Шрифт

25 марта.

Канон преподобному Симеону Новому Богослову.

преподобному Симеону Новому Богослову
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Боже́ственное озаре́ние, Симео́не о́тче,/ восприя́в в души́ твое́й,/ свети́ло в ми́ре показа́лся еси́ светле́йшее,/ разгоня́я того́ мракобе́сие/ и всех уверя́я иска́ти, ю́же погуби́ша, благода́ть Ду́ха,/ Его́же приле́жно моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, гла́с 1:

Вне́шния му́дрости пребыва́я неприча́стен,/ Боже́ственныя же преиспо́лнен был еси́ последи́/ и Но́вый Богосло́в вои́стинну все́ми позна́ся, Симео́не./ Сего́ ра́ди твою́ па́мять, о́тче му́дре, почита́юще, тебе́ вопие́м:/ Сла́ва тя просла́вльшему Христу́,/ Сла́ва тя ди́вна Показа́вшему,/ Сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос:Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Ду́ха орга́н показа́вся, свяще́ннейше Симео́не,/ и благода́ти гу́сли доброгласныя,/ и мене́ соде́лай благода́ти гу́сли,/ я́ко да твоя́ благода́ти воспою́ в благода́ти.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Ум всесве́тлый Богосло́вия яви́ся,/ гром Небе́сный дне́сь огласи́ громогла́сная поуче́ния прему́дрости./ Просвети́теся, вси, и внемли́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разуме́ти кто мо́жет твоего́ Боже́ственнаго ве́дения, прему́дре,/ высоту́ неудобовосходи́мую, глубину́ неизсле́диму,/ неудобозри́мую широту́ и долготу́ вку́пе,/ его́же сподо́бился еси́, Богови́днейше?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оде́ждо нарече́нная ца́рская вопло́щшагося Бо́га Сло́ва, Пречи́стая,/ Богоукраше́нную, ю́же погуби́х, оде́жду благода́ти Боже́ственныя/ па́ки ми оде́й хода́тайством Твои́м.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Был еси́ храм освяще́н Бо́жий,/ я́коже же́ртву чи́сту, ум Твой име́я, свя́те,/ моли́тву – я́ко жертвоприноше́ние же/ и я́ко же́ртвенник – пра́вейшее се́рдце твое́.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Моисе́я, спребыва́юща Бо́гу, я́коже дре́вле просла́вися лице́,/ та́ко, о́тче, и твое́ лице́, в неприступных пребыва́ющу ти,/ Боже́ственным Све́том просла́вися, всесве́тлое, я́коже со́лнце.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яви́ся во времена́ после́дняя кни́га твоя́, о́тче Симео́не,/ ле́ствица, нас возводя́щая от земли́ к Небе́сным,/ и звон свяще́ннейший, спя́щих возставляющий.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́коже мир, в ми́ре яви́лася еси́ в ма́лом, Превелича́йшая Де́во,/ от не су́щих бо вся́ческая в ми́ре Созда́вый,/ ми́ру Невместим, Тебе́ ве́сь вместим бы́сть.

Седа́лен, гла́с 4.

Мона́шествующих пра́вило и украси́тель,/ по́стников наста́вник и общежи́тельных детоводи́тель/ и всех наслажде́ние показа́лся еси́, свяще́ннейше Симео́не Богосло́ве,/ те́мже и ны́не моли́ся со дерзнове́нием Зижди́телю о нас,/ ве́рою и любо́вию чту́щих па́мять твою́, преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии,/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед,/ кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́,/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Пе́снь 4.

