Шрифт

5 июня.

Канон собору Ростово-Ярославских святых.

Канон собору Ростово-Ярославских святых
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

О благоче́стный собо́ре,/ о лю́дие избра́ннии,/ святи́телие преподо́бнии и пра́веднии,/ и благове́рнии гра́ждане росси́йстии,/ я́ко зве́зды, на тве́рди церко́вней/ страны́ Росто́вския и Яросла́вския к Бо́гу предста́телие,/ велича́ем с любо́вию вас, по пло́ти на́ших сро́дников./ Вы же моли́теся дарова́ти мир стране́ и Це́ркви на́шей,/ благослове́ние и ми́лость Бо́жию всем лю́дем,/ всепроще́ние и спасе́ние,/ хода́таи бо есте́ при́снии о нас ко Святе́й Тро́ице.

Тропа́рь святи́телем Росто́вским, глас 4:

Святи́телие прему́дрии,/ па́ствы ва́шея учи́телие богопросвеще́ннии,/ ве́ру ева́нгельскую в лю́дех преумно́жившии,/ любве́ Небе́сныя на земли́ достоподража́тельнии о́брази,/ лю́ди страны́ Росто́вския и Яросла́вския приобща́вшии спасе́нию,/ служи́телие вои́стинну Бо́жии/ и соприча́стницы апо́столов досто́йнии яви́лися есте́,/ Лео́нтие священному́чениче, Иса́ие, Игна́тие, Иа́кове, Фео́доре/ и златослове́сниче Росси́йский Дими́трие,/ Христа́ Бо́га моли́те/ о архиере́ех, на престо́ле ва́шем прее́мницех,/ о лю́дех, благоче́стно вас почита́ющих,/ о стране́ на́шей правосла́вней/ и о всей Христо́вей Це́ркви.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пое́м пе́снь побе́дную Еди́ному Бо́гу,/ сотво́ршему пресла́вная:/ дре́вле бо фарао́на/ со всево́инством в мо́ри погрузи́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Лю́дие христоимени́тии земли́ Ру́сския,/ спра́зднуйте с на́ми торжество́ церко́вное, па́мять подража́телей Спа́су:/ святи́телей, преподо́бных и пра́ведных,/ и́хже просла́ви Бог в Росто́ве и Ярославле и всей о́бласти их,/ ре́вности же по Бо́зе тех подража́ти и мы да потщи́мся вси.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Апо́стольская про́поведь дости́же и стогн твои́х, Вели́кий Росто́ве,/ и озари́ тя све́том Христо́вым,/ и отгна́ оте́ческаго идолослуже́ния безу́мие во всех конце́х земли́ твоея́/ мно́гим по́двигом иера́рхов и ины́х святы́х твои́х,/ и́же, Христу́ предстоя́ще, мо́лятся о Це́ркви, ю́же утверди́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́каго Росто́ва первопастырь,/ от ю́га возсия́л еси́ в стране́ на́шей се́верней,/ я́ко свети́ло небе́сное, Лео́нтие чу́дне, архиере́ю сла́вне,/ запечатле́в кро́вию твое́ю свиде́тельство Сло́ва Бо́жия,/ ны́не, соприча́стниче апо́столов, м о лися о па́стве твое́й/ и о седя́щих на престо́ле Твое́м прее́мницех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лику́ют А́нгели Небе́снии,/ ви́дяще, Ма́ти ро́да христиа́нскаго, Пречи́стая Богоро́дице, о́браз Твой,/ сия́ющий на То́лге луча́ми благода́ти,/ его́же святи́тель Росто́ва Три́фон прие́мь, даде́ Яросла́влю/ я́ко утеше́ние в ско́рбех и ну́ждах и благослове́ние Небе́сное всем преде́лом его́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Вы́шний Спа́се сил,/ коле́блемую ду́шу мою́ утверди́ в во́ли Твое́й,/ да и аз сла́влю Твое́/ со Безпло́тными Боже́ственное благоле́пие.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Ю́ныя уцелому́дрил еси́, ста́рыя обнови́л еси́ Креще́ния вода́ми,/ и в земли́ Росто́встей поклоне́ние тва́ри упраздни́ся во дни твоя́, святи́телю Иса́ие,/ моли́ся о чту́щих тя благоче́стно,/ и да ве́рно Христу́ ста́до твое́ пребу́дет.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Житие́м непоро́чен, возсия́л еси́ благоче́стием твои́м, свя́те Игна́тие,/ и уве́девши па́ства твоя́, я́ко тако́в подоба́ше архиере́й, о́браз Христа́ нося́щ,/ внима́ше исходя́щим от уст твои́х глаго́лом жи́зни ве́чныя./ В Небе́сных оби́телех моли́ся о лю́дех твои́х,/ да в любви́ Бо́жией пребу́дут.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Естество́м челове́к, оба́че, я́ко безпло́тен, пожи́л еси́ на земли́, святи́телю Иа́кове,/ сия́я све́том Христо́вым лю́дем Бо́жиим,/ оба́че доса́ду и укори́зну, и клевету́ претерпе́в, победи́л еси́ во искуше́нии,/ Влады́це у́бо на Небеси́ предстоя́ и на́шим ско́рбем спострада́ти моги́й,/ моли́ся о всех нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сия́ющи па́че со́лнца чистото́ю, Де́во Пресвята́я,/ в Не́йже побежда́ются уста́вы естества́,/ Херуви́мов и Серафи́мов превы́ше вознесе́на еси́ от земны́х, Богороди́тельнице,/ предстоя́щи всегда́ Сыновнему Престо́лу,/ моля́щися не преста́й о ча́дех Твои́х, Влады́чице,/ во успе́нии Твое́м нас не оставля́ющая.

