Шрифт

11 мая.

Канон святым мученикам Даду, Максиму и Кинтилиану

Святых апостол Иасона и Сосипатра и святых мученик Дады, Максима и Кинтилиана
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н му́чеников. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь побе́дную пои́м вси́ Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Бо́гу Вседержи́телю со дерзнове́нием, добропобе́днии му́ченицы, предстоя́ще всегда́, моли́те согреше́ний очище́ние посла́ти на́м.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Венча́стеся, му́ченицы, добро́тою боже́ственною, по́двиг сконча́вше и многоко́зненнаго врага́ победи́вше. Те́мже ва́с обра́дованно пе́сненно славосло́вим при́сно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кре́постию Ду́ха Пресвята́го, кре́пость погуби́сте льсти́ваго зми́я, богоблаже́ннии, и безсме́ртных даро́в ны́не наслажда́етеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По́лный истощи́ся за милосе́рдие и пло́ть бы́сть, возводя́, Чи́стая, к пе́рвой на́с добро́те, и́же ве́рою на земли́ восхваля́ющия Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, Иже над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ве́дением ну́ждным, святи́и, за Христа́ у́зницы бы́вше, соу́зу пре́лести злу́ю разреши́сте благода́тию, разре́шше же ся от пло́ти, к жи́зни преста́вистеся.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ви́дети Бо́жию красоту́, страда́льцы, жела́юще, прехва́льнии, ра́ны, и вяза́ния, и ну́ждную сме́рть претерпе́сте, тве́рдостию ума́ крася́щеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́нно, му́ченицы прехва́льнии, стра́ждуще нра́ва кре́постию, оде́ястеся, вку́пе побе́дным венце́м, и Тро́ице Честне́й ра́достно ны́не предстоите́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже естество́м неопи́санный, вопло́щся из Тебе́, опису́ется, Богора́дованная Чи́стая, Его́же непреста́нно моли́ уще́дрити и спасти́ пою́щия Тя́.

Седа́лен, гла́с 1.

Тве́рдостию души́ прибли́жившеся боле́знем, непобеди́ми мно́гими козньми́ льсти́ваго, яви́стеся, му́ченицы, Ангелом равноче́стни. Те́мже вся́ вселе́нная почита́ет боре́ния и честна́я ва́ша страда́ния, и́миже просла́вистеся.

Слава и ны́не, Богородичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва, непреста́нно моли́ с вы́шними си́лами пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших все́х и исправле́ние жития́ ве́рою и любо́вию при́сно Тя́ сла́вящим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́, проро́к глаго́лаше, и просла́вих си́лу Твою́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Зако́н Боже́ственный утвержда́юще, беззако́ние страда́льцы безбо́жных отри́нуша, благоче́стно пострада́вше и Го́сподеви благоугоди́вше.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ублажи́м дне́сь Да́да и Макси́ма до́блия, зако́нно пострада́вшия, и хвала́ми венча́ем Кинтилиа́на всечестна́го.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Непрело́жни, святи́и, во вре́мя страда́ния бы́вше, вся́ку ле́сть низложи́сте и побе́дный вене́ц от Бо́га Спа́са прия́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Уны́нием одержи́маго, Богороди́тельнице, воздви́гни мя́ твори́ти боже́ственное хоте́ние, я́ко да ублажу́ Тя, Предста́тельнице все́х неусы́пная.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́тлый на́м возсия́й Све́т Присносу́щный, у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х, Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же на́ш.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственное и́мя и спаси́тельное испове́давше пред мучи́тели, святи́и, мно́гих му́к иску́с претерпе́сте, и сме́рть непра́ведную.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Благода́тию укрепля́еми Боже́ственнаго Ду́ха, не убоя́стеся муче́ний теле́сных, ни истука́нным че́сти принесо́сте, добропобе́днии му́ченицы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вене́ц неувяда́емый прие́мше, святи́и му́ченицы, Тро́ице ны́не предстоите́ трие́, незаходи́мому сия́нию сподо́блени, и ны́не ублажа́етеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́, Влады́чице Всенепоро́чная, се́рдца моего́, молю́ Тя́, стра́сти неисце́льныя и ума́ моего́ тму́ тя́жкую отжени́, Пречи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Яко Ио́ну проро́ка, возведи́, Христе́ Бо́же, живо́т мо́й от тли́, вопию́ Ти, Человеколю́бче, я́ко жи́знь у Тебе́ е́сть, и нетле́ние, и си́ла.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Новоявле́нно, я́коже зве́зды, зри́ми, просвеща́ете земны́й ми́р, всехва́льнии му́ченицы, помраче́ние отгоня́ще безбо́жия благода́тию.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Законоположе́ния безбо́жных до конца́ отри́нувше, и зако́ном Госпо́дним я́ве утвержда́еми, зако́нно, святи́и му́ченицы, за Христа́ пострада́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Высоча́йшими ра́зумы и де́лы пока́зани до́бре, с высоты́ спа́дшаго под но́ги покори́сте, укра́шеныя в добро́тах муче́ния, прехва́льнии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́н есте́ственных кроме́, Творца́ естеству́ воплоти́ла еси́, Отрокови́це, па́че ума́, Всенепоро́чная, Его́же добропобе́днии му́ченицы испове́дающе, постра́даша.

