Шрифт

14 марта.

Канон преподобномученицам Анне и Матроне (Макандиным) Алексиевским

Канон преподобномученицам Анне и Матроне (Макандиным) Алексиевским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 5:

Христа́ Го́спода Иису́са ве́рныя учени́цы,/ Це́ркве Ру́сския избра́нныя а́гницы,/ оби́тели Алекси́евския сла́во и украше́ние,/ преподо́бныя страстоте́рпицы А́нно и Матро́но,/ ле́гкое и́го и я́звы Его́ любо́вию нося́ща,/ ле́ствицею муче́ний к Нему́, я́ко Небе́сному Жениху́, востекли́ есте́,/ Его́же моли́те сохрани́ти в благоче́стии лю́ди земли́ Ру́сския// и спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ страстоте́рпицы преподо́бныя ма́тери А́нно и Матро́но,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,// я́же за Христа́ претерпе́ли есте́.

Кано́н, глас 8

Песнь 1

Ирмос: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,// я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Приими́те пе́ние, А́нно и Матро́но благосла́вныя, от почита́ющих любо́вию по́стническия и му́ченическия по́двиги ва́ша.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

От ю́ности ко Христу́ любо́вию пламене́вша, во оби́тель Алекси́евскую притекли́ есте́, да Еди́ному Бо́гу порабо́таете.

Слава: Преподо́бныя А́нно и Матро́но, иму́ща сердца́, моли́твою и слеза́ми очище́нная, по́двиг му́ченический смире́нно прия́сте.

И ныне: Тебе́ Предста́тельницу иму́ща, Пречи́стая, сла́вныя жены́, посто́м и страда́нием зми́еву держа́ву сокруши́вша, сла́ву Небе́сную обрето́ша.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,// и пое́т Тя дух мой.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Во Оте́честве земне́м, безбо́жием помраче́ннем, чу́жды яви́стеся, преподобному́ченицы сла́вныя, оба́че к защи́тнику оби́тели ва́шея, Алекси́ю, челове́ку Бо́жию, те́пле моли́твы возноси́ли есте́, да сподо́бит Госпо́дь Небе́сных оби́телей дости́гнути.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

До́блественне Бо́гови порабо́тавша, пло́ти ва́ша со страстьми́ и похотьми́ распя́ли есте́, преподобному́ченицы святы́я, и ду́ши ва́ша любве́ ра́ди Христо́вы не пощади́ли есте́.

Слава: Страда́ньми и испове́данием Христа́, святы́я преподобному́ченицы, в селе́ния Небе́сная внидо́сте, те́мже сохраня́йте Русь Святу́ю, оте́чество ва́ше земно́е, в ми́ре и единомы́слии.

И ныне: Тебе́, Богороди́тельнице, предстоя́т честны́я жены́, поще́нием кре́пко подвиза́вшияся и му́жественне вра́га низложи́вшия.

Седа́лен, глас 2:

Но́выя страстоте́рпицы земли́ Ру́сския, му́ченически по́прище земно́е сконча́вшия и страда́ньми дерзнове́ние ко Го́споду стяжа́вшия, моли́теся Ему́, вас укре́пльшему, да и мы, егда́ на́йдет на ны час испыта́ния, му́жества дар Бо́жий восприи́мем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 4:

Пресвята́я Де́во, огради́ и изба́ви нас от враг ви́димых и неви́димых, и от вся́каго зла, Ты бо еси́ на́ша Защи́тница.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Алекси́ю, челове́ку Бо́жию, подража́вша, ми́ра и пло́ти мудрова́ния отверго́стеся и, в доброде́телех Христо́вых поуча́ющася, оби́тель ва́шу ди́вно украси́сте и, я́ко кри́ни благоуха́ннии, в ней процвето́сте.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Препобеди́вша посто́м стра́сти плотски́я, муче́ния стезю́ му́жественне прошли́ есте́ и в Небе́сных селе́ниих водвори́лися есте́, богоблаже́нныя.

Слава: Боже́ственную благода́ть прии́мша, преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, и страх сме́ртный препобеди́вша, любо́вь к Бо́гу да́же до сме́рти сохрани́ли есте́.

И ныне: Богома́ти Пречи́стая, Госпо́дь от Тебе́ неизрече́нно плоть прия́т, сего́ ра́ди жен естество́, иногда́ под кля́твою бы́вшее, ны́не возвели́чися.

