Шрифт

9 июня.

Канон первый преподобному Ферапонту Можайскому, Лужецкому

Ферапонту Можайскому, Лужецкому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Житие́м чи́стым просвети́вся, в моли́твах и посте́х пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние и, духо́вному твоему́ учи́телю после́дствуя, у́м сво́й к небе́сным упра́вль, ста́ду твоему́ наста́вник бы́л еси́, те́м тя́ мо́лим, о́тче Ферапо́нте: моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́рвый кано́н. Гла́с 5.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м, Го́сподеви, сотво́ршему ди́вная чудеса́ в Чермне́м мо́ри, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Воспева́еши ны́не, преподо́бне, изба́вившему тя́ от истле́ния и просла́вившему тя́ Бо́гу.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Отче Ферапо́нте, да́ждь на́м сло́во воспе́ти Го́спода, Иже в тебе́ сла́вно просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стена́л еси́ в ми́ре от рабо́ты суете́, но изведе́ тя́ Госпо́дь Бо́г в свобо́ду и́ноческаго чи́стаго жития́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Ма́ти Христа́ Бо́га, исцели́ неду́ги на́ша благода́тию Сы́на Твоего́.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени за́поведей Твои́х коле́блющагося мя́ утверди́, вознеси́ ро́г мо́й в ра́зуме повеле́ний Твои́х, да, хваля́ся, вопию́ Тебе́: не́сть свя́т, па́че Тебе́, Го́споди си́л.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

О Го́споде Бо́зе укрепля́л еси́ зде́ вы́ну се́рдце твое́, сего́ ра́ди ны́не вознесе́ся ро́г тво́й в Бо́зе твое́м, мы́ же весели́мся о спасе́нии твое́м.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Изнемо́же кре́пость пло́ти твоея́ от поста́ и трудо́в твои́х, но ду́х тво́й препоя́сася си́лою Бо́жиею и сра́дуется ны́не со Ангелы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостынями и благотворе́нии ижди́л еси́ вся́ име́ния твоя́ Го́спода ра́ди, те́мже и Госпо́дь обогати́ тя во Ца́рствии Свое́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Де́во, де́вственников ли́ки Тобо́ю хва́лятся, и на́с сопричти́ к ли́ку му́дрых де́в.

Седа́лен, гла́с 4:

Ангельски пожи́в на земли́, дне́сь со Ангелы лику́ет богоно́сный Ферапо́нт и с ни́ми о на́с мо́лится ко Спа́су все́х, те́мже взыгра́ем, бра́тие, и превознесе́м чадолю́бнейшаго сего́ отца́ на́шего Ферапо́нта.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х смотре́ние Твое́ и просла́вих Тя́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Ра́зумом вня́л еси́ гла́су Го́спода Судии́ и, ужа́сся, скры́лся еси́ в пусты́ню, но ны́не со святы́ми весели́шися о Бо́зе, Спа́се твое́м.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ вни́де в се́рдце твое́ тре́пет стра́шнаго суда́ Бо́жия, тогда́ отгна́л еси́, преподо́бне, слеза́ми и посто́м вся́ стра́сти твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бный гла́с моли́твы усте́н твои́х слы́шашеся в де́брех пусты́нных, и услы́ша его́ Госпо́дь с высоты́ и даде́ тебе́ побе́ду за пе́сни Ему́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отжени́ от на́с ско́рбь, гла́д и вся́кую ну́жду, Ма́ти Бо́га Пречи́стая, всеси́льным хода́тайством Твои́м.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи покланя́ющияся Тебе́, Христе́, поми́луй и ми́р да́руй: зане́, све́т, повеле́ния Твоя́ бы́ша исцеле́ния рабо́м Твои́м, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

До но́щи от у́тра и от но́щи да́же до у́тра воспева́л еси́ Бо́гу, и повеле́ния Его́ бы́ша тебе́ све́том на земли́, преподо́бне.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

О и́стине и пра́вде ревнова́л еси́ зде́ и со пра́ведными причте́н еси́ ны́не на небеси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бе́гал еси́ лжи́, я́ко я́да, и на́с от путе́й лжи́вых отво́диши ко Христу́, Истине и Животу́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не и́мамы ина́го заступле́ния и по́мощи, ра́зве Тебе́, Влады́чице, помози́ на́м и спаси́ на́с.

Пе́снь 6.

Ирмос: От ки́та проро́ка изба́вил еси́, мене́ же из глубины́ грехо́в возведи́, Го́споди, и спаси́ мя.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

От всего́ се́рдца вопия́л еси́ ко Го́споду, и услы́шан еси́ от Него́, и ра́дуешися во све́те лица́ Его́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Мы́слию зре́л еси́ Бо́га, в хра́ме Бо́жием стоя́, и се́ ны́не Бо́га зри́ши лице́м к лицу́ в селе́нии небе́снем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Устрани́л е́сть нетле́ние от те́ла твоего́ Госпо́дь Бо́г тво́й, Ему́ же ты́ пе́л еси́ со гла́сом хвале́ния и испове́дания.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отве́рзи щедро́ты Твоя́, Богоро́дице, и приведи́ на́с в селе́ния Го́спода сла́вы, я́же Он обеща́ ве́рным Свои́м.

Конда́к, гла́с 4:

Преблаги́й Спа́с на́ш Христо́с умно́жил е́сть ми́лость Свою́ к на́м, дарова́в на́м в засту́пника и цели́теля преподо́бнаго отца́ на́шего Ферапо́нта, и́же просвеща́ет на́с о́бразом свята́го жития́ своего́ и ны́не моли́твами свои́ми огражда́ет оби́тель свою́ от враго́в и от разруше́ния, страну́ сию́ от гла́да и напра́сныя сме́рти, чту́щих же па́мять его́ все́х от боле́зней и от лю́тых страсте́й.

Икос:

От младе́нчества твоего́ и да́же до престаре́ния те́лом и душе́ю рабо́тал еси́ Го́споду Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери, и се́ ны́не душа́ твоя́ ликовству́ет в Его́ небе́сных оби́телях, те́ло же твое́, зде́ почива́я, сия́ет чудесы́. Сего́ ра́ди вопие́м ти́ ра́достно: ра́дуйся, во сле́д Христа́ неукло́нно ше́дый; ра́дуйся, сло́во Его́ соблюда́вый тве́рдо; ра́дуйся, во сла́ву Христа́ Бо́га подвиза́выйся; ра́дуйся, Пречи́стую Христа́ Ма́терь неумо́лчно сла́вивый; ра́дуйся, от Христа́ и от Ма́тери Его́ просла́вленный; ра́дуйся, имы́й дерзнове́ние ве́лие ко Христу́; ра́дуйся, защи́тниче оби́тели Луже́цкия; ра́дуйся, храни́телю страны́ Можа́йския; ра́дуйся, побо́рниче кре́пкий за держа́ву Росси́йскую; ра́дуйся, добропобе́дный во́ин Правосла́вныя Це́ркве; ра́дуйся, все́м призыва́ющим тя́ подаю́щий ско́рую по́мощь от Христа́ Бо́га. Ра́дуйся, Ферапо́нте, уго́дниче Христо́в и чудотво́рче.

Пе́снь 7.

Ирмос: Огня́ гаси́лище — отроко́в моли́тва, ороша́ющая пе́щь, пропове́дница чудесе́, не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи песносло́вцы Бо́га оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ слеза́ми мно́гими угаси́л еси́ пла́мень страсте́й твои́х и ны́не ро́сным ду́хом прохлажда́ешися в раи́, вопия́: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Царю́ царе́й, преподо́бне, с духо́вными ча́ды твои́ми на земли́ воспева́л еси́ вы́ну: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Усрами́шася и́щущии тебе́ зла́я, ты́ же, изба́влься от бе́д, пое́ши Бо́гу: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Фимиа́м благоуха́нный Го́сподеви моли́твы Твоя́, Богороди́тельнице, и́миже и на́с сподо́би пе́ти Бо́гу: благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Творца́ тва́ри, Его́же ужаса́ются Ангели, по́йте, лю́дие, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Естество́м теле́сным зно́й и мра́з, сне́г и до́ждь, о́гнь и бу́рю претерпе́л еси́ Го́спода ра́ди, ду́хом поя́ и превознося́ Его́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Рыка́ние звере́й ди́виих и во́пли пти́ц нощны́х не заглуши́ша гла́са твоего́, немо́лчно воспева́вша Бо́гу и превозноси́вша Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ангелоподо́бно бы́л еси́ смире́н се́рдцем, преподо́бен и пра́веден, все́ю душе́ю поя́ Го́спода и превознося́ Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Де́во, сподо́би на́с с проро́ки и с му́ченики сла́вити Го́спода, пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Яко сотвори́ Тебе́ вели́чия Си́льный, Де́ву я́вль Тя́ чи́сту по рождестве́, я́ко ро́ждшую без се́мене Своего́ Творца́, те́м Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Отче Ферапо́нте, благослове́н Бо́г, воздви́гнувый на́м тя́, о́трока Своего́, во огражде́ние на́ше твои́м заступле́нием.

