Шрифт

25 марта.

Канон преподобному Феоктисту, бывшуму Драгутину, королю Сербскому.

Преподобному Феоктисту, бывшуму Драгутину, королю Сербскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Боже́ственнаго стра́ха огне́м ду́шу свою́ распали́л еси́, очи́стився покая́нием и украси́вся кро́тостию и смире́нием, восте́кл еси́ к невече́рнему Све́ту — Христу́, преподо́бне о́тче Феокти́сте, и ны́не, трисо́лнечным све́том озаря́емь, на небеси́ лику́еши, моли́ о на́с, ве́рою почита́ющих честну́ю па́мять твою́.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бне о́тче Феокти́сте, и чте́м святу́ю па́мять твою́, соприча́стниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Стихи́ра, гла́с 6:

Высо́к благоро́дием, изя́щен благоду́шием, ра́зума му́дростию и чистото́ю сия́я, све́тлым смире́нием и благоче́стием себе́ украси́л еси́ и все́х удиви́л еси́, Феокти́сте богоблаже́нне.

Кано́н. Гла́с 7.

Пе́снь 1.

Ирмос: От стру́й Чермна́го сте́ну сотво́ршему лю́дем и покры́вшему глубино́ю фарао́на со всево́инством, пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Преподо́бнаго Феокти́ста, уго́дника Твоего́, пе́ти отве́рзи ми́, Христе́, устне́ и разори́ о́блак неве́дения моего́.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Разу́мно в коне́ц уклони́вся бесо́вския тмы́ и мглы́ страсте́й, сочета́лся еси́ ли́ку мона́шествующих, соверши́в тече́ние твоего́ му́жества.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ему́же служи́л еси́, Христу́, моли́ся вы́ну, да изба́вит от зла́ и просвети́т вся́, пою́щия тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превы́шшую херуви́м, высоча́йшу небе́с, лу́чшую тва́ри, му́дрых му́чеников огражде́ние, еди́ну Богоро́дицу пе́сньми почти́м.

Пе́снь 3.

Ирмос: На вода́х зе́млю основа́вый, Сло́ве, Христе́ Бо́же, и на́ша сердца́ сла́вити Тя́ утверди́.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Пронза́емь жела́нием чистоты́, ца́рское владе́ние премени́л еси́, возлюби́в па́че сладча́йшее Ангельское подо́бие.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Оте́честву своему́ ве́рен блюсти́тель бы́л еси́, отгоня́я от него́ вся́ ересе́й па́губная уче́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Достохва́льне Феокти́сте блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га исцеле́ние и спасе́ние да́ти все́м, с ве́рою к тебе́ притека́ющим и в по́мощь тя́ призыва́ющим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Родила́ еси́ без се́мене Бо́га Спа́са и пребыла́ еси́ па́ки Де́ва, — стра́нно чу́до! Те́м Тя́, Ма́терь Емману́илеву, благоче́стно испове́дуем.

Седа́лен, гла́с 2:

Образ бы́в и́стиннаго покая́ния и смире́ния, совокупи́лся еси́ ли́ку преподо́бных оте́ц, с ни́миже помина́й, мо́лим тя́, и на́с, и вся́ пою́щия и хва́лящия тя́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Ты́ же́нское поползнове́ние испра́вила еси́, ро́ждши Сло́ва Христа́, исправля́юща низве́рженныя, и ве́рных утвержде́ние Ты́ еси́, мы́ же наде́ждею Твое́ю крепи́мся и любо́вию Тя́ непреста́нно сла́вим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах слу́х Тво́й, Го́споди, я́ко яви́лся еси́ на земли́, за е́же спасти́ ны, те́м вопие́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Отче Феокти́сте приснопа́мятне, не преста́й приле́жно моли́ти о на́с, да изба́вимся от вся́кия ско́рби твои́ми моли́твами.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Боголе́пно сконча́в житие́ твое́ на земли́, восприи́м Ангельское подо́бие, жене́ же и сы́ну своему́ Владисла́ву сове́товал еси́ разу́мно жи́ти и оте́чество блюсти́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неподви́жима и кре́пка тя́ столпа́ ве́дуще, се́ дне́сь, вси́ лю́дие, му́жи и же́ны, ста́рцы со младе́нцы, вся́к во́зраст и вся́ко состоя́ние, све́тло тя́ пра́зднуем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Апо́столов ра́дость, преподо́бных же удобре́ние Тя́, Богоро́дице, мо́лим ве́рно: ра́дости ве́чныя сподо́би ны́, пою́щия Тя́ непреста́нно.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренюет ду́х мо́й к Тебе́, Бо́же, зане́ Све́т еси́, и Твоя́ повеле́ния бы́ша исцеле́ния рабо́м Твои́м, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Аще и во бра́це бы́л еси́, но благослове́нное целому́дрие соблю́л еси́, отбега́в сла́дости привре́менныя.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Глаго́л Бо́жий нося́ в се́рдцы свое́м, и́мже жи́л еси́, и́мже и благосла́вно тече́ние преподо́бно сконча́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огня́, и му́ки, и вся́каго искуше́ния изба́ви мольба́ми твои́ми вся́, светоно́сную па́мять твою́ соверша́ющия и благоче́стно тя́ блажа́щия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мно́гими беда́ми содержи́маго и молво́ю греха́ бе́дствуемаго, наста́ви мя́ к безво́лненному стремле́нию тишины́ ду́ха, Ты́ бо еси́ приста́нище христиа́н, те́м Тя́ пое́м во вся́ ве́ки.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́х, Го́споди, внегда́ скорбе́ти ми́ к Тебе́, углебо́х бо в тиме́нии глубины́ прегреше́ний мно́гих, и, я́влься, возведи́ мя от тли́.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Па́мять твоя́ возсия́ на́м дне́сь, све́том невеще́ственным просвеща́ющая сердца́ на́ша, моле́бно тя́ ве́рою восхваля́ющих.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Отце́в преподо́бных ли́ку сопричасти́вся, сконча́л еси́ ми́рно житие́ свое́, те́м ны́не с ни́ми на небесе́х сликовству́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Юностныя преступле́ния и́стинным покая́нием упраздни́л еси́, слеза́ми же ду́шу очи́стив, преподо́бно усну́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви мя́ вся́каго сопроти́внаго прило́га змии́на, Ма́ти Де́во Чи́стая, и се́рдце мое́ просвети́ ве́рою Тя́ сла́вящаго, Всенепоро́чную.

Конда́к, гла́с 7:

Ве́рою и́стинною укра́шен бы́в, просия́л еси́ доброде́тельми, хра́мы и оби́тели ще́дро помога́л еси́, богоми́лов же душетли́тельную е́ресь искорени́л еси́, сего́ ра́ди вопие́м ти́: преподо́бне Феокти́сте, блаже́нне, со все́ми преподо́бными предстоя́ Христу́, моли́ся о все́х на́с.

Икос:

Зако́н Бо́жий от души́ возлюби́в, зре́л еси́ к жи́зни гряду́щей, сосу́д бы́л еси́ доброде́тели, о че́сти земне́й и сла́сти небре́г, пло́ть же свою́, я́коже рабы́ню, ду́ху покори́л еси́, отста́вив тле́ную и мимотеку́щую сла́ву, восприя́л еси́ ца́рство нетле́нное, сего́ ра́ди вопие́м ти́: преподо́бне Феокти́сте, блаже́нне, со все́ми преподо́бными предстоя́ Христу́, моли́ся о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Ангелом о́троки в пещи́ спасы́й и пла́мень в ро́су и́м преложи́вый, благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Фимиа́м благоуха́нен ты́ еси́, отгоня́яй злосмра́дие е́реси богоми́льския, тя́ велича́ем и приле́жно мо́лим: при́зри и ны́не на лю́ди вопию́щия: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Единонра́вен преподо́бным яви́лся еси́, не пощаде́в пло́ти своея́ любве́ ра́ди боже́ственныя, ны́не же моли́ся за ны́, песнопою́щия: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Одр име́л еси́ гро́б, ка́мением и те́рнием по́стланый, изнуря́я пло́ть свою́ любве́ ра́ди Бо́жия, душе́ю же всегда́ взыва́л еси́: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшая Жи́знь, умертви́вшую сме́рть, живу́щий мо́й гре́х умертви́, Де́во Ма́ти Пречи́стая, да вы́ну Тя́ вси́ велича́ем.

Пе́снь 8.

Ирмос: Пе́щь, дре́вле огне́м опаля́емую, благочести́вии попра́ша о́троцы, не бо́ стра́ху мучи́телеву покори́шася, но, любо́вию же па́че благоче́стия пали́ми, глаго́лаху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Ко́ль вели́ко отечестволю́бие твое́, ве́мы вси́, и́бо пре́жде сме́рти свое́й жене́ и сы́ну Владисла́ву глаго́лал еси́: разу́мно жи́ти и оте́чество блюсти́, сла́ву же Бо́гу возноси́ти, вопию́ще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Ты́ еси́ вели́чие на́ше и похвала́, богому́дре Феокти́сте, от скве́рны богоми́льския тобо́ю свободи́хомся и научи́хомся пе́ти: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иа́спис ду́хом бы́л еси́, просиява́ющий мно́гими доброде́тельми, ны́не же на небесе́х непреста́нно вопие́ши: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Красну́ и избра́нну всечи́стую разуме́в Тя́ Сы́н Бо́жий, Всенепоро́чная, Сы́н Тво́й бы́сть, сы́ны сотвори́ благода́тию, Богоро́дицу Тя́ чту́щия.

