Шрифт

20 мая.

Канон Кресту Господню. Воспоминание на небеси явльшагося знамения Честнаго Креста во граде Иерусалиме.

Воспоминание на небеси явльшагося знамения Честнаго Креста во граде Иерусалиме
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Креста́ Твоего́ о́браз ны́не па́че со́лнца возсия́, его́же от горы́ святы́я да́же до Ло́бнаго ме́ста просте́рл еси́ и в не́м Твою́, Спа́се, кре́пость уясни́л еси́, си́м укрепля́я на́с и ве́рныя на́ши цари́, я́же и спаса́й вы́ну в ми́ре моли́твами Богоро́дицы, Христе́ Бо́же, и спаси́ на́с.

Кано́н Креста́, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ вве́рже в мо́ре Кре́пкий во бра́нех, воспое́м пе́снь но́вую, я́ко просла́вися.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Яви́л еси́ на земли́ зарю́ Креста́, и́мже, диа́вола низложи́в, челове́ческий ро́д спа́сл еси́, Го́споди, те́мже пое́м сла́ву Твою́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Ра́зума непоко́рство Кресто́м Изба́витель разори́ вражду́ Отчим благоволе́нием. Пое́м Ему́ пе́снь но́ву, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко во Еде́ме живо́тное дре́во всади́л еси́, Христе́, та́ко ски́петр победотво́рный, Кре́ст Тво́й светови́дно возсия́л еси́ на го́ру святу́ю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Юже проро́ческий прови́де ли́к, я́коже две́рь небе́сную и неопали́мую купину́, Тя́, Де́во Ма́ти Чи́стая, Бо́га ро́ждшую, позна́хом.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Яко щито́м, защища́емы непобеди́маго Креста́ зна́мением, Влады́ко, его́же не терпя́, ме́рзкий исчеза́ет с де́монским мно́жеством.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вся́ Кре́ст Тво́й возвесели́, распя́таго Тя́ Бо́га испове́дающия, и я́ко пресве́тлою и непристу́пною красото́ю осия́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Ма́ти Неискусобра́чная, Бо́га Сло́ва во утро́бе Твое́й вмести́вшая, и ро́ждши воплоще́ннаго Бо́га ку́пно и Челове́ка.

Седа́лен, гла́с 4.

Показа́вый Креста́ боже́ственный о́браз на небеси́, су́щия на земли́ наста́вити к Твоему́ позна́нию, Христе́ Бо́же, дне́сь просия́ невече́рняя све́тлость, и све́т лица́ Твоего́ на на́с зна́менася. Того́ у́бо вси́ и́мамы, ве́рнии, ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах слу́х Тво́й, Го́споди, я́ко яви́лся еси́ на земли́, и просла́вих Твою́ си́лу.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Та́йно у́бо пе́рвее, чу́вственно же дне́сь, просия́л еси́, Христе́, Пречи́стаго Креста́ Твоего́ о́браз.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Беззако́нных богоуби́йц де́рзость, кре́стным о́бразом просвети́в, изобличи́л еси́, Спа́се Ще́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Утверди́л еси́ христиа́нскую ве́ру невеще́ственным Твои́м све́том, Кре́ст на́м, Христе́, начерта́в.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Чи́стая, Благослове́нная Влады́чице, Его́же родила́ еси́, Бо́га моли́твами Твои́ми ми́лостива сотвори́ на́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Возсия́вый све́т, и просвети́вый у́тро, и показа́вый де́нь, сла́ва Тебе́, сла́ва Тебе́, Иису́се Сы́не Бо́жий.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Смертоно́сное дре́во во Еде́ме Ада́му, дре́вле преступи́вшему, сме́рть принесе́; Кре́ст же живоно́сный, ны́не я́влься, ми́ра просвети́ концы́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Соста́вивый сло́вом первозда́нное сия́ние, я́ко Сы́ну Оте́ц, Кре́ст ны́не светоза́рен напису́ет, Распе́ншемуся свиде́тельствуя Божество́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во све́те незаходи́ме превы́спренний све́т, во Отце́ у́зрим ве́рою, Христе́, Тя́, Сы́на, и Тво́й Ду́х, душа́м на́шим просия́н.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боле́зней ма́терних, Отрокови́це, не позна́ла еси́, преесте́ственно заче́нши Бо́га и ро́ждши пло́тию, те́мже Тя́ вси́ досто́йно сла́вим.

