Шрифт

8 марта.

Канон священномученику Поликарпу, епископу Смирнскому.

Святому священномученику Поликарпу, епископу Смирнскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом бы́в, дея́ние обре́л еси́, богодохнове́нне, в виде́ния восхо́д. Сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче Полика́рпе, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты Еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Христо́вым светоли́тием сия́я и Того́ просвеще́нием, о́тче, наполня́емь, омраче́нную ду́шу мою́ озари́, богому́дре, моли́твами твои́ми.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Просвеще́ние спаси́тельнаго пропове́дания, чи́стое се́рдце твое́, я́коже зерца́ло нескве́рно, о́тче, облиста́в зари́, все́м просия́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́на но́ваго столпописа́ние ты́ бы́л еси́, напи́сано име́я, о́тче, не черни́лом, но Ду́хом Боже́ственным благода́ти боже́ственное Ева́нгелие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га, из Тебе́ воплоще́нна, ве́дуще, без хоте́ния плотска́го, су́ща пре́жде тва́ри и пре́жде все́х ве́к, вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ на́с в Тебе́, Го́споди, дре́вом умерщвле́й гре́х, и стра́х Тво́й всади́ в сердца́ на́с, пою́щих Тя́.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Ма́слина, псало́мски рещи́, плодови́та бы́л еси́, Полика́рпе богоявле́нне, в дому́ Го́спода твоего́, весе́лие нося́ пропове́дания.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Напра́вил еси́ усе́рдно, богоблаже́нне, у́м тво́й повеле́нием Спа́совым, по досто́инству бы́л еси́ Того́ Це́ркве па́стырь изря́ден.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всеце́лую тебе́ сама́го Христу́ прине́сл еси́ я́ко жи́ву же́ртву муче́нием, со́вести свиде́тельством, предпострада́в, всеблаже́нне, по́стничеством.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́ния на́шего пе́рсть оттрясла́ еси́, ро́ждши и́стинно безсме́ртие, и оде́жды на́м истка́ла еси́ нетле́ния, Де́во, Рождество́м Твои́м.

Седа́лен, гла́с 8.

Благода́тный гро́зд в души́ вои́стинну возде́лав, о́тче му́дре, я́ко вино́, источи́л еси́ ве́ры сло́во, веселя́щее все́х ве́рных мы́сли, и чуде́с яви́лся еси́ непроходи́ма пучи́на; те́мже и му́чеников яви́лся еси́ удобре́ние, огне́м скончава́емь и све́та сподобля́емь присносу́щнаго, Полика́рпе. Моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Помышле́ньми поползну́вся лука́выми, во глубину́ впадо́х грехо́вную и, стеня́, взыва́ю Ти́ от се́рдца, Пречи́стая: на мне́ удиви́ бога́тую ми́лость, и Твоего́ милосе́рдия неизме́рную пучи́ну, и щедро́т Твои́х неисче́тное бога́тство и да́ждь ми́ покая́ние и прегреше́ний проще́ние, да любо́вию взыва́ю Тебе́: моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти ми́, Тя́ бо наде́жду име́ю, ра́б Тво́й.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Твоего́ смотре́ния, и просла́вих Тя́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Многопло́дный доброде́телей добропло́дный са́д Влады́це яви́лся еси́, о́тче Полика́рпе.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Всесожже́ние соверше́нно и чи́ста же́ртва прине́слся еси Спа́су все́х, о́тче Полика́рпе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Песносло́вим, сла́вне, души́ твоея́ кре́пкое терпе́ние и твои́х по́двиг до́блесть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́, Чи́стая, омраче́нную ду́шу мою́ све́том Твои́м, Яже Све́т ро́ждшая Присносу́щный.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю, и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Заре́ю духо́вною просвеща́емь, у́м, преподо́бне, обра́зно огне́м опаля́емь, я́ве научи́лся еси́ огне́м, богому́дре, твоего́ сконча́ния.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Струю́ прия́л еси́ жи́зни, я́ко от пото́ка пи́щи, прему́дре, ученико́м возлю́бленным науче́н бы́в, поче́рпшим прему́дрости бе́здну.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бога́тство, и сла́ву све́тлу, и долготу́ жития́, и жи́знь нетле́нну и́стинная му́дрость — Христо́с, тебе́ дарова́, о́тче, я́ко вельми́ Того́ возлю́бльшему.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ве́тхий де́ньми, я́коже на руно́ до́ждь, Пречи́стая, в Твое́ чре́во сни́де освяще́нное, и но́в яви́ся Ада́м, Человеколю́бец.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же мя́ возведи́.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Умертви́вся, богоглаго́ливе, ми́ру всему́, Еди́ному же Христу́ живы́й пребыва́я, и к Нему́ преше́л еси́, жи́зненное нетле́ние прие́мля.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Благообра́зно ходя́, блаже́нне, ча́до же све́та и ми́ра явля́яся, нощна́го пе́рвенца и бори́теля позна́л еси́, Маркио́на.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Науча́еми, о́тче, словесы́ твои́ми, вся́ку побежда́ем скве́рную е́ресь и лука́вая со́нмища, два́ вводя́щих нача́ла злочести́вых.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гре́х ми́ра взе́млющаго, Чи́стаго Агнца заче́нши, Всенепоро́чная, согреше́ний проще́ние моли́ дарова́ти рабо́м Твои́м.

