Шрифт

7 марта.

Канон обретению мощей святых мучеников, иже во Евгении.

святых мучеников, иже во Евгении
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости; те́х моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Му́ченическими укра́шени дарова́ньми и вели́кому Све́ту всесве́тли любо́вию предстоя́ще, му́ченицы, о́блаки ду́ш на́ших и страсте́й зи́му разори́те благода́тию Всеси́льнаго Бо́га на́шего.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Возложи́вся му́ченический собо́р Всеви́дцу Бо́гу, и, Того́ любо́вию ду́ши привяза́вше, разреши́ша сою́з зло́бы и разреше́ние грехо́в подава́ют ве́рою те́х блажа́щим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огне́м Боже́ственным, страстоте́рпцы му́ченицы, распаля́еми и мы́сленною си́лою ду́ши вжили́вше, я́ко у́глие, яви́стеся, попаля́юще ве́щь многобо́жия и просвеща́юще сия́нием благоче́стия концы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ви́димых и неви́димых изба́ви мя́, Де́во Ма́ти, враго́в, Яже Бо́га Сло́ва ви́димаго ро́ждши, неви́дима су́ща, и страсте́й мои́х бу́рю Твое́ю тишино́ю отжени́, Еди́на челове́ков исправле́ние.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Разже́гшеся любо́вию Боже́ственною, му́ченицы, о́гнь безбо́жия крове́й струя́ми угаси́сте и, возсия́вше светови́дно, я́ко зве́зды, всю́ подсо́лнечную уясни́сте.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Блиста́ют му́чеников светоза́рныя мо́щи, све́т исцеле́ний ве́рою к си́м притека́ющим: благода́ть бо почерпо́ша от исто́чников Спа́совых, Того́ во́льней Стра́сти поревнова́вше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́ры столпи́, Христо́ва закла́ния во вре́мя у́бо мно́го в вода́х кры́еми, ны́не яви́шася, архиере́йскими рука́ми благоче́стно и преподо́бно преноша́еми бы́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Еди́на, ро́ждшая вся́ческих Го́спода; ра́дуйся, ра́дость челове́ком исхода́таивши; ра́дуйся, присе́нная и несеко́мая горо́, ве́рным утвержде́ние; ра́дуйся, Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 4.

От земли́ возсия́вше я́ко свети́ла пра́вды, нече́стия всю́ отрази́сте мглу́ и ве́рных просвеща́ете, му́ченицы Боже́ственнии, Тро́ицы побо́рницы.

Седа́лен, гла́с 1.

Ле́сть вра́жию я́вственно низложи́вше, на ле́та мно́га зави́стне сокрове́ннии, на́м яви́стеся, всеприснопа́мятнии му́ченицы, врачу́юще ду́ш на́ших стра́сти и исцеля́юще теле́сныя боле́зни во сла́ву Бо́га на́шего.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Упра́ви, Чи́стая, окая́нную мою́ ду́шу, и уще́дри ю́, от мно́жества прегреше́ний во глубину́ попо́лзшуюся поги́бели, Всенепоро́чная, и в ча́с мя́ стра́шный сме́рти Ты́ исхи́ти оглаго́лующих де́монов и вся́кия му́ки.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Твое́ заколе́ние и во́льную сме́рть, Жизнода́вче, собо́р возжеле́ страда́лец и, многови́дныя боле́зни претерпе́в, в неболе́зненное пре́йде и Боже́ственное весе́лие, песнопоя́ благода́рственно: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Креста́ огражда́еми броня́ми и любо́вию Боже́ственною утвержда́еми, ору́жие низложи́ша враго́в и ополче́ния си́х ве́рою потреби́ша му́ченицы боже́ственнии, пою́ще усе́рдно: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Добро́тами доброде́телей просвеща́еми, от крове́й багряни́цею украси́стеся очервле́ною, му́ченицы, я́коже ски́птр, Креста́ побе́ду нося́ще, со Христо́м ца́рствовати сподо́бистеся вои́стинну, блаже́нныя наде́жды прия́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия, благослове́нная, Всенепоро́чная, страда́лец боже́ственное удобре́ние, онебеси́вшая на́ше естество́, отри́нувшееся сове́том змии́ным, спаси́ мя от вся́ких жития́ собла́зн и улучи́ти спасе́ние сподо́би.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Святы́х Твои́х, Спа́се, вре́мя дово́льно сокрове́нныя ко́сти сохрани́в, яви́л еси́ ны́не, я́ко благоволи́л еси́, лю́дем Твои́м, Сло́ве, на освяще́ние, и спасе́ние, и в сту́д враго́м, ху́лящим Тя́.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Сту́день пре́лести, теплото́ю ве́ры разори́сте, сла́внии, мно́гих му́к преше́дше многоплете́нныя се́ти; к вы́шнему гра́ду вперя́еми любо́вию, почи́ли есте́, сла́вою исполня́еми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Терпе́нием ра́н вся́ко низло́жше вра́жие шата́ние, тве́рдии ору́жницы, и терза́еми, и пове́шаеми, и огню́ веще́ственному приобщи́вшеся, вся́ку ве́щь безбо́жия запали́сте благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превы́шши была́ еси́ вы́шних си́л, Богора́дованная, заче́нши Сло́во, вся́ сло́вом сотво́ршаго, и ро́ждши Сего́, от Отца́ пре́жде ве́к рожде́нна нетле́нно, Пречи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Якоже кри́н, в мы́сленных удо́лиих процве́тше, Боже́ственныя вони́ вся́ наполня́ете, всехва́льнии, и от ду́ш отгоня́ете смра́д вся́к, страстоте́рпцы досточу́днии.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Ссека́еми на у́ды и многообра́зно му́чими, терпе́ния и́стиннаго мече́м ссеко́ша враги́, неве́дущия Тя́, до́блии, Сло́ве, страстоте́рпцы Твои́, воспева́юще Тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стру́пы му́ченичестии ду́ш исцеля́ют я́звы, си́ми бо врага́ кре́пко уязви́вше, врачева́ние безме́здно те́пле прося́щим Боже́ственным Ду́хом бы́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́ Бо́г сме́ртным, плотски́м яви́ся прия́тием, бога́т Сы́й, мою́ нищету́, Всенепоро́чная, из Тебе́ взя́т, безсме́ртия вхо́ды ми́ да́руя.

