Шрифт

14 мая.

Канон святым преподобномученикам Евфимию, Игнатию и Акакию Афонским

преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия, Афонских
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Равночи́слении Тро́ицы Несозда́нныя су́ще, с ли́ки Ангелов и чи́ны му́чеников предстоите́ вы́, ра́дующеся, престо́лу Божества́, му́дрии. Сего́ ра́ди прича́стием сия́ние отону́ду прие́млюще, исто́чник исцеле́ний ве́рным подаете́ и боже́ственное просвеще́ние, му́чениче Христо́в Евфи́мие со Игна́тием му́дрым и с боже́ственным Ака́кием, о на́с при́сно моли́теся.

Кано́н святы́х. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Воскресе́ния де́нь, пресвети́мся, лю́дие, Па́сха, Госпо́дня Па́сха: от сме́рти бо к жи́зни и от земли́ к небеси́ Христо́с Бо́г на́с преведе́, побе́дную пою́щия.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Воскресе́ния де́нь Го́спода Христа́, прииди́те согла́сно вси́, трие́х му́чеников пра́здник соста́вим, ве́рнии, Тро́ица Бо́г си́х бо просла́ви, побе́дную пою́щих.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Воскресе́ния де́нь Царя́ Христа́, вся́ но́ва ви́дяще, прииди́те согла́сно, и мы́ соста́вим, ве́рнии, но́вый пра́здник, трие́х новому́чеников с любо́вию воспева́юще.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Очи́стим чу́вствия и у́зрим воскре́сша Христа́ и тре́х новому́чеников Его́, блиста́ющихся со́лнца светле́йше и все́х озаря́ющих ве́рных благода́тию.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Очи́стим чу́вствия и у́зрим тре́х подобосо́лнечных свети́л, ны́не совосходя́щих Христу́, Со́лнцу, от гро́ба возсия́вшу, честны́х новому́чеников, и ве́рных озаря́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, да пра́зднует же любо́вию Иверская оби́тель, обогати́вшаяся му́ченических моще́й сокро́вищем неотъе́млемым.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га, ра́дуйся со апо́столы, Богоблагода́тная Чи́стая, и е́же, ра́дуйся, пе́рвее, я́ко все́х ра́дости Вина́, восприя́ла еси́, Богома́ти Всенепоро́чная.

Пе́снь 3.

Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, но нетле́ния исто́чник, из гро́ба одожди́вша Христа́, в Не́мже утвержда́емся.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Прииди́те, весну́ вси́ у́мную во вре́мя есте́ственныя весны́ у́зрим, новому́чеников, я́ко цветы́, подаю́щих на́м чудеса́ пресла́вная.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ны́не вся́ испо́лнишася све́та, воста́нием Созда́теля сооблистава́емая, да пра́зднует све́тло и па́мять трие́х страстоте́рпцев ве́рных собра́ние.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ва́ия, Евфи́мие, рука́ми, я́ко зна́мение побе́ды держа́, неустраши́мо к закла́нию с ра́достию поте́кл еси́, раче́нием Христо́вым, му́дре, распала́емый.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ору́жием Креста́ огради́вся, я́коже ле́в, ко удавле́нию прете́кл еси́, свя́те, и, спле́тшися со враго́м, побе́ду воздви́гл еси́ све́тлую, Игна́тие сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вчера́ Ты́ ме́ртв бы́л еси́, Христе́, — Ака́кий взыва́ет, усека́емый, ны́не же и а́з Тебе́ ра́ди, Са́м мя́ просла́ви, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию, из ме́ртвых, я́коже рече́, воста́вша ви́девши, Чи́стая, лику́й и Сего́ я́ко Бо́га, Пречи́стая, возвелича́й.

И седа́лен, гла́с 1:

Яко со́лнце, ва́ша честна́я па́мять возсия́ на́м, боже́ственнии новому́ченицы, Тро́ицы равночи́сленнии, ве́рных озаря́ющая, ю́же дне́сь соверша́юще, вопие́м: моли́те за ны́, страстоте́рпцы, Еди́наго Человеколю́бца.

Слава И ны́не:

Муче́ний ви́ды лю́тыя, преподобному́ченицы боже́ственнии, тве́рдо вы́ протерпе́сте, твердому́дренный Евфи́мие и Игна́тие боже́ственне, треблаже́нне Ака́кие, подо́бными о́бразы све́тло просла́вистеся, исцеля́ти боле́зни по кончи́не благода́ть свы́ше прия́сте с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й ва́ших, моли́теся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Пе́снь 4.

