Шрифт

15 марта.

Канон священномученику Феодоту, епископу Киринийскому.

Святому священномученику Феодоту, епископу Киринийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Феодо́те,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Бо́г твоя́ к Нему́ движе́ния, му́чениче, напра́ви, Его́же честны́я соблю́д за́поведи, иера́рх бы́л еси́ и муче́ния кро́вию озари́лся еси́, явле́ннейше.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Боже́ственне и благоче́стне пожи́в, пло́ти движе́ния по́стническими умертви́в по́двиги и живо́т прие́м, иера́рхов удобре́ние, му́чеников исполне́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всели́вся в прему́дрое се́рдце твое́ Ду́х Святы́й, от пеле́н, преподо́бне, пра́ва, сострада́тельна тя́, и ти́ха, и иера́рха боже́ственна, му́чениче, показа́, Феодо́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бя́ше порабоще́нно пе́рвее пре́лестию, Чи́стая, челове́ческое естество́ лука́вне, Христа́ же ро́ждши, Ты́ свобо́ду улучи́, велему́дренно Тя́ сла́вящее.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Сле́з твои́х стена́ньми, и крове́й пото́ки угаси́л еси́ пре́лести лю́тое у́глие, му́чениче святи́телю Феодо́те.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Житие́ твое́ чи́стое показа́в, священноде́теля боже́ственна и и́стинна свиде́теля тя́ страсте́й Христо́вых соде́ла.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Среди́ суди́ща стоя́ и уязвля́емь лю́тыми ра́нами, Христо́ва и́мене, му́чениче, не отве́рглся еси́, Феодо́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Уврачу́й мо́й у́м, изнемо́гший прило́ги, Пречи́стая, лука́ваго зми́я и греху́ рабо́тающий.

Седа́лен, гла́с 4.

Священнонача́льства оде́жду светле́йшу крове́й твои́х омоче́ньми соде́лал еси́, на небеса́ всели́вся, Феодо́те, ви́дя, Его́же возжеле́л еси́ чи́стою мы́слию. Те́мже твою́ сла́вим всесвяще́нную па́мять и взыва́ем: помяни́ на́с, со дерзнове́нием к Бо́гу предстоя́й.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Нечи́стых помысло́в мои́х мно́жество и безме́стных мы́слей обурева́ния кто́ изрещи́ мо́жет, Всенепоро́чная? Настоя́ния же безпло́тных вра́г мои́х кто́ испове́сть и си́х зло́бу? Но Твое́ю мольбо́ю, Блага́я, си́х мне́ все́х избавле́ние да́руй.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Сокруша́емо те́ло твое́ ра́нами, по́мысл тверде́йший и вои́стинну, му́чениче, крепча́йшь соде́ловаше, пою́ща: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Распаля́емь любо́вию Влады́чнею, я́же от ра́н терпе́л еси́ боле́зни люте́йшия, я́коже ино́му стра́ждущу, са́м пребыва́л еси́ велича́йший в му́ченицех, Феодо́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Претерпе́л еси́ му́ки, богому́дре о́тче, прибли́жившияся те́лу, воздая́ния бо пребыва́ющая ви́дел еси́ ума́ чистото́ю, облегча́ющая боле́зни твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Светле́йшая пала́то Влады́ки, Пресвята́я Богоро́дице, хра́мы на́с покажи́ Свята́го Ду́ха, в хра́ме Твое́м святе́м хвалу́ Го́сподеви принося́щия.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Возвыша́емь, му́дре, на дре́во, Феодо́те, претерпева́л еси́ тверде́йше терза́ния пло́ти твоея́, вельми́ удивля́емь.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Ви́симь, строга́ния терпе́л еси́ теле́сная, Феодо́те, Влады́ку укрепля́ющаго име́яй и ве́рою тя́ утвержда́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кро́вными омоче́ньми обагри́в, Феодо́те блаже́нне, оде́жду твою́ свяще́нную, светле́йшу показа́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зачала́ еси́ Бо́га, бы́вша Челове́ка, о Влады́чице! Сего́ ра́ди, ро́ди родо́в, Тя́ непреста́нно ублажа́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Всажде́н бы́л еси́ в темни́цу, я́ко злоде́й, Феодо́те, храни́тель сы́й Боже́ственных Влады́ки, сла́вне, повеле́ний, боже́ственное твое́ пра́зднество вельми́ уясни́вшаго.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Стоя́л еси́ пред суди́щем непра́ведных, суди́мь, и осужда́я челове́ки, беззако́ннующия всу́е и предпочита́ющия непра́вду, святи́телю богому́дре, па́че пра́вды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́лны свере́пых му́к разруши́л еси́, я́коже не́кий ка́мень, всеблаже́нне, возше́д восхожде́нием твоего́ се́рдца к Ка́меню краеуго́льному — Христу́ Бо́гу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всели́вся во чре́во Твое́, Христо́с Бо́г на́ш, в челове́цех живу́щий гре́х, Пречи́стая, изгоня́ет и сво́йственный Себе́ человеколюбе́зно соде́ловает.

