Шрифт

7 июня.

Канон на Третие обретение честныя главы святаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

Третие обретение честныя главы святаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Яко боже́ственное сокро́вище, сокрове́нное в земли́, Христо́с откры́ главу́ твою́ на́м, проро́че и Предте́че. Вси́ у́бо, соше́дшеся в сея́ обре́тение, пе́сньми богоглаго́ливыми Спа́са воспои́м, спаса́юща на́с от тле́ния моли́твами твои́ми.

Кано́н Предте́чи, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Гла́с Сло́ва бы́в, разреши́ безгла́сие мое́, я́коже отцу́ дре́вле, ра́достным гла́сом восхвали́ти тя́ в настоя́щее обре́тение главы́ твоея́, блаже́нне Предте́че, небе́сный челове́че.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

На главу́ ру́ку положи́вый, Предте́че, Це́ркви Бо́жии, твою́ честну́ю главу́, позна́вшую Тро́ицы явле́ние, проявля́еши сие́ тре́тие, прея́вственно освяща́ющую правосла́вных собра́ния.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Не терпя́ на мно́зе сокрыва́тися, Госпо́день Предте́че, устроя́еши па́ки яви́тися дне́сь, не в ста́мне затворе́н, сре́брене же сосу́де в свяще́нном ме́сте положе́н, священноде́йственнику извеще́н.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ца́рствующий я́ве гра́д ны́не прие́млет свяще́нный да́р, и́же пре́жде лише́н бы́в главы́ твоея́, Предте́че, тоя́ вхо́дом крася́ся, ны́не ра́дуется и достодо́лжно ублажа́ет тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От чре́ва непло́дныя прозя́бл еси́, гото́вя Творцу́ сло́вом пути́, всехва́льне, от Де́вы возсия́вшему Пресвяты́я несказа́нно, Юже Богоро́дицу ве́дуще, вси́ ро́ди, ублажа́ем.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Блу́дным пляса́нием, свяще́нная глава́ твоя́, скве́рней жене́ вдана́ бы́вши, рука́ма ноша́шеся, ны́не же целому́дренно священноде́йственника дла́ньми, свяще́нно во святу́ю це́рковь вно́сится.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Благоче́стно срета́ет тя́ ве́рных совокупле́ние, с священноде́йственником же ца́рь, сла́вне Предте́че, пою́ще ра́достию, и предваря́ет тя́ любо́вию, освяща́емь прише́ствием твои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От незаходи́мых свяще́нных, я́ко светоза́рное со́лнце, свяще́ннейшая глава́ твоя́ возсия́вши, всю́ просвети́ вселе́нную, проро́че Христо́в и Предте́че, боже́ственными светлостьми́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От непло́дных чре́сл светоявле́нна возсия́л еси́ звезда́ Со́лнца сла́вы, предходя́й Возсия́вшаго от Деви́ческа о́блака, Крести́телю, и разре́шшаго но́щь многобо́жную.

Та́же седа́лен, гла́с 4.

Изда́вшися, я́ко зла́то от руды́, свяще́нная твоя́ глава́ пресла́вно, от незаходи́мых не́др земны́х, обогати́, Христо́в Крести́телю, все́х притека́ющих в тоя́ обре́тение, пе́сньми велича́ющих Спа́са и Зижди́теля, подаю́щаго на́м тебе́ ра́ди ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Грехолюби́в сы́й, молю́ Тя́, безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую, взе́млющаго грехи́ ми́ра, Пречи́стая, многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити, и грехи́ моя́ мно́гия очи́стити: гре́шных бо Ты́ еси́ очище́ние, и спасе́ние ве́рных, и заступле́ние.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Проро́ков я́ко превы́шший, Прорече́ннаго ви́дети сподо́бился еси́, Илиино́ю предъиды́й си́лою пред Ни́м, блаже́нне Предте́че.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Пресла́вную главу́ твою́, миры исцеле́ний источа́ющу, тре́тие уже́ яви́л еси́, смра́дныя стра́сти отгоня́ющую.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Не в ста́мне, я́коже пе́рвее, в сосу́де же сре́брене погребе́на явля́ется глава́ твоя́ в свяще́ннем ме́сте, досточу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соше́дшеся, почерпи́те вси́ исцеле́ния неистощи́мая от исто́чника издава́ема, честны́я главы́ Предте́чи Христо́ва.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Смири́вшагося спаси́ мя, высокому́дренно пожи́вшаго, ро́ждшая Возне́сшаго смири́вшееся естество́, Пречи́стая.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́, окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х, пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Яко хода́тай ве́тхаго и но́ваго бы́в свяще́ннейший, хода́тайствы боже́ственными на́ше обветша́ние обнови́, обновле́ние соверша́ющих но́вым явле́нием главы́ твоея́, блаже́нне Предте́че.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

