Шрифт

7 июня

Канон святителю Иннокентию, архиепископу Херсонскому

Святителю Иннокентию, архиепископу Херсонскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

От ю́ных ле́т прилежа́ уче́нию благоче́стия и стра́ху Бо́жию, во благода́ти Христо́вой преуспева́я, стяжа́л еси́ слове́сная дарова́ния и яви́лся еси́ неутоми́мый пропове́дник спасе́ния, ду́ши ве́рных озаря́я спаси́тельными смы́слы и приводя́ все́х ко исправле́нию. Святи́телю о́тче Инноке́нтие, моли́ Христа́ Бо́га да́ти на́м оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 4:

Дне́сь гра́д Херсо́нский ра́дуется, весели́тся земля́ Таврическая, иму́ще моли́твенника святи́теля Христо́ва Инноке́нтия, па́стыря добра́ и пра́ведника изря́днаго, и́же Бо́жия Ма́тери о́браз Каспе́ровский просла́вил еси́, в кра́е Новороссийском ве́ру пра́вую утверди́л еси́. Те́мже святи́телю о́тче Инноке́нтие, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Канон святителя, глас 7.

Песнь 1

Ирмос: Сокрушившему брани мышцею своею, и всадники тристаты погрузившему, поим Ему, яко избавителю нашему Богу: яко прославися.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Иннокентие отче наш, от обителей славы горния призри на чада твоя, во святем храме днесь собравшаяся и молитвами твоими, Святителю богомудре, заступи вся, радостию тя величающия.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Недостойных устен немощное пение приими, отче богомудре, и ходатайством твоим от искушений и бед свободи вся, радостию и любовию тя величающия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ныне ангели на Небесех и человецы на земли светло торжествуют, и всякая тварь веселия исполняется, прославляя тя, новаго и преславного чудотворца, ты же, отче Иннокентие, не остави ны, тя днесь радостию величающих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приклонивый Небеса в Тя, Дево, вселися, и ныне на молитву Твою зрит, Богородице Чистая, Твое, Царице, исполняя прошение: Ему же за ны усердно помолися, на Тя бо надеемся, Благословенная.

Песнь 3

Ирмос: В начале небеса всесильным словом Твоим утверждей Господи Спасе, и вседетельным и Божиим Духом, всю силу их, на недвижимем мя камени исповедания Твоего утверди.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

От юности твоея явился еси сад дивный добродетелей, от корене благочестиваго процветший, Иннокентие отче наш, темже молитвами твоими и нас настави на путь доброделания.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Кто по достоянию возможет тя похвалити, богоизбранне Иннокентие и прехвальне, от юности бо Христа Единаго возлюбил еси и Того всем житием прославил еси и образ верный чадом твоим явился еси, отче, истиннаго доброделания.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Елеем молитвы исполненный и огнем любве возженный светильник явился еси, отче Иннокентие, во тме греховней сущим путь освещающий доброделания.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Паче солнечных луч, Твоим блистающим омофором, освещаеши Церковь и люди, и тьму грехов наших отгоняеши посещением Твоим, Богородице, к Сыну Твоему и Богу за ны молящися.

Седален, глас 6:

Иноком наставниче и ангелом сомолитвенниче, / земли нашея похвало и людем православным крепкое заступление, / Иннокентие преславне досточудне, / молитвою твоею от искушений и бед чада твоя сохрани.

Слава, и ныне, Богородичен, глас 6:

Теплая Предстательнице и непобедимая, / упование известное и непостыдное, / стено и покрове, и пристанище прибегающим к Тебе, / Приснодево Чистая, / Сына Твоего и Бога моли, / умирение дати миру, и спасение, и велию милость.

Песнь 4

Ирмос: Покрыла есть небеса Христе Боже, смотрением Твоим, добродетель неизреченныя мудрости Твоея, Человеколюбче.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Непречастен соблазнам мира сего был еси, невинности соимените, темже молитвами твоими исцели от страстей греховных сердца наша и сотвори ны наследники Царствия Божия.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Тщетны быша о тебе, отче, демонския немощныя дерзости, путем бо тесным жития монашескаго за Христом шел еси, прехвальне Иннокентие, и ныне во славе сияеши Царствия Божия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иноческое равноангельное житие паче богатства и славы мирския возлюбил еси, отче богомудре, и вся красная мира сего во уметы вменивши, воистину сын света показался еси и причастник явился еси Царствия Божия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе припадаем, Госпоже, верою, и поклоняющеся благодарно, вопием Ти: радуйся, Богоблагодатная Дево, покрове, и ограждение наше, и Помощнице в беде сущим, спаси нас, к Тебе прибегающих, на Тя бо надеемся.

