Шрифт

20 марта.

Канон святым священномученикам, в Херсоне епископствовавшим: Василию, Ефрему, Капитону, Евгению, Еферию и прочим.

Святым священномученикам, в Херсоне епископствовавшим
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не оста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их // в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Боже́ственными светоли́тии му́ченицы облива́еми, светоно́сный се́й и све́тлый пра́здник ва́ш всегда́ благоче́стно хва́лящия, страсте́й мглы́ изба́вите.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Сло́во Бо́жие, вопло́щся, ва́с показа́, всеблагосла́вныя па́стыри, Того́ возвести́ти Божество́ заблу́ждшим, преподо́бнии, и неве́дением бе́дствующим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́д животво́рных Ду́ха исполня́еми, иста́явшия зно́ем лю́тым безбо́жия напои́сте и к воде́, сла́внии, спасе́ния наста́висте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разреши́ся пра́отцев, Чи́стая, запреще́ние, па́че ума́ Рождество́м Твои́м, Пречи́стая, и пе́рвый восприя́ша рая́ вхо́д, велегла́сно восхваля́юще Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Огне́м Боже́ственным у́м разже́г, Васи́лие всему́дре, я́коже па́стырь изря́днейший, ве́щь безбо́жия попали́л еси́.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Ду́ха све́том су́щия во тме́ лю́тых, сла́вне, к просвеще́нию привле́кл еси́ свята́го креще́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стези́ твоя́ к Бо́гу испра́вишася, Васи́лие, вся́ от преле́стнаго пути́ благода́тию к богоразу́мию обрати́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избавля́ющего челове́ки от наси́лия вра́жия, родила́ еси́ си́льнаго Го́спода, Пречи́стая Де́во Всепе́тая.

Седа́лен, гла́с 3.

Миром пома́зания освяти́вшеся, па́стырие яви́стеся лю́дем богому́дрым, и, я́ко а́гнцы чи́сти, поже́ршеся, принесо́стеся Сло́ву Началопа́стырю, поже́ршемуся, я́ко овча́ти, му́ченицы всехва́льнии и свети́льницы всеми́рнии. Те́мже торжеству́ем вси́ любо́вию боже́ственную па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко невозде́ланная, Де́во, лоза́, красне́йший Гро́зд прозябла́ еси́, источа́ющь на́м вино́ спасе́ния, все́х веселя́щее ду́ши же и телеса́. Те́мже, я́ко вину́ Тя до́брых блажа́ще при́сно, со Ангелом вопие́м Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Свяще́ннейших му́ченик ли́к да пое́тся, свяще́нства благода́тию и муче́ния озаря́емь, и пое́т, веселя́ся: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Богоно́снии ко́рмчии Це́ркве, Ефре́м и Агафодо́р, Васи́лий и Капи́тон, Ефе́рий, Евге́ний и боже́ственный Елпи́дий, Ду́хом Святы́м яви́шася.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Научи́вшеся боже́ственным, отцы́ боже́ственнии, лю́ди в преподо́бии и пра́вде и́стинно упасо́сте и коне́ц блаже́нный муче́нием прия́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уме́ршии неве́рием уме́ршаго воста́нием получи́ша жи́знь ве́чную, тобо́ю ве́ровавше Христу́ Бо́гу на́шему, му́чениче свяще́ннейший Васи́лие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́нныя оживи́ла еси́ челове́ки, Жи́знь Ипоста́сную ро́ждши, Де́во, па́че вся́кия мы́сли, Христа́, Бо́га на́шего, Челове́ка за милосе́рдие бы́вша.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Ча́шу честна́го муче́ния испи́сте, и́мя Госпо́дне, богоно́снии отцы́, ве́рно призыва́юще.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Еди́н, ме́ртвым вдыха́яй воскресе́ние, моли́твою твое́ю уме́ршаго, Васи́лие, воздвиза́ет, уясня́я твое́ пропове́дание.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Равноче́стна Отцу́ Сы́на пропове́дающе, многобо́жное мучи́тельство идолонеи́стовства, отцы́, отгна́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Блаже́ни су́ть лю́дие, ве́дущии Тя́, Всенепоро́чная, Влады́ки все́х Ма́терь и любо́вию ублажа́ющии Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Похвала́ми Агафодо́ра же, и Евге́ния, и Васи́лия вели́каго, и му́драго Елпи́дия увенча́ем, иера́рхи и до́блия су́щия му́ченики.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Зако́нными воспита́нии ду́ха, всему́дрии, беззако́ннующим зако́ны спаси́тельныя предложи́вше, благоче́стия к просвеще́нию ты́я привлеко́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яви́стеся от разли́чных гра́д овча́та, еди́нех же люде́й па́стырие и Боже́ственнаго гра́да насле́дницы, в не́мже обита́ют Бо́гу угоди́вшии му́ченицы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́на Тя́ се́ни, проро́ков же гада́ния прообража́ху, Де́во, неизрече́нным сло́вом Рождество́ име́вшую, спаса́ющее ми́р, Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 2.