От Кома́н прине́сшу благода́ть исцеле́ний главу́ твою́ к Ца́рскому гра́ду, Предте́че, созыва́еши гра́ды дне́сь к тоя́ прише́ствию: собира́ются ве́рных мно́жества, просвеще́ния нетле́ннаго исполня́еми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ца́рь вхо́ду главы́ твоея́ мно́жае, не́же багряни́це, ра́дуется, свяще́нник же, боже́ственный Богоно́сца тезоимени́тый, Предте́че, дла́ньми сию́ обдержа́, соблагословля́ет, благословя́ ве́рных соверше́нства.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́ку ро́ждши, яви́лася еси́ превы́шшая го́рних си́л и земны́х естество́ богосоде́лала еси́, Отрокови́це Всенепоро́чная. Те́мже Богоро́дицу всеи́стинную, душе́ю и язы́ком, ве́рнии, Тя́, Де́во, сла́вим.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Истина от земли́, глава́ возсия́вшая Крести́теля Твоего́, Христе́, лжу́ отгна́, ересе́й разори́ го́рькую зи́му и ми́р просвети́ла е́сть.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Почерпи́те просвеще́ние, и благода́ть Бо́жию, и ми́лость: и главы́, и ду́ши освяти́те, главе́ прикосну́вшеся Предте́чи благода́ти, Боже́ственному верху́ прикосну́вшагося в вода́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Главы́ враго́в под но́зе на́ша сокруши́ти, моли́ся, Предте́че, любо́вию честну́ю твою́ главу́ чту́щему, Ирода обличи́вшую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Су́шим во а́де Све́т пропове́дал еси́, приходя́щаго от крове́й Деви́ческих, пло́тию обложе́на бы́вша Челове́ка, на благодея́ние челове́ков, блаже́нне Предте́че.

Конда́к, гла́с 6.

Светоявле́нный и боже́ственный в ми́ре сто́лп, Со́лнца свети́льник, Предте́ча, главу́ светоно́сную и боже́ственную свою́ показа́вый в конце́х, освяща́ет то́й ве́рно покланя́ющихся и взыва́ющих: Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ все́х на́с.

Икос:

