Шрифт

12 марта.

Канон преподобному исповеднику Прокопию Декаполиту.

Преподобному исповеднику Прокопию Декаполиту
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́, и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто́ трудо́в уплодоноси́л еси́, и бы́л еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Проко́пие о́тче на́ш, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Благоче́стия любо́вию объя́т бы́в и Боже́ственным раче́нием треволне́ния мирска́я оттря́сл еси́, преподо́бне, Бо́гу побе́дную пе́снь взыва́я, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Светоно́сное твое́ житие́, и све́тлое души́, и спротяже́нное, благоче́стию срастворе́нно доброде́тели воображе́ние, в тебе́, преподо́бне, я́ве соде́лаша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преесте́ственным уче́нием и светоза́рным Христо́вым освеща́емь, страстны́я прило́ги воздержа́нием увяди́л еси́, вопия́ побе́дную пе́снь Вседержи́телю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нное Сло́во боголе́пно заче́нши, Пречи́стая, е́же пре́жде безпло́тное, на́м па́че естества́ родила́ еси́, Чи́стая, по Рождестве́ Де́ва пребы́вши.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Твоя́ богоприя́тная душа́, ве́ры ра́ди ре́вностию распаля́ема, блаже́нне, беззако́нных го́рькое неи́стовство и я́рость, богоно́се, держа́вно разори́ла е́сть.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Твои́ми кровьми́ обагри́вся, му́ченическим страда́нием уподо́бился еси́, треблаже́нне, ра́ны нечести́вых му́жественною душе́ю претерпе́л еси́ терпели́вно, Проко́пие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Подъя́л еси́, преподо́бне, сугу́бы по́двиги му́дре, е́реси облича́я и льво́в стремле́ния му́жески претерпе́в богому́дренно, прему́дре Проко́пие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́дрость и Сло́во Отчее, е́же пре́жде все́х ве́к напосле́док време́н неизрече́нно вопло́щься от Неискусому́жныя Ма́тере , Богоро́дицу Сию́ соде́ла.

Седа́лен, гла́с 4.

Воздержа́ния добро́тами укра́шен, муче́ния кровьми́ уясни́л еси́ ду́шу и па́че со́лнца просия́л еси́, чудоно́сне Проко́пие преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х, и помо́щницу на́шу, и к Бо́гу премене́ние, Еюже тли́ изба́вихомся, Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Напая́я, преподо́бне, сле́зными тече́ньми се́рдце твое́, блаже́нне, доброде́телей се́мя возде́лал еси́ по́мыслом чи́стым, преподо́бне Проко́пие.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Земно́е мудрова́ние Боже́ственному Ду́ху повину́л еси́, о́тче, по́стническое житие́ прие́м и сочета́емь лико́м му́ченическим, всеблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко му́ченик боже́ствен и и́стиннейш по благоче́стии, ерети́ческое обличи́л еси́ безу́мие, неи́стовство бо му́жески безбо́жных пренебре́гл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́нных кроме́ уста́вов, Всенепоро́чная, заче́нши Зижди́теля, и без тли́ Сего́ породила́ еси́, и Богоро́дица и́стинная и госпо́дственно была́ еси́.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Освяще́нна по́стнически и сконча́вшася кро́вию, о́тче, достойно почита́ем: па́мять бо пра́ведных с похвала́ми при́сно ве́рно соверша́ется и помина́ется.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Му́дре все́ претворя́я и устроя́я к лу́чшему, я́коже хо́щет Госпо́дь, злочеству́ющих скверноуби́йство твои́м воздержа́нием и муче́ния сла́вою преложи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На ра́мо взе́м кре́стное всеору́жие, о́тче, Христу́ после́довал еси́, вся́ за́дняя забве́нию творя́, к пре́дним тече́нием простира́яся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м, Пречи́стая, из Тебе́ в пло́ть стра́стну же и ме́ртвенну оде́явшагося Го́спода и обоже́ну соде́лавшаго соедине́нием неслия́нным по Ипоста́си.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Преходя́, приснопа́мятне, от сла́вы вои́стинну по́стническия, восте́кл еси́ к му́чеников сла́ве и че́сти, твое́ю кро́вию в багряни́цу очервле́ну оде́ян.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Теку́щих непостоя́нное преоби́дев, душе́ю и по́мыслом богому́дренным, приснопребыва́ющим, благи́м и конца́ не иму́щим благоче́стно впери́лся еси́, всеблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воздержа́нием благомо́щным и кро́тостию Христо́с зря́ тя́ обогати́вшася, человеколю́бне призре́ на тя́ и сла́вы показа́ прича́стника, страстоте́рпче пресла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всенепоро́чная Влады́чице, души́ моея́ тя́жкая и лю́тая сокруше́ния рукодея́ньми исцели́ та́йными, действи́тельныя лечбы́ Сы́на Твоего́ полага́ющи Стра́сти.

Конда́к, гла́с 4.

Денни́цу дне́сь Це́рковь иму́щи, вся́кую злосла́вия мглу́ разгоня́ет, почита́ющи Тя́, небеснотаи́нниче, Проко́пие пресла́вне.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Яко пресве́тло житие́ твое́, богому́дре, бы́сть по́стничеством, та́ко яви́ся твое́ я́ве страда́ние тве́рдо, Христа́ бо просла́вил еси́, вопия́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Целому́дрия чистото́ю, чу́дный о́тче, препоя́сався, му́жеством же муче́ния вене́ц све́тел прия́л еси́ благода́тию, зовы́й: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не покланя́ющиися о́бразу Твоему́ Пречи́стому, Спа́се, нечести́вии раба́ Твоего́ я́звят, стру́жуще лю́те, пою́ща и глаго́люща к Тебе́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Веселя́щеся Рождество́м Твои́м, Всенепоро́чная, вси́ Тя́ ублажа́ем. Того́ бо ра́ди ны́не плотска́го мы́ изба́вльшеся тле́ния, вопие́м Ему́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Разреше́н от тли́ и пре́жде сме́рти я́влься, преста́вился еси́ отсю́ду к нетле́нней, преподо́бне, жи́зни, сме́рть прие́м ле́ствицею све́тло, Проко́пие богому́дре.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Испо́лнен яви́лся еси́ зари́ благода́тныя и к незаходи́мому Све́ту, о́тче, отше́л еси́, вся́ко ве́щное отложи́в жела́ние. Те́мже тя́ почита́ем, Проко́пие богому́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вооруже́н си́лою Боже́ственнаго Ду́ха, лука́вствия духо́в победи́л еси́ полки́. Те́мже небе́сныя две́ри тебе́ отверзо́шася, блаже́нне, воспева́ющу Христа́ во ве́ки вся́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Блажа́т вси́ ро́ди, Влады́чице, я́коже прорекла́ еси́, Еди́на Богоблаже́нная, Тя́, и́стинную Богоро́дицу Пречи́стую, Юже превозно́сим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Пострада́ти зако́нно, му́чениче, изво́лив, страсте́й стремле́ния воздержа́нием умертви́л еси́ и плотска́я взыгра́ния, уго́дниче Христо́в: те́мже безстра́стия ны́не безсме́ртное с безпло́тными во́инствы обре́л еси́ наслажде́ние.

Припев: Преподобне исповедниче Прокопие, моли Бога о нас.

Судии́ пра́ведному све́тло предстои́ши, я́ко победи́тель, венцы́ неувяда́емыя прие́мь, приле́жно, Проко́пие, моля́ся о соверша́ющих твою́ свяще́нную па́мять и боже́ственный пра́здник преставле́ния твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Заря́ми Тре́ми ны́не озаря́емь, от Еди́наго несказа́нно происходя́щими Божества́, пребога́тнаго насле́дия сподо́бился еси́ и кра́снаго весе́лия, ра́дуяся с преми́рными во́инствы, о́тче Проко́пие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тле́нен Сло́во Бо́жие нетле́нное зра́к прие́мь, челове́ки в нетле́ние облече́, благоволе́нием Отчим всели́вся в Тя́, Обра́дованную. Те́мже, Пречи́стая, с небе́сными во́инствы Тя́ велича́ем.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Проко́пие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному исповеднику Прокопию Декаполиту