Шрифт

6 июня.

Канон явлению чудотворнаго образа Великорецкаго, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Явления чудотворнаго образа Великорецкаго, святителя Николая
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 2:

Мирликийская страна хвалится тобою, отче Николае, / и град Барский радуется / в пренесении честных мощей твоих. / Веселятся же и града Хлынова и всея Вятския страны людие / явления ради честнаго образа твоего, / неоскудно черплюще источник исцелений, / молитвами твоими, святе, // моли Христа Бога спастися душам нашим.

Стихира, глас 7:

Егда Божиим промыслом / от Великия реки во град Хлынов принесен бысть чудотворный твой образ, святителю, / тогда исполнися весь град благоухания, / и стекошася всенародное множество / желающих зрети священнолепное подобие пастыря своего, / исполнишася радости, со слезами вопиюще ти: / о великий Николае, / защищение граду нашему, / молим тя, святителю, / моли Пресвятую Троицу, / да подаст мир мирови // и душам нашим велию милость.

Канон великому святителю и вселенскому чудотворцу Николаю. Глас 2.

Песнь 1

Ирмос: Грядите, людие, поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставльшему люди, яже изведе из работы египетския, яко прославися.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Отверзи ми, Христе, устне недостойнии. Агнче незлобивый, язык мой уясни, и сердце мое просвети, ум мой озари, светом твоего Богоразумия, да возмогу воспевати память явления чудотворнаго образа святителя Николая, его же на земли удивил еси.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Приидите, вернии, духом Божественным веселящеся верно, восхвалим святителя Николая, к чудотворному его образу припадающе и вопиюще: спаси всех нас молитвами си, блаженне.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Моли о нас Святую Троицу, святителю Николае, яко да послет нам свет Лица Своего, празднующим любовию пречестное явление образа твоего, преблаженне.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Правоверно чтущия Тя люди, и иконе твоей, святей, любезно покланяющияся, о Божия Мати, спаси и от клевет злых человек избави.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Божий Слове, Милостивый Христе Царю, презри многая моя согрешения, и отверзи моя косноязычная уста, и дух прав обнови во утробе моей, и даждь ми, Христе, слово разума, да воспою угодника Твоего святителя Николая.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Приидем, братие, к чудотворному образу святителя Николая и облобызаем сердечныма устнама, принимающе неоскудныя дары от трудоположника Христова и Спаса душ наших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Божиим промыслом и Святаго Духа действом чудотворный твой образ, святителю, от Великия реки принесен бысть во град Хлынов, источая нам реки исцеления, блаженне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Со апостолы со святителем моли, Богородице, Сына Своего и Господа помиловатися всем поющим Тя и славящим, и на иконах Тя чтущим, и поклоняющимся достойно, и любовию облобызающим.

Песнь 3

Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди, / язы́ческая неплодя́щая Це́рковь / прише́ствием Твои́м, / в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Направляеши, отче, хромых, и очи просвящаеши слепых, ходити же твориши расслабленных, и отгониши духи лукавыя от притекающих к чудотворному ти образу, святителю Николае.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Светел честный праздник преставления твоего, святителю Николае, светлейший же явление чудотворнаго образа твоего, его же вси славяще, любовию тя почитаем.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Почерпите, человецы, просвещение, и благодать Божию, и милость. И главы и души верно освятите, прикоснувшеся чудотворному образу святителя Николая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Кто изрещи достойно может чудес Твоих, Чистая, глубину. Тобою бо весь мир помилован, хвалу Ти приносит и избавляется от бед лютых и различных зол, врагов же и напастей.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Николае блаженне, душа твоя почивает на небесех со Христом во Царствии Небеснем. Зде же честный образ твой с верою к нему приходящим подает исцеления Божественнаго Духа детелию, и силою, и благодатию.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Святителем слава, священником благолепие и нищим помощник ты явися, богомудре отче, и столп добродетельный. Поминай всех, Николае, почитающих чудотворный образ твой.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Явление чудотворнаго твоего образа яко солнце возсия нам, святителю Николае, радуемся, целующе его, яко божественный кивот, верою и любовию, преславне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Припадаем Ти, Пречистая Богородице, со умилением глаголюще: избави нас, Мати Христа Бога, всякия прелести, разлучающия от Бога. И сподоби в день судный получити от Христа милости не отпасти деснаго предстояния.