От земли́, я́коже исто́чник ра́йский, глава́ боголюби́вая Предте́чева струи́ испуща́ет благода́ти, и чуде́с то́ки подава́ет все́м тре́бующим. Присту́пим у́бо вси́, почерпе́м усе́рдно исцеле́ний боже́ственныя сея́ пото́ки: напоя́ет бо ду́ши дарова́нии непреста́нными, и потопля́ет теле́сныя боле́зни, и вся́к неду́г благовре́менне отъе́млет. Сию́ у́бо воспое́м любо́вию, и целу́ем ве́рою, че́стно облобыза́юще, и пе́сньми, я́ко венцы́, сию́, ве́рнии, венча́ем. Предочи́стим на́ша скве́рны мы́сленныя, и боже́ственными доброде́тельми украси́м ду́ши и вопие́м тве́рдо: Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Со́лнца сла́вы пресве́тлый све́щник бы́л еси́, Предте́че, тму́ отгоня́я ле́сти и просвеща́я ве́рою зову́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Пра́здник моле́бен честна́я Це́рковь се́й, Предте́че, све́тло соверша́ет, главу́ твою́ чту́щи и обы́чно зову́щи: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Провозвести́л еси́ Сло́ва стра́шное прише́ствие боже́ственными игра́нии, возвеща́еши твоея́ главы́ обре́тение, проро́че, нело́жными усты́ тя́ жела́ющему те́пле священноде́йственному па́стырю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́вство и рождество́ па́че естества́ и сло́ва в Тебе́ стече́ся, Бо́га бо воплоще́нна родила́ еси́ несказа́нно, Богоро́дице, Ему́же пое́м: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Крести́тель и Предте́ча, земны́й Ангел, беззако́ния изве́стный укори́зник, Тро́ицы явле́ние пре́жде ви́дяй, тре́тие явля́ет главу́ свою́, все́м любо́вию пою́щим: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Срета́ет усе́рдно тебе́ ца́рь кротча́йший вку́пе со христолюби́выми людьми́, прехва́льне, па́стырей же пе́рвейший, простира́ет ру́це к тебе́, и, свои́ прилага́я пе́рси, игра́ет с весе́лием, и вопие́т благода́рно: лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́че зла́та глава́ твоя́ просия́вши, Предте́че, сокро́виществованна в сре́бренных сосу́дех, я́ко бога́тство многоце́нно, Ца́рскому гра́ду даде́ся. Тоя́ дарова́нии богате́я боже́ственными, усе́рдно пое́т: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во чре́ве носи́мому, вся́ческая нося́щему, блаже́нне Иоа́нне, поклони́лся еси́, ра́дуяся, во чре́ве кры́емь непло́днем, прехва́льне. Его́же, ро́ждшася от Святы́я Де́вы, Агнца Бо́жия пропове́дая, благоче́стно возопи́л еси́: лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти от Деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Непло́дныя преподо́бен пло́д, в рожде́нных жена́ми превы́шший, Царя́ Христа́ во́ин, вели́кий Предте́ча, пропове́давый Агнца, ми́ра прегреше́ния взе́млющаго, да восхва́лится свяще́нными пе́сньми.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Ча́шу испо́лнив бога́тно, созыва́еши с высо́ким пропове́данием Це́рковь Христо́ву обре́тением главы́, Предте́че: прииди́те, насы́титеся, — вопия́, — кра́сных, и́хже угото́вах, и возвели́чите Су́щаго, челове́ком подае́маго.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Ца́рь тя́, Ангеле Бо́жий, ангелоимени́тый в свое́ ца́рство, ра́дуяся, прие́млет, сослужа́щаго с си́м добре́йша пастыренача́льника благоче́стно и зва́нием, и благода́тию украша́ема я́ве богоно́снаго свяще́нника и богому́дреннаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Облиста́л еси́ боже́ственное просвеще́ние главы́ твоея́ вхо́дом, сла́вне, и уясни́л еси́ ве́рных сердца́, вопию́щих ти́: Со́лнца незаходи́мый свети́льниче, всесвяты́й Предте́че, страсте́й мглы́ на́с, и ве́сь гра́д, и лю́ди изба́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохра́нь Ро́ждшую Тя́ нетле́нну по рождестве́, егда́ ся́деши суди́ти дело́м мои́м, беззако́ния пре́зри и грехи́ моя́, я́ко безгре́шен и ми́лостив Бо́г и Человеколю́бец.

Свети́лен.

Не терпя́ше на мно́зе кры́ти земля́ главу́ твою́, я́коже гла́с вопию́щаго; ты́ обре́тение ея́, о́бразом не́коим возвести́л еси́, Предте́че Иоа́нне, в о́ньже тя́ почита́ем.

Сла́ва И ны́не.

Во обре́тении, Предте́че, честны́я твоея́ главы́, ца́рь христолюби́вый мно́жае ра́довашеся, я́коже о свое́й ца́рской порфи́ре. Его́же возме́здия побе́дами свы́ше укрепля́емь, и на́с соблюди́, покры́й твои́ми моли́твами, Крести́телю прехва́льне Иоа́нне, све́тло пра́зднующих и любо́вию тя́ чту́щих.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́? Не вем. И к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет ду́ша моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех, ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвый на́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний Проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, низве́рженнаго мно́гими грехи́. Обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно. Очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Молитва вторая Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, и тебе́ прибега́ю не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, не оста́ви мя па́дшего мно́гими грехи́; обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием; очи́сти мя, грехи́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Третие обретение честныя главы святаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна