Шрифт

8 июня.

Канон великомученику Георгию Болгарскому.

Святому великомученику Георгию Болгарскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Боже́ственным жела́нием от ю́наго во́зраста ве́сь са́м себе́ Го́сподеви возложи́в, в моли́твах и посте́х о́браз бы́в доброде́тели, бога́тство же, и сла́ву, и доброро́дство теле́сное, я́ко не су́щее, презре́в, и Христа́ еди́наго от души́ возлюби́л еси́, и Того́, и́стиннаго су́ща Бо́га, в Тро́ице покланя́ема, пред нечести́выми ту́рки пропове́дал еси́, и, срацы́нскую ве́ру, и зако́ны Моаме́фовы под нога́ми попра́в и мучи́теля ужаси́в, муче́ния венце́м украси́вся, сла́вне, к небе́сным восте́кл еси́ ликостоя́нием, прему́дре Гео́ргие. Моли́ Христа́ Бо́га сохрани́ти оте́чество твое́ и спасти́ правосла́внаго Импе́ратора, и лю́ди и гра́д, и́же твоя́ по́двиги при́сно почита́ющия.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Новоявле́н му́ченик, блаже́нне Гео́ргие, вселе́нней напосле́док яви́лся еси́, те́мже пода́ждь ми́ сло́во твое́ю благода́тию, твоя́ по́двиги воспева́ти по достоя́нию.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Очи́ма мы́сленныма, предстоя́ на суди́щи, му́чеников зре́л еси́ честно́е сосло́вие, тебе́ призыва́ющих ра́достно, Гео́ргие, и подо́бными венцы́ украша́ющих.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Во́инством досточу́дным твоего́ сопротивле́ния погаси́в Моаме́фова преда́ния и зако́ны, ве́ру и́х срацы́нскую попра́л еси́, досточу́дне Гео́ргие, о Христе́ укрепля́яся, и злочести́ваго мучи́теля соверше́нне посрами́л еси́, сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Оде́явся в броня́ испове́дания ве́ры и шле́м возложи́в благода́ти, светле́йший язы́ком, Гео́ргие, боговеща́нным и честны́м, я́коже мече́м, ссе́кл еси́ безу́мнаго мучи́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без се́мене Отчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию породила́ еси́, Иже от Отца́ без ма́тере и на́с ра́ди из Тебе́ без отца́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Ополче́ние злочести́вое, я́ко воево́да си́лен, победи́л еси́ и стропти́ваго зми́я вся́ хи́трости попра́л еси́, му́чениче Гео́ргие.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

О Влады́це пе́рвее и Го́споде не насы́тишася иуде́и законопресту́пнии и пророкоуби́йственнии, но и Того́ му́ченика разре́заему те́лу, и огне́м опаля́ему неми́лостивно, и води́му по гра́ду от слу́г нече́стия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Епа́рх се́ти простира́ше словесы́ ласка́тельными к ловле́нию страда́льца прему́драго. Но о́н вопия́ к нему́: преста́ни на мно́зе буесло́вия, а́з бо бесо́м не поклоню́ся, ни пожру́, па́че Творца́, на́с созда́вшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еди́на су́щим на земли́ па́че естества́, благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия яви́лася еси́, те́мже, ра́дуйся, вопие́м Ти́, я́ко Го́спода ро́ждшей, спасе́ние душа́м на́шим.

Седа́лен, гла́с 8.