Конда́к, гла́с 8.

Кре́пцыи ве́ры столпи́, добропобе́днии му́ченицы, за Христа́ подъе́мше разли́чныя му́ки, и на ле́та мно́га сокрове́ни бы́сте, и ны́не яви́стеся я́ко многоце́нное бога́тство, и в Це́рковь Бо́жию че́стно носи́ми архиере́я Бо́жия дла́ньми, прося́щим раздава́ете, е́же на по́льзу. Те́м моли́теся о душа́х на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния о́гонь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице, лику́юще поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Ве́доми Сотво́ршему, муче́нием дре́вле бы́вше без ве́сти сокрове́ни, на́м ны́не позна́ни бы́сте, песнопою́щим, всехва́льнии му́ченицы: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Почерпи́те, челове́цы, от исто́чника, точа́щаго во́ду спаси́тельную, от пото́ков невеще́ственных моще́й ра́ди му́ченик дне́сь, и песнопо́йте сия́ Просла́вльшему: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́та жили́ща яви́вшеся, му́к ра́ди мно́гих, в сокрове́нии мра́чнем ле́та мно́га сокрыва́еми, я́ко от незаходи́мых свети́льницы возсия́ша страда́льцы Твои́, Христе́, просвеща́юще на́с.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Проро́цы провозвести́ша глубину́, Де́во, та́инства Твоего́, от чи́стых бо крове́й Бо́га, Отрокови́це, чревоноси́ла еси́ и в существа́х двою́ породила́ еси́ на спасе́ние на́ше и избавле́ние.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Якоже виногра́да ло́зие невеще́ственнаго су́ще, гро́здие на́м богоразу́мия процвето́ша и вино́ источи́ша безсме́ртия все́м я́ве, пия́нства душе́внаго отража́юще вре́д, му́ченицы, вопию́ще: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Тече́нии кро́вными ре́ки изсуши́ша идолонеи́стовства и разжже́ние угаси́ша безбо́жнаго веле́ния страда́льцы сла́вою Христо́вою, вся́ко же ве́рно вопию́щее се́рдце напои́ша бога́тно: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Святи́телей предъизбра́нный священносподви́жен пренесе́ние свяще́нное сотвори́ ва́ше, всеблаже́ннии, и ле́тно сие́ почита́ет, поя́ со все́м свяще́нным сосло́вием: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Освя́щшися Ду́хом, Богоро́дице Всенепоро́чная, во святы́х Почива́ющаго родила́ еси́ Свята́го и Благоде́теля, Еди́наго Бо́га, вся́ вопию́щия освяща́юща ве́рою: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Дру́г дру́га порева́юще к жи́зни и дерза́ти са́ми себе́ повелева́юще ра́ны претерпе́ти, вопию́ще страда́льцы: се́ вре́мя благоприя́тно, ста́нем и победи́м врага́, Христо́с бо Подвигополо́жник простира́ет венцы́, Иже на́с ра́ди страда́ти изво́ливый.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Возвы́сился еси́ на дре́во, Сло́ве Бо́жий, и му́чеников стада́ привле́кл еси́ к Себе́, стра́сть вообрази́вших и заколе́ние, е́же во́лею, Влады́ко, прия́л еси́ за милосе́рдие на́с ра́ди. Те́мже Тя́ до́блии возлюби́вше страда́льцы, я́ко овча́та, закала́ются.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со Христо́м ца́рствовати всегда́, страда́льцы всехва́льнии му́ченицы, ра́достно сподо́бльшеся на небесе́х, душе́вное нам испроси́те спасе́ние, ве́рою восхваля́ющим вы́ дне́сь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Облаче Со́лнца мы́сленнаго, души́ моея́ о́блаки разжени́, две́ре Бо́жия, отве́рзи мне́ две́ри, молю́ Тя, пра́вды Влады́чице, и ко вхо́дом благи́м введи́, Де́во, от путе́й многообра́зных лука́ваго избавля́ющи мя́.

Молитва

Святи́и му́ченицы! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святых мучеников, иже во Евгении