Шрифт

9 марта.

Канон на первое и второе обретение честныя главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Первое и второе обретение честныя главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

От земли́ возсия́вши, Предте́чева глава́ лучи́ испуща́ет нетле́ния ве́рным исцеле́ний, свы́ше собира́ет мно́жество Ангел, до́ле же созыва́ет челове́ческий ро́д, единогла́сную возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, и почита́ем вси́ честны́я твоея́ главы́ обре́тение.

Стихи́ра, гла́с 6:

Яже пе́рвее на блю́де, Иродову беззако́нную нечистоту́ обличи́вшая, покая́ние же все́м пропове́давшая ве́рным, честна́я глава́ Крести́теля Христо́ва, от сокро́вищ земны́х я́вльшаяся, предлежи́т ве́рно притека́ющим к не́й, и прикаса́ющимся со стра́хом, и покланя́ющимся любо́вию душе́вною, да́рующая разреше́ние прегреше́ний, проше́нием подае́т потре́бная и ве́лию ми́лость.

Кано́н Предте́чи, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Гряди́те, благохва́льным язы́ком и всеси́льным пле́щуще ду́хом, из усте́н нечи́стых, гла́с Сло́ва — Предте́чу пе́сньми духо́вными, ве́рнии, просла́вим.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Ми́рным устрое́нием утиша́ется и безме́рными мно́жествы Христо́ва Це́рковь благостоя́тельне упаса́ется, тебе́ ле́тнюю пе́снь вопию́щи, Предте́че.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Юже от Бо́га да́руемую я́ко сокро́вище на́м неотъе́млемо, богоно́сную главу́ Предте́чеву, вси́ пе́сньми досто́йно, соше́дшеся, ве́рнии, почти́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Твоего́ прие́мши Соде́теля, я́ко Са́м восхоте́, из безсе́меннаго Твоего́ чре́ва па́че ума́ воплоща́ема, Чи́стая, тва́рей вои́стинну яви́лася еси́ Влады́чица.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Утро́ба непло́дна прозябе́ние тя́ изнесе́ боже́ственно, я́же от язы́к це́рковь, сла́вна невестово́дца, Христу́, и́стинному Бо́гу и Жениху́, сию́ обруча́юща.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Твоего́ боговеща́ннаго гла́са, Предте́че Иоа́нне, ниже́ мече́м удержа́ окая́нная прелюбоде́йца: боже́ственную бо твою́ на́м явля́еши главу́ от земли́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Торжеству́ющий све́тло, жела́ющь тя́ гра́д учрежда́емь быва́ет, я́ко бога́тство обре́тшь та́йное и исто́чник неоску́ден исцеле́ний, Предте́че, главу́ твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственнаго Рождества́ Твоего́, Чи́стая, вся́кий естества́ чи́н прехо́дит чу́до: Бо́га бо преесте́ственно зачала́ еси́ во чре́ве и, ро́ждши, пребыва́еши при́сно Де́ва.

Седа́лен, гла́с 8.