Во́инство, су́щее на земли́, возненави́дев, му́чениче, небе́сныя возжела́в сла́вы, боле́зни претерпе́л еси́ за Христа́ Бо́га и огнепа́льную сме́рть от безбо́жных и скве́рных ту́рков, беззако́ннаго же царя́ Сели́ма посрами́л еси́ Христо́вым посо́бием. Те́мже дне́сь святу́ю твою́ па́мять пра́зднуем, Го́сподеви принося́ще хвалу́, треблаже́нне, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Со́лнца о́блаче разу́мнаго, боже́ственнаго Све́та свети́льниче златокова́нный, нескве́рная, небла́зная, всенепоро́чная Влады́чице, омраче́нную ду́шу мою́ ослепле́нием страсте́й безстра́стия заре́ю просвети́, молю́ся, и оскверне́нное ми́ се́рдце омы́й пото́ки умиле́ния, покая́ния же слеза́ми, и от тиме́ния мя́ очи́сти де́л мои́х, да любо́вию зову́ Ти: Богоро́дице Присноде́во, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние пода́ти ми́: Тебе́ бо име́ю наде́жду, ра́б Тво́й.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Что́ ми мно́гая словеса́ и обеща́емая тле́емая, я́же безу́мне предлага́еши? — Гео́ргие глаго́лал еси́ к мучи́телю, — сия́ вся́ мне́ же́лчи горча́йши. Но твори́, е́же хо́щеши, о злому́дренне, а́з бо вопию́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Изнури́ пло́ть твою́ мно́гими ра́нами злому́дренный мучи́тель, ты́ же, треблаже́нне, по́мысл непрекло́нен спа́сл еси́, поя́ усе́рдно тя́ Укре́пльшему: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ника́коже тебе́ послу́шаю, к па́губе привлача́юща, е́же служи́ти нечи́стым бесо́м, я́коже вы́, нечести́вии, слу́жите помраче́нной пре́лести, — Гео́ргий к мучи́телю веща́ше. — Умру́ же па́че усе́рдно за Уме́ршаго мене́ ра́ди и с му́ченики вопию́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во, и по рождестве́ яви́лася еси́, де́вствующи па́ки. Те́мже немо́лчными гла́сы, ра́дуйся, Влады́чице, ве́рою несумне́нною взыва́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Изнемого́ша бию́щии, страстоте́рпчестей пло́ти утве́рждшися, и мучи́тель, томле́ния изыску́я: ты́ же до́блественне терпе́л еси́, красу́яся ра́нами, я́же за любо́вь подъя́л еси́ Го́спода твоего́.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Ко́ль стра́шно же и пресла́вно за Христа́ сопротивле́ние твое́, ему́же у́бо почуди́шася племена́, обре́тшаяся на по́двизе, и похвали́ша терпе́ния, ту́рцы же и срацы́ни студо́м облеко́шася.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, нра́ва благочести́ва! О, до́блественна ра́зума! О, ве́ры тепле́йшия честна́го страстоте́рпца Гео́ргия! Ея́же ра́ди Бо́га получи́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ ору́жие непобеди́мо на враги́ предлага́ем, Тя́ держа́ву и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́стная, и́мамы.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Ника́коже поколеба́ша столпа́ благоче́стия свире́пство повелева́ющаго безбо́жнаго мучи́теля, ни жезлы́ бие́ния, ни го́рькая темни́ца, ни ра́ны, ниже́ сме́рть нуждне́йшая.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Оку херуви́мскому ума́ твоего́ чистота́ уподо́бися: до́ле бо му́жески терпе́л еси́ муче́ния, горе́ же предстоя́л Влады́це, посла́вшему тебе́ вене́ц побе́дный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Взыгра́шася све́тло му́ченичестии тогда́ ли́цы, ви́девше твое́ дерзнове́ние, и, прини́кше ку́пно со Ангелы, неви́димо укрепля́ху тя́ в по́двизе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О чу́до, все́х чуде́с нове́йшее! Яко Де́ва, во утро́бе вся́ Содержа́щаго неискусому́жно прие́мши, не стужи́ Си.

Конда́к, гла́с 4:

Яко звезда́ пресве́тлая, яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови, пра́веднаго со́лнца Христа́ возвеща́ющи страда́нии твои́ми, страстоте́рпче, вели́кий му́чениче Христо́в Гео́ргие, и пре́лесть погаси́л еси́ срацы́нскую, и Моаме́фова преда́ния и зако́ны под нога́ми твои́ми попра́л еси́, и беззако́ннаго царя́ и мучи́телей ужаси́л еси́ кре́пким твои́м терпе́нием, и ве́рным подае́ши све́т, моля́ся к Бо́гу непреста́нно о все́х на́с.

