Шрифт

15 мая.

Канон равноапостольному Борису, царю Болгарскому (в Крещении Михаилу).

равноапостольному Борису, царю Болгарскому (в Крещении Михаилу)
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 6:

Испо́лнен стра́ха Бо́жия/ и Креще́нием святы́м просвеще́н,/ был еси́ жили́ще Свята́го Ду́ха,/ благове́рный царю́ Бори́се./ Утверди́в же ве́ру Правосла́вную на земли́ Бо́лгарстей/ и жезл ца́рствия оста́вив,/ всели́лся еси́ в пусты́ню,/ процве́л еси́ в по́двизех/ и обре́л еси́ благода́ть пред Го́сподем./ Ны́не же предстоя́ Престо́лу Всевы́шняго,/ моли́ дарова́ти нам, моля́щимся тебе́,/ спасе́ние душ на́ших.

Кано́н свята́го. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Ца́рским путе́м неукло́нно ше́ствуя из Еги́пта идолослуже́ния/ к Чермно́му мо́рю Креще́ния с наро́дом свои́м,/ благода́рственно с ве́рою воспе́л еси́ Изба́вителю и Бо́гу на́шему.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

А́ще и фараони́тское противле́ние пога́ных вельмо́ж путь твой хотя́ше препя́ти/ и в ра́бство бесо́в верну́ти вме́сто свобо́ды во Христе́,/ но ты, ше́ствуя побе́дне, воспе́л еси́ Изба́вителю и Бо́гу на́шему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́зумом непоколе́блемым устреми́лся еси́, святы́й царю́,/ к но́вому зако́ну благоче́стия, Бо́гом да́нному,/ авраа́мски вся непреподо́бная же́ртвуя/ и с умиле́нием воспева́я Изба́вителю и Бо́гу на́шему.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свобожде́ние на́ше Рождество́м Твои́м/ прови́де в купине́ неопали́мой вели́кий Моисе́й, Чи́стая,/ и нас, изба́вленных, наста́ви непреста́нно пе́ти с ра́достию Изба́вителю и Бо́гу на́шему.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Тве́рдый тя ка́мень ве́ры прия́т на основа́нии,/ те́мже врата́ а́дова воста́нием не поколеба́, утвержде́ннаго в Го́споде се́рдца твоего́,/ и вознесе́ся рог твой на враги́ твоя́.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Высо́кая глаго́лющии на Бо́га падо́шася,/ ты же, со смире́нием богоуго́дным и си́лою Креста́ победи́в,/ вознесе́н был во отца́ всего́ наро́да твоего́ и в сы́на Отца́ Небе́снаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обетова́нных благ лю́бящим Бо́га жела́я,/ вся я́ко уме́ты вмени́л еси́/ и по́двиг вели́кий равноапо́стола подъя́л еси́,/ со все́ми боря́ся, до́ндеже вконе́ц победи́в, Бо́гу угоди́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оби́лие благода́тей Бо́жиих излия́ся на род челове́ческий стра́нным рождество́м Твои́м, Пречи́стая,/ низведе́ бо во ад Рожде́нный Тобо́ю кня́зя ми́ра сего́/ и нас вла́сти его́ свободи́.

Та́же седа́лен, гла́с 2.

Милосе́рдие щедро́т Бо́жиих излия́ся на зе́млю Бо́лгарскую Креще́нием,/ я́коже дождь на руно́,/ и́же не возврати́ся тощ, до́ндеже напои́ вся./ Те́мже прозябо́ша се́мена ца́рствия/ и принесо́ша плодоноше́ние в Вы́шнюю жи́тницу,/ водя́щу, я́коже оте́ц, де́ти своя́ благове́рному царю́ Бори́су,/ крести́вшему себе́ и лю́ди своя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Слу́ха Госпо́дня услы́шав, ко спасе́нию всех зову́щаго,/ и́го подъя́л еси́ Христо́во, крести́вся нелицеме́рно,/ и совмести́л еси́ ца́рская с благоче́стием,/ днем в багряни́це, но́щию же во вре́тищи Бо́гу моля́ся.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Твоя́ доброде́тель во всю зе́млю изы́де Бо́лгарскую/ и во о́браз всем лю́дем твои́м тя возвы́си,/ те́мже с любо́вию вла́сти твое́й повинова́хуся не то́кмо за гнев, но и за со́весть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

А́може грех нече́стия умно́жися,/ преизбы́точествова благода́ть по апо́стольскому глаго́лу/ и возсия́ по Креще́нии богобоязли́вая душа́ твоя́ све́том/ от ю́га прише́дшаго Со́лнца пра́вды, Христа́ Бо́га на́шего.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Внегда́ прибли́жися ле́то благоволе́ния Бо́жия,/ прия́ла еси́ от Арха́нгела, Пречи́стая, благове́щение ра́дости,/ я́ко хо́щет Тобо́ю Бог роди́тися во свет язы́ком и сла́ву Изра́иля.

