Шрифт

6 марта.

Канон святителю Евстафию, архиепископу Антиохийскому.

Святителю Евстафию, архиепископу Антиохийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от на́с, но моли́твами и́х в ми́ре упра́ви живо́т на́ш.

Кано́н святи́теля, гла́с 7.

Пе́снь 1.

Ирмос: Поспешествова́вшему Бо́гу во Еги́пте Моисе́ови, извести́ Изра́иля, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Иже отце́в ве́рх, я́ко Сло́ва благода́тию оде́янна, вели́каго Евста́фия пе́сньми восхваля́ем.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Побо́рник ве́ры я́влься, Христо́ву Це́рковь неплене́ну боре́нием е́реси сохрани́л еси́, преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уста́ Словесе́ бы́в, отры́гнул еси́ уче́ния пучи́ну, преподо́бне, в не́йже потопи́л еси́ Ариево злоче́стие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже сло́вом пло́тию па́че сло́ва ро́ждши Нача́льника Жи́зни, [Того́] непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Ты́, ору́жие извле́к и́стинное, яви́лся еси́ благоче́стия первонача́льник, сопроти́вныя ве́ре пробо́д, Евста́фие.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Ты́, любоболе́зненно возде́лав Це́рковь серпо́м уче́ний твои́х, блаже́нне, из ко́рене вся́ посе́кл еси́ те́м пле́велы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Старе́йшинствуя со сла́вою Истинному, су́щаго вои́стинну нача́льника лжи́ Ария, богоблаже́нне, порази́л еси́ ка́мением слове́с твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Роди́лся еси́ несказа́нно, яви́лся еси́, я́коже благоволи́л еси́, Спа́се на́ш, и ми́р обнови́л еси́, Го́споди.

Пе́снь 4.

Ирмос: Небеса́ покры́ла е́сть доброде́тель Твоя́, Го́споди, и Твоего́ хвале́ния вся́ испо́лнил еси́. Сла́ва си́ле Твое́й, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Ве́ры собира́я победи́тельная, стрела́ми слове́сными нечести́ваго богому́дренно низложи́л еси́, о́тче, Ария.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Слове́с твои́х све́тлость, я́коже мо́лния, изше́дши, Ариево злосла́вие попаля́ет, Евста́фие прему́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огражде́ние положи́в словесы́ твои́ми, я́коже виногра́ду Госпо́дню, Це́ркви, преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Родила́ еси́ пло́тию, Де́во Чи́стая, Иже пре́жде Тебе́ Безнача́льнаго Сло́ва и по Тебе́ па́че Сло́ва, из Тебе́ вочелове́чшася.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренюет ду́х мо́й к Тебе́, Бо́же, зане́ Све́т еси́, и Твоя́ повеле́ния бы́ша исцеле́ния рабо́м Твои́м, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Мра́к разори́л еси́ ересе́й и возсия́л еси́ конце́м все́м зари́ уче́ний твои́х, Евста́фие блаже́нне. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ору́жии огражда́еми, Евста́фие, уче́ний твои́х, настоя́щия Боже́ственней ве́ре е́реси побежда́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во, не преста́й моля́щи Бо́га, из Тебе́ ро́ждшагося пло́тию, изба́витися рабо́м Твои́м от вся́каго обстоя́ния.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ио́на из чре́ва а́дова вопия́ше: возведи́ от тли́ живо́т мо́й. Мы́ же Тебе́ вопие́м: Всеси́льне Спа́се, поми́луй на́с.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Слове́с твои́х богодохнове́нных ве́тром утиши́л еси́ бу́рю ерети́чествующих, в приста́нище благоче́стия Це́рковь направля́я, преблаже́нне. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В доброде́тели непоро́чен сы́й, преподо́бне, сла́вен яви́лся еси́ сло́вом и житие́м, Це́ркве Христо́вы удобре́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Богоро́дице, несказа́нно, Бо́га на́шего, моля́щи не преста́й, изба́витися от бе́д пою́щим Тя́, Чи́стая Присноде́во.

Седа́лен, гла́с 3.

Единосу́щнаго Отцу́ и Ду́ху Сло́ва пропове́дал еси́, о́тче Евста́фие, и безу́мнаго тве́рдо жи́лами уче́ний твои́х Ария удави́л еси́, ху́лящаго на пра́вое уче́ние. Те́мже спричте́ся лико́м, ра́дуяся, боже́ственных пропове́дник оте́ц, с ни́миже на́с помина́й.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ су́ще халде́йстей, авраа́мстии о́троцы ликова́ху со Ангелом, глаго́люще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Ерети́чествующих бра́нь ору́жием Ду́ха, му́дре, победи́в, по́чести нетле́нныя прия́л еси́, от Христа́ венча́емь.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Ме́чь обоюдуо́стр уста́ твоя́ на нечести́вых, о́тче, показа́шася, под руко́ю Сло́ва покрыва́ема, я́ко си́х бра́нь посе́к.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уче́ния лопа́тою разве́ял еси́ Ариеву ле́сть, я́ко пле́вы, во одушевле́нную, о́тче, жи́тницу собира́я пшени́цу ве́ры.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дицу вси́ почти́м, я́ко Спа́са родила́ е́сть, ве́рою взыва́юще: ра́дуйся, Рабо́ и Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего.

Пе́снь 8.

Ирмос: Еди́наго Безнача́льнаго Царя́ сла́вы, Его́же благосло́вят небе́сныя си́лы и трепе́щут чи́ни Ангельстии, по́йте, свяще́нницы, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Жезло́м прему́дрости твоея́ писа́ний раздели́в боже́ственную пучи́ну, Христо́в святи́телю, и преложи́л еси́ к земли́ правосла́вия но́ваго Изра́иля, ариани́ты же, я́ко еги́птяны, удави́л еси́.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Небе́снаго ты́ сше́д виде́ния на сто́лп хала́нский, Ариев, размеси́л еси́ язы́ки ерети́чествующих, Евста́фие му́дре, единогла́сную ве́ру пропове́дуя во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испове́даньми твоими, и́же по и́стине, на за́паде жи́знь сконча́л еси́; возсия́л еси́ па́ки на восто́це ста́ду твоему́, му́дре, зарю́ благоче́стия испуща́я во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Созда́вшаго Ада́ма по о́бразу, и от смеше́ния его́ проше́дша, и спа́сша челове́ческий ро́д, по́йте, свяще́ннии, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Па́че естества́ Ма́терь и по естеству́ Де́ву, еди́ну в жена́х Благослове́нную, пе́сньми, ве́рнии, Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Иже в писа́ниих, гро́зд, учи́тельно изгне́т, напои́л еси́ ве́рных вина́, о́тче, и́стины Христо́вы, сердца́ веселя́ща.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Ору́жие обоюдуостро́, нося́, богосло́вный Тво́й язы́к, посе́кл еси́ лука́вый Ария гне́в, непови́нную и душе́вную кро́вь, блаже́нне, излива́ющ.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Наро́читый святы́й де́нь всесвяты́я твоея́ па́мяти творя́ще духо́вно, тя́ мо́лим: моли́ приле́жно, святи́телю, спасти́ся на́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Юже во чре́ве заче́ншую неопи́санное Сло́во и две́рь Боже́ственныя жи́зни на́м я́вльшую, Пречи́стую вои́стинну Богоро́дицу велича́ем.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Евстафие, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Евстафию, архиепископу Антиохийскому