Шрифт

19 мая.

Канон первый на перенесение мощей святителя Саввы Сербскаго

Пренесение мощей святителя Саввы Сербскаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Пути́, вводя́щаго в жи́знь, наста́вник, и первопресто́льник, и учи́тель бы́л еси́: пе́рвее бо прише́д, святи́телю Са́вво, оте́чество твое́ просвети́л еси́ и, породи́в то́е Ду́хом Святы́м, я́ко древа́ ма́слинная, в мы́сленнем раи́ насади́л еси́ всеосвяще́нная твоя́ ча́да. Те́м, я́ко апо́столом и святи́телем сопресто́льна чту́ще тя́, мо́лим: моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́рвый кано́н святи́телю Са́вве, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Триста́ты кре́пкия, Рожде́йся от Де́вы, безстра́стия во глубине́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Просвети́ мою́ ду́шу и се́рдце, молю́ Тя́, Светода́вче и тва́ри Созда́телю, да́р пода́в мне́ пе́сньми воспе́ти Твоего́ уго́дника, честна́го святи́теля, и́мже оте́чество его́ от ско́рби изба́ви.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

К ширине́, блаже́нне, твои́х похва́л упра́ви ума́ моего́ тесноту́ и све́т посли́ се́рдцу моему́, пою́щу светоно́сную и сла́вную па́мять твою́, святи́телю прехва́льне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́достно повину́яся Бо́жиим повеле́нием, мо́рю соше́ственник бы́сть, я́ко со́лнце к за́паду, твои́ми мощми́ прише́л еси́, просвеща́я оте́чество свое́, Са́вво блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неусыпа́ющую, Чи́стая, иму́щи моли́тву, успи́ на́ша стра́сти душе́вныя свяще́нными хода́тайствы Твои́ми, боже́ственную и спаси́тельную даю́щи бо́дрость к Бо́жиих хоте́ний исполне́нию.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Сла́вне Са́вво, Бо́жия уста́ бы́в, из у́ст во́лка неприя́зненна лю́ди оте́чества своего́ изба́ви и преведи́ на ра́дость и весе́лие, пою́щия пе́снь Све́ту.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Загради́ я́звы стру́п на́ших, за на́с, твои́х люде́й па́ствы, моли́ся и напра́ви ны́ ко Ще́дрому Го́споду, святи́телю сла́вне, заступле́ние творя́, да не поги́бнем, я́ко неразу́мни.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

От вся́каго зла́ спаси́ оте́чество свое́ и правосла́вныя христиа́ны, и спобо́рствуй и́м, я́ко вели́кий архистрати́г Иису́су Нави́ну, потщи́ся и помози́, зело́ призыва́ем тя́, свя́те, да не пости́гнет ны́ сме́рть и лю́тость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во Еги́пте дре́вле на руку́ Деви́чу носи́мь, бесо́вская тре́бища потреби́в, в Се́рбию па́ки Са́вву посла́л еси́ вразуми́ти Твое́ вочелове́чение и Бо́жию, Христе́, Твою́ та́йну.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, Предста́тельницу, Пречи́стая Де́во, стяжа́хом, претвори́ на́шу печа́ль на ра́дость и ско́рби изба́ви, ражда́ющия сме́рть.

Седа́лен, гла́с 4:

Удиви́ся, святи́тельство па́че есте́ственнаго прие́мля, возше́д бо на высоту́, прия́л еси́ да́р дава́ти исцеле́ния притека́ющим тебе́ с ве́рою, сего́ ра́ди вопие́м ти́, преподо́бне Са́вво: непреста́нно моли́ о творя́щих па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, во о́блаце ле́гце прии́де Иису́с Пребоже́ственный нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Всю́ зло́бу победи́в зми́еву, в незло́бии души́ своея́ пожи́в, Са́вво богому́дре, из зло́бы мя́ исто́ргни и страсте́й смертоно́сных и благи́ми о́бразы украси́, я́ко да восхвалю́ до́бре подвиза́вшагося.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

От рожде́ния тя́, Са́вво, роди́тель, я́ко Саму́ила свяще́ннаго, Бо́гу принесе́ и преда́, от млады́х ногте́й воспита́тися в дому́ свяще́ннем, служа́ Го́споду Вседержи́телю, просвеща́ющу доброде́тельми твою́ ду́шу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твое́ пречи́стое те́ло, во гро́бе лежа́, не истле́ отню́д, но це́ло обре́теся, преблаже́нне святи́телю, его́же со тща́нием прине́сше, ра́довахуся любе́зная твоя́ ча́да, тя́ богому́дро ублажа́юще, свя́те Са́вво святи́телю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во́инства Ангельская ужаса́ются, Пречи́стая, воспева́юще вели́чество Боже́ственнаго рождества́ Твоего́, с ни́ми же моли́, Де́во, все́м спасти́ся, ве́рою чи́стою Тебе́ блажа́щим.

Пе́снь 5

Ирмос: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́, но мы́ Тя́, Единоро́дне, Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́, от но́щи у́тренююще, воспева́ем Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Кра́снеи но́зе твои́, преблаже́нне, по стези́ ше́ствовавши сведе́ний боже́ственных, по те́м до́бро ступа́ющи, на простра́нство ве́лие небе́снаго Ца́рствия доше́дша, Са́вво пресла́вный.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Укрепи́ тя, на пути́ Бо́жии ходя́ща, Ангел глаго́лати пре́жде бу́дущая я́сно, Са́вво пребога́те, ра́вна Ангелом су́ща и вне́ пло́ти ду́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тя́, преблаже́нне о́тче, приноси́ма, Се́рбская земля́ восприе́млет, богате́ющи боже́ственными твои́ми уче́нии, жи́теля тя́ своего́ иму́щи, блаже́нне Са́вво, па́че багряни́цы украша́ется.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умныма очи́ма, Де́во, зря́ Тя́, Иса́ия вопие́т: се́ хо́щет роди́тися от Де́вы Богоотрокови́цы Иису́с Госпо́дь, в челове́ков па́ки возрожде́ние.

Пе́снь 6.

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я, и потопи́ла мя́ е́сть бу́ря мно́гих грехо́в, но я́ко Бо́г из глубины́ возведи́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Благоуха́ют, преподо́бне, твоего́ уче́ния словеса́ благода́тию Ду́ха Свята́го, Божество́ Еди́но в Тре́х Ли́цех, Сло́ва же воплоще́ние поя́, благоуха́еши на́с, пребога́те.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Досто́йно ти́ дарова́ Христо́с градожи́тельство на небесе́х, пребыва́ющаго бо зде́ гра́да не возлюби́л еси́, блаже́нне Са́вво, ве́рен служи́тель бы́в и приста́вник та́йнам Его́ пребога́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пресла́внии страстоте́рпцы Се́ргий и Ва́кх ра́дуются, име́юще боже́ственное твое́ те́ло, святи́телю, в це́ркви Христо́вой положе́но с ни́ми, веселя́щее ду́ши и сердца́ ве́рою припа́дающих к ра́це твое́й, Са́вво пребога́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́дие Твои́ и гра́д мо́лят Тя́, Ма́ти Бо́жия: изми́ на́с вся́кия ну́жды и та́мошняго, Всесвята́я Влады́чице, ве́чнаго осужде́ния.

Конда́к, гла́с 6:

Засту́пниче скорбя́щим, в напа́стех помо́щниче, ко Влады́це моле́бниче, не пре́зри на́с, смире́нных, обремене́нных грехи́, но предвари́ и исхи́ти от му́к ве́чных с ве́рою моля́щихтися, ускори́ на заступле́ние и потщи́ся на по́мощь, заступи́, святи́телю Христо́в Са́вво, пою́щия тя́.

Икос:

Приими́ мольбы́ на́ша, иера́рше Госпо́день, и́миже недоуме́нно припа́даем ти́, недосто́йнии, мно́жеством заступле́ний твои́х при́зри на́с всегда́, припа́дающих ти́, неусы́пною свое́ю моли́твою и неизрече́нною по́мощию не оста́ви на́с и пода́ждь рабо́м твои́м избавле́ние от все́х нападе́ний лю́тых, тебе́ бо засту́пника и́мамы, святи́телю, иера́рше Христо́в Са́вво, от стужа́ющих на́с бе́д лю́тых, но я́ко име́я дерзнове́ние ко Влады́це все́х, лю́ди заступа́й, святи́телю Христо́в Са́вво, при́сно пою́щия тя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Юноши три́ в Вавило́не, веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше, посреде́ пла́мене вопия́ху: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Яко уя́звлен Тро́ическим Бо́жиим раче́нием, Тому́ созда́ боже́ственныя оби́тели, и в ни́х насади́ богожела́нныя му́жи, и научи́ пе́ти: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Прии́де свети́льник от Ты́рнова на све́щнице положи́тися, приспе́ украше́ние Бо́жия Це́ркве, воспо́йте Го́сподеви, по́йте с весе́лием, и, сре́тение творя́ще ему́, духо́вно возопии́м: о́тче, моли́твами твои́ми спаси́ на́с, пою́щих: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́влов нело́жный, Са́вво, бы́сть свети́льник и того́ стопа́м после́довал еси́, преподо́бне, и подви́жник нарече́ся, мона́хом, и святи́телем, и все́м бы́в пра́вило, и́хже научи́ пе́ти: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Успи́ воста́ния страсте́й моея́ души́, бо́дренною моли́твою Твое́ю да́ждь ми́ бо́дрость, Отрокови́це, уны́ния дрема́ние дале́че отгоня́ющи.