Яко в храни́лищи сокро́вище вложена́ Предте́чева глава́ храня́шеся, в водоно́се кры́ющася, гла́с Сло́ва; я́ко пшени́ца покрове́на, во глубине́ земли́ изцвете́, плодонося́щи боже́ственную жи́знь. Тоя́ вси́ почита́ем обре́тение, Христа́ сла́вяще, пода́вшаго то́й благода́ть источи́ти исцеле́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Повеле́нное та́йно, прие́мь в ра́зуме, в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней: Приклони́вый схожде́нием небеса́, вмеща́ется неизме́нно ве́сь в Тя́. Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зра́к, ужаса́юся зва́ти Тебе́: ра́дуйся Неве́сто неневе́стная.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Ве́тхаго бы́л еси́ печа́ть, всебога́те, я́ве Заве́та, и проро́ков коне́ц извести́л еси́, и чертогокраси́тель же боже́ственный Но́ваго яви́лся еси́, Предте́че.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Власяны́ми ру́бы обы́чно, Предте́че, честну́ю претерпе́л еси́ и сла́вную главу́ твою́ покры́ти ца́рскою багряни́цею, я́ко ри́зою, ра́дуяся.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Боже́ственную главу́ твою́ отбеже́нием ни́щий и скита́яйся твои́ми боже́ственными наставле́ньми, я́коже незави́стно бога́тство, Иоа́нне, показу́ет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Заре́ю, Предте́че, Боже́ственнаго Ду́ха чту́щий тя́ гра́д всегда́ моли́ уясни́ти и боже́ственней па́мяти твое́й безпло́тным сра́доватися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ме́ртва мя́ показа́ са́да вкуше́ние, живо́тное же дре́во, из Тебе́ я́вльшееся, Пречи́стая, воздви́же и ра́йския пи́щи насле́дника мя́ сотвори́.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Не бы́л еси́ тро́сть, Крести́телю, искуси́тельными злополуче́ния ве́тры всегда́ коле́блемь, сто́лп же боже́ственных люде́й непоколеби́мь, си́лою бо Илиино́ю яви́лся еси́ и Ду́ха.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Иже Божество́ отмета́я, и умаля́я сла́ву от тебе́ кре́щшагося Христа́, и Боже́ственную благода́ть твою́ утаева́я, пра́ведно от огра́д Боже́ственных возбраня́емь е́сть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отве́рзл еси́ незави́стнаго Боже́ственнаго исто́чника две́рь пою́щим тя́ любо́вию, сла́вный Предте́че, Боже́ственныя благода́ти источа́ющия во́ды и струи́ исцеле́ний, все́х веселя́щия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Нося́щи добро́ту мы́сленную красне́йшия души́ Твоея́, неве́ста Бо́жия была́ еси́, запеча́тствованна де́вством, Чи́стая, и заре́ю чистоты́ ми́р просвеща́ющи.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Проро́ка тя́ рече́ Истина-Христо́с, и проро́ков превы́шша, Крести́теля же и Предте́чу Жи́зни: Того́ бо узре́л еси́, Его́же зако́н и проро́цы провозвести́ша.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Не терпя́ше кры́тися чуде́с исто́чник, сокро́вище благода́ти, сла́вная глава́ твоя́, Крести́телю, проро́че и Предте́че, но, я́вльшися, пролива́ет исцеле́ний исто́чники.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всебога́тно похвале́ние, и украше́ние све́тло, и щи́т спаси́телен христолю́бный се́й и благосла́вный предлага́ет гра́д тво́й, честну́ю и боже́ственную твою́ главу́, Предте́че.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вели́кий прописа́ во проро́цех Моисе́й Тя́, киво́т, и трапе́зу, и све́щник, и ста́мну обра́зне, назна́менуя воплоще́ние, е́же из Тебе́, Вы́шняго, Ма́ти Де́во.

Конда́к, гла́с 2.

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, главу́ твою́, я́ко шипо́к свяще́ннейший, от земли́ обре́тше, исцеле́ния всегда́ прие́млем, и́бо па́ки, я́коже пре́жде, в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

Икос:

От Го́спода свиде́тельство прие́м, Иоа́нне, па́че все́х челове́к вы́шший бы́л еси́, отону́дуже похвалы́ пе́сней принести́ тебе́ ужаса́юся, но, любо́вию понужде́н, пе́снь нача́ти дерзну́х. Те́мже да не унедосто́иши споспе́шник мне́ бы́ти, всехва́льне, да возмогу́ венча́ти тво́й ве́рх святы́й, требога́те, и́бо ты́ в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Де́вы прозябе́ние, тя́ па́че все́х рече́ в рожде́нных жена́ми, я́ко бо безпло́тен и равноа́нгелен на земли́ Тому́ пожи́л еси́, вопия́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Во утро́бе де́вственней Все́льшася позна́л еси́ из непло́дна чре́ва и, употреби́в ма́терня, Предте́че, гла́са, игра́я взыва́л еси́ Ему́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