Седален, глас 4:

Ныне, преблаженне Николае, душа твоя почивает на небесех, предстоя престолу Христову. Честный же образ твой принесеся с Великия реки во град Хлынов, от него же подаеши исцеления приходящим к нему с верою и молиши Христа Бога о всех нас.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже:

Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою и сохрани мя от напрасныя смерти и даруй ми прежде конца покаяние, Тебе бо имею надежду, раб твой.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел, / но Сам, Го́споди, вопло́щся, / и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка. / Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Вся сотворшаго и всю вселенную кормящаго Сына Божия и ангельскаго Царя Превечнаго Спаса Христа умоли, святителю Николае, да подаст царем нашим, и архиерею, и людем здравие, и земныя плоды умножит, и грехи отпустит.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Память священную явления образа твоего, святителю, творящих от всяких спаси прегрешений, и печалей, и напастей, твое божественное даруй заступление, всех Царю предстоя, отче Николае.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Молися, святителю, за град твой и люди, належащую скорбь нашу пременити и грехов прощение испроси, блаженне.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Милосердия Твоего сподобимся, Милостивая и Благолюбивая Владычице, и геенны избави мя, и тьмы оноя кромешныя, да верою и любовию почитаю Тя.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Помолися Христу Богу, преблаженне Николае, о приходящих с верою во святый храм твой и хотящих от чудотворнаго образа твоего почерпсти исцеления неоскудную благодать.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Образ священнолепнаго твоего подобия показал еси верным людем, душам освящение, и телесем исцеление, и страстем избавление, от него же цельбы почерпаем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцеления приемлют приходящии прикосновением чудотворнаго ти образа, разслаблении и слепии, и иными различными болезньми одержимии, призыванием святаго твоего имене, отче Николае.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избави нас от напастей, и скорбей, и печалей различных, и язык нашествия, Владычице Всепетая, яко да Тя славим, Надежду душам нашим.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих, / спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой, / к Тебе́ у́тренюю, Царю́ мира, / просвети́ мя сия́нием Твои́м, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Крепость немощным, и слепым прозрение, и хромым благотечение, блаженне, подая духовною силою, иже верою к чудотворному твоему образу приходящим, граду Хлынову и всей вселенней, светильниче Николае.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Молися прилежно за ны, избавление подати, отче святителю, от всех бед, яже на ны приходят, ускори, святе, на помощь нашу.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Воистину Христос Бог наш показа тя в напастех тихое пристанище и забрало, Николае блаженне, сиротам же всем утешение.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Пречистая Владычице, рождши земным Правителя и Господа, похотей моих злолютое укроти смущение и тишину подаждь сердцу моему.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Царю Христе, вышних сил крепостию десницы Твоея правоверным и благоразумным царем нашим под ноги покори врагов нечестивых, и люди Твоя спаси, и земныя плоды умножи молитвами Твоего святителя Николая.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Во всех странах произыде вещание, яко граду нашему явися чудотворный образ преславен святителя Николая, источая исцелений множество всем приходящим к нему с верою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко велика столпа и твердо забрало дарова тя Христос граду сему, идеже ныне от чудотворнаго ти образа точиши чудес струи, преблаженне Николае.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Господа моего Мати, Ты Надежда отчаянным, Помощь всем грешником, не презри, Милостивая Царице, мене окаяннаго, люте и пребезмерно согрешившаго паче человеческаго естества.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, / неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: / от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Честным явлением чудотворнаго твоего образа, святителю, прославися честная церковь твоя, имущая в себе благодати сокровище неоскудное и пречудное.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Иже любовию тебе почитающим и честнаго образа твоего явление совершающим торжество, блаженне Николае, разрешение грехов, житию исправление и всем людем пременение, милосерде, испроси.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Празднующим светло память явления образа твоего, святителю, царем нашим и архиерею мир испроси, и междоусобныя брани укроти, и избави нас от нахождения поганых, и клеветником челюсти сокруши.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Кто нас избавит от муки вечныя и от смерти душевныя, аще не Ты воздержеши пречистеи руце, Богородице, Сыну Своему и Богу нашему, да спасет нас Твоим покровом, Преблагословенная, неимущих помощи неоткудуже.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Яко шипок и яко крин сельный сладкоуханен, святителю, и яко кипарис, и яко миро божественно и благовоние, образ твой благоухает чудеса, смрадныя недуги отгоняющи, Николая всечестне.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Днесь веселится Христова Церковь, празднственную радость духовную составльши в памяти явления чудотворнаго образа твоего, вкупе же и пренесения во град Хлынов, святителю, Юже непоколебиму спаси твоими иже ко Спасу благориятными молитвами, Николае священне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О святителю Николае, како тя возможем воспети достойно, не может бо язык человеческий изглаголати твоя различныя исцеления и многая дарования всем человеком.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Пресвятая Владычице Богородице, не имамы помощи иныя, разве Тебе, молися Сыну Своему и Богу нашему со святителем Николаем, да соблюдет царей православных и сохранит царство их нерушимо и да спасет нас, верою и любовию Тя почитающим.

