Шрифт

30 марта.

Канон преподобному Парфению Киевскому.

Преподобному Парфению Киевскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 2:

Небе́сное оте́чество возлюби́в, су́етнаго ми́ра отве́рглся еси́, те́мже кро́тость, простоту́ и незло́бие стяжа́в, поревнова́л еси́ подвиго́м отце́в на́ших Пече́рских. Соимени́тый чистоте́ и де́вству, преподо́бне Парфе́ние, ки́евская похвало́, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Стихи́ра, гла́с 6:

Преподо́бне о́тче, во всю́ зе́млю изы́де веща́ние трудо́в твои́х: те́ми бо на небесе́х обре́л еси́ мзду́ мно́гу, и де́монския погуби́в полки́, со Ангелы причте́н бы́в, и́хже житию́ без поро́ка на земли́ поревнова́л еси́. И та́ко дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу стяжа́в, Того́ моли́ дарова́ти ми́р душа́м на́шим.

Кано́н свята́го, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре, пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Освяти́ мою́ ду́шу, Спа́се, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти, да возмогу́ пе́ти досто́йно па́мять блаже́ннаго Парфе́ния, ны́не престо́лу Сла́вы Твоея́ предстоя́щаго и за все́х те́пле моля́щагося.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

От млады́х ногте́й земли́ отреши́выйся, безмо́лвию, богомы́слию и моли́тве прилежа́л еси́, свя́тче Парфе́ние, моли́ Христа́ Бо́га, да изба́вит на́с суеты́ мирски́я и возведе́т ду́ши на́ша в го́рняя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В ю́ности сподо́бився наи́тия Свята́го Ду́ха в ви́де голуби́не, моли́твенно воспе́л еси́: неопи́санне Пара́клите, от Отца́ исходя́й и в Сы́не пребыва́яй, уста́ви во мне́ хра́м Своему́ вели́честву.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Госпоже́ Де́во Пренепоро́чная, изнемо́же ду́х мо́й от ра́бства грехо́внаго, но я́ко Ма́ти чадолюби́вая угаси́ пла́мень страсте́й мои́х, Свое́ю ми́лостию ороша́ющи.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Не прельсти́вся суето́ю ми́ра многомяте́жнаго, му́дростию свое́ю роди́телей удиви́л еси́, блаже́нне, жела́ния мирски́я и земны́х неве́ст отве́ргся, во оби́тель Пече́рскую прите́к, та́мо пра́ведно пожи́л еси́.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Весели́тся Це́рковь и воспева́ет по́двиги твоя́, и́хже подъя́л еси́, богому́дре, ра́ди Ца́рствия небе́снаго: бде́ние, поще́ние, затво́р и псалмопе́ние; восхваля́ем и по до́лгу благоче́стно ублажа́ем тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ангелонра́вное житие́ твое́ ви́дяще, преподо́бне, восхва́лим Го́спода, ниспосла́вшаго рабо́м Свои́м благода́ть и да́ры пребога́тыя. Сего́ ра́ди прославля́ет тя́, блаже́нне Парфе́ние, оби́тель Пече́рская и вси́ ве́рнии ча́да твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ки́ими похвала́ми просла́вим Де́ву Чи́стую, возрасти́вшую во уде́ле Свое́м ди́внаго моли́твенника, преподо́бнаго Парфе́ния, возлюби́вшаго Сию́, Хода́таицу о спасе́нии ро́да на́шего.

Седа́лен, гла́с 2:

Чу́дный о́тче, чудотво́рче пресла́вный, Бо́гу прия́тный, не оста́ви на́с в ско́рбех су́щих, уны́лых, да ду́ши на́ша грехми́ омраче́нныя, просвети́т и поми́лует Госпо́дь моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яже ра́дости прие́мшая исполне́ние, приими́ от на́с, рабо́в Твои́х, целова́ние арха́нгелово: ра́дуйся, ра́дость ро́ждшая ми́ру; ра́дуйся, ру́чко, из нея́же ма́нна небе́сная все́м ве́рным дарова́ся; ра́дуйся, Благослове́нная.

Пе́снь 4.

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г. Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Во оби́тель Пече́рскую прите́кл еси́, и в не́й проти́ву ко́зней де́монских усе́рдно подвиза́яся, у́зким путе́м послуша́ния ше́ствовав, дости́гл еси́ высоты́ безстра́стия; помоли́сь о на́с Христу́, преподо́бне, да и мы́ твои́м стопа́м после́дуем.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

