Шрифт

3 марта.

Канон преподобному Косме Яхромскому.

преподобному Косме Яхромскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Го́рняго жела́я преми́рнаго жития́,/ до́льняя возненави́дел еси́,/ и, взем крест свой, после́довал еси́ Христу́,/ и в пусты́ню всели́лся еси́, досточу́дне,/ в ней подвиза́ся в пе́ниих, в бде́ниих и поще́ниих./ Те́мже в тя всели́ся Пресвяты́й Дух,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ испроси́ людем правосла́вным здра́вие и спасе́ние/ и не забу́ди посеща́я чад свои́х,/ соверша́ющих свяще́нную па́мять твою́,/ Космо́, преподо́бие о́тче наш.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Бо́гу/ от го́рький рабо́ты фарао́новы изба́вльшему Изра́иля,/ и о́гненным столпо́м и све́тлым о́блаком наста́вльшему,/ я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Я́ко безпло́тен, блаже́нне, на земли́ пожи́в,/ и ны́не на Небеси́ с ли́ки преподо́бных счетава́яся,/ с ни́ми же ра́дуяся, помина́й нас, чту́щих тя ве́рно.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Сою́зом грехо́вным помраче́нное се́рдце мое́, просвети́, блаже́нне Космо́,/ те́плыми твои́ми ко Влады́це моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Умо́м очи́щенным Богови поработи́лся еси́, блаже́нне,/ целому́дрием теле́сным и чистото́ю ду́шу твою́ просвети́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прему́дрость и Сло́во О́тчее несказа́нно ро́ждшая,/ души́ мое́й лю́тую исцели́ я́зву и серде́чную укроти́ боле́знь.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Ду́хом разжже́н быв, о́тче,/ труды́ подъя́л еси́, я́ко безпло́тен,/ возвы́сився смире́нием, верхи́ бесо́вския смири́л еси́, всече́стне,/ сла́ва и́ноком и утвержде́ние.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

По у́зкому пути́ ходи́л еси́ Боже́ственными восхожде́нии,/ простра́ннаго же пути́ от ю́ности удаля́яся/ и неви́димаго, о́тче, зми́я смири́л еси́, смире́нием огра́ждьшся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моле́бный глас мой услы́ша, о́тче преблаже́нный,/ и не забу́ди раба́ твоего́,/ воспева́ющаго честны́я твоя́ по́двиги.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Уста́ви неуста́вное помышле́ние, Чи́стая Ма́ти Божия,/ Сы́ну Своему́ моля́щися,/ и напра́ви смуще́нная движе́ния се́рдца моего́.

Седа́лен, гла́с 8.

Ра́зума тве́рдостию украша́яся, преподо́бие,/ плотски́я тя́гости отве́рг, зми́еву горды́ню попра́л еси́/ и оби́телище и́збранно был еси́ Пресвято́му Ду́ху,/ неукло́нным ра́зумом поработи́лся еси́ Христу́ Бо́гу, всеблаже́нне Космо́,/ Того́ моли́ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Я́ко Де́ву и Еди́ну в же́нах Тя без семе́не ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем ро́ди челове́честии,/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем А́нгельский и челове́ческий род,/ досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́,/ ве́рно пою́щим;/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Всел еси́ на коня́,/ в путе́х пра́вых неукло́нно ше́ствовал еси́,/ дости́гл еси́, блаже́нне, широты́ ра́йския/ и по́стническим ли́ком счета́лся еси́.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