Седа́лен, гла́с 7.

Любо́вь на́шу приими́те и почита́ние достодо́лжное,/ Бо́жий дру́зи, челове́цы Христо́вы,/ просия́вшии в земли́ Росто́встей и Яросла́встей,/ Ева́нгелие пропове́давшии сло́вом и жи́знию,/ святи́телие и преподо́бнии и вси, в Це́ркви просла́вленнии,/ нам, е́же бы́ти подо́бным вам, испроси́те Боже́ственную свы́ше по́мощь,/ ми́лость Спа́сову к согреша́ющим/ и всем лю́дем мир и благослове́ние Вседержи́теля.

Пе́снь 4.

Ирмос: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла е́сть,/ и земля́ испо́лнися сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

А́гнцу Бо́жию, Христу́ Го́споду, послужи́ти хотя́,/ прия́л еси́, о́трок сущ, о́браз а́нгельский от рук Богому́драго Се́ргия, твоего́ сро́дника,/ и, восходя́ от си́лы в си́лу ду́хом твои́м, святи́телю Фео́доре,/ Вели́кому Росто́ву был еси́ архиепи́скоп и оте́ц,/ наста́ви нас, Го́рняя му́дрствующе, жи́ти на земли́ ева́нгельски.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Всезлата́я уста́ Росси́йския земли́, свя́те Дими́трие,/ Росто́вския митропо́лии похвало́, му́дрый иера́рше и о́тче любвеоби́льне,/ возвеща́я ча́дом церко́вным Христа́, Распя́таго и Воскре́сшаго, Бо́жию Си́лу и Прему́дрость,/ Кро́вию Заве́та Его́ Но́ваго и Пречи́стым Его́ Те́лом приобща́л еси́ их жи́зни ве́чней/ и нам прича́стником ея́ бы́ти испроси́ моли́твами твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Наш моли́твенниче неусы́пный, Живонача́льней Тро́ице предстоя́щий,/ наста́вниче и о́тче, Богоблаже́нне Се́ргие, всеросси́йский игу́мене,/ о Росто́ве твое́м, иде́же возгласи́л еси́ трикра́ты во чре́ве мате́рии,/ иде́же навы́кл еси́ от лет млады́х ду́шу и ум твой к Бо́гу возноси́ти,/ моли́ся и о всех нас, любо́вию тя почита́ющих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О предочи́щенная Ду́хом Святы́м Де́во Пречи́стая,/ Бо́га Сло́ва вмести́лище, голуби́це нескве́рная,/ к Тебе́ воздвиза́ем ру́це на́ша, к Тебе́ возно́сим моли́твы глас,/ услы́ши нас, недосто́йных чад Твои́х, Всеблага́я Ма́ти,/ и всепроще́ние испроси́ и ми́лость любо́вию Тя чту́щим и всем лю́дем.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам/ и от мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же,/ Твой мир да́руяй.