Шрифт

11 мая.

Канон святым апостолам Иасону и Сосипатру

Святых апостол Иасона и Сосипатра и святых мученик Дады, Максима и Кинтилиана
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Апо́столи святи́и, моли́те ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кано́н, творе́ние Ио́сифово. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Посе́ченый несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де, лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль. Пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Со Ангельскими живы́й ли́ки, и невече́рняго Све́та всегда́ исполня́емь, и прича́стием и́стинным обожа́емь, пребога́те, любо́вию пра́зднующия твою́ святу́ю па́мять просвети́, Го́сподеви пою́щия: сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственное тя́ отню́д распали́, Иа́соне, жела́ние те́плое, те́мже после́довал еси́ о́гнь на зе́млю воврещи́ Прише́дшему, сла́вне, от Него́же просвеща́емь, све́тло взыва́л еси́: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Умо́м невеще́ственным нра́вом подо́бяся, на земли́ на́с ра́ди ве́щию, блаже́нне, те́ла Явльшемуся ми́лостивно, преблаже́нне, служи́л еси́; служи́тель же Сего́ свяще́нен, зовы́й, бы́л еси́: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Де́вы безму́жны ви́ден бы́сть, воплоща́емь за милосе́рдие мно́гое, Недоуме́нный, страстьми́ те́ла окая́нно пони́кших, возводя́ к безстра́стию я́ве стра́стию пло́ти Своея́, Ему́же обы́чно пои́м: сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Цевни́ца яви́лся еси́ Ду́ха, возглаша́я на́м уче́ния богокра́сная, отрева́я прелука́вая пе́ния.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Источи́ язы́к тво́й, я́коже река́, жи́зни исто́чники и го́рькия во́ды преле́стныя, изсуши́, сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцеле́ния то́чат свяще́нныя твоя́, му́дре, мо́щи разли́чная, Ду́ха Свята́го де́йством и благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умертви́, Пречи́стая, живопода́тельною мольбо́ю Твое́ю во мне́ живу́щий гре́х, Яже Живо́т ро́ждшая.

Седа́лен, гла́с 8.

Светосия́нными заря́ми слове́с честны́х, просвети́л еси́ все́х богоподо́бно, Иа́соне апо́столе, и тму́ отгна́л еси́, и, пострада́в, блаже́нне, источа́еши исцеле́ния, и теле́с уставля́еши лю́тыя боле́зни. Те́м, соше́дшеся, свято́е твое́ вси́ твори́м торжество́, Спа́са сла́вяще, и ве́рно вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, И ны́не, Богородичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва, непреста́нно моли́ с вы́шними си́лами пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших все́х и исправле́ние жития́ ве́рою и любо́вию при́сно Тя́ сла́вящим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Учени́к бы́в Па́влу, прему́дрому священнопропове́днику, подо́бник же Христу́, сла́вне, Того́ повину́яся боже́ственным манове́нием.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Черто́га оде́ждею укра́шен бы́л еси́ боже́ственныя Це́ркве, се́й Ду́хом, богоно́се, обручи́вся сла́дким сло́вом му́дрости твоея́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вра́чь преиску́сен злоотгони́тельными боже́ственными дла́ньми твои́ми неду́гующих бы́л еси́, исцеля́я стра́сти прелю́тыя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чная Влады́чице, спаси́ мя, Спа́са Сло́ва ро́ждшая, и бе́д свободи́, и ве́чнующаго осужде́ния.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения по душелови́тельному пути́ при́сно блудя́щаго, све́том ра́зума Твоего́, Го́споди, преднаставля́я мя́, на стезю́ за́поведей Твои́х напра́ви.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Содержи́мыя ле́стию и па́губе безу́мно рабо́тающия челове́ки, преблаже́нне, боже́ственными уче́нии свободи́л еси́.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Якоже не́кое свети́ло, на высоте́ богоразу́мия, Иа́соне предлежа́, привле́кл еси́ ко приста́нищу боже́ственному лю́те потопля́емыя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Умерщвле́нныя дре́вле су́щия змии́ным угрызе́нием, живото́чным твои́м сло́вом, блаже́нне, удиви́в, оживи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Святе́йши яви́лася еси́ херуви́м, на земли́ вопло́щши все́х Влады́ку, Чи́стая Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 6.