Кондак, глас 3:

Яко звезда пресветлая, / от Великия реки произшедши, / пречестный образ священнолепнаго ти подобия, / святителю Николае, / лучами чудес твоих град Хлынов и всех озаряющий / притекающих с верою к чудотворному образу твоему, / сего ради вси верно и благочестно прославляем тя, // велия таинника Божия благодати.

Икос:

Воспоем ныне святителя песньми, граду Хлынову и всей Вятской стране и вселенной всей пастыря и учителя, да молитвами его просветимся, сей бо явися болящим исцеление, обидимым избавление, в бедах сущим всем спасение, присно подавая притекающим к чудотворному образу его, яко святитель очищен душею и телом, и истинен Церкви предстатель и поборник, и великий таинник Божия благодати.

Песнь 7

Ирмос: Образу златому, на поле Деире служиму, трие Твои отроцы небрегоша безбожнаго веления, посреде же огня ввержени, орошаеми, пояху: благословен еси, Боже отец наших.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

О премудре Николае, молим тя, блаженне, моли Христа Бога нашего за царей православных и за архиерея, и всем верным спасение испроси, и миру смирение, и свобождение от грех, и умоли Царствию быти наследником.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Воздержи руце твои к Богу, святе Николае, моли за ны прилежно помиловати град твой Хлынов и всю страну Вятскую избавитися глада, труса, и огненнаго запаления и нашествия иноплеменных.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Недугом всяким цельба и врачевание душам неизживуще чудотворный твой образ бысть, от Бога бо благодатию исцелений обогатися, Николае прехвальне.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Всенепорочная Мати Божия, возсияй ми покаяния лучу и разори мрак безмерных ми зол, лукавыя и хульныя отжени, Дево, помыслы сердца моего.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Возсияв чудесы, святителю, вселенную просветил еси, сего ради богомудре, совокупльшеся, тебе ублажаем, чудотворный твой образ зряще и поюще: отец наших Боже, благословен еси.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Милостивно преклоняяся от лютых изымаеши бед, чудне Николае молящих тя и поющих: отец наших Боже, благословен еси.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благоприятна бысть, богомудре, твоя молитва ко Господу, ибо верою нарицающих имя твое, святителю, спасает Христос от искушений, и избавляет недуг всяческих душевных же и телесных, и здравие благое подает поющим: отец наших Боже, благословен еси.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бога, Егоже родила еси, Пречистая Марие, Тому помолися рабом Твоим подати прегрешением оставление, поющим: отец наших Боже, благословен еси.

Песнь 8

Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго / и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га / по́йте, дела́, я́ко Го́спода / и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Божественному притекающе храму святителя Николая, свет приимем и к чудотворному образу его прикасающеся, всегда радующеся, священне, подательно благодати приимше, вопием: вся дела благословите Господня Господна.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Иже твое совершающе торжество, Николае, праведным собеседниче, твоими молитвами, да улучим Царствие вышнее, вопиюще: благословите вся дела Господня Господна.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

К чудотворному твоему образу приступающе, благоухания Божественнаго разума исполняемся, преблаженне Николае, смрада избавляющеся страстей, иже любовию тя чтущия, отче преподобне.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Избави, Богородиче, от обышедших ны печалей, бед же и скорбей, и всех различных недуг, отравы же и чародейства, и бесовскаго мечтания, и от напрасныя смерти, молимся.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Всемирный сей праздник церковнаго светильника во псалмех и пениих верно совершаем, взирающе на чудотворный его образ, воспоем Христа: благословите, пойте и превозносите Его во веки.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Неусыпающа имамы тя, мудре, верных собори молитвенника, умоляюща морская волнения свирепая, напастей же пременяюща и лютых и всяческих нас избавляюща, вопиющих Христови: благословите, пойте и превозносите Его во веки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Струи целебныя храм твой, святителю, требующим источает всегда, пристанище являяся необуреваемо и страстем отгонительно почитающим чудотворный твой образ и Христу зовущим: благословите, пойте и превозносите Его во веки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Освети ум мой и просвети мое сердце, Пресвятая Мати Божия, и одержащих мя лютых избави, да Тя славлю, Богородице Приснодево, и зову Господа: благословите, пойте и превозносите Его во веки.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, / вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся, / омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная. / Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Певцем, иже тебе, святителю Николае, похвальная поющим, помощи низпосли свыше, да всегда тебе в песнех величаем.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Благодарное сие пение приносящих ти, отче, с вышними милостивно назирай и моли Избавителя спасти всех, иже образу твоему чудотворному покланяющихся.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Божиим смотрением и святительским благословением, рукою моею недостойною приносимое чудотворному твоему образу похваление, преблаженне Николае, не отрини, но приими, моли Христа Бога, да избавимся шуяго стояния.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Низложи вознесенныя, и победи полки иноплеменных, Дево Чистая, хотящия бранем, и Своя рабы невредны от них сохрани, Отроковице, да Тя непрестанно величаем.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Да входят ныне во святый храм к чудотворному образу святителя Николая благочестия духовнии держатели, архиереи и священнии собори и всяк возраст, припадающе, просят почерпсти исцеления, здравия и спасения, Христа величающе, да направит нас на путь мирен.

