Шрифт

13 марта.

Канон преподобному исповеднику Василию Декаполиту, спостнику святаго Прокопия.

Преподобному исповеднику Василию Декаполиту, спостнику святаго Прокопия
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ Ангел, и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче на́ш Васи́лие: посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сная дарова́ния прии́м, исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти́. Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя́, сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Восхожде́ние на ка́мени положи́в, о́тче, ве́ры, напа́стей не убоя́лся еси́ стремле́ния, но непоколеби́мь пребы́л еси́, я́ко доброде́тели побо́рник и я́ко ца́рствия тезоимени́т.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Благода́ть Пресвята́го Ду́ха тя́ укрепи́вши, боле́зненныя ра́ны претерпе́ти утверди́ и победоно́сца показа́ на мучи́теля суему́дреннаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сострада́льца и сво́ина му́дра, о́тче, получи́л еси́, доброде́тельми преспева́юща при́сно, с ни́мже, ра́дуяся, пребога́те, по́двиг страда́ния проше́л еси́ муче́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельницу, и спасе́ния хода́таицу, и сте́ну необори́му, Тя́ предлага́ю моея́ жи́зни, Богоро́дице Всепе́тая, Бо́га ро́ждшую, Благоде́теля всея́ тва́ри.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Напра́вил еси́ усе́рдно твое́ се́рдце к Бо́гу, преподо́бне, по́стною благода́тию и испове́данием просия́л еси́.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Во́инство восприи́м и всеору́жие Креста́, победи́л еси́ мы́сленнаго зми́я и чу́вственного, о́тче, льва́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соблю́дше благочести́ве, е́же по о́бразу души́, преподо́бнии, Христо́в пречи́стый чту́ще о́браз, пострада́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослови́ся Тобо́ю пе́рвая кля́тва, и тле́нием держи́мое естество́ на́ше, Чи́стая, нетле́ние прия́т.

Седа́лен, гла́с 3.

Бога́тство тле́нное и сла́ву теку́щую оста́вив, небе́сное бога́тство восприя́л еси́ и сла́ву, о́тче, вои́стинну, блаже́нне, ве́чную. Те́мже блажи́м свято́е твое́ успе́ние и, торжеству́юще, в не́м вопие́м ти́: помина́й на́с, к Бо́гу име́я дерзнове́ние, Васи́лие.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Недомы́сленно и непостижи́мо е́сть, Влады́чице Богора́дованная, е́же соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство, и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́, пло́тию обложе́на от пречи́стых крове́й Твои́х, Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Яко красно́ твое́, всеблаже́нне, терпе́ние, в ста́рости ю́ностную показу́я, преподо́бне, тве́рдость, в не́йже взыва́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Соедине́н любо́вию твоему́ Влады́це и Того́ по́мощию оде́явся, боле́зни не чу́вствовал еси́ плотски́я, взыва́я же, пе́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ца́рства я́ко тезоимени́т небе́снаго, и́же к нему́ веду́щим путе́м ше́ствовал еси́, спу́тника обре́т Проко́пия, зову́ща: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во, и по Рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующи па́ки. Те́мже немо́лчными гла́сы, — ра́дуйся, — Тебе́, Влады́чице, ве́рою несумне́нною зовем.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Ты́, преподо́бне, све́тло подвиза́лся еси́, Васи́лие, льво́ву укори́в неукроти́мую де́рзость, и нра́в неразу́мный.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Равномо́щна обре́т Проко́пия в труде́х, соверша́еши страда́ние преспе́янии многообра́зными, боже́ственне венча́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не ви́диши мы́сленно Христа́, Его́же возжела́л еси́ и Его́же издале́ча явле́ния де́йственно ви́дел еси́, преблаже́нне свяще́ннейше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́, утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Раче́нием Ца́рствие вы́шнее восприе́мь, земна́го царя́ несмы́сленный нра́в, и повеле́ния, и за́поведи, богоно́се, до́блественне пренебре́гл еси́. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На́г у́бо су́щих на земли́, му́дростне подвиза́лся еси́, оде́ян же Боже́ственною си́лою, яви́лся еси́ венцено́сец, я́ко победи́в безбо́жных мучи́телей противле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ ны́не проро́ков исполня́ются пропове́дания Тебе́, Де́ве, ро́ждшей проро́ки дре́вле пропове́даннаго и исполня́ющаго прорече́нная Ду́ха благода́тию.

Конда́к, гла́с 2.

С высоты́ прии́мь Боже́ственное открове́ние, изше́л еси́, му́дре, от среды́ мо́лв и, мона́шествовав преподо́бно, чуде́с прия́л еси́ де́йство и неду́ги исцеля́ти благода́тию, Васи́лие всеблаже́нне свяще́ннейший.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Укрепле́н Боже́ственною си́лою, о́тче, обличи́л еси́ вся́, честна́го о́браза Христо́ва отмета́ющияся, я́ко пребезу́мны, — благослове́н еси́, — вопия́, — в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возде́ланна и очище́на воздержа́нием, о́тче, и поще́нием возсия́вша терпели́вно, Христо́с тя́ прия́т, — благослове́н еси́, — зову́ща, — в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Богоро́дицу и Цари́цу всея́ тва́ри, вси́ ве́рнии, пое́м Тя́, Чи́стую, и е́же — ра́дуйся, — Тебе́ взыва́ем, — благослове́на Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Те́ло, богоно́се, и у́м во всепло́дие Христу́ прине́сл еси́, я́ко всесожже́ние соверше́но огне́м све́дения, и пла́менем ра́н всесожега́емь, и зовы́й: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Погна́в твоя́ враги́ и гони́мь, о́тче, низложи́л еси́ и попра́л еси́, преподо́бне, безу́мие высокому́дреннаго, неукроти́мы ви́дя тебе́ му́чащия, взыва́я: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже не́кий худо́жник, на́м уче́ньми изря́ден яви́лся еси́, пребога́те: пе́рвее бо воздержа́ние к страда́нием му́жественнейше предложи́л еси́, сострада́льца име́я ученика́ Проко́пия, и вопию́ща: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Две́рь светоно́сну небе́сную Тя́ имену́ем, е́юже про́йде Бо́г и воплоти́ся, Пречи́стая, безпло́тный пе́рвее, я́ко Бо́г и Отцу́ Сы́й Единосу́щен, Ему́же вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

Вся́ко чу́вство, о́тче, ны́не превозше́д, ко Влады́це, ра́дуяся, преше́л еси́ любо́вию, твои́х подвиго́в бога́тство обра́в — Ангельскую красоту́ и рая́ сла́дость непреста́нную.

Припев: Преподобне исповедниче Василие, моли Бога о нас.

С твои́м ученико́м и сострада́льцем восприе́мля, богоно́се, блаже́нных наде́жду и ве́чнующее весе́лие, ва́ше торжество́ творя́щих назира́йте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От земли́ к небе́сному наслажде́нию, венцено́сцы, преста́вльшеся, иде́же святы́х собо́ри и Ангел боже́ственная во́инства, учени́к сосло́вие ва́шими моли́твами спаса́йте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Расто́ргни плени́цы прегреше́ний Тя́ пою́щих, Богома́ти, уста́ви стремле́ния напа́стей, грехо́вную ути́ши молву́, бу́рю сокруши́ бе́д, Ма́ти Де́во.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне исповедниче Василие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному исповеднику Василию Декаполиту, спостнику святаго Прокопия