Припев: Преподо́бне о́тче Ферапо́нте, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не сотвори́ тебе́ Бо́г ми́лость, всели́в тя́ в небе́сныя оби́тели, да привлече́ши в ни́х и на́с, ве́рно чту́щих тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́ служи́л еси́ Христу́ и Пречи́стей Ма́тери Его́ вся́ дни́ живота́ твоего́ на земли́, преподо́бне, укрепи́ и на́с служи́ти Им всегда́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умоли́ небе́снаго Домовлады́ку, Пречи́стая, умудри́ти и спасти́ ду́ши на́ша моли́твами уго́дника Его́ Ферапо́нта, отца́ на́шего.

Свети́лен, гла́с 8:

Мно́гим посто́м и моле́нием неусы́пным очи́стив сво́й у́м от вся́кия стра́сти, и сла́дость душе́вныя чистоты́ вкуси́в, все́х на́с, ча́д свои́х, о́тче, зове́ши к чистоте́, глаго́ля на́м словесы́ апо́стольскими: отложи́м, ча́да, дела́ те́мная, я́ко во дни́ благообра́зно да хо́дим, не козлогласова́нии и пия́нствы, не рве́нием и за́вистию, но облецы́теся Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м и пло́ти уго́дия не твори́те в по́хоти.

Молитва преподобному Ферапонту Белоезерскому, Можайскому

О, всечестны́й и преблаже́нный о́тче наш Ферапо́нте! Тебе́ даде́ся благода́ть моли́тися о нас, и ве́мы, я́ко, предстоя́ Престо́лу Го́спода, при́сно явля́еши любо́вь твою́ к нам непреста́нными о нас твои́ми хода́тайствы. Но поне́же мы ежеча́сно умножа́юще грехи́ на́ша, кра́йняго твоего́ отвраще́ния досто́йни сотвори́хомся, сего́ ра́ди в покая́нии, со слеза́ми припа́дающе, мо́лим тя: не премени́ твое́й ми́лости к нам на гнев за нече́стия и скве́рны на́ша, яви́ у́бо нам ми́лость твою́ до конца́ и согреша́ющих нас очи́сти твои́ми моли́твами, возведи́ к покая́нию, укрепи́ на дела́ блага́я, сохрани́ в Правосла́вии и во вся́кой святы́ни. Да́руй нам пребыва́ти в ми́ре, тишине́ и братолю́бии, испроси́ нам времена́ безмяте́жна и изоби́лие плодо́в земны́х, изба́ви от огня́, и от потопле́ния, и от лю́тых боле́зней, и от смертоно́сныя я́звы. Посли́ тружда́ющимся благи́й успе́х, путеше́ствующим путь безпреткнове́нный, в мо́ри пла́вающим приста́нище ти́хое, плене́нным осла́бу и освобожде́ние, си́рым по́мощь и заступле́ние, во́инству на́шему ве́рность, му́жество и побе́ду и всем нам вся поле́зная ко вре́менней и ве́чней жи́зни. Да, любо́вию твое́ю огражде́ннии, благода́рственная всегда́ пое́м просла́вившему тя Го́споду Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва и честь со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Ферапонту Можайскому, Лужецкому