Пе́снь 8.

Ирмос: Изба́вителю все́х Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́ и научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Па́че ине́х честне́йши, Са́вво, бы́сть у́бо тебе́ ра́ди Се́рбская всесла́вная митропо́лия, Христу́ Бо́гу принесе́ нача́ток свяще́нен, все́х Царю́ пою́щи непреста́нно: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Сотворя́юще ны́не пра́зднственное весе́лие, Са́вво, пренесе́нием твои́х честны́х моще́й, лю́дие ве́рнии хвало́ю зову́т ти́: при́сный Христа́ Царя́ уго́дниче, исцели́ неду́ги ду́ш и теле́с на́ших, моля́ся все́х бла́г Пода́телю: вся́ дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К ра́це моще́й твои́х святы́х, лю́дие оте́чества твоего́, прихо́дим и от се́рдца зове́м: поми́луй своя́ рабы́ и от печа́ли избавля́й, ви́диши бо вся́ печа́льны и уны́лы, но моли́ Ми́лостиваго Бо́га изба́вити на́с вско́ре твои́ми моли́твами.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ми́лости Твоея́ мя́ сподо́би, Ми́лостивейшаго Сло́ва ро́ждши, Благослове́нная Всечи́стая, в ча́с су́дный предста́ни и изба́ви та́мошняго мя́, Чи́стая, осужде́ния.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Корабле́м, блаже́нне, кра́сным преплы́в свире́пеющее мо́ре жития́, доше́л еси́ к приста́нищу небу́рному, ра́дуяся, и ны́не предстои́ши с ли́ком Ангелов, моля́ за ны́ Милосе́рдаго.

Припев: Святи́телю о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о нас.

Дне́сь боже́ственная митропо́лия, наме́стника до́бляго тебе́ стяжа́вши, пра́зднует, боже́ственное творя́щи твое́ пра́зднество со все́ми епа́рхиями и гра́ды, и́хже соблюда́еши свои́ми моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христолюби́вый Владисла́в самоде́ржец, я́коже дре́вле Дави́д, пред киво́том предстоя́ свята́го твоего́ те́ла, ра́довашеся, поя́: вели́чит душа́ моя́ Го́спода, я́ко даде́ ми отца́ и учи́теля, и во це́ркви Свое́й, ра́дуяся, положи́л е́сть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гла́с Тебе́ боже́ственнаго Гаврии́ла прино́сим ра́достно и взыва́ем: ра́дуйся, раю́, Яже дре́во живо́тное посреде́ иму́щая всегда́, пресла́вная Сло́ва Пала́то, ра́дуйся, Де́во Всенепоро́чная.

Свети́лен:

Святи́теля Христо́ва да восхва́лим, па́мять его́ че́стно торжеству́юще, то́й бо на́м подае́т трапе́зу духо́вную, ея́же ду́хом насыща́ющеся, наслажде́ние боже́ственное получа́ем, Светода́вца прославя́юще.

Сла́ва И ны́не:

Твое́ пречи́стое те́ло, во гро́бе лежа́щее, не растле́ся отню́д, но це́ло обре́теся, преблаже́нне святи́телю Са́вво, его́же со тща́нием принесо́ша, ра́довахуся боже́ственная твоя́ ча́да, благове́рна пита́теля богосла́вно тя́ и богому́дра ублажа́ем, Христу́ моля́щагося о душа́х на́ших.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Са́вво, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Пренесение мощей святителя Саввы Сербскаго