Шрифт

17 мая.

Канон Святой преподобномученицы Пелагеи.

Святой преподобномученицы Пелагеи

Тропа́рь, гла́с 4:

Агница Твоя́, Иису́се, Пелаги́я, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мо́й, люблю́, и Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя́, да и живу́ с Тобо́ю; но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Пучи́ну твои́х чуде́с пла́вающу, хла́д духо́вный ны́не ми́ пода́ждь, му́ченице Христо́ва Пелаги́е прехва́льная, и ко приста́нищу благоути́шному твои́х похвале́ний наста́ви.

От младе́нства проразуме́нно Зажди́телю твоему́ возложи́вшися, честна́я, тле́нных отве́ргла еси́ любо́вь, Пелаги́е всесла́вная, му́жески же стра́сти боже́ственною си́лою попра́ла еси́.

Ба́ни боже́ственныя жела́ющи, сла́вная, прия́ти креще́ния, святи́теля обре́тши Христо́ва, Пелаги́е, притекла́ еси́ и, приобщи́вшися, све́та боже́ственнаго, му́ченице, испо́лнилася еси́.

Богородичен: Святы́х святе́йши была́ еси́, Де́во Чи́стая, святы́х Свята́го Христа́ на руку́ носи́вши, боже́ственными си́лами всю́ тва́рь содержа́щаго.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Якоже земля́ блага́, прие́мши слове́сная се́мена, му́ченице Христо́ва всему́драя, сия́ бога́тно израсти́ла еси́. [Дважды.]

Упра́вилася еси́, я́ко избра́нна, ко Влады́це и Бо́гу тща́щися, му́ченице Христо́ва сла́вная, боже́ственными укрепля́ема уче́нии.

Богородичен: Возста́вила еси́, о Чи́стая, па́дший мо́й о́браз, ро́ждши я́ве Вино́внаго па́че есте́ственнаго воскресе́ния.

Та́же, седа́лен, гла́с 1.

Любо́вию Христо́вою ду́шу распа́льши, вошла́ еси́ му́жески в зело́ разжже́нный, богому́драя, коно́б, Пелаги́е, и была́ еси́ Влады́це твоему́ благово́нная же́ртва. Те́мже дне́сь, всесвяту́ю твою́ па́мять творя́ще, воспева́ем тя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Влады́чнею багряни́цею оде́яна, ба́нею, пресла́вная, пакибытия́ всея́ жите́йския кра́сныя багряни́цы совлекла́ся еси́, му́ченице Пелаги́е всечестна́я.

Жела́нием небе́сных красо́т, я́же на земли́ омрачи́вши жела́ние, страстоно́сице, те́мже окрили́лася еси́, Христу́ вопию́щи и глаго́лющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Оскверне́нную ве́ру оста́вльши, ко Христу́ притекла́ еси́ му́дре, Пелаги́е му́ченице всесла́вная, и́дольскую попра́вши вся́ку пре́лесть, богоприя́тная.

Богородичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во, и по рождестве́ яви́лася еси́, де́вствующи па́ки. Те́мже немо́лчными гла́сы, — ра́дуйся, Влады́чице, — Тебе́ ве́рою несумне́нною взыва́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Возмогла́ еси́ вра́жие разруши́ти свире́пство, прехва́льная Пелаги́е, кресто́м Влады́чним укре́пльшися и благода́тию. [Дважды.]

Ны́не ра́дуешися вои́стинну, сочета́вшися Жениху́ твоему́, пресве́тлая, муче́нием, твоего́ де́вства свещу́ иму́щи.

Богородичен: Госпо́дь в Тя́, Богома́ти, всели́ся, челове́ка назида́я, в тле́ние па́дшаго пре́лестию змии́ною.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Зако́нно Христу́ уневе́стившися, сконча́ла еси́ муче́ния тече́ние и, призыва́ющи твоего́ Жениха́, в приста́нище ти́хое Сего́ утверди́лася еси́. [Дважды.]

Изплете́ся твоему́ верху́ прекра́сен вене́ц пра́вды, богому́драя Пелаги́е, му́ченице венцено́сице, ве́ру бо да́же до конца́ соблюла́ еси́ безпоро́чно.

Богородичен: Яд пе́рвее во у́ши Евы излия́ стропо́тный зми́й; Ты́ же сего́ еди́на оттрясла́ еси́, Богома́ти, Губи́теля тому́ ро́ждши.

Конда́к святы́я, гла́с 3.

Вре́менная презре́вши и небе́сных бла́г прича́стница бы́вши, вене́ц страда́ния ра́ди прии́мши, Пелаги́е всечестна́я, я́ко да́р принесла́ еси́ кро́вныя пото́ки Влады́це Христу́. Моли́ от бе́д изба́вити на́с, твою́ па́мять почита́ющих.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Пе́щным о́бразом, сокрове́нным, му́ченице, орга́ном, боже́ственною распала́ема любо́вию Христо́вою, терпя́щи, взыва́ла еси́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. [Дважды.]

Одева́яй не́бо о́блаки, сла́вная му́ченице, обнаже́ну су́щу боже́ственныя оде́жды, просвети́ тя́, пою́щую: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное боже́ственное селе́ние, ра́дуйся, Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́на Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Яко му́ченица, я́ко зело́ нело́жна Христо́ва, прехва́льная, Сего́ си́лу богосло́вила еси́, все́х богому́дренно науча́ющи, и к благоче́стию лю́ди привлекла́ еси́, пою́щия: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода. [Дважды.]

Яве уневе́стившися Христу́, мучи́теля стремле́ние все́ погаси́ла еси́, прему́дрости пучи́ну источа́ющи, Пелаги́е всечестна́я, и венцы́ треми́, му́ченице, украси́лася еси́, пою́щи: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богородичен: Из Отца́ Безнача́льнаго, Сы́на, и Ду́ха Свята́го испове́дуем, ве́рнии, из Тебе́, Всенепоро́чная, глаго́люще воплоти́тися Собезнача́льное, Единоро́дное Сло́во Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху, и вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Сло́во изрещи́ не мо́жет твои́х похва́л, Пелаги́е, пучи́ну бо чуде́с источа́еши твоего́ Жениха́ си́лою и благода́тию, Его́же ны́не моли́ вся́ спасти́, пою́щия тя́.

Ста́вши на суди́щи, неве́сто, венцено́сице Пелаги́е, жела́нию кра́йнему сподо́билася еси́, му́ченице, предста́ти и пи́щу восприя́ла еси́ ве́чнаго наслажде́ния.

Ми́ру ми́р пода́ти твоего́ Жениха́ умоли́, му́ченице Пелаги́е богому́драя, Це́рковь сохрани́ти от напа́стей и благода́тию тя́ пою́щия озари́ти.

Богородичен: Яви́лася еси́ Де́ва и Ма́ти, па́че естества́, Богороди́тельнице, Сло́во, заче́ншая Отчее, воплоще́нно Сие́ ро́ждши, Имже ны́не спаса́еми, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Святой преподобномученицы Пелагеи