В пусты́ню Боже́ственным манове́нием представля́ем, преподо́бие,/ жела́нием всели́лся еси́ и в ней подвиза́лся еси́ кре́пкими по́двиги и поще́нием,/ мона́шествующим показа́лся еси́ верх и основа́ние/ и научи́ вопи́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Храм Го́сподеви Боголе́пен воздви́гл еси́,/ и Того́ Рождшей именова́л еси́, по о́бразу я́вльшемуся тебе́ свы́ше:/ в не́мже и сла́вятся при́сно честны́я твоя́ по́двиги, Космо́ всеблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ церква́м еси́ красото́, правосла́вным похвале́ и державо;/ непреста́нно моли́ся, Богоро́дице, Сы́ну Твоему́,/ сохрани́ти Це́рковь Святу́ю и лю́ди правосла́вный от вся́каго обстоя́ния.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою,/ Твой мир подаждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Просвеща́ем ум твой Боже́ственными ра́зумы,/ теле́сных страсте́й превы́ше быв непреме́шен,/ земны́м нося́ начерта́ние, блаже́нне.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

О́тче треблаже́нный, не забу́ди посеща́я чад свои́х,/ соверша́ющих че́стную па́мять твою́,/ я́ко да моли́твами твои́ми избу́дем от вся́кия ну́жды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нощь грехо́вная покры́ла мя есть, о́тче,/ но озари́ мя покая́нием, преподо́бие,/ я́ко да омыю скве́рну от окая́нныя моея души́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всесве́тлым укра́шена све́том, Богора́дованная Ма́ти,/ Ты бо породи́ честне́йши всех Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́, да изба́вит ны от вся́ких напа́стей.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь светлу,/ одея́ися Све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве, Христе́ Бо́же наш.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Масли́на вои́стинну Божия плодови́та, ты был еси́, преподо́бие;/ еле́ем трудо́в твои́х утиши́ ли́ца, Космо́ всечу́дный,/ ве́рно хваля́щих тя.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Земный А́нгел и Небе́сный челове́к был еси́, преподо́бие,/ исто́чник умиле́ния, ми́лования струя́ и пучи́на чудесем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сле́зными пото́ки и по́стными поты́/ углия сла́дости погаси́л еси́, преподо́бие,/ и в чудесе́х, славна́ тя показа́ Госпо́дь, Космо́ блаже́нне,/ и украси́ тя Вы́шними дарова́нии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прокля́тся смерть Тобо́ю/ и а́дово жа́ло притупи́ся, Ма́ти Чи́стая,/ Ты бо Безсмертна́го Влады́ку Христа́ пло́тию родила́ еси́.

Конда́к, гла́с 8.

Душе́вныя стра́сти из ко́рене исторга́я,/ в пусты́ню всели́лся еси́, преподо́бие,/ и неболе́зненную жизнь в боле́знех восприя́л еси́,/ боле́зней же лю́тым уставля́еши озлобле́ния прося́щим у тебе́ с ве́рою./ Те́мже разреши́ боле́зни на́ша душе́вныя и теле́сныя, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Космо́ Богому́дре.

Икос:

Покая́ния две́ри отве́рзи ми, всеблаже́нне,/ да омы́то скве́рну от окая́нныя моея души́/ и те́ла моего́ вся чу́вства очи́сти,/ да любо́вию зову́ ти благода́рственная:/ ра́дуйся, по́стником удобре́ние и и́же сам собо́ю о́браз показа́вый;/ ра́дуйся, исто́чниче пресла́дкий, и́же напоя́я ве́рных се́рдца уче́нии;/ ра́дуйся, и́же нощь на́шего неразу́мия отгоня́ющи смиренному́дрым уче́нием;/ раду́йся, слове́с твои́х благода́ть теплота́ бысть мно́гим Боже́ственному восхожде́нию;/ ра́дуйся, прелюби́мая весна́, израща́ющая всем Боже́ственную любо́вь;/ ра́дуйся, прекра́сный кри́не, и́же любо́вным взо́ром всех ко Христу́ влеки́й;/ ра́дуйся, измени́вый вре́менная, ве́чными;/ ра́дуйся, е́же возже́ле, то и соверши́;/ ра́дуйся, ве́рным по Бозе изве́стная наде́жда;/ ра́дуйся, се́рдца моего́ ко Го́споду пригвожде́ние моли́твою́ день и нощь;/ ра́дуйся, кра́сное доброде́тели храни́лище;/ раду́йся, пастыренача́льниче слове́сных ове́ц;/ раду́йся, гра́ду Влади́миру похвале́,/ всем притека́ющим покро́в и заступле́ние;/ ра́дуйся, Космо́ Богому́дре.