От пусты́ни, Пресвяты́м Ду́хом науче́н, яви́лся еси́, я́коже у́тро светоно́сно, Ангел Све́та, на́с науча́я вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ублажи́ся я́ко вои́стинну во граде́х се́й ны́не, приснопа́мятне, стяжа́вый тя́ гра́д сокро́вище, Предте́че Христо́в. Те́мже, пра́зднуя, вопие́т: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тобо́ю, Ма́ти Де́во, Све́т возсия́ все́й вселе́нней све́тлый: Ты́ бо Зижди́теля все́х родила́ еси́, Бо́га. У Него́же испроси́, Пречи́стая, на́м низпосла́ти, ве́рным, ве́лию ми́лость.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

По́слан бы́сть вопию́щаго гла́с — Предте́ча, запусте́вшим сердца́м, Сы́на Бо́жия ве́ру благочести́вую водружа́яй, су́щаго Бо́га, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Угото́вите, — глаго́лет и ны́не Предте́ча, — Госпо́дню стезю́: Се́й бо святы́ни ра́ди, прише́д, со Отце́м и Ду́хом в на́ша сердца́ всели́тся во ве́ки.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Слу́хом у́бо гла́су Роди́телеву, очи́ма же Боже́ственнаго Ду́ха зре́нию, вся́чески же осяза́нием Иоа́нн Предте́ча, на Тебе́ ру́ку положи́вый, Христе́, богоно́сец быва́ет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Из чре́ва освяти́ся Боже́ственным Ду́хом и проро́к яви́ся, во чре́ве носи́мь, ны́не же наслажде́ние и́же в не́дрех тя́ иму́щему гра́ду показа́ся, проро́че.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Златоза́рный Тя́ све́щник предъизобрази́, прие́мшую неизрече́нно Све́т непристу́пный, позна́нием Того́ озаря́ющь вся́ческая, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Яве исполне́ния десяти́цы, Предте́че, за́поведей ты́ храни́тель кре́пок бы́в, прили́чне от Христа́ почте́н бы́л еси́ дарова́ний десяти́цею. Те́мже тя́, Ду́ха таи́нника и дру́га Сло́ву, ве́дуще, ублажа́ем.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Христо́в проро́к же и апо́стол, Ангел же и Предте́ча, Боже́ственнаго воплоще́ния Крести́тель, и свяще́нник, и му́ченик ве́рен, пропове́дник же су́щим во а́де ты́ бы́л еси́, и де́вствующим пра́вило, и пусты́ни прозябе́ние.

Припев: Пророче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас.

Души́ неве́рие облича́ется священноде́йственныя руки́ умерщвле́нныя чудесе́м, прозя́бшей же па́ки ве́ре и твое́й я́вльшейся главе́, блаже́нне, поже́ртая дла́нь обновля́ется.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твое́ явле́ние провозвеща́юще зри́телю, возвеща́ху Ангельстии чи́ни нело́жно, Гаврии́ла подо́бящеся боже́ственному благове́щению, е́же пре́жде Рождества́ твоего́ свяще́нный Заха́рия прие́млет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Страсте́й исцеле́ния да почерпа́ем, в сла́вный хра́м Предте́чев притека́юще: в то́й бо прихо́дят Ангельстии ли́цы, ду́си же пра́ведных все́х, Влады́чица с Крести́телем Иоа́нном, исцеле́ния подава́юще.

Свети́лен.

Светоявле́нная возсия́ честна́я твоя́ глава́ от незаходи́мых не́др земны́х, Предте́че Иоа́нне, свети́льниче Све́та невеще́ственнаго, ея́же обре́тение любо́вию соверша́юще, мо́лим тя́ лю́тых обрести́ разреше́ние и вре́мя удо́бне соверши́ти воздержа́ния моли́твами твои́ми, всехва́льне, Крести́телю Спа́сов.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Утеша́ется, Всечи́стая, ве́рных богому́дрое собра́ние служа́щее и ве́рно воспева́ющее Тя́, Богоро́дицу и́стинно. Те́мже моли́твами Твои́ми поста́ тече́ние да́ждь на́м соверши́ти боголе́пно, и Кресту́ Честно́му поклони́тися, и Страсте́м спаси́тельным Сы́на и Бо́га Твоего́.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́? Не вем. И к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет ду́ша моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех, ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвый на́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний Проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, низве́рженнаго мно́гими грехи́. Обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно. Очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Первое и второе обретение честныя главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна