Шрифт

5 июня.

Канон молебный трем святителям Ростовским Леонтию, Исаии и Игнатию.

Канон молебный трем святителям Ростовским Леонтию, Исаии и Игнатию
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Апо́стольским преда́нием, и́стинней ве́ре пропове́дницы,/ и от тьмы́ к све́ту Богоразу́мия челове́ком наста́вницы,/ и за ны к Бо́гу моле́бницы,/ на Небе́сная любо́вь возложи́сте к Лю́бящему вы./ И ны́не на Небеси́ со А́нгелы и со все́ми святы́ми ликовству́юще/ у Престо́ла сла́вы всех Царя́, Христа́ Бо́га на́шего,/ святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ моли́те дарова́ти стране́ на́шей мир,/ на враги́ одоле́ние,/ Це́ркви единомы́слие/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кано́н. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Ми́лостивным Боже́ственным манове́нием/ и трисо́лнечнаго Све́та сия́нием просия́ете/ и свяще́нною ма́стию пома́завшеся от руки́ Вседержи́теля Бо́га, святи́и чудотво́рцы,/ простри́те о нас ко спасе́нию ру́це свои́,/ спасти́ся нам от вся́ких бед и зол, мо́лимся.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

А́нгельстии чи́ни удиви́шася на Небесе́х пресла́вному ва́шему чудотворе́нию,/ ка́ко в бре́ннем телеси́ безпло́тнаго врага́ победи́сте,/ и, вку́пе с ни́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́ще,/ моли́теся Го́сподеви спасти́ся нам.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удивля́ют же ся и на земли́ вся́ко чинонача́лие и христолюби́вых мно́жество,/ я́ко обрето́шася честны́й ва́ша телеса́,/ мно́гими ле́ты земле́ю покрове́ны и ничи́м же вреди́мы./ Приходя́щии же с ве́рою прие́млют, исцеле́ние моли́твами ва́шими.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко заче́нши Преве́чное и Безнача́льна Отца́ Сло́во/ и пло́тию ро́ждши па́че сло́ва, Де́во, Ма́ти Преве́чнаго Бо́га,/ Того́ моли́ поми́ловати нас, гре́шных и недосто́йных раб Свои́х.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Христа́ Бо́га и Спа́са и Изба́вителя ми́ра моли́те,/ да пода́ст Госпо́дь в ве́ре утвержде́ние,/ архиере́ом же, свяще́нником и мона́хом/ по благода́ти, да́нней им от Бо́га же и Царя́, и́стины исправле́ние,/ да Боже́ственными светлостьми́, и ра́зумы, и нетле́нным бога́тством обогатя́тся во ве́ки.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственными пресве́тлыми сия́нии и му́дростию украси́стеся, святи́и чудотво́рцы,/ моли́твами свои́ми спаси́те град сей, и лю́ди,/ и вся страны́ благочести́выя, сла́вящия Христа́/ и чту́щия ва́шу пресла́вную па́мять.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моли́те, святи́и, Ми́лостиваго Бо́га о спасе́нии всего́ ми́ра,/ да посла́л бы Госпо́дь свет повеле́ния Своего́ в сердца́ на́ша,/ и просвети́л о́чи серде́чныя зре́ти Го́спода пред собо́ю всегда́/ и твори́ти повеле́нная Им и Христо́м Бо́гом,/ да свети́льницы благоче́стия не помрача́тся/ и неве́рнии и ерети́цы да посра́мятся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м, Де́во, Богома́ти Чи́стая Мари́е,/ па́че естества́ Твое́ рождество́ и чистоту́ нетле́нную,/ и́бо в Тебе́ сочета́ся де́вство и рождество́/ и безсме́ртие нам дарова́ся.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Испроси́те нам от Христа́ Бо́га досто́йная му́дрствовати Небе́снаго зва́ния,/ е́же Сам Госпо́дь запове́да друг дру́га с подоба́ющею че́стию приима́ти,/ и оби́димая избавля́ти, и неиму́щим подава́ти, и вся пра́во твори́ти,/ да вси вку́пе Го́спода возвели́чим.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Све́том благода́ти Бо́жия, до́льная возненави́девше,/ Го́рняя же достиго́сте, святи́и чудотво́рцы,/ и бы́сте гра́ждане Царя́ Небе́снаго, земни́и А́нгели, Небе́снии челове́цы,/ моли́твами свои́ми спаси́те ду́ши пою́щих вас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уго́дницы Спа́совы, умоли́те Христа́ Бо́га,/ да пода́ст Госпо́дь утверже́ние во граде́х и во оби́телех святы́х,/ по преда́нию святы́х оте́ц и по обеща́нию твори́ти о Христе́,/ да моли́твами ва́шими спасе́мся и ве́чнаго огня́ гее́нскаго свободи́мся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безневе́стная Неве́сто и Браконеиску́сная Чи́стая Де́во Мари́е,/ Ма́ти Христа́ Бо́га,/ Того́ моли́ спасти́ рабы́ Своя́, пою́щия Тя.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бли́же,/ у́тренюющих Ти души́ любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Лучеза́рными светлостьми́ сия́юще, святи́и чудотво́рцы,/ моли́твами ва́шими отжени́те от нас собла́зны лука́вствия и наси́лие,/ преизоби́ловати же ся в дово́льстве уро́ки свои́ми, да́нными от Бо́га и Царя́,/ да обря́щем ми́лость от Го́спода ны́не и в Де́нь су́дный.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Ми́лостива сотвори́те Влады́ку всех, Христа́ Бо́га на́шего,/ да не отврати́т от нас Свята́го лица́ Своего́,/ и не уклони́тся гне́вом от раб Свои́х,/ и пода́ст при́сно с Небесе́ во вре́мя теплоту́ со́лнечную, ро́су благоути́шную/ и прозябе́ние земли́ на умноже́ние и собра́ние плодо́в земны́х,/ я́ко ми́лостив е́сть Бог наш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Врачи́ нам показа́ вас Христо́с, святи́и чудотво́рцы,/ те́мже боле́зни на́ша душе́вныя и теле́сныя и грехо́вныя, неисце́льныя я́звы исцели́те,/ к вам прибега́ющим и ве́рою па́мять ва́шу почита́ющим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Роди́тельнице Безму́жная, Чи́стая Богома́ти, Де́во Мари́е, мо́лим Тя, Госпоже́:/ спаси́ рабы́ Своя́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Священнотаи́нницы де́йством Пресвята́го Ду́ха, Богопропове́дницы,/ бы́сте на земли́ во еди́ной це́ркви Бо́жия Ма́тере./ Ны́не же на Небесе́х вку́пе со А́нгелы и со все́ми святы́ми Святе́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́теся спасти́ся нам, гре́шным.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Смиренному́дрием благоче́стия це́рковь Бо́жия Ма́тере, я́ко Го́рний Иерусали́м, украси́сте,/ град Росто́в це́рквами честны́ми и оби́тельми, я́ко виногра́д Христо́в, насади́сте,/ мо́лим вас: неотсту́пно с на́ми пребыва́йте/ и от вся́ких зол нас спаса́йте моли́твами свои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прему́дрый учи́телие Росто́встей и Су́ждальстей о́бласти бы́сте, святи́и,/ Бо́га сла́вяще словесы́ и де́лы./ Тем ва́шу па́мять почита́ем и мо́лим:/ да́руйте нам по́мощь и спасе́ние,/ вы бо есте́ всем нам пода́телие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Цари́цу, Царя́ всех ро́ждшую, ве́рнии,/ со Арха́нгелом Благослове́нную возвели́чим Бо́жию Ма́терь:/ ра́дуйся, Ма́ти Де́во Творца́ тва́ри.

Конда́к, гла́с 8.

Я́ко во вселе́нней трие́ вели́цыи святи́телие,/ бы́сте вы благоче́стием и доброде́телию наста́вницы Росто́ву/ и, благове́рием прии́мше па́ству, ста́до Христо́во упасо́сте/ и ве́чный поко́й насле́довасте./ Мо́лим вас, святи́и чудотво́рцы,/ пода́ти доброде́телей исправле́ние,/ и боле́знем на́шим исцеле́ние, и собла́зном избавле́ние,/ и душа́м спасе́ние, да зове́м вам:/ ра́дуйтеся, гра́ду на́шему Росто́ву похвала́ и утвержде́ние.

Икос:

Ка́ко возмогу́ аз, гре́шный и скве́рный вку́пе ду́шею и те́лом,/ равноа́нгельное ва́ше житие́ и пресла́вная чудеса́ просла́вити,/ поне́же, я́ко трисо́лнечная луча́, в ми́ре просия́ете, и во тьме́ неве́рных просвети́сте,/ и на па́житех живоно́сных ста́до Христо́во упасо́сте, и нетле́нныя венцы́ от Го́спода прия́ете,/ со А́нгелы и со все́ми святы́ми лику́юще у Престо́ла всех Царя́, Христа́ Бо́га./ Тем мо́лим вас, святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие:/ спаси́те рабы́ своя́ от всех зол, да зове́м вам:/ ра́дуйтеся, гра́ду на́шему Росто́ву похвала́ и утвержде́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Трие́ вели́цыи святи́телие, на Небесе́х пребыва́юще, ра́дуетеся,/ на земли́ же ва́ша честны́я мо́щи приходя́щим подаю́т исцеле́ния,/ те́мже мо́лим:/ спаси́те ду́ши пою́щих вас,/ я́ко благослове́н Бог и препросла́влен во ве́ки.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Иму́ще дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, святи́и чудотво́рцы Росто́встии,/ три вели́цыи свети́льницы – Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ моли́теся за правосла́вныя лю́ди, е́же спасти́ся непреста́нно ве́рою и любо́вию чту́щим и пою́щим вы:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Святи́тели прему́дрыя вси в пе́снех, ве́рнии, восхва́лим, глаго́люще:/ Богоно́снии и святи́и отцы́ и пресла́внии чудотво́рцы/ Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ приле́жно моли́те спасти́ся нам, вопию́щим и благословя́щим Бо́га оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же нас ра́ди Рожде́йся от Де́вы Чи́стыя Богоро́дицы Мари́и/ да моли́твами Ея́ мир от истле́ния и врага́ изба́вит, взыва́ющих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Ко́е досто́йное похвале́ние принесе́м вам, святи́и чудотво́рцы,/ я́ко Моисе́ю подо́бящеся, и на го́ру безстра́стия превзыдо́сте,/ во мрак разу́мный и благода́тный,/ прия́сте от Христа́ зако́н и мно́гия лю́ди к Богоразу́мию приведо́сте,/ воспева́ти Христа́ во ве́ки.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Христо́вы лю́ди упа́сше, святи́и отцы́,/ я́ко еги́петския льсти́ и страстна́го Вавило́на нече́стия изба́висте,/ Сио́на же Вы́шняго обре́тше жили́ще себе́ во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свяще́нную ва́шу па́мять, ве́рнии, соверша́ем,/ я́ко наста́вницы и просвети́тели гра́ду на́шему/ и учи́тели пресла́внии, святи́телие Госпо́дни./ Пе́нием и пе́сньми вам пра́зднуем,/ сла́вяще Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Роди́выйся от Де́вы, Христе́ Бо́же, мир просвети́/ и мене́, окая́ннаго, от злых мои́х прегреше́ний изба́ви/ и моли́твами Рожде́ния Тя и Небе́сных сил и всех ра́ди святы́х поми́луй и спаси́ нас.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Возсия́ всечестна́я ва́ша па́мять, святи́и чудотво́рцы,/ я́ко церко́вная свети́ла свята́я, в пе́снех и пе́ниих почита́ем вас/ и, к ра́це моще́й ва́ших притека́юще, немо́лчно вопие́м, досто́йно вас велича́юще.

Припев: Святи́телие Росто́встии, моли́те Бо́га о нас.

Святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие, мо́лим вас:/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га пода́ти наро́ду на́шему здра́вие,/ и пред собо́ю всегда́ зре́ти сы́ны сыно́в свои́х,/ и на враги́ одоле́ние, и ве́ре утвержде́ние,/ и вся́ческих исполне́ние, и грехо́в проще́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Душе́ моя́ окая́нная, душе́ стра́стная, воспряни́ и ви́ждь:/ близ е́сть де́нь Госпо́день,/ гряде́т неисце́льною я́ростию и гне́вом вселе́нную всю пу́сту сотвори́ти,/ гре́шники же погуби́ти, пра́ведным же венцы́ пода́ти./ Подви́гнися, окая́нная,/ го́рдость отложи́, ле́ность отри́ни, к Бо́гу припади́ и усе́рдно со слеза́ми возопи́:/ Го́споди, согреши́х, прости́ мя/ и Богоро́дицы ра́ди и сих уго́дников, Росто́вских святи́телей, моле́нием поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прииди́те, вси ве́рнии, во святу́ю це́рковь Бо́жия Ма́тере,/ честна́го и сла́внаго Ея́ Успе́ния,/ и возвели́чим и воспое́м я́ко Цари́цу,/ Царя́ всех Бо́га ро́ждшую на спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Свети́лен.

Илия́ и Моисе́й предстоя́ху Тебе́ на Фаво́ре,/ егда́ показа́л еси́ в челове́честей пло́ти Твое́й сия́ние сла́вы Твоего́ Божества́, Спа́се наш,/ ны́не же предстоя́т Тебе́ ли́ки святы́х,/ све́том невече́рним Твои́м озаре́нныя,/ и́же сохрани́ша в житии́ но́вый Твой Заве́т с челове́ки,/ та́мо вку́пе со все́ми святи́и Росто́вския и Яросла́вския земли́ моли́твы творя́т,/ да возсия́ет и нам, гре́шным, денни́ца спасе́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Не оста́ви нас, си́рых,/ таи́нственнаго дне Спа́сова Свята́я Зарни́це,/ Благосе́рдая Засту́пнице всего́ ми́ра,/ Ро́ждшая Бо́га во пло́ти спасе́ния на́шего ра́ди,/ предстоя́щи во све́те Его́ непристу́пней, моли́ся о Це́ркви Его́,/ моли́ся о всех нас, да озари́т нас свы́ше благода́тным сия́нием,/ да возсия́ет в сердца́х челове́ческих денни́ца спасе́ния.

Молитва

К вам, о святи́телие Росто́встии, я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон молебный трем святителям Ростовским Леонтию, Исаии и Игнатию