Ирмос: На боже́ственней стра́жи богоглаго́ливый Авваку́м да ста́нет с на́ми и пока́жет светоно́сна Ангела, я́сно глаго́люща: дне́сь спасе́ние ми́ру, я́ко воскре́се Христо́с, я́ко всеси́лен.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

На боже́ственней стра́жи ста́вше, му́ченицы Христо́вы, иму́ще Его́ в се́рдце, с любо́вию взыва́ху Ему́, всеблаже́ннии: дне́сь на́м спасе́ние, Спа́се, а́ще и у́мрем Тебе́ ра́ди, Всеси́льне.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Единоле́тный Агнец, от Де́вы проше́дый, вене́ц на́м ны́не пода́й, Тебе́ ра́ди к сме́рти дне́сь тща́щимся, — новому́ченицы взыва́ху Кра́сному из гро́ба Христу́, Со́лнцу возсия́вшу.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Богооте́ц у́бо Дави́д пред се́нным ковче́гом скака́ше, игра́я, мы́ же Тебе́ я́ко приноше́ние кро́вию, ра́дующеся, прихо́дим, ви́дяще Тя́, из гро́ба Кра́сна воскре́сша Христа́, — вопию́т му́ченицы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Источа́ют безсме́ртия пото́ки новому́чеников ра́цы Христо́м и чуде́с бе́здну боля́щим: ко́снемся косте́м и́х ве́рою и у́зрим чу́до, благоуха́ние си́х вои́стинну небе́сное.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Христа́, прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, Чи́стая, зря́щи, До́брая и Непоро́чная в жена́х и Кра́сная, дне́сь во спасе́ние все́х, со апо́столы ра́дующися, Того́ прославля́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренюем у́тренюю глубоку́, и вме́сто мѵ́ра пе́снь принесе́м Влады́це, и Христа́ у́зрим, пра́вды Со́лнце, все́м жи́знь возсия́юща.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Утренюем во хра́ме ва́шем, Христа́ воспева́юще, из гро́ба возсия́вшаго Жизнода́вца, ва́с удиви́вшаго и сла́вою венча́вшаго, новому́ченицы сла́внии.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Безме́рное ва́ше дерзнове́ние, новому́чеников Тро́ицы, зря́ мучи́тель, сме́рти предаде́, к Не́йже влеко́ми, весе́лыми нога́ми, Па́сху хва́ляще, потеко́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Присту́пим муче́ниями и вме́сто мѵ́ра кро́вь принесе́м Влады́це, в страда́ниих глаго́лаху му́дрии новому́ченицы, Па́сху хва́ляще, закала́еми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии, гро́ба не разруши́л еси́ печа́тей, Царю́ созда́ния, отону́дуже воскре́сшаго Тя́ зря́щи, Ма́ти ра́довашеся.

Пе́снь 6.

Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́ и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, содержа́щия свя́занныя, Христе́, и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, воскре́сл еси́ от гро́ба.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

По́двигами снидо́сте, му́чеников тро́ице, и, сокруши́вше се́ти вра́жия, взыдо́сте на небеса́ в ра́дости, и Госпо́дь диади́мою све́тлою побе́ды увенча́ ва́с.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Небе́сный кру́г обходя́ще вы́ и престо́лу Христо́ву предстоя́ще, порфи́рою оде́яннии све́тлою, му́чеников ли́ком и преподо́бных собо́ром совесели́теся.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Жела́юще му́ченицы дости́гнути Христа́, изше́дше по́двигами, да́же до сме́рти вои́стинну подвиза́шася и разтерза́ша се́ти вра́жия, я́ко паути́ну.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Соверши́вше пу́ть страда́ния све́тло, возведо́стеся вои́стинну во оби́тели небе́сная, о новому́ченицы, и получи́сте диади́му све́тлую от руки́ Влады́чни.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Фи́никовыя ве́тви в рука́х, я́ко награ́ды, и кре́ст, я́ко ски́птр, и тече́ние крове́й, я́ко порфи́ру, нося́ще, предстои́те, соца́рствующе Христу́, новому́ченицы боже́ственнии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сохра́ньшим ве́ру Христо́ву, и све́тло сконча́вшим тече́ние, и по́двигом до́брым подвиза́вшимся, новому́ченицы, отверзо́шася ва́м ра́йския две́ри.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сни́де в преиспо́дняя земли́, в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый, и всели́выйся и воплоти́выйся па́че ума́, и воздви́же с Собо́ю Ада́ма, воскре́с от гро́ба.

Та́же конда́к, гла́с 4:

Яви́ся дне́сь Це́ркви но́вое торжество́ трие́х страстоте́рпцев, я́ко свети́ла, озаря́ющее правосла́вных, Христе́, исполне́ния.

Икос:

Иже во Афо́не подвиза́ющиися, прииди́те вси́, стеце́мся и, в Предте́чевом свяще́ннем ските́ соше́дшеся, у́зрим чудеса́ стра́нная, Боже́ственною си́лою чудоде́емая. Обря́щем та́мо трие́х но́вых преподобному́чеников, Евфи́мия, Игна́тия и Ака́кия, и́же а́ще и вре́менно наси́лию уступи́вше, отверго́шася, — увы́! — все́х Спа́са Христа́, но по́слежди подви́жническим себе́ саме́х преда́вше трудо́м, Константи́нова гра́да с ва́иями и ве́твьми дости́гше венцено́снии, я́ко дре́внии Авраа́мстии три́ о́троцы, проти́ву пре́лести до́бльствоваша. Лжепроро́ка бо ага́рянския ле́сти, я́ко анти́христа, посрами́вше, Правосла́вную ве́ру са́мою кро́вию свое́ю утверди́ша и уве́риша, Спа́са Христа́, Бо́га и Челове́ка, я́сно пропове́давше. Отону́дуже и да́льния мо́ря преше́дше нетле́нно, се́й свяще́нный хра́м насле́доваша ра́ками моще́й свои́х. И ны́не, исцеле́ния подаю́ще ве́рою притека́ющим, озаря́ют правосла́вных собра́ния.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроки от пе́щи изба́вивый, бы́в Челове́к, стра́ждет, я́ко сме́ртен, и стра́стию сме́ртное в нетле́ния облачи́т благоле́пие, еди́н благослове́н отце́в Бо́г и препросла́влен.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