Песнь 5

Ирмос: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ино́го, не ве́мы.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

От ю́ности Сладча́йшему Жениху́ Христу́ обручи́вшася, моли́твою к Нему́ го́речь страда́ния услажда́ли есте́, и нас научи́те и́мя Христо́во умо́м и се́рдцем при́сно призы́вати.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Егда́ враг ро́да челове́ча воздви́же во Оте́честве на́шем гоне́ние лю́тое от безбо́жник, тогда́ вы, святы́я страстоте́рпицы, яви́вша му́жество необори́мое, ору́жием Креста́ Госпо́дня побе́ду восприя́ли есте́.

Слава: Всю наде́жду на Го́спода возложи́вша, си́лою Ду́ха Свята́го врага́ низложи́ли есте́, в не́мощи бо ва́шей си́ла Бо́жия соверши́ся. И ны́не моли́те за ны, да не прико́снется нас зло́ба грехо́вная.

И ныне: Тебе́, Богороди́тельнице, предстоя́т честны́я жены́, до́блественне Бо́гу порабо́тавшия и кресто́м муче́ния врага́ низложи́вшия.

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,// Многоми́лостиве, Христе́ Бо́же наш.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Оби́тели и слу́жбы церко́вныя лиши́вшася, сердца́ своя́ хра́мы Бо́га Жива́го соде́лали есте́ и, благода́тию Бо́жиею укрепля́емы, при́сно хвалу́ Го́споду воспева́ли есте́.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Ева́нгелия испове́дницы и Правосла́вия ревни́тельницы, неве́сты чи́стыя Христу́ Бо́гу и украше́ние земли́ на́шея яви́стеся, страстоте́рпицы сла́вныя.

Слава: Пучи́ну кро́вных страда́ний проше́дша, святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, Го́спода не отверго́стеся, оба́че, изгна́ния и бе́дствия му́жественне претерпева́юща, непобежде́ны пребы́сте.

И ныне: Жены́, посто́м и страда́нием Го́споду угоди́вшия, егда́ благоче́стие поноше́нию предаде́ся в стране́ на́шей, ны́не непреста́нно мо́лятся Сы́ну Твоему́, Пречи́стая, да утверди́тся Це́рковь Ру́сская.

Конда́к, глас 4:

Я́ко кри́ни багрянови́днии,/ посреде́ те́рний безбо́жия/ в земне́м оте́честве ва́шем процвели́ есте́,/ преподобному́ченицы А́нно и Матро́но честны́я,/ по́двиги воздержа́ния страда́нием украси́вша,/ востекли́ есте́ к Небе́сному Жениху́ Христу́,// И́же увенча́ вы красото́ю сла́вы нетле́нныя.

И́кос:

Ка́ко воспое́м вы, Це́ркве Ру́сския и оби́тели Алекси́евския похвалу́, достоблаже́нныя преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, от ю́ности жите́йская попече́ния отри́нувшия и благу́ю ча́сть и еди́ное на потре́бу избра́вшия, преподо́бие зако́нным муче́нием запечатле́вшия и сего́ ра́ди сподо́бльшияся храни́ти и испо́лнити сло́во Христа́ Бо́га на́шего, И́же увенча́ вы красото́ю сла́вы нетле́нныя.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Го́рькое изгна́ние в край се́верный претерпе́ли есте́, преподо́бныя А́нно и Матро́но, на вся́ком ме́сте и на вся́кий час хвалу́ Бо́гу возсыла́юща.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Ра́дуйся, кра́ю Архангелогоро́дский в после́дняя ле́та мно́гия му́ченики и испове́дники прие́мый, ти́и бо, изгна́ние претерпева́юще, по́двиги свои́ми, я́ко со́лнце, в тебе́ просия́ша, те́плыми моли́твами и слеза́ми покая́ния умягча́юще твое́ суровство́.

Слава: Все упова́ние на Го́спода возложи́ли есте́, святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, всеце́ло в ру́це Его́ себе́ предаю́ща, и в страда́ниих сре́тивша Христа́, в истка́нную от вы́шния благода́ти оде́жду облеко́стеся.

И ныне: Я́ко Бо́га ро́ждшую пло́тию, Пречи́стая, нра́вом благоче́стным чтим Тя непреста́нно, вку́пе с честны́ми жена́ми, посто́м просия́вшими и страда́ньми свои́ми врага́ низложи́вшими.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Во дни гоне́ния безбо́жнаго, я́ко фимиа́м благово́нный, принесо́сте Го́споду моли́твы и по́двиги ва́ша, преподобному́ченицы сла́вныя, ны́не же на ме́сте страда́ний ва́ших Безкро́вная Же́ртва Бо́гу прино́сится и торжеству́ет Це́рковь земна́я и Небе́сная.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

Во тьме грехо́вней, зе́млю на́шу пости́гшей, испове́данием Христа́ возсия́ли есте́, святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, те́мже мо́лим вас, просвети́те нас све́том благода́ти Бо́жия.