Конда́к, гла́с 1.

Плоды́ слове́сныя Го́сподеви принося́, Полика́рпе му́дре, доброде́телей же́ртвы, те́мже и от Бо́га досто́ин иера́рх просла́вился еси́. Сего́ ра́ди дне́сь, просве́щшеся твои́ми словесы́, воспева́ем твою́ достохва́льную па́мять, сла́вяще Го́спода.

Икос:

Му́дрости благосты́ню поче́рп, от тоя́, о́тче, напо́лнил еси́ богоразу́мия ста́до твое́ и всесвята́го и неизрече́ннаго Божества́ Трисо́лнечное облиста́л еси́, Отца́ нерожде́ние, Сы́на же рожде́ние и исхожде́ние Ду́ха, Еди́но Божество́, Еди́ну Сла́ву я́сно научи́л еси́ и и́дольское безбо́жие из ко́рене посе́кл еси́, плоды́ же зре́лы — ду́ши ве́рующих — приводя́ к Не́й, сла́вне, в Ню́же крести́хомся, в Ню́же и ве́руем, сла́вяще Го́спода.

Пе́снь 7.

Ирмос: Образу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Тве́рдым по́мыслом горя́щий пла́мень премину́л еси́, сла́вне, я́ко трие́ о́троцы пе́щь, огне́м невеще́ственным ороша́еми, посреди́ же огня́ взыва́я, неопали́мь пребы́л еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Блаже́н еси́, и добро́ тебе́ е́сть, ны́не все́льшемуся, иде́же пра́ведных селе́ния, иде́же му́ченик во́инства, иде́же му́дрых апо́столов ли́цы взыва́ют: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Непло́дныя пе́рвее, многопло́дны Христу́ ду́ши приве́л еси́, возде́ланием духо́вным уравни́в, и благокла́сно си́м предлага́я се́мя, и наказу́я пою́щия с тобо́ю: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еди́на Бо́гу, вся́ческая му́дре соде́лавшему, Ма́ти яви́лася еси́ Неискусобра́чная, Де́во Ма́ти Всечи́стая. Те́мже благоче́стно Тебе́, Всенепоро́чная, взыва́юще, пое́м: благослове́на, Яже Бо́га пло́тию ро́ждшая.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Священноде́йствовав, сла́вне, Христо́ву та́йную слу́жбу, слове́сное овча́ — себе́ приве́л еси́ Бо́гу, же́ртву прия́тну и благоуго́дну, всепло́дну, Полика́рпе треблаже́нне.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Юношское в седи́не и глубоча́йшее му́жество показа́л еси́: кре́стною си́лою воздви́гл еси́ себе́ к боже́ственным подвиго́м, богому́дре, священному́чеников Христо́вых сла́ва, преподо́бне.

Утвержда́емь кресто́м, и святи́тельскою красото́ю досто́йно облече́н, о́тче, в Це́рковь Бо́жию вше́л еси́ твое́ю кро́вию Пастыренача́льнику Христу́ яви́тися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

За Христа́ закла́вся, я́коже знамени́т ове́н, священноявле́нне, подо́бник яви́лся еси́ страда́нием Его́, и сла́вы бы́л еси́ соприча́стник, и Ца́рствия Его́ снасле́дник.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Светови́ден сто́лп о́гнен и о́блак све́тел, предводя́щь, к небе́сному насле́дию, Богороди́тельнице Чи́стая, бу́ди ми́, Де́во Всенепоро́чная, в пусты́ни жития́ заблужде́нному.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

Светоно́сная твоя́, о́тче, возсия́вши па́мять, просвеща́ет ду́ши благоче́стно сию́ соверша́ющих, чу́дне, и прича́стники Боже́ственнаго светоявле́ния сия́ соверша́ет. Юже досто́йно, богому́дре, пе́сньми ублажа́ем.

Припев: Священномучениче Поликарпе, моли Бога о нас.

С вы́шними ли́ки святы́х Ангел престо́лу Влады́чнему предстоя́, Сего́ моли́ дости́гнути на́м спаси́тельную Стра́сть и Того́ Воскресе́ние све́тло, доброде́телей многообра́зныя ви́ды соверша́ющия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Венцено́сна тя́, о́тче, и по́чести побе́ду прии́мша Боже́ственныя десни́цы, и по́двиги сконча́вша, и све́та исполня́ема, ве́рующе, Полика́рпе му́дре, моли́твенника Христу́ тя́ усе́рдно предлага́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Богоро́дицу Тя́, Де́во, и Ма́терь Сло́ва, и Хода́таицу су́щую на́м присносу́щныя и Боже́ственныя жи́зни, я́ко пра́вды Со́лнце возсия́вшую на́м, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Свети́лен.

Богосло́вному ученику́ учени́к бы́в, Полика́рпе, мно́г пло́д Го́споду ве́рных приве́л еси́, себе́ же самого́ всепло́дие прине́сл еси́ о твое́м ста́де, и ны́не мо́лися за вся́ ны.

Богородичен:

Щедро́ты Твоя́, Бо́же, на лю́ди и ста́до Твое́ низпосли́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и все́х святы́х Твои́х и на́м все́м да́руй вели́кую Твою́ ми́лость.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Поликарпе, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому священномученику Поликарпу, епископу Смирнскому