Шрифт

8 июня.

Канон апостолу Карпу, единому от седмидесяти.

Святому апостолу Карпу, единому от седмидесяти
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Апо́столе святы́й Ка́рпе, моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския, покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию соверша́ющия твою́ светоно́сную и свяще́нную, сла́вную и всечестну́ю па́мять све́та боже́ственнаго испо́лни, апо́столе, моли́твами твои́ми.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Ве́сь возложи́вся Влады́це, Сего́ зако́ны честны́я невре́дны соблю́л еси́, беззако́нныя же благозако́нию научи́л еси́, апо́столе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ум преу́мный возлюби́в в зре́нии та́йном, умо́м озари́вся, всеблаже́нне свяще́нне, све́т яви́лся еси́ вторы́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждши, Де́во, несказа́нно, есте́ственныя зако́ны обнови́ла еси́, те́мже Тя́ блажи́м, Мари́е Богоневе́сто.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Цевни́ца, бряца́ющая Ду́хом, бы́л еси́, всеблаже́нне, богодви́жимый язы́к тво́й, веща́ющь вели́чия Спа́са и Бо́га на́шего.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Име́я Сло́во пребезнача́льное, направля́ющее тя́ и я́ве укрепля́ющее, безбо́жным спаси́тельныя стези́, Ка́рпе, показа́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ка́рпе, спаси́тельное пропове́дание тва́ри, я́ко святи́тель богоприя́тен, возвести́в, мно́га подъя́л еси́ гоне́ния и ско́рби, сла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Но́во я́ко Отроча́ родила́ еси́, пре́жде ве́к из Отца́ возсия́вшее неизглаго́ланно, Богороди́тельнице, сего́ ра́ди Тя́ сла́вим.

Седа́лен, гла́с 3.

Боже́ственное сия́ние восприи́м, Ка́рпе прему́дре, Уте́шителево, омраче́нныя неве́дением просвети́л еси́ и, преста́влься к вы́шнему Ца́рствию, Царю́ все́х предстои́ши, моля́ Христа́ Бо́га всегда́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, пло́ть бы́в во чре́ве Твое́м, но Бо́г вочелове́чся и пребы́сть, Иже по рождестве́ Ма́терь Тя́ Де́ву, я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь. Того́ приле́жно моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза, на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы: Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Созда́в, я́ко ка́мение, ве́рных мно́жество на благоче́стии ка́мени, хра́мы соде́лал еси́ Свята́го Ду́ха, богому́дре апо́столе.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Но́вы соде́лав креще́нием, богоблаже́нне, обетша́вшия нра́вом тле́нным, челове́ки спа́сл еси́, сла́вящия Христа́, Бо́га на́шего.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Явля́я та́инство Покры́вшаго доброде́телию, богому́дре, небеса́, привле́кл еси́ язы́ки к позна́нию Его́, тму́ отгоня́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

С Па́влом, свети́льником вселе́нныя, пу́ть ше́ствуя мно́жицею, пути́, веду́щия, Ка́рпе, показа́л еси́ лю́дем ко благоче́стию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умно богоно́сный, Богороди́тельнице, го́ру Тя́ ви́дев ве́лию и присе́нную, Отрокови́це, от нея́же прии́де пло́тию Бо́г на́ш.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ на́м и от мглы́ прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же, Тво́й ми́р да́руяй.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Яко садоде́латель изря́ден, показа́л еси́ лю́дем живо́тное дре́во, от него́же яды́й жи́в бу́дет про́чее во ве́ки, христопропове́дниче апо́столе.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Пропове́дник язы́ков, апо́стол и учи́тель че́стен, священнотаи́нник и священносло́в, Ка́рпе, бы́в, в весе́лии Влады́це предстои́ши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От восто́ка прише́л еси́, я́ко незаходи́мая звезда́, вселе́нную заря́ми твои́х слове́с и свяще́нными просвеща́я о́бразы, иера́рше апо́столе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Скве́рну души́ и телесе́ очи́сти ми́ ны́не, Благослове́нная, милосе́рдым Твои́м воззре́нием, я́ко да Тя́ пою́ и велича́ю по до́лгу, Всепе́тая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ си́л.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Источа́ет ра́ка твои́х моще́й тре́бующим исцеле́ния, святи́телю, то́ки благода́тию Боже́ственною, и отъе́млет стра́сти, и потопля́ет нечи́стыя ду́хи.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Сло́во твое́, от безслове́сия избавля́я челове́ки, и чуде́с вели́кое показа́ние, сла́вне, заблу́ждших ко благоче́стию, Ка́рпе, наста́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вжиля́емь си́лою боже́ственною, зми́я, на высоту́ хулу́ глаго́лавшаго, погуби́в, от о́наго поглоще́нныя, апо́столе, спа́сл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Родила́ еси́ без боле́зни Зижди́теля, Всенепоро́чная, боле́зни и труды́ на́ша отъе́млющаго и неболе́зненней сподобля́юща пи́щи челове́чество.

Конда́к, гла́с 4.

Яко звезду́ пресве́тлую, Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе Ка́рпе, чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема, спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Неду́ги отгоня́ веща́нием, исцеля́я стра́сти зна́мением то́кмо еди́ным, спаси́тельное возвести́л еси́ пропове́дание, священнотаи́нниче Ка́рпе, просвеща́я су́щия во тме́.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Ярости князе́й, му́дре, ника́коже убоя́вся, до́блественне отлучи́лся еси́ к страда́нию боле́зненных трудо́в, взыва́я: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Посеще́на тя́ от Го́спода, Ка́рпе, Ве́ррии боже́ственна поста́ви посети́теля, изря́дно посеща́юща сего́ посеще́нии боже́ственными.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко простра́ннейши су́щи небе́с, в ложесна́ прия́т Сло́во Невмести́мое, Де́во, избавля́ющаго тесноты́ вся́кия ро́д челове́ческий.

Пе́снь 8.

Ирмос: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго и показа́вшаго на́м ору́жие во спасе́ние, о́троцы, превозноси́те Христе́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Па́влу, му́дрому наста́внику, в посла́ниих служа́ боже́ственных, святи́телю, спаси́тельная уче́ния все́м разда́л еси́ спаса́емым.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Утро све́тлое, озаря́яй вселе́нную све́том, пропове́дник показа́лся еси́, и неразу́мия тму́ глубо́кую отгна́л еси́, досточу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чудеса́ соверша́я призыва́нием Отца́ и Ду́ха, му́дре, и Сло́ва воплоще́ннаго, уве́рил еси́ е́ллины му́дрыя Триипоста́сное Существо́ чти́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́ Не́бо, Богороди́тельнице, возсия́вшее на́м пра́вды Со́лнце, просвеща́ющи вся́ ны́ в ра́зум богоразу́мия.

Песнь 9

Ирмос: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся: Бо́г из боку́ Твое́ю про́йде, я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́ и с челове́ки поживе́. Тя́, Богоро́дице, те́м вси́ велича́ем.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дев со сла́вою Бо́га, восходя́ща с пло́тию в вы́шняя, седми́десятим, Ка́рпе, ученико́м соприче́лся еси́, изше́л еси́ вку́пе с ни́ми, пропове́дник боже́ствен явля́яся.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Яко овча́ посреди́ волко́в, по́слан бы́л еси́, претворя́я те́х, Ка́рпе, к разуме́нию, сло́вом и́стинным на спасе́ние, и прелага́я си́х нра́в, богоглаго́ливе, ко благоче́стию.

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Собесе́дник яви́лся еси́ Ангелом, апо́столе Ка́рпе богоглаго́ливе, апо́столом же и му́чеником, ди́вно во благоче́стии сконча́вшимся, с ни́миже лику́я ве́село, и на́с помина́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Освяти́л еси́, Ка́рпе, ше́ствуя, зе́млю, и свято́е пропове́дал еси́ Ева́нгелие ве́рою, и ду́ши Живода́тельному Сло́ву приве́л еси́. Те́мже тебе́ да́рует насле́дие небе́сное.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гла́с Ти́ прино́сим, Де́во, Гаврии́лов, вопию́ще: ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, ра́дуйся, земле́ неде́ланная, кла́с красе́н плодонося́щи, Пита́теля все́й тва́ри.

Молитва

Святы́й сла́вный и всехва́льный апо́столе Христо́в Ка́рпе, мо́лим тя с ве́рою и любо́вию: умоли́ Христа́ Го́спода претвори́ти ду́ши на́ша из грехолюби́вых в боголюби́выя; сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных, и испроси́ нам свы́ше по́мощь во вре́мя уны́ния и беспо́мощия на́шего; да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских, иде́же ты ны́не водворя́ешися и весели́шися. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, кре́пце на тя упова́ющих, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, благу́ю и ми́рную христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да избежа́вше мыта́рств возду́шных и вла́сти лю́таго мироде́ржца, унасле́дуем Ца́рство Небе́сное и просла́вим великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому апостолу Карпу, единому от седмидесяти