Шрифт

13 марта.

Канон преподобному исповеднику Кассиану Римлянину.

Преподобному исповеднику Кассиану Римлянину
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь преподобному Кассиану Римлянину, глас 8

Посто́м предочи́стився, прему́дрости пости́гл еси́ разуме́ние,/ от пусты́нных же Богоно́сных оте́ц научи́лся еси́ страсте́й обузда́нию./ Того́ ра́ди пода́ждь нам твои́ми моли́твами/ пло́ти на́шея ду́ху послуша́ние:/ еси́ бо наста́вник, Кассиа́не преподо́бне,// всем пою́щим о Христе́ твою́ па́мять.

Кано́н, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный гре́х потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Венча́в Боже́ственными доброде́тельми, преподо́бне, житие́ твое́, Кассиа́не, к Бо́гу отше́л еси́, от Него́же на́м проси́ избавле́ния прегреше́ний, мо́лимся, соверша́ющим ве́рою свято́е твое́ преставле́ние.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Всеобра́зным манове́нием к Бо́гу все́х, достосла́вне, от стра́стных помышле́ний уклони́лся еси́ и све́т бы́л еси́, прича́стии невеще́ственными обожа́емь, препросла́вленнаго Го́спода поя́, тя́ просла́вльшаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вра́чь бы́л еси́ душа́м, боже́ственными твои́ми уче́нии, Кассиа́не, управля́я мудрова́ния мона́шествующих благода́тию, и к жи́зни ве́чней наста́вил еси́. Сего́ ра́ди тя́ вси́ любо́вию почита́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во чре́ве носи́вшую, Чи́стая, вси́ ве́мы: Бо́га бо, в пло́ть ме́ртвенную обле́кшася, па́че ума́ родила́ еси́, просвети́вшаго преподо́бных сосло́вие, препросла́вленнаго Го́спода, сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Процвела́ е́сть пусты́ня я́ко кри́н Го́споди, язы́ческая неплодя́щая це́рковь, прише́ствием Твои́м, в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Звезду́ тя́, на высоте́ церко́вней возсия́вшую, просвеще́ние показа́ су́щим во тме́ Христо́с, всехва́льне, по́стников украше́ние, преподо́бне.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Кресту́ приобщи́вшемуся и ми́р просве́щшему, Кассиа́не, подо́бяся, распя́лся еси́ мирски́м страсте́м, кова́рствия бесо́в победи́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́дрости испо́лнися твое́ се́рдце, прему́дре, уче́ния бе́здну Святы́м источи́ Ду́хом, мона́хов стада́ напая́ющу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́, Всенепоро́чная, ду́шу мою́, молю́ся, изнемо́гшую страстьми́ и вся́кими настоя́нии зле́йших де́монов, боже́ственным хода́тайством Твои́м.

Седа́лен, гла́с 4.

Преподо́бен бы́в, Бо́гу возложи́лся еси́ и, просве́щься до́брыми ви́ды, Кассиа́не, я́ко со́лнце, облиста́л еси́ сия́нием боже́ственных твои́х уче́ний сердца́ все́х, чту́щих тя́, всегда́ просвеща́я. Но приле́жно моли́ Христа́ о и́же любо́вию те́пле восхваля́ющих тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Грехолюби́в сы́й, молю́ Тя, Безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую, взе́млющаго грехи́ ми́ра, Пречи́стая, многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити и грехи́ моя́ мно́гия очи́стити: гре́шным бо Ты́ еси́ очище́ние, и спасе́ние ве́рных, и заступле́ние.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни Ангел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

По́двиги твои́ми плотска́я покори́л еси́ игра́ния ду́ху, преподо́бне, и свяще́нными уче́нии твои́ми вся́ обнажи́л еси́ кова́рствия льсти́ваго и ловле́ния.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Умерщвля́емь во́лею от мирски́я ме́ртвости, бу́дущия жи́зни насле́дие прия́л еси́, Кассиа́не пресла́вне, зако́ны же написа́л еси́ мона́хов в наставле́ние и соверше́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всели́ся в ду́шу твою́ благода́ть Ду́ха и все́х вы́шша плотски́х мудрова́ний тя́ показа́, пребога́те, и льсти́ваго сете́й явле́нно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безле́тнаго, в ле́то бы́вша, родила́ еси́ неизрече́нно, Всенепоро́чная, преподо́бныя просвети́вшаго, ве́рою пожи́вшия, и злонача́льнаго зми́я смири́вшаго.

Пе́снь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком бы́л еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо Влады́ко, к светонача́льнику Отцу́ Твоему́, от но́щи неве́дения, приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Восхи́тился еси́, твои́ми доброде́тельми, богоприя́тне, носи́мь, и, ра́дуяся, дости́гл еси́ к небе́сным селе́нием, трудо́в по́чести досто́йно прие́мля.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Умо́м чи́стым ты́ взира́я добро́ту Христо́ву, стоя́л еси́ непрекло́нен в нощи́ и во дни́, пресла́вне, Боже́ственная явле́ния отту́ду прие́мля.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сле́з тече́нии, богоно́се о́тче, напая́емь, я́ко дре́во высокове́твенно, прине́сл еси́ плоды́ исправле́ния, веселя́щая все́х боже́ственно помышле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́ Жи́знь па́че ума́ возсия́вши, Де́во, врага́ умертви́, вся́ ны́ умертви́вшаго, и оживи́ ми́р, непреста́нно воспева́ющий Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же мя́ возведи́.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Путе́м те́сным, о́тче, ше́ствовал еси́, все́м же словесы́ твои́ми се́й показа́л еси́, и́мже до́бре ходя́щии, в ра́йскую широту́ вводи́ми быва́ют.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Жи́знь твоя́ преподо́бна бы́сть, и кончи́на блаже́нна и честна́, Кассиа́не о́тче на́ш, святы́х Ангелов собесе́дниче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дрема́ние уны́ния отве́ргл еси́ и, пребдева́я в виде́ниих и дея́ниих, Ангельски пожи́л еси́ на земли́, богоно́се, всеблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко добру́, я́ко красну́ возлюби́в Тя́, добротворя́й Иису́с, Всенепоро́чная, из Тебе́ пло́тию ражда́ется и обожа́ет мя́ за милосе́рдие безме́рное.

Кондак преподобному Кассиану Римлянину, глас 4

Преподо́бен быв, Бо́гу возложи́лся еси́,/ и просвеща́я до́брыми ви́ды, Кассиа́не,/ я́ко со́лнце облиста́л еси́/ сия́нием Боже́ственных твои́х уче́ний,/ сердца́ всех чту́щих тя всегда́ просвеща́я./ Но приле́жно моли́ Христа́,// о и́же любо́вию те́пле восхваля́ющих тя.

Пе́снь 7.