Пе́снь 5

Ирмос: Нощь несветла неверным Христе, верным же просвещение в сладости словес Твоих: сего ради к Тебе утренюю, и воспеваю Твое Божество.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Юноши и старцы яко наставника своего прославляют тя, отче Иннокентие, премудрии и некнижнии ти хвалу приносят и вси тя величают, богоизбранне Святителю и земли нашея новый Златоусте.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Проповедниче Бога Слова изрядный явился еси, отче, сердца верных просвещающи спасительными смыслы, темже и нас к познанию истины настави и сердца наша светом веры просвети, Иннокентие преславне, земли нашея новый Златоусте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огнем словес твоих, любовию Божиею разженных, хлад греховный отгоняется и души верных согреяются, темже вси хвалу и славу ти приносят, проповедниче богомудре и земли нашея новый Златоусте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе вся земля дары приносит, яко Царице Божией Матери, и людие вси веселятся, покрываеми от всякаго зла Твоими, Богородице, молитвами.

Песнь 6

Ирмос: Во глубину греховную впадся Блаже, яко Иона от кита вопию Ти: возведи от тли живот мой, и спаси мя Человеколюбче.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Христова святительства иго благое на рамена своя подъял еси, отче наш Иннокентие, и воистину Пастырь добрый показался еси и отец чадолюбивый христианом православным, темже не остави ныне чада твоя духовныя.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Воистину добрый кормчий корабля церковнаго, был еси, отче досточудне, ко спасению наставляюще паству твою, темже тя ныне молим, Иннокентие преславне, не остави бурею греховною потопляемыя чада твоя духовныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Апостолом сопрестольниче и ангелом сомолитвенниче, столпе веры недвижимый и благочестия церковнаго рачителю, отче наш Иннокентие, утиши молитвою твоею волнение многомятежных сердец наших и заступи ны, чада твоя духовныя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ангельский глас взываем Ти, Пречистая: радуйся престоле Божий, на немже Иезекииль виде Господа, Херувимы носима. С ними же за ны, Богородице, молися, да спасет души наша.

Кондак, глас 3:

Земли нашея цвете, Церкве российския украшение, / Православия наставниче преславный, / защитниче и молитвенниче Отечества усердный, / новый русский Златоусте, / богомудре святителю Иннокентие, / моли Христа Бога / спастися душам нашим.

Икос:

Днесь похваляему праведнику, людие веселятся, имуще таковаго богоблагодатнаго пастыря: молниегласным жезлом вещаний своих словесное стадо добротворне упасшего, таже по отшествии своем неразлучно нам пребывающа - рака бо мощей твоих, отче святый, выну пред очима нашима видима есть. Вемы, яко угодна бо Господеви душа твоя и много может молитва твоя, сего ради молим тя, многовещанне и богозриме Иннокентие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Песнь 7

Ирмос: В пещь огненную ввержени преподобнии отроцы, огнь в росу преложиша, воспеванием сице вопиюще: благословен еси Господи Боже отец наших.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Людем православным воистину утешителя и о граде Одессе молитвенника усерднаго во время лютыя брани яви тя Господь, Егоже моли от нашествия иноплеменных и всякаго обстояния нас сохранити, и мирови всему мир даровати.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Усердною молитвою твоею, яже ко Пресвятей Богородице, отче, спасл еси град наш, темже и ныне и до скончания века, огради нас от всякаго злаго обстояния и умоли Владычицу мира мир безмятежен земли даровати.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пастырь истинный овцам стада Христова явился еси в час лютыя брани и скорби, Иннокентие отче, и молитвенник усердный о Отечестве нашем, темже ныне молися Господеви мирови всему мир и благоденствие даровати.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Творче Спасе наш, Христе Боже, приими молитву Твоея Матере, юже Тебе за ны грешныя, приносит, да Тебе, радующееся, поем: препетый отец наших Боже, благословен еси.

