля, гла́с 1.

Пренесе́ние твои́х честны́х моще́й положе́ние на́м бы́сть пра́зднества све́тла, святи́телю Госпо́день прехва́льный, е́же хва́лим благоче́стно, и ра́достно чту́ще тя́ све́та незаходи́маго Со́лнца, ве́рным добро́то, Нико́лае.

Пе́снь 4.

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий сове́т, е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго, проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Нача́льна, богогла́се, Све́та Бо́жия прича́стием вторы́й яви́лся еси́, сия́нием просвеща́ющь мра́чныя, я́ко рачи́тель доброде́тели, преизя́щен сла́вою.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Изба́ви ста́до твое́ от грехо́вныя бу́ри, бе́д же и во́лн проти́вных, вводя́ ны́ при́сно к приста́нищем безво́лненным, спаси́тельными твои́ми моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Естество́м несказа́нно вы́шняго Све́та, милосе́рдием пребога́таго ро́ждшая неизрече́нно, обнища́вшия ны́, Пречи́стая, Бо́жиими да́ры обогати́.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Мно́гим чудотворе́нием кра́сне но́зе стяжа́в, все́м блага́я благовести́л еси́, от вражды́ ве́тхия свобо́дны творя́ боже́ственным уче́нием, спаси́ ны, священнонача́льниче.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Бо́га благоволе́нием на хребе́т морски́й все́д и со благогове́йными му́жи мно́гу пучи́ну преше́д, ко гра́ду Ба́рску прише́л еси́, блаже́нне Нико́лае.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Щи́т ве́рным, Бо́жия Ма́ти Де́во, Тя́ вои́стинну сла́вим, Ангельски зову́ще Ти́: ра́дуйся, Благослове́нная и Благода́тная, слы́шание и глаго́лание стра́шно и ди́вно поко́ище Влады́це тва́ри вся́кия.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Лю́ди Бо́жия ко спасе́нию устро́ивый во пло́ти Явльшагося мно́гия ра́ди бла́гости, пропове́дниче Нико́лае и язы́к учи́телю, спаси́ ны наставле́нием твои́м.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Име́вый пу́ть — мо́ре и стези́ — во́ды, умоли́ у Го́спода, е́же на́м мо́ре жите́йское преплы́ти без вре́да и стезе́ю во́д сле́зных дости́гнути Ца́рствие небе́сное.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ две́рь Царя́ небе́с и хра́м сла́вы Его́, Де́во Всепе́тая, отве́рзи на́м две́ри милосе́рдия и введи́ ны́ моли́твами Твои́ми в жили́ща небе́сныя сла́вы.

Конда́к, гла́с 3.

Взы́де, я́ко звезда́, от восто́ка до за́пада твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае, мо́ре же освяти́ся ше́ствием твои́м, и гра́д Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть: на́с бо де́ля яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный, преди́вный и ми́лостивый.

Икос:

Воспои́м ны́не святи́теля пе́сньми, Мѵ́рским лю́дем па́стыря и учи́теля, да моли́твами его́ просвети́мся: се́й бо яви́ся чи́ст ве́сь, нетле́нен ду́хом, Христу́ принося́ же́ртву непоро́чну, чи́сту, Бо́гу благоприя́тну, я́ко святи́тель, очище́н и душе́ю и те́лом. Те́мже сы́й и́стинно Це́ркви предста́тель и побо́рник сея́ и чудотво́рец изя́щен, преди́вен и ми́лостив.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Веще́й су́етством всему́ уму́ челове́ческому обуя́вшу, я́ко со́лию, да́ждь цельбу́ сло́вом твои́м и пе́ти Го́сподеви научи́: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

О, пресла́вная твоя́ чудеса́, я́же сотвори́л еси́! Неду́ги бо исцеля́еши и бе́д избавля́еши, все́м вопи́ти повелева́я Го́сподеви: препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На́шему смире́нию засту́пница и стена́, Богороди́тельнице Чи́стая, Ты́ еси́. Иже раби́ Твои́ су́ще, всегда́ вопие́м Го́сподеви: препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Возра́сл еси́, я́ко цве́т благоуха́нен, Мѵ́рския земли́, сла́вне, все́м принося́ благоуха́нныя вони́, целе́бныя да́ры хва́лящим тя́ и пою́щим: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Иска́павый Бо́жия благода́ти сла́дость, я́ко гора́ ма́сличная еле́й, мо́ре име́л еси́ пу́ть, безбе́дствен благода́тию Го́спода, Ему́же сла́дце зове́м: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лико́в преми́рных со удивле́нием ражда́еши и пребыва́еши при́сно Де́ва: Сло́во бо родила́ еси́, Челове́ка бы́вша непрело́жна Божество́м, Ему́же вси́ пое́м: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Па́мять твоя́ дне́сь прино́сит пра́зднество, апо́стольский ли́к и му́ченический собо́р ра́дуется и пра́веднии ду́си, ве́рнии же тя́ пе́сньми сла́вим, вопию́ще: от все́х скорбе́й, святи́телю Христо́в, изба́ви ны́.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Пресла́вная па́мять твоя́ на́м возсия́, све́тло просвеща́ющи ве́рныя, святи́телю Христо́в Нико́лае му́дре. Те́мже мо́лим тя́: помяни́ все́х на́с и от проти́вныя напа́сти вся́кия моли́твами твои́ми изба́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умертви́ на́ша плотски́я стра́сти и по́хоти, Богороди́тельнице Чи́стая, уста́ви и страсте́й на́ших бу́рю, утоли́ волне́ние помысло́в, укрепи́, Благослове́нная Пречи́стая, сердца́ ве́рно чту́щих Тя́, Засту́пницу.

Свети́лен.

Вели́ка чудеса́ твоя́, пресвяты́й Нико́лае, я́ко яви́лся еси́ во сне́ богому́дрому Константи́ну и три́ во́ины спа́сл еси́, без вины́ на сме́рть осужде́нныя. Та́ко и на́с спаси́ от напра́сныя и ве́чныя сме́рти, пресвяты́й Нико́лае, святи́телю Госпо́день.

Молитва первая святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче, и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителя Николая архиепископа, Мир Ликийских чудотворца