Пе́снь 6.

Ирмос: Внегда́ скорбе́ти ми́, возопи́х ко Го́споду, и услы́ша мя́ Бо́г спасе́ния моего́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Да покры́ются у́бо о́чи беззако́нных, кре́стныя бо добро́ты блиста́ющия не могу́ще зре́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да насладя́тся заре́ю Пречи́стаго Креста́ Бо́га ве́дящии, на дре́ве распе́ншагося пло́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яже Бо́га ро́ждшая, Де́во Неискусобра́чная, о на́с не преста́й Сы́на Твоего́ моля́щи.

Конда́к, гла́с 4.

Отве́рзый небеса́ заключе́нная, на небеси́ пресве́тлыя лучи́, на земли́ возсия́ пречи́стый Кре́ст: те́мже, сия́ние его́ де́йства прие́мше, к незаходи́мому наставля́емся Све́ту и во бране́х и́мамы его́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Икос:

Зна́мение се стра́шное вели́каго Бо́га ви́де вели́кий Константи́н и слы́шаше глаго́лющу в не́м Иису́су, пе́рвее глаго́лавшу царю́ христиа́н ве́рных самодержа́вному: да́же у́бо до втора́го прише́ствия се́й, твоему́ гра́ду достоя́ние сохраня́я, и пребу́дет и да́же до сконча́ния, и градо́м все́м первоседа́ние. Стена́ же тому́ бу́дет Кре́ст, ору́жие ми́ра, непобеди́мая побе́да.

Пе́снь 7.

Ирмос: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки и халде́и уби́в, я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше, препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Возне́сшееся на Кре́ст Со́лнце в полу́дне, Его́же зря́щи чу́вственное со́лнце, лучи́ своя́ скры́: препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Богови́дцу во огни́ дре́вле бесе́дова и мра́це, крестоявле́нным же блиста́нием я́ко Бо́г сла́вимь дне́сь: препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От Све́та и во све́те Све́т соприсносу́щный сия́я и пречи́стым Твои́м све́том Креста́ Твоего́ побе́ду показа́л еси́: препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Несказа́нно во утро́бе и преесте́ственно прие́мшую Непреме́ннаго Бо́га, за милосе́рдие к челове́ком прише́дшаго, благоче́стно воспое́м я́ко Ма́терь Бо́га на́шего во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Во о́бразе Ангела, я́вльшагося в пещи́ о́гненней песносло́вцем, Христа́ Бо́га по́йте, о́троцы, свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

На престо́ле сла́вы ви́дена бы́вша и на дре́ве кре́стнем пригвожде́на существо́м пло́ти, по́йте, о́троцы, свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Све́том пречи́стым вообра́жшаго на Кра́ниеве Кре́ст, на горе́ святе́й, по́йте, о́троцы, свя́щенницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Славосло́вяще Еди́наго от Тро́ицы, заре́ю кре́стною вселе́нную просвеща́юща, по́йте, о́троцы, свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неизрече́нно и без се́мене заче́ншую и ро́ждшую ра́дость вселе́нныя, Христа́ Бо́га, по́йте, о́троцы, свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Дре́вле во огни́ же и мра́це непокори́вым узако́нивый, ны́не же ве́рным Твои́м лю́дем Креста́ Твоего́ о́браз начерта́л еси́, па́че свети́л сия́ющь, его́же досто́йно велича́ем.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Пла́кася тмо́ю тва́рь распе́нших Тя́ де́рзости, ны́не же благоле́пнейшим све́том живоно́сный просия́ Кре́ст Тво́й, Христе́, церко́вную показа́ сокрове́нную красоту́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О Тебе́ упова́ние возвы́сивше, бога́тии лю́дие Твои́, Тебе́ на мольбу́ Кре́ст и стра́шную кро́вь Твою́ предлага́ют, но благопребы́тно пода́ждь на́м, Сло́ве Бо́жий, избавле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́ на́с, ро́ждшая Све́т непристу́пный, Де́во, и испо́лни на́с весе́лия, и ра́дости, и боже́ственнаго ра́зума, чи́стым се́рдцем Тя́ благоразу́мно велича́ющия.