Светоно́сный де́нь наста́ па́стырей, епи́скопствовавших све́тло в Херсо́не, и́хже воспева́ем пра́здник, пострада́вших за Христо́вы о́вцы. Священному́ченицы, моли́те Пастыренача́льника Христа́ и на́с причести́ десна́го ове́ц стоя́ния, да вопие́м ва́м: ра́дуйтеся, свяще́ннии отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излия́вшии.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Ра́дуяся, вше́л еси́, о́тче Капи́тоне, в пе́щь, пребы́л же еси́ неопали́мь, я́коже о́троцы трие́, неве́рныя изыма́я огня́ бу́дущаго, ве́ровавшия боже́ственным твои́м чудесе́м.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Не устраши́вся, не убоя́вся повеле́ния, о́тче свяще́нный Капи́тоне, в свяще́нную ри́зу обле́клся еси́, в не́йже у́глие о́гненное нося́, блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пу́ть загради́л еси́ неразу́мия боже́ственными словесы́ твои́ми, ра́зум благоче́стия все́м вложи́в, во глубину́ попо́лзшимся идолонеи́стовства, священноде́телю Капи́тоне богоприя́тне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Созда́вый руко́ю Еву, Сло́во Бо́жие, Отрокови́це, назда́ти вся́ восхоте́в, из чре́ва Твоего́ зи́ждется, нача́ло прие́мля, Отцу́ и Ду́ху сопресто́льный.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Умертви́вше боле́зньми пло́ть, жи́знь безсме́ртную исхода́таисте, отцы́ преподо́бнии, все́м, ме́ртвым бого́м служа́щим, и́же и, спа́сшеся, с ва́ми при́сно зову́т: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Согла́сно Евге́ния, ве́рнии, и Агафодо́ра, Ефре́ма и Елпи́дия с Ефе́рием воспои́м, Васи́лия же и Капи́тона, я́ко низложи́тели врага́ и иера́рхи Христо́вы, Ему́же вопие́м: вся́ дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Возвесели́л еси́ лю́ди, о́тче Ефре́ме, твои́ми уче́ньми и ны́не преше́л еси́ к невече́рнему сия́нию и к весе́лию присносу́щному, твои́х трудо́в воздая́ния прие́мля и взыва́я: вся́ дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пожи́в, всеблаже́нне Васи́лие, на земли́, я́ко Ангел, над страстьми́ плотски́ми ты́ ца́рствовал еси́ благода́тию и преше́л еси́ к Ца́рством небе́сным, Христу́ Царю́ предстоя́ и взыва́я: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́ден бы́сть я́ко челове́к из Тебе́ ражда́емь Пресу́щественный, сугу́б естество́м, Пречи́стая, де́йствы, и хоте́нии, и́мже уподо́бися, изво́лив явля́яся, Ему́же вопие́м: вся́ дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Священному́чеников святы́х свяще́нную соверша́юще па́мять, пе́сньми свяще́нными, прииди́те вси́, велегла́сно те́х почти́м, о на́с моля́щияся Всеще́дрому Бо́гу на́шему.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Яви́стеся, я́ко честно́е ка́мение, по земли́ от безбо́жных, му́ченицы, влачи́ми, боже́ственнии, и пре́лести утвержде́ния си́лою Бо́жиею сокруша́юще: сего́ ра́ди досто́йно ублажа́етеся.

Припев: Священномученицы Херсонстии, молите Бога о нас.

Дне́сь гра́д Херсо́н ва́шу па́мять пра́зднует: сему́ бо яви́стеся столпи́, и боже́ственна забра́ла, и утвержде́ния, па́стырие, и учи́телие, и моли́твенницы, богоблаже́ннии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уже́ лико́м Ангельским ли́к оте́ц сочисли́ся: со Евге́нием Ефре́м и Капи́тон, Елпи́дий же и Ефе́рий, и Васи́лий сла́вный, и богому́дрый Агафодо́р.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Нося́щи Христа́ на объя́тиих, руко́ю нося́щаго вся́, Богоблагода́тная Отрокови́ца, дивя́щися, вопия́ше, глаго́лющи: ка́ко и Сы́на познава́ю Тя́ и Творца́ Моего́ непостижи́маго?

Молитва

Святи́и священному́ченицы Херсонстии! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым священномученикам, в Херсоне епископствовавшим