Шрифт

18 марта.

Канон Святому мученику Конону Исаврийскому.

Святому мученику Конону Исаврийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Яко де́вственника преди́вна и му́ченика непоколеби́ма, блаже́ннаго страда́льца, на бе́сы вла́сть прии́мшаго, Ко́нона пе́сньми восхва́лим и к нему́ возопии́м: моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Песносло́вии тя́ боже́ственными Христо́ва похвали́ти му́ченика и тве́рдаго подви́жника, мое́ помышле́ние све́том, и́же в тебе́ прея́вственно, му́чениче, озари́.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Науче́н боже́ственным, Ангельским, блаже́нне, наказа́нием, я́коже Ангел на земли́ вои́стинну преизя́ществовал еси́ пло́тию, по́хоти обуздова́я и удобря́яся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ны Боже́ственныя соблю́д, е́ллинскаго беззако́ния, преподо́бне, возгнуша́лся еси́ проявле́нно и мно́ги приве́л еси́ к Бо́гу уче́ньми и свяще́нными уве́рив чудесы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Украси́вшися добро́тою доброде́телей, Кра́снаго родила́ еси́ па́че все́х челове́ков, Свои́ми, Всенепоро́чная, на́с красота́ми му́дре украша́ющаго.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Украси́в Боже́ственными доброде́тельми, преподо́бне, ду́шу твою́, жили́ще сию́ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха, вои́стинну Свята́го, му́чениче, соверши́л еси́.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Иже дре́вле пре́лести во глубину́ впа́дшии окая́нне, в явле́нную высоту́ высо́кими твои́ми уче́нии возво́дятся далечесия́тельно, му́чениче Ко́ноне, воспе́вающе тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хра́м бы́в Бо́жий, призыва́нии боже́ственными низложи́л еси́, всеблаже́нне, предста́в во хра́ме истука́ннаго, наставля́я заблу́ждшия к боже́ственному разуме́нию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́н Святы́й из Тебе́ ражда́ется, Пресвята́я, па́че ума́ же и сло́ва, освяща́я земна́я, скве́рным врага́ сове́том страсте́м рабо́тающия.

Седа́лен, гла́с 8.

Христо́вым всеору́жием вооружи́вся, де́монов яви́лся еси́ всегуби́тель и бы́л еси́ же́ртва ве́рных неразру́шна, непристу́пен име́я сто́лп ве́ры, к высоте́ взима́еши на́с чуде́с твои́х. Отню́дуже и побе́ды от Бо́га венцы́ досто́йно прия́л еси́, му́чениче Ко́ноне многострада́льне. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

В напа́сти многоплете́нныя впа́д от вра́г ви́димых и неви́димых, бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х, и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному без се́менне моли́ся приле́жно о все́х рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Хра́мы низложи́л еси́ безбо́жных, свя́те, и бо́ги поги́бели коне́чней, му́чениче, преда́л еси́, чудоде́йствуя и соверша́я досточу́дная зна́мения.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Свя́то, преподо́бне, ше́ствующу тебе́, де́монский ро́д Бо́жие Сло́во покори́ тебе́ и тя́ чуде́с мно́гими показа́ньми просла́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вельми́ любя́ тя Преблаги́й, Михаи́ла тебе́, вели́каго наказа́теля, даде́, науча́юща тя́, велича́йший Ко́ноне, я́ве превели́ким та́йнам.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́я Влады́чице, Всесвято́е воплоти́вшая Сло́во, освяще́ние души́ мое́й да́руй, руководя́щи м́ой у́м, безпу́тиями порева́емый.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Тече́нием крове́й твои́х свяще́нных хлами́ду тебе́ самому́ му́ченическую прея́вственно обагри́в, му́чениче доблему́дренне, и живе́ши, ра́дуяся, в вы́шних жили́щах и све́тлостех.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Просте́р тя́, блаже́нне, злоу́мный, ве́сь просте́рт к Бо́гу у́м, приснопа́мятне, иму́щаго, ра́нами ссеца́ет, призыва́ющаго и́мя вели́кое Вседержи́теля.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́тию вжили́вся, терпе́л еси́ ка́пли я́звенныя, му́ченически украша́яся, и безбо́жие, Ко́ноне, побежда́я, и безсме́ртия сподобля́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вльшеся вся́кия прароди́тельныя, Пречи́стая, кля́твы, Тобо́ю благослове́ние получи́хом. Те́мже благослови́м, и велича́ем, и любо́вию Тя́ чти́м, и ублажа́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Облиста́в, я́ко со́лнце, светолу́чными доброде́тельми и пресла́вными чудесы́, терпе́нием же страда́ний вельми́ украша́яся, просвеща́еши концы́, великоимени́тый му́чениче, хва́лящия тя́.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Ра́н добро́тами красне́йший показа́вся, чудоде́йствуеши изря́дная, и у́мер, па́ки по погребе́нии прогоня́я неду́ги и отгоня́ пре́лести, блаже́нне, ду́хи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стра́сти уврачу́й ду́ш на́ших, му́дре, и пло́ти отжени́ неможе́ния, изря́днейший вра́чь на́м, чту́щим тя́, от Бо́га да́н еси́, Ко́ноне сла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Призре́ Госпо́дь на Тя́ и Тобо́ю посеще́ние соде́ла уда́льшимся, Пречи́стая, от Него́. Те́мже, я́коже рекла́ еси́, ро́ди спаса́емых ублажа́ют Тя́.