Слава: Егда́ благоче́стие во Оте́честве на́шем оскуде́, тогда́ попусти́ Госпо́дь гоне́ние лю́тое и потеко́ша ре́ки кро́ве христиа́нския. Моли́те у́бо о нас, святы́я новому́ченицы, да пребу́дем ве́рни Христу́ Спаси́телю на́шему до сконча́ния ве́ка.

И ныне: С новому́ченики и испове́дники Це́ркве Ру́сския, Пречи́стая, и все́ми святы́ми жена́ми умоли́ Еди́наго во святы́х Почива́ющаго сохрани́ти зе́млю на́шу, славосло́вящую Тя во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

В послуша́ние обле́кшася, воня́ми доброде́телей оби́тель Алекси́евскую облагоуха́ли есте́, тем воспева́ем святу́ю па́мять ва́шу, неве́сты Христо́вы прекра́сныя. Моли́те о нас Христа́ Человеколю́бца, да о́мыет ми́ром благода́ти ду́ши на́ша и услади́т я́ росо́ю любве́.

Припе́в: Святы́я преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, моли́те Бо́га о нас.

У́зы Христо́вы восприе́мша, да́же до сме́рти за Го́сподем после́довали есте́, новому́ченицы сла́вныя, гони́телей лю́тых не убоя́вшася. Моли́те у́бо Влады́ку Христа́ о спасе́нии душ на́ших.

Слава: Ча́шу страда́ний на земли́ испи́вша, ра́дость ве́лию на Небесе́х прия́ли есте́, иде́же ны́не ликовству́ете в невече́рнем дни Ца́рствия Бо́жия.

И ныне: Тебе́, Всепе́тую Влады́чицу, я́ко Всецари́цу, Христу́ Царю́ предстоя́щую, вку́пе с преподобному́ченицами А́нною и Матро́ною досто́йно велича́ем.

Свети́лен:

Светле́ется днесь Це́рковь Ру́сская по́двиги ва́шими, святы́я новому́ченицы, и сла́вит Христа́, Со́лнце Пра́вды, от Де́вы Возсия́вшаго. Мы же со умиле́нием вопие́м: моли́твами преподобному́чениц А́нны и Матро́ны просвети́ ны, Го́споди, во тьме грехо́вней су́щия.

Моли́тва

О всехва́льныя преподобному́ченицы А́нно и Матро́но, кро́ткия Христо́вы а́гницы, оби́тели Алекси́евския цве́ти благоуха́ннии! Сестры́ единокро́вныя по пло́ти су́ща, сестры́ духо́вныя бы́сте, во еди́ну же оби́тель и́ноческую прите́кша, любо́вию Христу́ после́довасте и, благо́е и́го заповедей Его́ терпели́во подъе́мша, я́звы же Его́ преподо́бне нося́ща, во дни гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую му́жественне во испове́дании правосла́вныя ве́ры пребы́сте и, житие́ мона́шеское по́двигом му́ченичества увенча́вша, в черто́г Небе́снаго Жениха́ водвори́стеся.

Те́мже мо́лим вас, му́ченицы сла́вныя: испроси́те у Всеще́драго Бо́га Це́ркви на́шей в ми́ре и единомы́слии пребыва́ти, земно́му Оте́честву ва́шему во благоде́нствии сохрани́тися; жена́м, по́двиг и́ночества восприи́мшим, в доброде́телех мона́шеских до́бре подвиза́тися.

Моли́теся о святе́й оби́тели Алекси́евстей и о всех с ве́рою и любо́вию к вам притека́ющих. Научи́те ны, святы́я преподобному́ченицы, во смире́нии и любви́ неле́ностно Го́споду служи́ти, ду́хом горя́ще, в моли́тве пребыва́ти и за вся Творца́ благодари́ти. Испроси́те нам вре́мя на покая́ние и тве́рдость во испове́дании правосла́вныя ве́ры, да моли́твами ва́шими сподо́бимся прославля́ти и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, О́тца, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобномученицам Анне и Матроне (Макандиным) Алексиевским