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Всегда́ воззре́ньми светле́йшими, богому́дре, обожа́емь, свети́льник яви́лся еси́ незаходи́мь, отню́дуже облиста́л еси́ сло́во спаси́тельное, все́х на́с ра́зумы просвеща́ющее, восхваля́ющих тя́.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Язы́к тво́й Ду́хом обощре́н, я́ве начерта́вший зако́н спаси́телен, и о́бразы изложи́, и́миже управля́ются вся́, всеблаже́нне, при́сно мона́шествующих стада́, ра́дующеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́зумы, преподо́бне, спаси́тельныя и глаго́лы, неве́дение серде́чное отгоня́ющия, бога́тно источи́л еси́, о́тче богому́дре. Те́мже тя́ почита́ем ве́рно, всесвяту́ю соверша́юще па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Черто́г была́ еси́ Боже́ственныя сла́вы и престо́л огнезра́чен, на не́мже почи́ Сло́во, воплоще́нное за кра́йнюю благосты́ню. Того́ у́бо моли́, Чи́стая, уще́дрити и поми́ловати ны́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Сия́я, я́коже звезда́, сло́вом и житие́м, Кассиа́не, просвеща́еши вся́ земны́я концы́, неве́дения изыма́я мглы́ и пе́ти повелева́я всегда́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Заше́л еси́, у́мер, я́ко со́лнце, преблаже́нне, я́ко зарю́ же, оста́вил еси́ незаходи́ма словеса́ твоя́, просвеща́ющая ду́ши на́ша, ве́рою святу́ю твою́, преподо́бне, соверша́ющих па́мять.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Добро́ты мы́сленныя неизрече́нно наслажда́ешися, оста́вль тле́нное те́ло, и ви́дети сподо́бился еси́, я́же ви́дят, сла́вне, Ангельская во́инства, пою́ще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́ небе́с ши́рши, Де́во, Его́же бо та́я не вмести́ша, несказа́нно вмести́вши и ро́ждши па́че смы́сла, сугу́ба су́ща Естество́м, еди́ну же иму́ща боголе́пно Ипоста́сь.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная, те́м Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Кре́пость тебе́ дарова́ся от Бо́га и си́ла нача́ла отгони́ти мироде́ржца, те́мже до́блествовав вельми́, я́ко вои́стинну, о́тче богому́дре, лико́м счи́слился еси́ преподо́бных, ра́дуяся.

Припев: Преподобне исповедниче Кассиане, моли Бога о нас.

Яко ши́пок сладково́нен, на́с благоуха́ют богодухнове́нная словеса́ боже́ственнаго язы́ка твоего́: ты́ бо благоуха́ние бы́л еси́ на́с ра́ди Излия́вшагося за милосе́рдие и в пло́ть Обле́кшася, богоно́се всече́стне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́мять твоя́, дне́сь преподо́бно возсия́вши, озаря́ет сердца́ восхваля́ющих твое́ Ангельское житие́, Кассиа́не, в не́йже мо́лимся согреше́ний проще́ние дарова́ти все́м, помоли́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гла́с Ти́ прино́сим Гаврии́лов, взыва́юще: ра́дуйся, трапе́зо, боже́ственный хле́б носи́вшая; ра́дуйся, непроходи́мая две́ре; ра́дуйся, ра́досте все́х спаса́емых, преподо́бных похвало́, Богоро́дице Присноде́во.