Конда́к, гла́с 3:

Чистото́ю я́ко Ангел на земли́ пожи́в, отону́дуже собесе́дник Ангелом бы́ти сподо́бился еси́, и роди́тели ко Христо́ву позна́нию приве́л еси́, и, еди́наго Бо́га в Тро́ице испове́дав, пострада́л еси́ до кро́ве, му́чениче Ко́ноне, моли́ Его́ непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Све́т тебе́ незаходи́мый возсия́, возненави́девшему страсте́й тму́, преподо́бне, весе́лие же прия́т тя́, до́брый по́двиг сконча́вша тща́нием. Те́мже помина́й на́с, предстоя́ Христу́.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Се́рдце твое́ кро́тко и мудрова́ние смире́нно яви́ся, преподо́бне, и́мже погуби́л еси́ возноше́ния вся́ врага́, возвыша́емь Боже́ственными доброде́тельми и чудесы́ стра́шными, Ко́ноне, му́чеников основа́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стра́шен все́м де́моном бы́л еси́, си́м повелева́я винова́тися твои́м свяще́нным, богому́дре, веле́нием, Бо́гу тя́ просла́вльшу, Того́ де́лы до́брыми на земли́, Ко́ноне, просла́вльшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во́лею вся́ соде́ловаяй, во Твою́ восхоте́в всели́тися пренепоро́чную, Богоро́дице, утро́бу вои́стинну, еди́н во святы́х сове́тех прославля́емый Бо́г, я́ко вели́кий и стра́шный.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Тве́рдо сопроти́вился еси́ суему́дренному, мня́щу тебе́ повину́ти, че́сти чужди́м принести́, страда́льче, о́нем ме́рзостным. Те́м, я́ко зако́нно пострада́в, просла́вился еси́.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Де́монскими уязви́вшиися прило́ги уче́нии боже́ственными твои́ми исцелева́ются и ско́рбных избавле́ние прие́млют, воспева́юще благода́ть твою́, богому́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неду́гов вся́ких здра́вие почерпи́те, к ра́це преподо́бнаго ве́рою приступа́ющии: источа́ет бо я́ве Ду́ха благода́тию и пото́ки страсте́й изсуша́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мольбу́ Зижди́телю Бо́гу принеси́ ду́ши на́ша спасти́, Богора́дованная, и страсте́й одержа́ния на́с изба́вити и злоде́йственных челове́к искуше́ния.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Яко кора́бль, ви́ден бы́л еси́, препла́вающь мирску́ю немо́кренно, богоно́се, бу́рю, до́брых бре́мя спаса́ющь к кра́сным приста́нищем поко́я, и Ца́рствия Бо́жия, и све́тлости.

Припев: Святый мучениче Кононе, моли Бога о нас.

Кресто́м, я́ко броня́ми, оде́явся, вра́жия, всеблаже́нне, обнажи́л еси́ полки́ и нога́м твои́м кра́сным порабо́тил еси́, ра́б же Влады́це и́скренний бы́в, порабоще́нныя враго́м избавля́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О на́с, любо́вию восхваля́ющих тя́, па́мять сотвори́, Христу́, венцено́сец, предстоя́ с вы́шними безчи́сленными си́лами, я́ко да моли́твами твои́ми обря́щем ми́лость и злолю́тых измене́ние, Ко́ноне всехва́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́том Твои́м мя́, Де́во, просвети́, но́щию при́сно уны́ния одержи́ма, и к земли́ погорбле́на, и де́юща вся́к гре́х ра́зума развраще́нием, я́ко да, Тобо́ю спаса́емь, пою́ Тя́, Многопе́тую.

Молитва первая мученику Конону Исаврийскому

Святы́й му́чениче Ко́ноне! При́зри с небе́снаго черто́га на тре́бующих твоея́ по́мощи и не отве́ргни проше́ний на́ших, но, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай на́ш, моли́ Христа́ Бо́га, да, человеколюби́в и многоми́лостив сы́й, сохрани́т на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит на́с гре́шных по беззако́нием на́шим, и да не во зло́ обрати́м блага́я, да́руемая на́м от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Да моли́твами твои́ми да́ст на́м Госпо́дь ми́р по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны и да укрепи́т во все́м ми́ре Свою́ Еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л е́сть честно́ю Свое́ю Кро́вию. Моли́ся приле́жно, святы́й му́чениче, да благослови́т Христо́с Бо́г держа́ву, да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси́ чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, да мы́ вси́ в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая мученику Конону Исаврийскому

О, святы́й му́чениче Ко́ноне! Услы́ши мольбы́ на́ши и приими́ усе́рдие се́рдца на́шего, тебе́ приноси́мое. В де́встве непоро́чном с супру́гою свое́ю до конца́ дне́й пожи́вший и с не́ю Креще́ние и Святы́е Та́йны от Архистрати́га Бо́жия Михаи́ла получи́вший. За Христа́ же́стоко заму́ченный и кро́вию свое́ю, за Бо́га Жива́го проли́тую, врачева́ние и ра́дость стра́ждущим дарова́л еси́. Не оста́вь, святы́й Ко́ноне, пресла́вный му́чениче, все́х исцеля́вый и все́м благотвори́вый в земно́й жи́зни свое́й, младе́нцев на́ших, о́спенным неду́гом боля́щих, испроси́ у Го́спода, да и ми́мо и́дет па́губа сме́ртная, да преложи́тся печа́ль на́ша в ра́дость и да вы́йдут они́ невреди́мы из по́сланнаго свы́ше в ю́ный во́зраст и́х искуше́ния и, обретя ми́лость пред Го́сподом, сотвори́вшим все́ еди́ным сло́вом Свои́м, просла́вят Влады́ку все́х во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Конону Исаврийскому