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий сове́т ,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго, проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Зако́ном Влады́ки повину́йся, му́дре, за́поведи вся испо́лнил еси́,/ в ни́хже обре́л еси́ сокры́та Христа́, сия́ запове́давша,/ и Его́ благода́тию обогати́лся еси́.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Язы́к, вити́йствующий ри́торскими хитростьми́ и смышленьми,/ не мо́жет просла́вити дарова́ния твоя́,/ я́же па́че естества́ прия́л еси́, о́тче Симео́не Богопросла́вленне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обре́л еси́ неудо́бь обрета́емое дре́вле и ны́не бога́тство, Симео́не Богопросла́вленне,/ е́же обожи́тися и восхи́титися уму́ твоему́ от земли́ к Небе́сным./ О, стра́ннаго слы́шания!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Словесе́м Твои́м после́дующе, Пречи́стая,/ вси ро́ди, ублажа́ем Тя, я́ко ро́ждшую Блаже́ннаго Бо́га,/ блаже́нны показа́вшего умы́ и челове́ки Боже́ственною благода́тию.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й,/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Любве́ горя́ огне́м в се́рдце твое́м,/ ве́сь во изступле́нии был еси́/ и Бо́гу еди́ному всему́, возлю́бленному от Тебе́, сраствори́лся еси́,/ я́коже еди́н дух бы́ти с Ним, свяще́ннейше.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Се ны́не возсия́ Свет Боже́ственныя благода́ти!/ Се безсме́ртие ма́нны живо́тныя всем предлага́ется Симео́н, Боже́ственный оте́ц!/ Прииди́те и наслади́теся, живота́ жа́ждущии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ри́торов красне́йший показа́вся ду́хом,/ я́же о Бо́зе и Боже́ственнем словеса́ боголе́пнейше богосло́вствовал еси́ нам,/ те́мже но́вый нарече́ся Богосло́в, тезоимени́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Ма́ти всесве́тлая Све́та Пе́рваго,/ просвети́ ду́шу несве́тлую све́том Твои́м,/ я́ко да Свет ви́жду па́ки Пе́рвейший,/ И́же из Тебе́ озари́ нас и Тя просвети́вший,/ Сей бо от Све́та то́йжде.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Реку́ приснотеку́щую Боже́ственныя благода́ти,/ от мы́сленнаго Еде́ма истека́ющую,/ прииди́те, в пе́снех почти́м и живота́ струя́ми ея́ наслади́мся.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Покая́ния учи́тель, пропове́дник просвеще́ния благода́ти,/ свяще́ннейший ны́не Симео́н ублажа́ется,/ поживший в ми́ре сем житие́м равноа́нгельским.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Победи́в кре́постию Ду́ха, и труды́ воздержа́ния, и слеза́ми,/ Симео́не преподо́бне, стра́сти душе́вныя же и теле́сныя,/ к безстра́стию кра́йнему дости́гл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га безсе́менно зачала́ еси́, Де́во,/ и нетру́дно носи́ла еси́ во утро́бе Твое́й,/ нетле́нно же Сего́ родила́ еси́./ О, трегу́баго чудесе́!/ Кто не ужа́снется!

Конда́к, гла́с 3.

Све́том просвеще́н Трисо́лнечным, Богому́дре,/ Богосло́в яви́лся еси́ Пребоже́ственныя Тро́ицы./ Свы́ше прему́дростию слове́с обогати́вся,/ источи́л еси́ Богому́дрия Боже́ственныя струи́,/ от ни́хже пию́ще, вопие́м:/ ра́дуйся, треблаже́нне Симео́не Богонауче́нне.

Икос:

Пресвяты́й Дух, И́же пре́жде ры́бари некни́жныя умудри́/ и ри́торы и Богосло́вы их показа́,/ Той и в после́дняя времена́, в чи́стей твое́й душе́ всели́вся, Симео́не святе́йший,/ ри́тора ри́торов и Богосло́ва тя прему́дра из некни́жнаго и нему́драго соде́ла,/ добропи́шуща и ди́вно излага́юща догма́ты пресу́щественнаго Богосло́вия/ и та́инства Боже́ственнаго Све́та/ и я́же в души́ та́йно быва́ющая разли́чная де́йства Боже́ственныя благода́ти Свята́го Ду́ха,/ и́хже и мы чте́ния наслажда́ющеся, тя ублажа́ем, достоблаже́ннейше о́тче,/ я́ко преесте́ственна и Небе́сна челове́ка,/ и, святы́й пра́здник твой любо́вию соверша́юще, согла́сно вопие́м:/ ра́дуйся, треблаже́нне Симео́не преподо́бне.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Излия́ся благода́ть во устне́ твои́ бога́тая свы́ше, о свяще́нне Симео́не,/ и полнота́ се́рдца даде́ся ти, я́ко песо́к морски́й,/ от тя Умудри́вшаго, я́коже иногда́ Соломо́ну.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Многосве́тлое и всезлато́е благода́ти и сия́нное со́лнце Це́ркве Христо́вы,/ честну́ю проходя́щее всю тве́рдь и тре́звости сия́ющее блиста́ньми,/ Симео́н да похва́лится!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Слове́снейший слове́сных, Богонауче́нный и духоно́сный,/ ты Богосло́в Христо́в показа́лся еси́ конце́м земли́, Симео́не преподо́бне,/ напе́рсный вторы́й и Григо́рий, огнедухнове́нный Богосло́в.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Огнеобра́зный престо́ле и пла́меннейшее Христа́ Всецаря́ высо́кое не́бо,/ от вся́кия стра́сти ни́зменныя мя свободи́/ и бре́ннаго обстоя́ния, Присноде́во Мари́е!