Молитва преподобному Кассиану Римлянину

Богоблаже́нне и приснопа́мятне о́тче наш Кассиа́не! От ю́ности возлюби́в па́че всего́ Христа́, земна́я и вре́менная презре́л еси́, и, ангелоподо́бным житие́м твои́м ду́шу и те́ло от страсте́й очи́стив, безстра́стия сокро́вище стяжа́л еси́, и, Боже́ственными дара́ми обоготи́вся, зако́ны Богому́дрые в наказа́ние и исправле́ние и́ноком написа́л еси́, и усе́рдный де́латель в вертогра́де Христо́ве яви́лся еси́, сам творя́ и ины́х сло́вом и де́лом науча́я, сугу́бое восприя́л еси́ воздая́ние от Бо́га. Ему́же с чинонача́лии А́нгельскими предстоя́, при́зри на нас, обурева́емых жите́йских попече́ний волна́ми, и помози́ нам, да не увлече́т нас бу́ря страсте́й на́ших в бе́здну грехо́вную. Услы́ши нас, гре́шных, святу́ю па́мять твою́ ублажа́ющих, и моли́ся Христу́ Бо́гу о нас, немощны́х, мгло́ю уны́ния омрача́емых и малоду́шием неду́гующих, да Боже́ствненною благода́тию свое́ю просвети́т омраче́ние ума́ на́шего и укрепи́т нас на пути́ спасе́ния, и́мже пра́во ходя́ще, вни́дем в Живо́т ве́чный. Виждь, о́тче святы́й, не́мощь на́шу душе́вную, серде́чное озлобле́ние и неду́ги теле́сныя, одержа́щие нас по грехо́м на́шим; виждь, я́ко благи́ми де́лы обнища́хом зело́, виждь и ми́лостива сотвори́ к нам Человеколю́бца Бо́га моли́твами твои́ми, да не возда́ст нам по дело́м на́шим, но да яви́т над на́ми непобеди́мое Свое́ человеколю́бие и милосе́рдие и да́рует нам проще́ние прегреше́ний на́ших. Ты, подви́жник быв и учи́тель и́ноческому житию́, моли́ Подвигополо́жника Христа́, да и нас, немощны́х, укрепи́т благода́тию Свое́ю в по́двигах воздержа́ния, поще́ния, моли́твы, целому́дрия и самоотверже́ния. Тебе́ даде́ся благода́ть плода́ми присноживо́тнаго уче́ния твоего́ насыща́ти и услажда́ти сердца́ рачи́телей благоче́стия, помози́ и нам предста́тельством твои́м терпели́вно и ра́достно восприя́ти и нести́ благо́е и́го Христо́во и до́бре подвиза́тися в исправле́нии и обновле́нии жития́ на́шего. О всеблаже́нне о́тче наш Кассиа́не, чудотво́рней ико́не твое́й покланя́ющеся и свято́е и́мя твое́ в по́мощь призыва́юще, мо́лим тя, я́ко хада́тая и засту́пника на́шего: моли́ Го́спода Бо́га, Спаси́теля ми́ра, да сохрани́т первопресто́льный град сей и святу́ю оби́тель сию́ от вся́кия беды́ и напа́сти, от враго́в ви́димых и неви́димых, да да́рует нам благостоя́ние с преспе́янием в Правосла́вной ве́ре и благоче́стии, земле́ плодоно́сие и изоби́лие, и нас всех, недосто́йных, изба́ви моли́твами твои́ми от належа́щия нам ско́рби и ну́жды. Испроси́ у великодарови́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая преподобному Кассиану Римлянину

О, Богоблаже́нне и приснопа́мятне о́тче наш Кассиа́не! Боже́ственных А́нгелов сожи́телю, понесы́й тяготу́ дневну́ю, в нищете́ пожи́вый, Боже́ственными дара́ми обогати́выйся! Ты ны́не с преподо́бных собо́ры водворя́яся, с пра́ведных ли́ки веселя́ся, помяни́ нас, доброде́тельное твое́ житие́ похваля́ющих, и не оста́ви нас безпо́мощны. При́зри на на́ше житие́, волну́емое жите́йскими обурева́нии, да не потопи́т нас грехо́вная бу́ря, ниже́ да пожре́т нас па́губнаго отча́яния глубина́. Услы́ши моли́тву нас гре́шных, моля́щихся, и не пре́зри моле́ния нас немощны́х, уловля́емых диа́вольскими се́тьми, всю́ду злы́ми угнета́емых, вся́каго бла́га лиша́емых, уны́нием омрача́емых и малоду́шием одержи́мых. Виждь, свя́те, я́ко смири́ся в персть душа́ на́ша, и враго́м ненави́дящим нас бы́хом в пора́дование, лука́выми де́лы умерщвля́еми весь день, заблуди́хом бо вои́стину, я́ко о́вцы не иму́щия па́стыря. Ты твои́ми богоприя́тными моли́твами ми́лостива сотвори́ нам Еди́наго Человеколю́бца Бо́га, да не возда́ст нам по злым дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но да предваря́т ны благи́я Его́ щедро́ты, в ми́ре, единоду́шии и благоче́стии утвержда́юще живо́т наш. Мы о Богоблаже́нне, на тя по Бо́зе упова́ем, тобо́ю хва́лимся, твое́ свято́е и́мя на по́мощь призыва́ем и, к твоему́ чудотво́рному о́бразу недосто́йнии припа́дающе, тя мо́лим. Моли́, о́тче наш Кассиа́не, Христа́ Бо́га, да, изба́вльшеся от злых на́ших, с тобо́ю ве́чных благ сподо́бимся, благода́тию и щедро́тами Го́спода на́шего Иису́са Христа́, су́ща Благослове́нна со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному исповеднику Кассиану Римлянину