Свети́лен.

Кре́ст — храни́тель всея́ вселе́нныя, Кре́ст — красота́ Це́ркве, Кре́ст — Царе́й держа́ва, Кре́ст — ве́рных утвержде́ние, Кре́ст — Ангелов сла́ва и де́монов я́зва.

Молитва Честному и Животворящему Кресту:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́га жива́го, Тво́рче не́ба и земли́, Спаси́телю мира, се аз, недосто́йный и па́че всех грешне́йший, смире́нно коле́на се́рдца моего́ пред сла́вою вели́чества Твоего́ преклоня́я, воспева́ю и велича́ю безме́рное страда́ние Твое́, и благодаре́ние Тебе́, Царю́ всех и Бо́гу приношу́, я́ко благоизво́лил еси́ сни́ти с небе́снаго Престо́ла Твоего́ и воплоти́тися от Пречи́стыя Де́вы Мари́и, ра́ди спасе́ния челове́ческаго; безпло́тен сый, плотско́е естество́ Божеству́ совокупля́я; бога́т сый, во́лею обнища́л еси́, да челове́ка во Ца́рствии Твое́м обогати́ши; труды́ и вся́кия челове́ческия беды́, я́ко челове́к, на Себе́ поне́сл еси́, да всем во вся́ких печа́лех и ну́ждах посо́бствуеши; четы́редесять дней пости́выйся, всем к воздержа́нию путь показа́л еси́; мно́жицею от лука́вых искуше́н был еси́, всех от искуше́ний вся́ких избавля́я. Вем, всеси́льный Влады́ко, я́ко вся сия́ Тебе́ непотре́бна бы́ша, но челове́ческаго ра́ди спасе́ния вся претерпе́л еси́: пре́дан был еси́ за три́десять сре́бреник, да челове́ка иску́пиши от лю́тыя рабо́ты вра́жия; от неми́лостивых Иуде́й, я́ко незло́бивый а́гнец, похище́н был еси́, род челове́ческий от поглоще́ния во́лка мы́сленнаго исторга́я; на суди́щи пред А́нною и Каиа́фою предста́л еси́, всех от осужде́ния огня́ ве́чнаго отводя́; свя́зан, пору́ган, оплева́н, от ло́жных свиде́телей оклевета́н и на поно́сную смерть осужде́н, челове́ка от вся́кия напа́сти, муче́ния и от ве́чныя сме́рти свобожда́я; Пила́ту, нико́его зла соде́явый, пре́дан был еси́ и ко И́роду по́слан, и па́ки пору́ган, челове́ка от зла́го обстоя́ния и от поруга́ний вра́жиих избавля́я. Что у́бо возда́м Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, о всех, я́же претерпел еси́ мене́ ра́ди гре́шнаго? Не вем. Ду́ша бо и те́ло, и вся блага́я от Тебе́ суть, и вся моя́ Твоя́ суть, и аз Твой есмь; то́чию на безчи́сленное Твое́ милосе́рдие, благоутро́бне Го́споди, наде́яся, пою́ Твое́ неизрече́нное долготерпе́ние, велича́ю неисповеди́мое смотре́ние Твое́, сла́влю Твою́ безме́рную ми́лость, и́миже преклони́лся еси́ мене́ ра́ди осужде́ннаго, да аз оправда́н бу́ду. К столпу́, Спа́се, привя́зан и без ми́лости бие́н, ми́лостив сый, разреши́ мя, молю́ся, от грехо́в мои́х; те́рнием венча́н, души́ моея́ грехо́вное те́рние искорени́; тро́стию бие́н по главе́, сокруши́ главу́ зми́я, уязвля́ющаго мя жа́лом греха́; в багря́ну