Пе́снь 5

Ирмос: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Исполня́я вся до́лжная,/ во е́же све́ту пове́лений Божи́их возсия́ти новокреще́нным лю́дем,/ прия́л еси́ в зе́млю твою́ учи́телей слове́нских и уще́дрил еси́ я,/ в де́ле апо́стольства им посо́бствуя.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Во О́хрид град Кли́мента посла́в с Нау́мом,/ в Пресла́ве же Иоа́нна Екза́рха име́я с Константи́ном, и Фео́дора Ду́кса, и Хра́бра,/ процве́л еси́ в сло́ве, я́ко фи́никс,/ и, я́ко кедр лива́нский, умно́жился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бога́тно удобри́в ду́ши люде́й твои́х слове́нскою кни́гою/ и напои́в жа́ждущих благода́тию сло́ва,/ тогда́ пра́вде научи́шася живу́щии на земли́ Бо́лгарстей/ и вконе́ц преста́ нече́стие и́дольское.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́гнь Тобо́ю супоста́ты пояде́, Пречи́стая,/ родила́ бо еси́ еди́наго Христа́ Спа́са на́шего,/ нас от ра́бства свободи́вшаго и Жизнь нам сме́ртию Свое́ю пода́вшаго.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, яко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Рим затме́нный оста́вив,/ к восто́ку светле́йшаго Правосла́вия обрати́лся еси́/ и, Фо́тия Патриа́рха свята́го оглаше́ние прии́м,/ ка́ко подоба́ет в дому́ Бо́жий жи́ти, уве́дел еси́.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

И́стину о Це́ркви Бо́лгарстей утверди́ти жела́я,/ к Собо́ру Константинопо́льскому обрати́лся еси́,/ отону́дуже архиепи́скопа получи́в,/ основа́ние кре́пкое автокефа́лии во времена́ ве́чная положи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сей день вои́стинну сотвори́ Госпо́дь,/ в о́ньже ты вся твоя́ прекра́сне соде́лал еси́,/ благове́рный царю́ Бори́се,/ те́мже возра́доватися нам подоба́ет Го́сподеви,/ па́мять твою́ пра́зднующе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Цари́це Небе́сная, Де́во Пресвята́я,/ я́ко иму́щи ве́лие дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́,/ свободи́ ны предста́тельством Твои́м от звере́й преиспо́дних/ и, я́ко проро́ка Ио́ну, спаси́ ны.

Конда́к, гла́с 8.

Взбра́нный воево́до Бо́га Вы́шняго,/ си́лою Креста́ победи́вый воста́ние тьмы/ и насади́вый благоче́стие на земли́ твое́й,/ име́яй же дерзнове́ние ко Го́споду,/ сохраня́й моли́твами твои́ми достоя́ние твое́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, равноапо́стольне царю́ Бори́се,/ крести́телю земли́ Бо́лгарския.

Икос:

Возсия́вшу в Вифлее́ме Со́лнцу пра́вды/ и дне́ви светле́йшему наста́вшу на земли́,/ лю́дие бо́лгарстии, я́коже де́лателие о́нии,/ седя́ху во тьме се́ни сме́ртныя и пра́здни де́лания спаси́тельнаго./ Но обре́т я Госпо́дь ми́лостию Про́мысла Своего́ в час девя́тый,/ избра́ царя́ Бори́са в приста́вника Своего́,/ и́мже введе́ я в виногра́д Це́ркве Своея́ две́рию Креще́ния/ и возмезди́ ра́вным с пе́рвыми де́латели воздая́нием./ Те́мже, Его́ благодаря́ще, тому́ вопие́м:/ ра́дуйся, равноапо́стольне царю́ Бори́се, крести́телю земли́ Бо́лгарския.

Пе́снь 7.

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Апо́стольски ве́ру насажда́я,/ хра́мы и́стинному Бо́гу воздви́гл еси́ на земли́ твое́й,/ иде́же иере́ом честны́м сло́во пропове́дати и та́инства соверша́ти взыва́ющим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Ра́дость ве́лию даде́ ти Бог,/ внегда́ в Тивериопо́ли мо́щи святы́х пятна́десяти му́чеников из-под спу́да откры́шася,/ и зна́мения сотвори́ша ся, и в Брега́льницу пренесо́ша, всем лю́дем, взыва́ющим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