Песнь 8

Ирмос: Страшнаго херувимом, и чуднаго серафимом, и миру Творца, священницы и раби, и дуси праведных, пойте, благословите и превозносите его во веки.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Рака святых твоих мощей воистину источник исцелений всем, с верою приходящим, является, отче Иннокентие, от горния бо славы твоея призираеши на смиренныя мольбы наша и скоро помощь подаеши людем, ти усердно молящимся.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Иннокентие отче достославне и чудотворче изрядный, кто возможет исчести множество чудес твоих, воистину бо помощник скорый являешися всем, тя с любовию призывающим и ти усердно молящимся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Новаго чудотворца и скораго в бедах заступника, целителя дивнаго и молитвенника преславнаго днесь радостно прославим, Иннокентия богомудраго, помощь бо и защищение есть всем, с верою и упованием усердно молящимся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Усты приносяще Тебе пение, и душею верно поклоняемся, ибо внутрь сердца наша горят. Мати Божия Пречистая, помилуй нас, верою превозносящих Тя во вся веки.

Песнь 9

Ирмос: Паче естества Матерь, и по естеству Деву, едину в женах благословенную, песньми вернии Богородицу величаем.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Отче преславне и досточудне, приими ныне пение наше и похвалы сия, от грешных устен твоей святыни приносимыя, и испроси у Господа всем, тя славящим отпущение грехов и велию милость.

Припев: Святи́телю о́тче Иннокентие, моли́ Бо́га о нас.

Шуия части избави, отче, любовию прославляющия тя и деснаго стояния со всеми избранными сподоби, ходатайством твоим язвы страстей исцеляющи и подающи всем велию милость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Услыши, отче Иннокентие, пение и молитвы чад твоих и не остави ны сиры, но святыми твоими, яже к Богу мольбами от всех искушений и бед сохрани вся и испроси нам от Господа великия и богатыя милости.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Помяни, нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших. Покрый нас от всякаго зла и лютых напастей: на Тя бо уповаем, Владычице Всепетая.

Светилен:

Святителю отче Иннокентие, светильниче преславный веры православныя, молитвами, святе, твоими отжени от нас мглу греховную и светом богопознания души наша просвети.

Слава, и ныне, Богородичен:

Игумение Всечестная земли нашея, Всесвятая Госпоже Богородице, не остави ны, Твоея помощи требующия, но спаси от бед души наша.

Молитва

О всезлатая уста слова, всехвальный и всечестный архиерею, святителю Христов Иннокентие! Ты многая и различная дарования от Господа приял еси, и яко раб благий и верный вся таланты, тебе данные, приумножил еси, имиже Церкви Христовей и Отечеству нашему славне послужил еси. Ныне же велие имея ко Святей Троице дерзновение, призри милостивно от горния твоея обители на нас немощных, грехами многими обремененных и умоли Господа Вседержителя, да отвратит от нас гнев Свой, праведно на ны движимый, и путь покаяния нас обратит. Прельщение языческое, зловредное нечестие, расколы и ереси, от Церкви Святыя отчуждающия, да истребит, и от соблазнов мира и козней диавольских нас оградит. Ей, крепкий столпе церковный, сосуде благодати предъизбранный, испроси от Отца светов, да соблюдет нас от нечестивых учений и душепагубных, неверия и суеверия избавит, в вере Православной нас утвердит и по образу Святыя и Нераздельныя Троицы мало стадо Свое в любви и едиомудрии сохранит. Неверныя к познанию истины да обратит. Пастырем Церкве праведность и ревность о спасении да подаст, монашествующим в подвизе укрепит, мир умит и землю нашу от крамолы и нестроений свободит. О, ходатаю теплый и чудотворче предивный, святителю отче наш Иннокентие, испроси нам у Господа Бога время на покаяние исправление; и во всех нуждах, скорбех и искушениях утешение и скорое поможение. И тако да благодатию и человеколюбием в Троице покланяемого Бога сподобимся наследницы быти Царствия Небеснаго, да прославляем вкупе с тобою всех благих Подателя, Триединаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Иннокентию, архиепископу Херсонскому