ри́зу оболче́н и мучи́телем пре́дан, просвети́ ми, Царю́ Пресвяты́й, одея́ние душе́вное, да вни́ду в черто́г Твой всекра́сный; с разбо́йники вмене́н и Крест на ра́му Свое́ю понесы́й, разбо́йника врага́, и́щущаго ду́шу мою́ уби́ти, Твои́м Кресто́м прожени́. Вем Тя, Иису́се долготерпели́ве, лю́те уя́звленнаго; от верху́ главы́ Твоея́ святы́я, да́же до стопы́ ножны́я, не бе в Тебе́ ме́ста це́ла. Что же возглаго́лю о неизрече́нном человеколю́бии Твое́м, Христе́ Спаси́телю? То́чию в сокруше́нии се́рдца моего́, покланя́яся Твои́м Пречи́стым страсте́м и вселюбе́зно ты́я лобыза́я, вопию́: поми́луй мя, гре́шнаго. На Кресте́ пригвозди́тися изво́ливый, пригвозди́ за́поведем Твои́м се́рдце мое́; воздви́жен со Кресто́м на горе́ Голго́фе, воздви́гни мы́сли моя́ к небеси́, да всегда́ го́рняя му́дрствую; же́лчию со о́цтом напое́н, огорче́нное ми грехо́м се́рдце услади́ любо́вию Твое́ю, и жа́ждуща напо́й пото́ком сла́дости Твоея́; ру́це Свои́ пречи́стеи распростры́й на прия́тие всех, приими́ мя, гре́шнаго; но́зе пригвожде́ны име́вый, хотя́ всегда́ со гре́шники бы́ти, бу́ди со мно́ю, гре́шным, возбраня́я нога́м мои́м от вся́каго пути́ лука́ваго; се́рдце отве́рсто име́вый, яви́ мне благода́ть Свою́, гре́шному; главу́ пресвяту́ю на Кресте́ преклони́вый, услы́ши недосто́йныя моли́твы моя́. О, пречу́дная и неизме́римая глубино́ милосе́рдия, Христе́ Бо́же, за враги́ распина́тели Своя́ Бо́гу Отцу́ моли́выйся, даждь и мне, гре́шному, сию́ благода́ть, люби́ти враги́ моя́ и моли́тися за них; разбо́йнику ка́ющемуся рай отве́рзый, воззри́, Све́те мой, на мя, гре́шнаго, пода́ждь покая́ние и отве́рзи ми две́ри ми́лости Твоея́, и помяни́ мя, недосто́йнаго, во Ца́рствии Твое́м. Наконе́ц, ду́ха Своего́ пресвята́го преда́вый в ру́це Бо́гу Отцу́, приими́, Созда́телю, дух мой во вре́мя кончи́ны моея́; со Креста́ снят и во гро́бе я́ко мертв положе́н, Спа́се, живы́й во све́те непристу́пнем, возьми́ от мене́ тя́жкое бре́мя грехо́вное, и не возгнуша́йся, Человеколю́бче, всели́тися во гроб се́рдца моего́ недосто́йнаго, на умерщвле́ние моего́ плотска́го мудрова́ния; я́ко да не ктому́ себе́, бре́нное созда́ние Твое́, но Тебе́, Го́сподеви и Бо́гу моему́ живы́й, Твои́м, о Всемилости́ве, благоутро́бием, слодо́блюся ви́дети Тебе́, Созда́теля и Спаси́теля моего́, за прия́тие сме́рти кре́стныя, сла́вою и че́стию венча́ннаго, во све́те неприкоснове́нныя Твоея́ сла́вы; иде́же со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим и Единосу́щным Твои́м Ду́хом ца́рствуеши пре́жде век, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Воспоминание на небеси явльшагося знамения Честнаго Креста во граде Иерусалиме