Шрифт

11 марта.

Канон святителю Порфирию, архиепископу Газскому.

Святителю Порфирию, архиепископу Газскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля, яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина, сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче Порфи́рие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся ду́шам на́шим.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Порфи́рою Це́рковь дне́сь я́коже ца́рскою укра́шена, уче́ньми твои́ми, святи́телю Порфи́рие, си́ми украша́ется и воспева́ет все́х Го́спода.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Житие́м просия́в, преподо́бне, и словесы́ боже́ственными твои́ми, свети́льник яви́лся еси́ все́м челове́ком, при́сно сия́я де́лы и уче́ньми, и озаря́я концы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кропле́нием Пресвята́го Ду́ха, Порфи́рие, очи́щься и боже́ственных доброде́телей во оде́жду оде́явся, вше́л еси́ в незаходи́мая священноде́йствовати тебе́ Пома́завшему.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сказа́ти су́щим на земли́ неизрече́нное и па́че ума́ человеколю́бие хотя́, Сы́н Бо́жий, Богоневе́сто, из Тебе́ пло́тию роди́ся, ве́рным подая́ порожде́ние.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Покори́л еси́ под но́зе злочести́вых мудрова́ния, и́же на Самаго́ Бо́га вся́ческих веща́ющая.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Глаго́л твои́х огне́м хвра́стие Ма́нентово му́дре попали́л еси́ и ве́рным просвеще́ние уче́ния просте́рл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Водрузи́в на тве́рдем ка́мени но́ги ве́рных, поколеба́л еси́ от основа́ния самого́ основа́ние нече́ствующих, Порфи́рие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Испо́лнися вся́ земля́ Сы́на Твоего́ и Бо́га, Чи́стая, и́стиннаго ра́зума, и сла́вы неизрече́нныя, и благода́ти.

Седа́лен, гла́с 3.

Де́лы просия́л еси́, я́ко денни́ца, всю́ е́ресь отгна́л еси́ от Це́ркве, святи́телю Порфи́рие, и ве́рных сердца́ просвети́л еси́ воспева́ти и сла́вити Го́спода. Те́мже, дне́сь па́мять творя́ще, вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чься, пло́ть бы́в во чре́ве Твое́м, но Бо́г вочелове́чься и пребы́сть, Иже по рождестве́ Ма́терь Тя́ Де́ву, я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чную, еди́н Госпо́дь. Того́ приле́жно моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Пресве́тлаго ве́ры сия́ния, в души́ Со́лнце пра́вды име́я, просвети́л еси́ словесы́, Порфи́рие, церко́вное все́ исполне́ние.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Утве́рждься в любви́ Бо́жия Сло́ва, ви́димых, Порфи́рие, пристра́стия вся́каго возгнуша́лся еси́, те́мже тя́ почита́ем, я́ко равноа́нгельна и святи́теля че́стна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В прича́стии та́ин неизрече́нных я́коже бы́в, Порфи́рие, сия́ чи́стыми соблю́л еси́ дея́ньми чи́сто и неизрече́нно, я́ко таи́нник си́м досто́ин.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Украша́ется сла́вно Твои́ми Це́рковь вели́чествии, Пречи́стая, Боже́ственными, и удобря́ется си́ми я́сно, и любо́вию сла́вит Тя́, песносло́вя Твое́ Рождество́.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Вети́ям плени́цы разоря́я, Порфи́рие, словесы́ и́стинными, ве́ры держа́ву утверди́л еси́ вся́чески.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Поче́рп на земли́ Уте́шителя, преподо́бне, уче́ний незави́стныя ре́ки благоче́стия источи́л еси́, Порфи́рие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изсуши́в огне́м слове́с твои́х, Порфи́рие, пото́ки нече́стия, благоче́стия веща́нием челове́ки просвети́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Укре́пльшеся Тобо́ю, си́лою духо́вною супоста́ты проти́вныя Христо́вы и́стины побежда́ем, Пречи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Духо́вно тя́ одушевле́н доброде́телей о́браз, Порфи́рие, и при́сно сия́ющ иму́ще в дела́ боже́ственна вси́ вои́стинну, сего́ ра́ди тя́ почита́ем.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Си́лою Уте́шителя оде́явся, я́коже самови́дцы Сло́ва, враги́ непобеди́мь яви́лся еси́, отгоня́ и посека́я си́х нече́стия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Водо́ю сыноположе́ния креще́ния обновля́я челове́ки, сы́ны творя́щаго, си́х приве́л еси́ и пре́дал еси́ чи́сты, непоро́чны, Порфи́рие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разуме́вше Твоя́, я́же па́че сло́ва Боже́ственная та́инства и неизрече́нну сла́ву, и́же о Тебе́ хва́лящиися, Пречи́стая, вои́стинну Тя́, Богоро́дицу, непреста́нно сла́вим.

