Шрифт

18 мая.

Канон святой мученице Ирине

Святой мученицы Ирины
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Агница Твоя́, Иису́се, Ири́на, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мо́й, люблю́, и Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя́, да и живу́ с Тобо́ю; но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския, покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Вене́ц сы́й страстоно́сицы, сея́, Христе́, моли́твами ми́р ми́ру и сла́ву неувяда́ему пою́щим Тя́ да́руй.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Заре́ю сия́ющи де́вства, укра́шена добро́тою твоего́ муче́ния, Ири́но великоимени́тая, твоему́ Жениху́ предстои́ши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостиву бы́ти Це́рквам твоего́ моли́ Жениха́, Ири́но богому́драя, согреше́ний же оставле́ние пода́ти чту́щим тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́ть бы́вша Бо́га Сло́ва и су́щаго, я́ко мы́, Свята́я Де́во, неизрече́нно родила́ еси́, па́че сло́ва и ра́зума.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Ми́ра излия́вшагося чу́вствующи и вселе́нную облагоуха́вшаго благода́тию прии́мши, воспери́ся к жела́нию сего́, сла́вная.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Име́ла еси́ Бо́га помо́щника во твои́х по́двизех и защища́юща, всему́драя, сего́ ра́ди венча́вшися, мучи́теля победи́ла еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сто́лп доброде́телей непрекло́нен, и благоче́стия жили́ще бы́сть, и му́жества, и целому́дрия прия́телище, всехва́льная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Те́кши до Тебе́, сме́рть ста́, прирази́вшися из Тебе́ рожде́нному, Всенепоро́чная, сего́ ра́ди безсме́ртия нача́ток Тя́ имену́ем.

Седа́лен, гла́с 8.

Ми́р тебе́ мно́г прибы́сть, му́ченице, разре́шшися пло́ти по боле́знех мно́гих: ра́дуяся бо, Жени́х на небесе́х тя́ горе́ прия́т, всепросвеще́ну, и страда́нием облиста́ющу, и в черто́г Боже́ственный введе́ ра́дующуся.

Пе́снь 4.

Ирмос: Твоего́ на земли́ явле́ния, Христе́ Бо́же, пропове́дуя проро́к прише́ствие, с весе́лием вопия́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Иже ми́р тебе́ подава́яй, мироимени́тая, ми́ра ра́ди посо́бствующу тя́ ви́дя, мужеподо́бным ра́зумом, му́ченице, и кре́постию испо́лни.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Кре́пким усе́рдием превозше́дши же́нскую не́мощь, преблаже́нная, тве́рдо изобличи́ла еси́, му́ченице, ле́сти служа́щия.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственное терпе́ние показа́вши, мучи́телей де́рзости низложи́ла еси́, твоему́ Жениху́ зову́щи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Песносло́вием немо́лчным и мольба́ми Влады́ку, богому́драя, песносло́вила еси́, и, к Нему́ восте́кши, сла́ву зри́ши неизрече́нную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́достно Тебе́, веселя́щеся, гла́сы, Пречи́стая, Тебе́ ра́ди спа́сшиися, взыва́ем: ра́дуйся, Де́во Всечестна́я, ра́дуйся, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ на́м и от мглы́ прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же, Тво́й ми́р да́руяй.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Му́жеским, сла́вная, ра́зумом Христа́, Бо́га все́х я́сно испове́дала еси́, сло́вом же тве́рдым сопротивоборца́, страстоте́рпице, посрами́ла еси́.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

После́довати возжеле́ла еси́ стра́сти Христо́ве и подо́бием те́пле после́довала еси́, подви́жно стра́ждущи по Влады́це, пребога́тая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Полки́ му́ченик, сла́вная, привела́ еси́ Христу́ твое́ю му́дростию и богосло́вием, сия́ и́стинно тайноуча́щи сло́вом ве́ры.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Научи́вшеся та́йны зача́тия Твоего́ и неизрече́ннаго и боже́ственнаго Твоего́ рождества́, Де́во, ны́не всеблагоче́стно песносло́вим Тя́, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ си́л.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Испра́вила еси́ прама́тере Евы паде́ние, страстоте́рпице, врага́ низложи́вши си́лу и победи́вши о́наго шата́ние Боже́ственною благода́тию.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Кре́пость стяжа́вши, Ири́но, ра́зума, мучи́телем супроти́вилася еси́ души́ до́блестию и венце́м побе́дным от Христа́ Бо́га венча́лася еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кро́вию страда́ния, му́ченице, светле́йшу соде́лала еси́ есте́ственную добро́ту, чи́стая, до́блественныя по́двиги подъе́мши тве́рдо, до́брая де́во.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прояви́ та́йну Твоего́ рождества́ Богови́дец, горя́щу купину́ ви́де, и неопаля́ему, Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Конда́к, гла́с 4.

Де́вства добро́тами преиспещре́нна, де́во, страда́льчеством была́ еси́ красне́йшая, Ири́но, кровьми́ твои́ми исте́кшими обагре́на, пре́лесть же низложи́вшая безбо́жия. Сего́ ра́ди и прия́ла еси́ по́чести побе́ды руко́ю Созда́теля твоего́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Венцено́сно, му́ченице, предстоя́щи престо́лу твоего́ Влады́ки, соблюди́ ве́рою зову́щия: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

В небе́сных селе́ниих ликова́ти, му́ченице, сподо́билася еси́, досточу́дная Ири́но, зову́щи: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жела́ющи улучи́ти Рачи́теля твоего́ добро́ты, муче́ния боле́зни претерпе́ла еси́, Ири́но, зову́щи: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́лом усте́н Твои́х после́дующе, ве́рою Тя́, Богома́ти, ублажа́ем, вопию́ще Рождеству́ Твоему́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Пострада́ла еси́, Ири́но блаже́нная, до́бле и мучи́теля низложи́ла еси́, иму́щи посо́бие непобеди́мое, Влады́ки твоего́ си́лу, соде́йствующую тебе́, и, — Го́спода по́йте, — вопия́ла еси́, — и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Юношескою любо́вию уя́звена, во сле́д твоего́ Жениха́ после́довала еси́, Сего́ страда́ния, му́ченице, и ра́ны на те́ле твое́м нося́щи и вопию́щи: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твое́, е́же в му́ках, терпе́ние, Ири́но венцено́сице, посмея́ся су́етию и безбо́жию наде́ющимся, сла́вная, ве́рою же поя́ше: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́дрость Бо́жия, все́х Хитре́ц, во Твое́ чре́во, Богома́ти, все́льшися, хра́м созда́, разу́мен же и одушевле́н Себе́, и спасе́ ми́р, зову́щий: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Окрест твоего́ Рачи́теля лику́ющи в вы́шних, до́брая де́во, испроси́ ми́ру ми́р, Ири́но, и согреше́ний оставле́ние ве́рою творя́щим па́мять твою́ светоно́сную и свяще́нную.

Припев: Святая му́ченице Ири́но, моли́ Бо́га о нас.

Вну́трь тя черто́га Христо́с я́ко му́ченицу и де́ву всели́, иде́же с де́вами ра́дуешися и с му́ченическими во́инствы, Ири́но венцено́сице всехва́льная, те́мже тя́ вси́ ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Две́ри отве́рз небе́сныя, прия́т ду́шу твою́ всенепоро́чную Еди́н, все́ми ца́рствуяй, и пра́вды Строи́тель, Ири́но, боже́ственнаго ми́ра тезоимени́тая, Те́мже тя́ вси́ ублажа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иму́щи к Твоему́ Сы́ну, Пренепоро́чная, дерзнове́ние непосты́дно, Сего́ умоли́ низпосла́ти ми́ру ми́рно устрое́ние и все́м Це́рквам единомышле́ние, да Тя́ вси́ велича́ем.

Молитва великомученице Ирине Македонской

О, многострада́льная и пресла́вная Ири́но, неве́сто Христо́ва всехва́льная, уго́днице Бо́жия! Ты предстои́ши у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ешися неизрече́ннаго блаже́нства. При́зри у́бо ми́лостивно на нас, принося́щих ти хвале́бное пе́ние сие́, испроси́ нам ми́лость, отпуще́ние грехо́в у Преблага́го Го́спода, ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ко восхо́щеши, испроси́ти у Него́ мо́жеши. Те́мже у́бо смире́нно припа́даем к тебе́ и про́сим: уми́лостиви Влады́ку Не́ба и земли́, да пода́ст нам дух твоея́ ре́вности ко хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ проводи́ти, ра́йских селе́ний унасле́довати и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой мученицы Ирины