Ирмос: Якоже проро́ка изба́вил еси́ из глубины́ преиспо́дния, Христе́ Бо́же, и мене́ от грехо́в мои́х изба́ви, я́ко Человеколю́бец, и упра́ви живо́т мо́й, молю́ся.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Преуди́влься добро́те за милосе́рдие на́м Прибли́жшагося, Иа́соне апо́столе, сему́ после́довал еси́ и оста́вил еси́ жите́йскую красоту́.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Научи́вся боже́ственным, научи́л еси́ благода́тию, сла́вне, Тро́ическому сия́нию дре́вле слепоту́ обнося́щия неразу́мия безу́мие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неду́ги отгоня́ разли́чныя и прогоня́ зло́бныя ду́хи, лю́ди к позна́нию Госпо́дню обрати́л еси́, изба́вль от пре́лести лука́ваго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко до́ждь на руно́, спаси́тельное Сло́во в ложесна́ Твоя́ сни́де, и Челове́к из Тебе́ бы́сть, спаса́я мя́, Отрокови́це, хода́тайством Твои́м.

Конда́к апо́столов, гла́с 4.

Яви́стеся, я́ко зве́зды пресве́тлыя, просвеща́юще всю́ вселе́нную све́том пропове́дания, апо́столи боже́ственнии Иа́соне и Сосипа́тре, спаса́йте ве́рою чту́щих ва́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы богочести́вии в Вавило́не, о́бразу злато́му не поклони́шася, но посреде́ пе́щи о́гненныя, ороша́еми, пе́снь воспева́ху, глаго́люще: превозноси́мый отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Боле́знем приближа́яся непреста́нным, боле́зни, Иа́соне, облегчи́л еси́ ве́рным и к неболе́зненному прия́тию наста́вил еси́ благоче́стно воспева́ющия: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тле́ние уста́вил еси́ зло́бы, блаже́нне, и ра́зум насади́л еси́ спаси́тельный в мы́сли челове́ческия, и́мже просвеща́емь, Влады́це все́х взыва́л еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Нося́щи Христа́ на руку́, я́ко престо́л огнезра́чен, Всенепоро́чная, моли́ Его́, я́ко Сы́на Твоего́ и Го́спода, умири́ти ми́р, зову́щи: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Искорени́л еси́ те́рние злохуле́ния се́менем Сло́ва, Иа́соне: стори́чествующий кла́с, спа́сшихся мно́жество, возде́лал еси́.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Просвеще́ние су́щих во тме́ тя́ свети́льника Та́рсу поставля́ет, блаже́нне, и́же сего́ престо́л стро́яща свяще́нно и преподо́бно, Иа́соне апо́столе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́нен бы́л еси́ учи́тель су́етней повину́вшимся ле́сти Еди́наго Бо́га чести́ несозда́ннаго, и́же тва́рем че́сти принося́щия спа́сл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нна ро́ждши Бо́га Сло́ва, пло́ти на́шея стра́сти и душе́вныя, Отрокови́це, исцели́, да ве́рою Тя́ вси́ и любо́вию сла́вим.

Песнь 9

Ирмос: Уста́вы прешла́ еси́ естества́, Соде́теля заче́нши и Го́спода, и две́рь спасе́ния ми́рови была́ еси́: те́м Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Свяще́нныя соста́вим вси́ ли́ки, свяще́нно блажа́ще Иа́сона, вели́каго Христо́ва апо́стола, с ли́ки безпло́тными всегда́ веселя́щася.

Припев: Святии апостоли Иасоне и Сосипатре, моли́те Бо́га о нас.

Игра́ет тва́рь, лику́ющи ны́не в честне́м торжестве́ твое́м, сла́вне, апо́столи, проро́цы и вси́ му́ченицы ра́дуются, Иа́соне: с ни́миже тя́ ве́рою велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́ка, иде́же лежи́т терпели́вое и многострада́льное те́ло твое́, сла́вне Иа́соне, зари́ испуща́ет всегда́ и тму́ боле́зней разоря́ет, преблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Явльшися Ма́ти Всенепоро́чная Емману́ила, воплоще́ннаго из ложе́сн Твои́х, обожи́вшаго естество́ челове́ческое, те́мже Тя́, Пресвята́я Богороди́тельнице, ублажа́ем.

Молитва

Святы́й сла́вный и всехва́льный апо́столе Христо́в Иа́соне, мо́лим тя с ве́рою и любо́вию: умоли́ Христа́ Го́спода претвори́ти ду́ши на́ша из грехолюби́вых в боголюби́выя; сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных, и испроси́ нам свы́ше по́мощь во вре́мя уны́ния и беспо́мощия на́шего; да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских, иде́же ты ны́не водворя́ешися и весели́шися. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, кре́пце на тя упова́ющих, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, благу́ю и ми́рную христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да избежа́вше мыта́рств возду́шных и вла́сти лю́таго мироде́ржца, унасле́дуем Ца́рство Небе́сное и просла́вим великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святых апостол Иасона и Сосипатра и святых мученик Дады, Максима и Кинтилиана