В духо́вней бра́ни моли́твою непреста́нно поуча́яся, виде́нием Никоди́ма просфо́рника обра́дован бы́в, подвиго́м того́ в житии́ подража́л еси́. Моли́теся о на́с, отцы́ преподо́бнии, да не на́зи обря́щемся на суди́щи Христо́ве.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кро́тостию и смире́нием Христу́ уподо́бився, и любо́вию к Нему́ горя́, сосу́д избра́н Свята́го Ду́ха яви́лся еси́, о́тче Парфе́ние, моли́ся, да не уга́снет и в на́с о́гнь любве́ Боже́ственныя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Невмести́маго вмести́вшая, Необъя́тнаго носи́вшая, Ма́ти Бо́жия, вы́сшая все́х све́тлостей, помоли́сь о на́с Сы́ну Твоему́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Пе́снь 5

Ирмос: Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м, Го́споди Бо́же на́ш, стяжи́ ны, Го́споди ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, и́мя Твое́ имену́ем.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Не прилепля́яся к земно́му, чистоты́ помысло́в дости́гл еси́, сего́ ра́ди и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя и просла́ви, я́ко све́тлую звезду́, среди́ отце́в на́ших Пече́рских.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Во млады́х ле́тех му́дростию ста́рца испо́лнився, бли́жних свои́х на пу́ть и́стины наставля́л еси́, в ста́рости кро́тостию младе́нцу уподо́бився, преподо́бне Парфе́ние, моли́ Христа́ Бо́га, да помо́жет и на́м зло́бою младе́нствовати.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ру́сская похвало́, Ла́вры Пече́рския украше́ние, целому́дрия наста́вниче, ду́хом горя́й, помоли́сь о на́с недосто́йных ча́дех свои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неизрече́нный све́те, Ма́ти Бо́жия, просвети́ ду́ши на́ша во тме́ лежа́щия, и умягчи́ сердца́ окамене́нныя, при́сно о на́с со слеза́ми моля́щися.

Пе́снь 6.

Ирмос: Яко во́ды морски́я, Человеколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся, те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Благоутро́бне Го́споди.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Стопы́ на́ша напра́ви пра́во ше́ствовати, преподо́бне, де́вству тезоимени́тый, и сподо́би на́с чи́стым се́рдцем Бо́га сла́вити.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Незло́бием просия́вый, ути́ши многогре́шное житие́ на́ше, ми́ра го́рняго жи́телю, научи́ на́с мирска́го мудрова́ния отверга́тися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Помоли́сь, преподо́бне Парфе́ние, о все́х в моли́тве тружда́ющихся, се́рдцем Бо́гу воспева́ющих и житие́м Ему́ служа́щих, да вси́ дости́гнем моли́твы соверше́нныя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́вственных нача́льнице и моли́твы пода́тельнице, мона́шествующих покрови́тельнице, Цари́це Небе́сная, услы́ши на́с и спаси́ от искуше́ний ми́ра, пло́ти и диа́вола.

Конда́к, гла́с 3:

Кто́ не удиви́тся чистоте́ твое́й, де́вственниче и моли́твенниче при́сный, сосу́д бо Ду́ха Свята́го яви́лся еси́ и моли́твою о ми́ре все́м возсия́л еси́. И ны́не помяни́ на́с у престо́ла Бо́жия во Ца́рствии небе́снем.

Икос:

Отве́рзи уста́ твоя́, ке́ллие убо́гая, и рцы́ на́м, колькра́ты пото́ки сле́зными омоча́лася еси́? ка́ко воздыха́ния преподо́бнаго сте́ны твоя́ расторго́ша? ка́ко Ангели приница́ху ко бде́нным подвиго́м его́? Те́ми бо освяти́ся земля́, мы́ же сия́ вся́ помышля́юще, слеза́ми умиле́ния исполня́емся, и про́сим тя́, о́тче: помяни́ на́с у престо́ла Бо́жия во Ца́рствии небе́снем.

Пе́снь 7.

Ирмос: Халде́йская пе́щь, огне́м распаля́емая, ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием, о́троцы поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Объя́ се́рдце твое́ пла́мень моли́твы непреста́нныя, де́нь и но́щь в тебе́ горя́; сего́ огня́ и на́м причасти́тися Го́спода умоли́, да попали́т в на́с стра́сти серде́чныя.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Безору́жна бы́сть незло́бием и кро́тостию твое́ю зло́ба челове́ческая; мимоходи́ тебе́, о́тче, но не дрема́ зло́ба дре́вняя, нападе́нием от бесо́в ополча́вшаяся и тя́ удруча́вшая, а́ще не бы си́ла Бо́жия помога́ющая, давно́ належа́ло бы тебе́ во гро́б всели́тися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уязвле́нный любо́вию Боже́ственною, непреста́нно взыва́л еси́: Иису́се, живи́ во мне́ и да́ждь ми́ в Тебе́ жи́ти! И услы́шал еси́ сла́дкий гла́с: яды́й Мою́ Пло́ть, и пия́й Мою́ Кро́вь, во Мне́ пребыва́ет, и Аз в не́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Нетле́нная Роди́тельнице и бра́ку неприча́стная, неискусому́жная Де́во, несгара́емая свеще́ ми́рови светя́щая, всепе́тая Ма́ти уте́шительнице, спаси́ мене́ от неприя́зни в пагу́бней се́й суете́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к, и содержа́й вся́, Тя́ пое́т со́лнце, Тя́ сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит пе́снь вся́ тва́рь, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Обурева́емый ду́хом уны́ния, укрепля́емь бы́в благода́тным сновиде́нием; помози́ и на́м печа́ли и уны́нию не соизволя́ти, взыва́я в ра́дости: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших!

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Безмо́лвне в Голосе́евой пу́стыни пребыва́я, и та́мо моли́твою ду́шу пита́я, ре́кл еси́: зде́ ноша́шеся ду́х преподо́бных на́ших Пече́рских! Ихже со́нму ны́не сопричте́нный на небеси́ воспева́еши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поуча́яся о вели́ком воплоще́ния Госпо́дня та́инстве, сподо́бился еси́ виде́ния Богомладе́нца, и воскли́кнул еси́ ра́достно: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́ю душе́ю Цари́цу Небе́сную возлюби́в, Парфе́ние, услы́шал еси́ гла́с Пречи́стыя: Аз мона́хиня е́смь! Помоли́сь о на́с ста́рче, недосто́йных, Игу́мение оби́тели Пече́рския, да досто́йни зва́ния и́ноческаго вопие́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших!

Песнь 9

Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство, и стра́нно де́вам деторожде́ние; на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Те́м Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Безме́рно Ма́терь Бо́жию возлюби́в, от всего́ се́рдца преподо́бный взыва́л е́сть: а́з на Богома́терь та́ко наде́юся, я́ко на го́ру ка́менную. И не посрами́ любве́ твоея́ Пречи́стая.

Припев: Преподобне отче Парфение, моли Бога о нас.

Затвори́в окно́ те́сныя ке́ллии ико́ною Богома́тере, ты́ ре́кл еси́, свя́тче: почто́ мне́ све́т чу́вственный, Пречи́стая — све́т о́чию мое́ю и души́ моея́! Помоли́ся и на́шим очесе́м мы́сленным просвети́тися, Парфе́ние блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Предзря́ кончи́ну свою́, взыва́л еси́, преподо́бне: путеводи́ти ми́ бу́дет Де́ва Богома́ти, несумне́нная моя́ наде́жда, Та́я приведе́т мя́ поклони́тися Сы́ну Своему́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вседне́вно сраспина́яся распя́тому Христу́, и принося́ арха́нгельское целова́ние Пречи́стей Де́ве, угото́вал еси́ ду́шу свою́ к преселе́нию в ми́р го́рний, ю́же и прия́ша Госпо́дь и Ма́терь Его́ в де́нь Страсте́й Христо́вых и Благове́щения.

Свети́лен.

Процве́л еси́ я́ко фи́никс, дави́дски, о́тче, и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го, и сла́вна тя́ вселе́нней показа́. О на́с непреста́нно моли́, почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́, преподо́бне Парфе́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Тя́, пе́сньми немо́лчными, ублажа́ем, Де́во, я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице, и но́сиши на Боже́ственную руку́ пребога́тое Сло́во, непреме́нно и неизме́нно.

Стихи́ры, гла́с 5:

Преподо́бне о́тче Парфе́ние, я́ко ми́ра су́етнаго се́тей избежа́в, во оби́тель Бо́жия Ма́тере прите́кл еси́. В не́йже проти́ву ко́зней диа́вольских до́бре подвиза́вся, Цари́це Небе́сней до конца́ послужи́л еси́; Ея́же моли́, да не оты́мет покро́в Сво́й от на́с во ве́ки.

Свеще́ пресве́тлая, непреста́нно к Бо́гу горе́вшая, просвеща́я и пита́я вся́каго гряду́щаго к тебе́ сла́дким и́менем Иису́совым, и ны́не сподо́би на́м ра́йския пи́щи причасти́тися, моли́твами твои́ми, Парфе́ние блаже́нне.

Но́вая звездо́ светоза́рная, на не́бе духо́внем возсия́вшая, свои́м све́том ве́рным пу́ть озаря́ющая и ко Христу́ заблу́ждших ду́ши приводя́щая, моли́ Его́, Парфе́ние блаже́нне, спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́с 6:

Ка́ко возмо́жем восхвали́ти твоя́ по́двиги, преподо́бне Парфе́ние, или́ изчести́ твои́х доброде́телей мно́жество, наипа́че уразуме́ти безмо́лвное твое́ Бо́гу собесе́дование? Но не отри́ни певцы́ твоя́ убо́гия, твоего́ заступле́ния прося́щия, и слы́шанием жития́ твоего́ умиле́ния исполня́ющияся, о твое́й же святе́й па́мяти веселя́щияся.

И ны́не, Богородичен:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая на́м Пло́д живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Парфе́ние, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Парфению Киевскому