Конда́к, гла́с 2.

Свяще́ннейшими твои́ми нра́вы украша́емь, свяще́нства оде́ждею озари́лся еси́, всеблаже́нне богому́дре Порфи́рие, и исцеле́ний удобря́еши возвыше́ньми, моля́ся непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Коле́блемую проти́вными ве́тры и прило́ги, о́тче, Христо́ву водрузи́л еси́ держа́вно Це́рковь, Сему́ пою́щую: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Собо́ры до́блественне ерети́ческия победи́л еси́, о́тче му́дре, ору́жии слове́сными оде́явся, и Христу́ благода́рно взыва́л еси́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В ра́й мы́сленных вше́л еси́ доброде́телей, от ни́хже цве́ты пожа́л еси́ и́стинныя и кра́сныя, о́тче Порфи́рие, и́миже в ми́ре благоуха́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кре́пость и держа́ву Тя́ немощны́м все́м си́льное Сло́во Бо́жие, Де́во, из Тебе́ ро́ждшееся, дарова́ взыва́ющим: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Вооружи́л еси́ словесы́ твои́ми, му́дре, Це́рковь Христо́ву и утверди́л еси́, те́мже побежда́ет всегда́ наше́ствие ересе́й и победоно́сно Христу́ пое́т, взыва́ющи: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Ум на небеса́ вы́ну име́я, Порфи́рие, боже́ственнаго улучи́л еси́ премене́ния неизрече́нно, и чу́вством непости́жна ви́дя та́инства Христо́ва, и ве́рою взыва́л еси́ Ему́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уста́ льво́в мы́сленных, зле́ ху́лящих, загради́л еси́ моли́твами твои́ми, Порфи́рие, и че́люсти сокруши́л еси́ стрела́ми тве́рдыми боже́ственных слове́с твои́х, Сему́ взыва́я приле́жно, укрепля́ющему тя́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже на престо́ле сла́вы Отца́ седя́й Сы́н и Сло́во Его́, Тя́, Боже́ственно носи́ло, Чи́стая, и седа́лище пресла́вно, из Тебе́ рожде́йся пло́тию, еди́ну соде́ла, Юже вси́ земни́и воспева́ют, я́ко Влады́чицу.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Честны́я прине́сл еси́ да́ры, благоприя́тныя доброде́тели твоя́, великодарови́тому Влады́це, изба́вльшияся от ле́сти ересе́й тобо́ю, о́тче преподо́бне, Зижди́теля все́х велича́ющия.

Припев: Святителю отче Парфирие, моли Бога о нас.

Ту́чами сле́з твои́х страсте́й угаси́л еси́ пла́мень, и безстра́стием Зижди́телю послужи́л еси́, и сла́вы лу́чшия сподо́бился еси́, Порфи́рие, Сего́ поя́ и велича́я при́сно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

С вы́шними лику́я Ангелы, и святы́ми, и преподо́бными, о и́же ве́рою чту́щих тя́ и восхваля́ющих, о́тче Порфи́рие, Благоде́теля Го́спода непреста́нно моли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О на́шем спасе́нии вочелове́чився Влады́ка, Тя́, хода́таицу все́м, и покро́в, и врачева́ние, Чи́стая, дарова́, ве́рно Тя́ сла́вящим и Сего́ любо́вию велича́ющим.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Порфи́рие, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Порфирию, архиепископу Газскому