Пе́снь 8.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Яви́лся еси́ мы́сленный, всеблаже́нне, рай, во Еде́ме Богонасажде́нный,/ име́я посреде́ тебе́, я́ко дре́во жи́зни, цвету́щее сладкопло́дное, Христа́ прозя́бшаго, преподо́бне,/ о́крест же, я́ко древеса́, крася́щаяся плода́ми же и листа́ми, –доброде́тели вся́ческия.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Уподо́бился еси́ купцу́, о не́мже рече́ Христо́с, Симео́не преподо́бне,/ ты бо, я́же стяжа́л еси́, вся про́дал еси́/ и би́сер прия́л еси́ многоце́нный, его́же сокры́л еси́ вну́трь се́рдца,/ и возвесели́лся еси́ о сем неизрече́нно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Но́вое не́бо узре́ся, о́тче,/ Го́спода, я́коже со́лнце превели́кое, све́тлое и златоза́рнейшее име́я в пе́рсех твои́х,/ и, я́коже луну́ всесве́тлую, среброблиста́ющую, благода́ть Ду́ха стяжа́в,/ и, я́коже све́тлыя зве́зды, честна́я списа́ния твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́го Святы́х я́ко ро́ждши, во святы́х при́сно Почива́юща,/ и я́ко еди́на воздви́гшая побе́ду на враги́ неви́димыя, Пречи́стая,/ ум соблю́дшая па́че смы́сла неразу́мнаго,/ нарица́ешися от всех пра́ведно Пресвята́я.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Ра́дуйся ны́не ра́достию вои́стинну безконе́чною и неизрече́нною, Симео́не треблаже́нне,/ иде́же селе́ние ра́дости благода́тное,/ пла́кася бо зде вре́менне, на Небесе́х уте́шился еси́/ и весели́шися ве́чно ра́достным и блаже́нным весе́лием.

Припев: Преподобне о́тче Симео́не, моли Бога о нас.

Зри́ши сла́дкаго Иису́са лице́м к лицу́,/ Его́же пре́жде зре́ти сподо́бился еси́, но зерца́лом в гада́нии./ Наслаждайся у́бо, свя́те, взыгра́й и лику́й, приобща́яся ны́не Возлю́бленнаго тобо́ю,/ и нас, почита́ющих тя, помина́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Приими́ пе́снь сию́, ю́же прино́сим, Симео́не преподо́бне,/ я́ко ме́ньший дар мно́гаго до́лга, его́же к тебе́ и́мамы,/ и награ́ду про́сим дарова́ти, Ду́ха благода́ть, и нам, моли́твами твои́ми,/ ю́же зло́бою мно́гою отврати́хом от себе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Творе́ния и Созда́теля Посредница несре́дственне пребыла́ еси́, Чи́стая,/ те́мже и полноту́ всех благода́тей прие́млеши, Всенепоро́чная,/ и подае́ши всем челове́ком же и А́нгелом,/ отону́дуже пода́ждь сию́ и нам, Влады́чице, непотре́бным рабо́м Твои́м.

Молитва:

О, богоно́сный и христоно́сный и духоно́сный о́тче Симео́не, Но́вый Богосло́ве, преподо́бных похвало́, иерее́в сла́во, богосло́вов услажде́ние, моли́твы у́мныя учи́телю, Бо́га просла́вльший и от Бо́га просла́вленный в житии́ твое́м, па́че же по сме́рти, земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че, ра́досте духо́вная и душе́вное весе́лие нам, смире́нным твои́м рабо́м и недосто́йным твои́м сыно́м, со благогове́нием и любо́вию пра́зднующим свяще́нную и светоно́сную па́мять твою! Приими́ песнь сию́, ю́же прино́сим ти я́ко да́р ничто́жный и мале́йший, за вели́кия благода́тныя да́ры, и́хже вси́ наслади́хомся, прие́мше я́ от тебе́, из кни́ги свяще́нных слове́с твои́х, и не отве́ржи сию́, я́ко твоего́ великоле́пия недосто́йну: отню́д бо не́мощни есмы́, е́же досто́йно восхвали́ти тя, толи́каго богосло́ва ве́лия. И в житии́ сем сохраня́й нас моли́твами твои́ми от вся́каго вре́да душе́внаго и теле́снаго, ви́димых же и неви́димых враг, моля́ непреста́нно И́же в Тро́ице Бо́га, да сподо́бит и нас, смире́нных, та́инственно ощути́ти посреде́ се́рдца на́шего у́мная де́йства боже́ственныя благода́ти Свята́го Ду́ха, ю́же погуби́хом, увы! нераде́нием на́шим и страстьми́; в бу́дущем же ве́це изба́ви ны твои́ми си́льными хода́тайствы от стра́шнаго осужде́ния и му́ки ве́чныя, и сподо́би на́с ве́чнаго блаже́нства во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Симеону Новому Богослову