Песнь 9

Ирмос: Воплоще́ннаго Сло́ва безсе́менно от Тебе́ боголе́пно родила́ еси́, Де́во Богоро́дице, и Тя́ велича́ем.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Сто́лп доброде́телей яви́лся еси́, та́йно подвиза́яся и ко все́м милосе́рдствуя, помина́й на́с, твоя́ певцы́, да тя́ непреста́нно велича́ем.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Тво́й све́тлый пра́здник соверша́юще, мо́лим тя́, преподо́бне: моли́ся Христу́ Бо́гу, оте́чество твое́ сохрани́ти и ми́р дарова́ти ро́ду се́рбскому, да тя́ всегда́ велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ангели дне́сь сликовству́ют с на́ми, в песнопе́нии па́мяти твое́й, ты́ же не забу́ди на́с, но твои́ми моле́нии от напа́стей, бе́д и скорбе́й спаси́ на́с, да тя́ вси́ велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ору́жие на́ше и стена́ Ты́ еси́, Богоро́дице, и заступле́ние к Тебе́ прибега́ющим, Тебе́ и ны́не на моли́тву подвиза́ем, изба́ви на́с от вра́г на́ших, да Тя́ вси́ велича́ем.

Свети́лен:

Свы́ше озаря́ем Боже́ственным све́том, просия́л еси́ доброде́тельми, еще́ в ми́ре бы́в, мона́шески подвиза́лся еси́, напосле́док восприи́м Ангельский о́браз, к Све́ту невече́рнему преше́л еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Све́т ро́ждшая, Чи́стая, просвети́ о́чи души́ моея́, да не пости́гнет мя́ глубоча́йшая тма́ грехо́вная, ниже́ глубина́ отча́яния да покры́ет мя́, но спаси́ мя и окорми́ ко приста́нищу боже́ственнаго хоте́ния.

Стихи́ры, гла́с 4:

Аще и владе́тель бы́л еси́, но покая́ние па́че все́х возлюби́л еси́, и́мже и безстра́стием житие́ свое́ украша́л еси́, доброде́тельми же просия́в, богоблаже́нне Феокти́сте, благоче́стно черто́г измени́л еси́. Те́мже у престо́ла Всецаря́ предстоя́, не преста́й моля́ся за ве́сь ро́д сво́й.

Аще и владе́тель бы́л еси́, но те́сным путе́м ходи́ти возжеле́л еси́, во́лею черто́г гро́бом измени́л еси́, ктому́ же о́стрым ка́мением и те́рнием по́стланым, и, та́ко та́йно подвиза́яся, богому́дре Феокти́сте, в нетле́ния приста́нище я́ве дости́гл еси́.

Прииди́те, лю́дие, ублажи́м Феокти́ста богоизбра́ннаго, покая́нием себе́ очи́стившаго и самаго́ себе́ Бо́гу возложи́вшаго, черто́г, и́же на земли́, небе́сным премени́вшаго, и́бо со сожи́тельницею свое́ю вя́щше не́жели два́десят ле́т, чи́сто и свя́то пожи́вшаго, я́коже со сестро́ю, и возопии́м ему́: не преста́й моля́ся за ны́, о́тче преподо́бне.

Воспои́м дне́сь Феокти́ста блаже́ннаго, и́стинным покая́нием ю́ностныя преступле́ния упраздни́вшаго и слеза́ми ду́шу очи́стившаго, доброде́тельми просия́вшаго, богоми́лов же душетле́нную е́ресь искорени́вшаго, и помо́лимся ему́: богоблаже́нне о́тче, моли́ся со все́ми преподо́бными о спасе́нии ду́ш на́ших.

Сла́ва, гла́с 6:

Торжеству́й дне́сь ве́село, вся́ земле́ Се́рбская, лику́й и весели́ся, Це́рковь Бо́жия, пра́зднующи па́мять Феокти́ста богому́драго, пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхваля́юще его́ и вопию́ще: не забу́ди ро́д сво́й на земли́, о́тче преподо́бне, но при́сно моли́ Христа́ Бо́га, во е́же спасти́ все́х на́с.

И ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Испроси́ на́м долго́в разреше́ние и жития́ исправле́ние, славосло́вящим вели́чия Твоя́, Благослове́нная Ма́ти Бо́жия, и благочести́вым ра́зумом Тя́ сла́вящим.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Феокти́сте, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Феоктисту, бывшуму Драгутину, королю Сербскому