С бытие́ ви́дя твои́х вожделе́ний, я́ко благоче́стие насади́ся труды́ твои́ми,/ Це́рковь украси́ся со́нмом свяще́нства самовла́стнаго,/ сло́во слове́нское освяти́ся Богослуже́нием,/ Бо́га преи́скренне благодари́л еси́, взыва́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Твоея́ ми́лости не отста́ви от нас, Богоро́дице,/ возлю́бленнаго Ти ра́ди царя́ Бори́са,/ и́же Сы́на Твоего́ и Тя́ в болга́рех просла́ви, зову́щих:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

В боле́знь лю́тую впад и се́рдцем горя́ Бо́гу лу́чше угоди́ти,/ ца́рства отре́клся еси́ и, во и́ноческий о́браз оде́явся,/ непреста́нною моли́твою превозноси́л еси́ Христа́ во ве́ки.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Оби́тель воздви́г великому́ченику Пантелеи́мону,/ в ней всели́лся еси́ и, седмочи́слен ным посо́бствуя,/ с про́чиими в кни́гах неуста́но потруди́лся еси́,/ превознося́ Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преспе́яние ду́ха ти дарова́ препросла́вленный Госпо́дь,/ и был еси́ о́браз по́двига Христо́ва,/ наставля́я люде́й твои́х дея́нием па́че, не́жели сло́вом,/ и превознося́ Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́блаче пресве́тлый, ороша́яй огнь и прохлажда́яй пла́мень,/ ороси́ мя благода́тию и прохлади́ разже́ннаго грехо́м,/ во е́же благода́рственно превозноси́ти Сы́на Твоего́ во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Люде́й твои́х наста́вив на путь спасе́ния и де́ло твое́ соверши́в,/ кончи́ну блаже́нную прия́л еси́ земна́го жития́/ и, в Ца́рство преше́д Небе́сное,/ мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Припе́в: Святы́й благове́рный царю́ Бори́се, моли́ Бо́га о нас.

Ублажа́ем тя, равноапо́стола земли́ Бо́лгарския,/ Креще́нием святы́м и пи́смены слове́нскими/ вве́дшаго люде́й твои́х во свет ве́ры Христо́вы/ и моля́щагося непреста́нно о всех нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Челове́ческим сло́вом тя просла́вихом, а́нгельских похва́л досто́йнаго,/ но, снизходя́, приими́ любо́вь се́рдца на́шего/ и бу́ди нам хода́тай ко Го́споду,/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избра́нная от всех родо́в, Богоневе́сто,/ низложи́ си́льныя в го́рдости серде́ц их и вознеси́ смире́нныя,/ а́лчущия испо́лни вся́ческих благ и богатя́щияся отпусти́ тщи,/ вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепе́тая.

Свети́лен.

Сро́днаго нам апо́стола, благове́рнаго Бори́са,/ пе́сньми почти́м вси, бра́тие,/ нас Креще́нием Бо́гу соедини́вшаго, и в Правосла́вии наста́вльшаго,/ и путь спасе́ния нам соде́лавшаго,/ и́мже сам пе́рвый проше́д, всех ве́рных нас возво́дит в Ца́рствие Небе́сное.

Молитва

О вели́кий уго́дниче Христо́в, благове́рный царю́ Бори́се, бо́лгарскаго ро́да крести́телю и всех нас пред Бо́гом предста́телю. И́же, нече́стие отри́нув язы́ческое и, во Еди́наго И́стиннаго Бо́га ве́ровав,Боже́ственное Креще́ние восприя́л еси́ и све́том благоче́стия просвети́л еси́ всю зе́млю бо́лгарскую; по сих же тле́нный вене́ц земна́го ца́рства оста́вив, безмо́лвное житие́ возлюби́л еси́ и подъя́л еси́ труды́ вели́кия, во е́же по́двигом и́ночества Правосла́вие на земли́ твое́й утверди́ти, бде́нными моли́твами благоутро́бие Небе́снаго Царя́ преклоня́я к новокреще́нным лю́дем. К тебе́ у́бо ны́не, я́коже ча́да ко отцу́, усе́рдно прибега́ем, гре́шнии и недосто́йнии, и в сокруше́нии се́рдца уми́льно глаго́лем: при́зри ми́лостивно с Небе́сных высо́т на моле́ние на́ше и твои́ми к Бо́гу моли́твами утверди́ нас незы́блемо в ве́ре Правосла́вней. Соблюди́ оте́чество твое́ и лю́ди от вся́каго зла́го обстоя́ния, прося́ нам у Го́спода Бо́га на́шего всех, я́же ко вре́менней и ве́чней жи́зни, благопотре́бных благи́х, я́ко да благоче́стно пожи́вше в ве́це сем, сподо́бимся и ра́йския жи́зни наслади́тися, иде́же вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

равноапостольному Борису, царю Болгарскому (в Крещении Михаилу)