Конда́к, гла́с 2.

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ Боже́ственнии му́ченицы,/ тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете,/ неду́ги разреша́юще,/ и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще,// Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

Пе́снь 7.

Ирмос: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се, не прикосну́ся, ниже́ стужи́ о́гнь. Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху и благословля́ху, глаго́люще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Огне́м Боже́ственнаго стра́ха ду́шу распала́юще, вся́ку попали́сте, му́дрии, ве́щь го́рькую многобо́жия и к сия́нию взя́стеся невече́рнему, согреше́нием на́шим разреше́ние подаю́ще.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Струя́ми крове́й угаси́вше запале́ние, блаже́ннии, многобо́жия вои́стинну, ту́чу на́м источа́ете чуде́с, ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й ва́ших всегда́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

До́м я́вльшеся Ду́ха, му́дрии добропобе́днии му́ченицы, хра́м, в не́мже ны́не лежите́, исто́чник содева́ет чуде́с: в о́ньже прибега́юще, от вся́кия скве́рны страсте́й избавля́емся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нно родила́ еси́ на́м, Пренепоро́чная, Сло́во, Единосу́щно Отцу́ и Ду́ху, Богороди́тельнице, Его́же моли́ спасти́ пою́щия Тя́ от все́х страсте́й и обстоя́ния.

Пе́снь 8.

Ирмос: Его́же ужаса́ются Ангели и вся́ во́инства, я́ко Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, благослови́те, лю́дие, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Лю́бяще Го́спода от всея́ души́, я́ко а́гнцы, закла́ни бы́сте, па́стырю слове́сному и боже́ственней трапе́зе принесо́стеся и в кро́вех пе́рвенец живете́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ве́рою почти́м Кинтилиа́на, и Да́ду, и Макси́ма, му́ченики Христо́вы, боже́ственныя зве́зды, просвеща́ющия все́х сердца́ чуде́сными луча́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́лы преоби́деша безбо́жных и злочести́вых и, ра́дующеся, пострада́вше, му́ченицы Христо́вы, и су́щим от ве́ка причто́шася боже́ственным страстоте́рпцем, с ни́миже при́сно почита́ются.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко престо́л огнезра́чен носи́ла еси́ Христа́, на́м приме́шшася дебельство́м пло́ти. Того́ моли́, Богоро́дице Чи́стая, уще́дрити и спасти́ любо́вию чту́щия Тя́.

Песнь 9

Ирмос: Светоно́сный о́блак, в о́ньже все́х Влады́ка, я́ко до́ждь с небесе́ на руно́, сни́де и воплоти́ся на́с ра́ди, бы́в Челове́к, Безнача́льный, велича́ем вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

После́дующе стра́сти Безстра́стнаго, страстоте́рпцы, искуше́ние подъя́сте вку́пе многоплете́нных му́к и сме́ртию жи́знь насле́довасте, пребыва́юще в ве́к ве́ка; сего́ ра́ди блажи́ми есте́ при́сно.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Красно́ стезю́ муче́ния уве́девше и ше́ствовавше до́бре в пути́, веду́щия к поко́ищем у́мным, сла́внии му́ченицы, прия́сте кончи́ну мече́м и со Ангелы лику́ете при́сно.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ста́нем во хра́ме Госпо́дни и ублажи́м Да́ду, Макси́ма и Кинтилиа́на, до́блия ору́жники и погуби́вшия враги́, и ве́рою вопие́м: Человеколю́бче, те́х моли́твами изба́ви все́х многоплете́нныя напа́сти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свяще́нная ва́ша па́мять, пресла́внии победоно́сцы, я́коже со́лнце, све́тло озаря́ет тва́рь, ю́же творя́щия, омраче́ния страсте́й ны́ изба́вите, мо́лимся, свяще́нными хода́тайствы, страстоте́рпцы Спа́са и Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Грехолюби́в сы́й, покая́нием припа́даю щедро́там Твои́м, Бо́же, и ве́рно взыва́ю: мольба́ми чи́сто ро́ждшия Тя́ на земли́, уще́дри мя́ и му́к изба́ви ве́чных, Преблаги́й Христе́.

Молитва

Святи́и му́ченицы Кинтилиа́не, и Да́де, и Макси́ме! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святых апостол Иасона и Сосипатра и святых мученик Дады, Максима и Кинтилиана