До́бльственно до́брый проше́дше по́двиг, новому́ченицы, те́ла вы́ кончи́ну ни во что́же вмени́вше, ны́не предстоите́, ра́дующеся, живо́му Христу́, Па́сху та́йную на небесе́х при́сно вкуша́юще.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, Христо́во воскресе́ние, страда́ние же честно́е новому́чеников му́дрых, и, игра́юще, пое́м Вино́внаго, Еди́наго Благослове́ннаго отце́в Бо́га и Препросла́вленнаго.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Яко вои́стинну свяще́нная и многосве́тлая е́сть сия́ пресве́тлая и боже́ственная па́мять трие́х новому́чеников Твои́х, Христе́, все́х веселя́щая ве́рных, пою́щих Тя́ ны́не, отце́в Бо́га и Препросла́вленнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пе́сней свяще́нных восприи́мем трубу́, богому́дрии, и свяще́нную новому́чеников торжеству́юще па́мять, рце́м: ра́дуйтеся, ны́не зерца́ла Тро́ицы та́йная и на́с, ве́рных, наслажде́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́м ца́рствуяй созда́нием, бы́в Челове́к, всели́ся в Твою́, Богоблагода́тная, утро́бу и, распя́тие претерпе́в и сме́рть, воскре́се боголе́пно, совозста́вив на́с, я́ко Всеси́лен.

Пе́снь 8.

Ирмос: Се́й нарече́нный и святы́й де́нь — еди́н суббо́т ца́рь и госпо́дь, пра́здников пра́здник и торжество́ е́сть торже́ств, в о́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Се́й нарече́нный и святы́й де́нь, в не́мже пра́зднуем муче́ния ва́шего страда́ния, пра́здник обновля́юще ва́ш, новому́ченицы, воспева́ем Христа́, я́ко Бо́га во ве́ки.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Прииди́те, но́вое му́чеников торжество́ но́выми песносло́вии торжеству́ем дне́сь, празднолю́бцы, обновля́юще Христо́во воскресе́ние, воспева́ем Его́, я́ко Бо́га во ве́ки.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Нося́ в рука́х кре́ст и ва́ия, Евфи́мие, мечу́ главу́ твою́ неустраши́мо подклони́в, му́дре, ца́рствия Христо́ва приобщи́лся еси́, взыва́я Ему́, — оса́нна, — во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возведи́те о́крест о́чи ва́ша, новому́чеников тро́ице, и ви́дите собра́вшихся, от души́ ва́с лю́бящих, и на́с, я́ко дру́ги, и бра́тия, и моли́твенники, сохраня́йте, песносло́вящих ва́шу боже́ственную па́мять.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всю́ низложи́в сме́рти держа́ву, Сы́н Тво́й, Де́во, Свои́м воскресе́нием я́ко Бо́г Кре́пкий совознесе́ на́с и обожи́, те́мже воспева́ем Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́, лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты́ же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

Весели́ся, ски́те Крести́теля Спа́сова, ча́д бо твои́х сла́ва на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и воспева́й: ра́ками бо новому́чеников, я́ко исто́чником чуде́с, обогати́лся еси́.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

О, боже́ственнаго! о, любе́знаго! о, сладча́йшаго сконча́ния, его́же претерпе́сте вои́стинну Христо́вы блаже́ннии новому́ченицы сла́внии, и́хже, ве́рнии, иму́ще предста́тели, не постыди́мся.

Припев: Святии преподобномученицы, моли́те Бо́га о нас.

О, боже́ственнаго! о, любе́знаго обеща́ния кра́снаго! С на́ми бо еще́ жи́ви су́ще бы́ти обеща́стеся, храни́телие боже́ственнии жи́зни на́шея, и́хже, ве́рнии, моли́твенники ко Го́споду предлага́юще, ра́дуемся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О му́ченицы боже́ственнии! о во́ини Христо́вы! о кра́сная и прекра́сная Тро́ицы заколе́ния, любо́вию ва́м ны́не посвяща́я пе́снь, все́м се́рдцем прошу́ е́же с ва́ми совселе́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Весели́ся и ра́дуйся, Боже́ственная две́ре Све́та: заше́дый бо Иису́с во гро́б, возсия́, просия́в со́лнца светле́е и ве́рныя вся́ озари́в, Богора́дованная Влады́чице.

Молитва

О преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, преподобномученицы, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на нас, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих вам сие́ хвале́бное пе́ние и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода: ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся вам: моли́те ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст нам дух ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́ и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия, Афонских