Икос:

Прему́дрый Зижди́тель Влады́ка и Господи́н виногра́да мы́сленнаго, я́коже пресвяты́ми усты́ и́же о при́тчи виногра́да глаго́лет: я́коже во единонадеся́тый ча́с де́лавшим подо́бную да́ст це́ну, та́кожде и от пе́рваго часа́ де́лавшим. И ны́не де́лы извести́ в при́тчи кры́емое, Гео́ргия но́ва показа́в, све́тла му́ченика и храбо́рника преизря́дна, преда́ния и зако́ны Моаме́фовы под нога́ма свои́ма попра́вшаго и беззако́ннаго царя́ Сели́ма и мучи́тели ужаси́вшаго кре́пким терпе́нием, на са́мый у́бо после́док ле́тных ты́сящ подо́бна бы́вшаго пе́рвым страда́льцем. Того́ Христо́с просла́ви нетле́нием исцеле́ния, и́же ве́рным подае́т све́т, моля́ся непреста́нно к Бо́гу о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Наноси́мая ти́ страда́ния, Гео́ргие досточу́дне, ели́ко пе́стрый о́н и кова́рный мучи́тель наноша́ше, ты́ же, страда́льче, му́жественне терпе́л еси́ за любо́вь Христа́ твоего́, ра́достно поя́: препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Истинен а́з му́ченик и́стиннаго Христа́, Бо́га на́шего, — страда́лец взыва́ше к беззако́нным, — бие́ния же́зленная, и о́гнь, и и́ныя му́ки гото́в е́смь сла́дце подъя́ти за любо́вь Христа́ моего́, ра́достно поя́: препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зубы́ скре́гчуще уби́йственне, беззако́ннии ту́рцы, я́ко зве́рие, восхи́тиша богоявле́нника и огню́ предава́ху, му́ченик же ра́достно поя́ше: препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное боже́ственное селе́ние, ра́дуйся, Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим Ти́: благослове́нна Ты́ в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Ублажи́ша тя́ ца́рие, благослови́ша святи́телие, слы́шаще твое́ му́жественное терпе́ние и ко Христу́ хода́тая стяжа́вше тя́. И ны́не приходя́ще, честны́м твои́м моще́м покланя́ются, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Хваля́ся я́звами Христо́выми, к ве́чным восте́кл еси́ оби́телем, в багряни́цу оде́ян, му́чениче Гео́ргие, от крове́й твои́х обагре́нную, и све́тло Царю́ си́л предстои́ши, с му́ченики лику́я, пое́ши: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Игра́ет вели́кий гра́д Среде́ц, и вси́ окре́стнии гра́ди, и ве́си, тебе́ воспита́вшии, и крася́тся па́мятию твое́ю честно́ю, страстоте́рпче Гео́ргие. Муче́ние бо сконча́в, венца́ побе́ды сподо́бился еси́ и пое́ши: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еди́на во все́х роде́х, Де́во Пречи́стая, Ма́ти яви́лася еси́ Бо́га, Ты́ Божеству́ была́ еси́ пребыва́лище, Всенепоро́чная, не опа́льшися огне́м непристу́пнаго Све́та. Те́мже вси́ Тя́ благослови́м, Мари́е Богоневе́стная.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Во́ин и́стинный Христо́ва препове́дания яви́лся еси́, Гео́ргие, и безбо́жия ле́сти срацы́нския потреби́тель бы́л еси́. Те́мже ны́не моли́твами твои́ми потреби́ ва́рварское воста́ние, под но́ги си́х, сла́вне, низлага́я.

Припев: Святы́й му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас.

Аще и разсе́яны бы́ша свяще́нныя, му́дре, пло́ти твоя́, и а́ще кро́ви излия́шася, но победи́тельная от тебе́ проидо́ша. Те́мже на на́с востаю́щих си́лою твое́ю посрами́,  любо́вию тебе́ сла́вящих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ея́же жела́хом, па́мять светоза́рную твою́ и честну́ю прии́мше, почита́ем, ра́дующеся же ду́хом и игра́юще, мо́лимся, блаже́нне Гео́ргие: ме́сто сие́, святи́тели и лю́ди, иде́же изво́ли сла́витися и́мя твое́, сохраня́й невре́дно, и во́и утверди́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́нную Мари́ю, и Бо́жию Ма́терь, и Де́ву, прииди́те вси́, ве́рою и любо́вию непреста́нно восхва́лим: Ея́же ра́ди обре́тше ве́чное ра́дование.

Свети́лен.

Све́ту невече́рнему предстоя́, блаже́нне, с му́ченическими ли́ки, воспева́ющия тя́ в па́мяти твое́й от искуше́ния спаса́й моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

На Тя́ с Бо́гом упова́ем, Пречи́стая, из Тебе́ Проше́дшему, сраспина́емыя Христу́, Твои́ми к Нему́ мольба́ми невре́дны до конца́ ны́ сохрани́.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Гео́ргие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому великомученику Георгию Болгарскому