Конда́к, гла́с 3:

Мо́ря злове́рие обличи́л еси́, и и́дольскаго безбо́жия ле́сть ве́рою правове́рия уязви́л еси́ и, всесожже́ние боже́ственное бы́в, чудоде́йствием ороша́еши концы́, о́тче святи́телю Феодо́те, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Боже́ственною, о́тче, распаля́емь любо́вию Ду́ха, на о́др разжже́н весьма́ возложе́н, не опали́мь пребы́л еси́, — благослове́н еси́, Бо́же мо́й, — зовы́й, — и Го́споди.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Якоже ино́му са́м пребыва́я стра́ждущу, ве́сь бо умо́м, блаже́нне, к Бо́гу прише́д, сече́ния же и жже́ния ты́ небре́гл еси́, не чу́вствуя Христо́вым манове́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прему́дростию слове́с безслове́сия су́щия, блаже́нне, испо́лнены посреди́ суди́ща обличи́л еси́, проявле́нно злоче́стием неду́говавшия и па́че сотво́ршаго де́монския изво́лившия куми́ры.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С вы́шним ликостоя́нием, вси́, Ма́ти Бо́жия, — ра́дуйся, — Тебе́ зове́м, — одушевле́нное не́бо, и пресла́вная пала́то, и престо́ле о́гненный, на не́мже Христо́с пло́тию почи́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

По́двиги твои́ми врагу́ противля́яся, му́чениче Феодо́те, гвоздьми́ бо, сла́вне, в но́ги пронзе́н, отводя́щею к Ца́рству небе́сному стезе́ю ше́ствовал еси́, — благослови́те, — поя́, — дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Пропове́дая Бо́га, на зе́млю прише́дша и Боже́ственными страстьми́ стра́сть всепа́губную разру́шшаго, стра́сть боже́ственную и блаже́нную подъя́л еси́ пло́тию, вопия́, Феодо́те: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Крове́й ка́плями и свяще́нных уче́ний тече́нием, ве́рных напои́л еси́ сердца́ благода́тию, всему́дре, и прозяба́ти устро́ил еси́ Земледе́лателю благи́х Боже́ственная разуме́ния, Ему́же вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Скве́рны очи́стила еси́ вся́кия естество́ челове́ческое, Пречи́стая, небе́сный ро́ждши до́ждь, Челове́ка бы́вша, и новосоде́лала еси́ ны́, обветша́вшия, Чи́стая, вопию́щия: вся́ дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Исцеле́ния источа́ет вся́ческая моще́й боже́ственная ра́ка свяще́ннейшаго па́стыря, и стра́сти уставля́ет, и реши́т ле́тныя я́ко вои́стинну боле́зни Спа́са Боже́ственною благода́тию.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Яко священному́ченик, вяза́ти же и реши́ти име́я вла́сть, разреши́ зо́л мои́х у́зы и ду́шу мою́, жего́му огне́м греха́, ороси́, моля́ Всеще́драго.

Припев: Священномучениче Феодоте, моли Бога о нас.

Дне́сь ве́рно пра́зднует Це́рковь, богоно́се, всесвяще́нную твою́ па́мять и отше́ствие к Человеколю́бцу и, ра́дуяся, плете́т тебе́ пе́сней боже́ственныя диади́мы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже днесве́тлую звезду́, тя́ стяжа́вше, богоглаго́ливе, твои́ми светолу́чными заря́ми боже́ственных боле́зней и чуде́с твои́х чи́стыми светлостьми́ озаря́емся, Феодо́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́т на́м ро́ждши, Де́во, от Отца́ пре́жде денни́цы возсия́вший неизрече́нно, неразу́мия тму́ разруши́ла еси́ и в се́ни спя́щия грехо́вней просвети́ла еси́.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, священномучениче Феодоте, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому священномученику Феодоту, епископу Киринийскому