Припев: Святителю о́тче Николае, моли́ Бо́га о нас.

Удивися во всем мире, Николае, чудотворный твой образ, чудесы сияя, яко солнце от всех зол всех исцеляя, тем же молим тя: проси нам у Христа, да направит нас на путь мирен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Явился еси граду сему, богоблаженне Николае, столп непоколебим и стена нерушимая, прибежище же великое притекающих с верою к чудотворному образу твоему, темже молим тя: проси нам у Христа Бога, да направит нас на путь мирен.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Устнами смиренными принесох Ти препростре сие, Всепетая, пение, понеже груб есмь многогрешный и недостоин по достоянию воспети Тя, но от усердия на твоя щедроты надеяся, яко Спасителя всего мира родила еси, не возгнушайся, Царице, приими сие со святителем Николаем и спаси мя молитвами его, да направит мя Господь на путь мирен.

Светилен:

Всемирную радость в пусте месте явленно благоговейный муж узрети сподобися светозарными лучами сияющий образ святителя Николая. Промыслом же Божиим во град Хлынов принесенну, идеже и доныне с верою приходящии приемлют от него прошения неоскудно.

Слава, и ныне, Богородичен:

Святая Всенепорочная, Благоуханный Сосуде, моли Всемилостиваго Христа, Егоже родила еси, цареви убо здравие и победная, и ига работнаго дата ослабу людем Твоим.

Молитва святому и великому чудотворцу Николаю

О великий архиерее, треблаженне Николае Мирликийский и всея вселенныя преславный чудотворче! Осиявый всю подсолнечную чудесы, скоро от всяких бед и скорбей изымая с верою призывающих тя, тихое обуреваемым пристанище и сущим в напастех теплый предстателю, присный к Богу молитвенниче о чтущих любовию святую ти память, присетивый благодатию, юже богатно приял еси от Бога, и славный град Хлынов, всю страну Вятския земли ради явления честнаго образа твоего. И за еже преславно исцелений источник верным людем от образа твоего богатно излиял еси. Призри и ныне, святителю Христов, последняго рода сего на народ и заступи град сей и всея Вятския страны люди, их же сам возлюбил еси, блаженне, избавляя от всяких бед, и скорбей, и напастей, и варварскаго нахождения, и междоусобныя брани, от глада же и губительства, от тлетворных ветр. Услыши мольбу, скорый в бедах заступниче, усердно тя на помощь призывающих прияти благодать ради предстательства твоего к Богу, тебе бо предлагаем преславнаго молитвенника и ходатая о спасении душ наших. Ко Излиявшему Себе о нас, Иже и зрак рабий приим, и в подобии человечестем быв, и о спасении нашем кровь Свою излиял, первее пострада, понос нам оставль образ, Иже и паки приидет со славою судити живым и мертвым, и воздаст комуждо по делом его, Его умолити молим тя, блаженне, страшнаго и нелицеприемнаго Судию, призирающаго на землю и творящаго ю трястися, не точию о граде, но людех сих, и о всей Вятстей стране, [и о царствующаго града о христолюбивых царех, и о болярах, и о князех,] и о всем христолюбивом воинстве, и всея великия России о всяком граде и стране, и о всем православном христианстве. Много бо дерзновение имаши к Богу, о святителю Христов, истинный пастырю словеснаго Его стада, положивый душу свою о порученных ти душах, простри и ныне преподобнии твои руце и умоли благость Его о смирившихся от грех, испроси благодать требующим щедрот Его, милостивно приемля нас в заступление свое. Избави ны от всяких бед, и зол, и бесовскаго обстояния, навет же и злохитрства борющих, но свободи и изми ны от видимых и невидимых враг, и в жизни сей согрешением нашим прощение испроси, и спасенных нас Христу представи в день Страшнаго Пришествия Его. И Царствия Его Небеснаго улучите сподоби, присно моля за ны, недостойныя рабы. Его же испросим вси со слезами: о святителю Христов, о них же и молимся ти, блаженне, их же и надеемся получити ради теплаго предстательства твоего к Богу, Ему же о нас присно молися, блаженне, да молитвами свободившеся от грех, получим милость ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Явления чудотворнаго образа Великорецкаго, святителя Николая