Шрифт

29 марта.

Канон святым мученикам Савину и Папе.

Святым мученикам Савину и Папе
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Нетле́ннаго и Боже́ственнаго пребыва́ния и непости́жных наслажда́яся ны́не бла́г, Сави́не, с му́ченики, богому́дре, восхваля́ющия тя́ спаса́й.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Же́ртву хвале́ния Христу́ себе́ освяща́я к страда́нием терпели́вно, в пусты́нях удали́лся еси́, Сави́не, по́стническими обуча́яся по́двиги.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Цветцы́ наслади́вся духо́вными, ра́й яви́лся еси́, укра́шен доброде́тельми, объе́млемь мече́м муче́ния и сне́дь Бо́гу познава́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отбеже́ сме́ртное се́тование: Живо́т бо из утро́бы Твоея́, во Ипоста́си Бо́г про́йде несказа́нно, Богоро́дице, обновля́яй, Де́во, естество́ на́ше.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Хра́м соде́лав чи́стую твою́ ду́шу, прия́л еси́ в ню́ Бо́га и хра́мы де́монския, о Сави́не, низложи́л еси́. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостива ра́ди ми́лости Бо́га обре́т, страсте́м Его́ подража́тель бы́л еси́, преда́телю ученику́ бы́вшу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га ро́ждши всея́ тва́ри, Влады́чице, я́ко вои́стинну еди́на Богоро́дица превы́шшая яви́лася еси́.

Седа́лен, гла́с 8.

Связа́вся любо́вию Изба́вителя, я́звы многообра́зны и растерза́ния претерпе́л еси́, свя́те, му́жественным мудрова́нием, в реку́ же вве́ржен бы́в, коне́ц святы́й в не́й прия́л еси́ и бога́тство многоце́нно все́м пода́лся еси́, источа́я исцеле́ния и реша́я неду́ги ве́рно притека́ющим к тебе́, Сави́не блаже́нне. Моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода. Те́м, Ангельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Яко а́гня, води́мо, му́чениче, на же́ртву, ника́коже провеща́л еси́, Влады́це твоему́ подо́бяся, Его́же ра́ди и сме́рть пренебре́гл еси́.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Целому́дрием украша́емь и с си́м живы́й, строга́ния и ра́ны тве́рдым умо́м твои́м терпе́в, враги́, Сави́не, низложи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Плотски́ми твои́ми у́ды, му́чениче, Христа́ просла́вив, прия́л еси́ с пра́ведных ду́хи весе́лие боже́ственное и не погиба́ющее.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́х дарова́ний, Тебе́ благода́рственное воспева́ем пе́ние, ве́дуще Тя́ Богома́терь.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Тяготу́ строга́ньми пло́ти твоея́ отло́жь, ду́шу уясни́в, впери́л еси́, Бо́жий Сави́не, к боже́ственному и и́стинному наслажде́нию. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да сла́дости пото́к и нетле́ния добро́ту обря́щеши, пресла́вне, теку́щую ми́ра я́ве оплева́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умертви́, Чи́стая, страсте́й мои́х взыгра́ния, тле́ния избавля́ющи мя́ и безстра́стия спасе́ние мне́ подаю́щи.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Ника́коже о привре́менных бре́г, я́коже в чужде́й пло́ти претерпе́л еси́ я́звы, связа́ния, терза́ния, жже́ния и кончи́ну блаже́нную прие́м, от Христа́ венце́в сла́вы, Сави́не, улучи́л еси́. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́д я́ко вои́стинну испо́лнися живото́чных Христо́ва Це́рковь из глубины́ ре́чных во́д, тя́, исто́чника чуде́с, обогати́вшися, обре́тши же себе́ би́сер, Сави́не, многоце́нен.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Испра́вила еси́ па́дшее существо́ Твои́м рождество́м, Богоро́дице Де́во, Зижди́теля и Влады́ку ро́ждши, на́ша не́мощи поне́сшаго и спа́сшаго ны́ от тли́ сме́ртныя стра́стию Свое́ю.

Конда́к, гла́с 2.

Боже́ственная прозябе́ния, цве́т неувяда́ющий, розга́ многопло́дная, богоно́се Сави́не, и́же ве́рою чту́щих па́мять твою́ весе́лия твоего́ испо́лни и моли́ся непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Да сла́ву нетле́нную прии́меши, сла́ву оплева́л еси́ жития́, сла́вы ра́ди Бо́жия, наслажда́яся в му́ках, Сави́не, зовы́й непреста́нно: Бо́же, благослове́н еси́. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ма́нием Боже́ственным Влады́ки отве́ргл еси́ безбо́жных ме́рзость, Боже́ственную я́ве избра́в му́дрость, Сави́не, поя́ непреста́нно: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спасе́ ми́р, Богоро́дице, от утро́бы Твоея́ вопло́щшееся Сло́во Боже́ственное, Его́же почита́юще, пое́м Тя́, вопию́ще: благослове́н, Пречи́стая, пло́д Твоего́ чре́ва.

Пе́снь 8.

Ирмос: Мусики́йским орга́ном согласу́ющим и лю́дем безчи́сленным, покланя́ющимся о́бразу в Деи́ре, три́ о́троцы не повину́вшеся, Го́спода воспева́ху и славосло́вяху во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Прекриве́н бы́в мучи́телей суровствы́, Христо́вою же любо́вию испра́влен, неотъе́млемо обре́л еси́ та́мо безстра́стие, Сави́не, поя́ пе́снь Го́сподеви: Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Украси́лся еси́, му́чениче, воздержа́нием, уясни́лся еси́ страда́ний ле́потою и просия́л еси́, я́коже звезда́, зову́щим: по́йте Го́спода, вся́ дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́вства просия́ла еси́ заре́ю, мы́сленнаго бо Со́лнца о́блак была́ еси́, Ма́ти Бо́жия, угаси́вшаго и́дольскаго пе́щь неи́стовства, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Святии мученицы Савине и Папо, молите Бога о нас.

Устреми́вся любо́вию все́х Бо́га, речны́я во́лны попра́л еси́, в нетле́ния приста́нище дости́г, му́чениче сла́вне. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Основа́ние ве́ру име́я Спа́сову, прило́г безбо́жных не устраши́лся еси́, но из глубины́ к тишине́ жи́зни устреми́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко сте́ну Тя́ и покро́в и я́ко Предста́тельницу еди́ну, Чи́стая, и спасе́ние иму́ще, от бе́д и прегреше́ний при́сно избавля́емся.

Молитва

Святи́и му́ченицы Савине и Папо! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым мученикам Савину и Папе