Пе́снь 7.

Ирмос: А́нгелом о́троки из огня́ спа́сый/ и гремя́щую пещь преложи́вый на росу́,/ благословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

А́нгельским житием, блаженне, пожи́л еси́,/ труды́ плодо́в свои́х умно́жил еси́,/ и процве́л еси́ Дави́ де́ки, я́коже фи́нике, воспева́я:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Восхваля́ем тя, о́тче Космо́, блаже́нный,/ ты же моли́ в па́мяти твое́й Христа́ Бо́га,/ лука́вства сатанина́ изба́вити нас, воспева́ющих,/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Безпу́тием заблужде́ннаго/ и зимо́ю грехо́вною олядене́вшаго мя согре́й, Космо́ преподо́бие,/ и научи́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прия́ла еси́ вои́стинну Бо́жественное Сло́во во чре́во Твое́,/ и Сего́ па́че естества́, Пречи́стая, родила́ еси́./ Его́же моли́ изба́вити от бед рабы́ Твоя́, вопию́щия:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: От Отца́ пре́жде век Рожде́ннаго/ и от Ма́тере в после́дняя воплоще́ннаго,/ свяще́ннины, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

И́нок и́стинен был еси́, простра́ннаго пути́ удаля́лся,/ широты́ ра́йския дости́гл еси́/ и та́мо дре́ву живо́тному причаща́ешися, ра́дуяся, во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Дом душе́вный доброде́телей был еси́,/ и пра́вости пра́вило, Космо́ пречу́дный, испра́вил еси́/ и ны́не бу́дущих благ дре́ву живо́тному причаща́ешися, ра́дуяся, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ли́ком преподо́бных сочета́лся еси́,/ и по́стническим житие́м укра́сился еси́, Космо́ преподо́бие,/ ны́не ра́я пи́щи дре́ву живо́тному причаща́ешися, ра́дуяся во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Под ле́том бы́вши,/ И́же от Отца́ безле́тно возсия́вшаго, Богома́ти, нам родила́ еси́,/ Его́же мо́ли спасти́ пою́щия Тя во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Чи́стую сла́вно почти́м, лю́дие, Богоро́дицу,/ Огнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

Чи́стое и кра́сное храни́лище доброде́телей был еси́, Космо́ блаже́нный:/ сего́ ра́ди я́ко молитвенни́ка тепла́ о нас ко Го́споду при́сно предлага́ем/ и непреста́нно тя ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Космо, моли Бога о нас.

От се́рдца боле́знь, от очию сле́зы,/ от души́ покая́ние, приими́, преподо́бие!/ и ко Го́споду тепле́ принеси́,/ я́ко да непреста́нно тя ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всече́стне Космо́!/ Сохрани́ певцы́ твоя́ неви́димо, о́тче,/ си́лою моли́тв твои́х ко Влады́це,/ я́ко да непреста́нно тя велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгели и Арха́нгели, проро́цы и апо́столи/ и весь лик преподо́бных; с преблаже́нным Космо́ю ко Христу́ приле́жно с Пречи́стою Его́ Мате́рию за весь мир моли́теся,/ я́ко да непреста́нно вас восхваля́ем.

Свети́лен.

Просла́ви тя Госпо́дь в чудесе́х, всеблаже́нный Космо́,/ и преста́вил тя есть от тли на безсме́ртие, Своего́ уго́дника,/ сего́ ра́ди па́мять твою́ ве́рно восхваля́ем.

Богородичен:

Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ и́же от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и но́сиши на Боже́ственную Твое́ю ру́ку Пребога́тое Сло́во,/ Его́же пе́сньми немо́лчно велича́ем.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Космо́, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Косме Яхромскому