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Млеко́м ева́нгельския ве́ры напое́ни бы́сте измла́да,/ житие́м непоро́чно пред Бо́гом ходи́вшии,/ му́жественный Бори́се, чистоты́ и целому́дрия о́браз/ и прекра́сный зра́ком Василько́, ве́рности и кро́тости испо́лненный./ Еди́н, пред бра́том-врагом смири́выйся, не восхоте́ междоусо́бныя бра́ни,/ други́й же, супоста́ту не покори́выйся и за оте́чество ду́шу преда́вый,/ кровьми́ обоя́ украси́стеся,/ предстоя́ще Спа́су, моли́теся о земли́ ва́шей и лю́дех,/ мир пода́ти им и всему́ ми́ру.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Утверди́л еси́ се́рдце твое́ си́лою Вседержи́теля/ и победи́л еси́ ве́тхаго в себе́ челове́ка, Авраа́мие, о́тче наш,/ животворя́щим Кресто́м низложи́вый и́дольскую ле́сть в Росто́ве,/ с Петро́м царе́вичем, с затво́рником Ирина́рхом и с про́чими преподо́бными отцы́ сотвори́ о нас моли́тву,/ да Бо́гови рабо́таем усе́рдно, земне́й суете́ не прилепля́ющеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стра́сти душе́вныя исто́ргнувше, победи́ли есте́ не́мощи пло́ти/ и, си́лою Бо́жиею пожи́вше на земли́, я́ко безпло́тнии, в зра́це юро́дства,/ му́дрости Го́рней научи́ли есте́ челове́ки,/ ми́лостиве Иоа́нне и Иси́доре блаже́нне, моли́теся о нас,/ да до́бру со́весть и́мамы во всем/ и Ду́ха Свята́го дарова́ний достои́ни бу́дем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ми́ру Ты Предста́тельница и христиа́н всех Ма́ти!/ Пресвята́я Богоневе́сто, к заступле́нию Твоему́ притека́ют концы́ земли́,/ источа́еши бо всем милосе́рдие, я́ко исто́чник живоно́сный и приснотеку́щий,/ ми́рови мир пода́ждь и всем лю́дем спасе́ние испроси́,/ в Росто́ве Умиле́ния о́браз просла́вльшая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Обурева́ему мне, Ще́дре,/ бу́рею во́ли мои́х,/ молю́ся: воззови́ мя и спаси́, Го́споди,/ я́ко Ио́ну от зве́ря у́мнаго.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Испове́дует Яросла́вская Це́рковь вели́чие Бо́жия да́ра,/ его́же Всевы́шний Влады́ка да́рует на́шему гра́ду да́же до ны́не:/ ве́ра Христо́ва зде утверди́ся,/ и изоби́лие благода́ти подае́т неоску́дно всем ве́рным Боже́ственный Дух,/ Ему́же моли́тву усе́рдно прино́сим:/ прииди́ и всели́ся в ны, Бла́же,/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Благ и Всеси́лен.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Ра́дуйтеся, лю́дие яросла́встии, Васи́лия и Константи́на, почита́юще/ и с ни́ми всех во́ев, поги́бших на бра́ни за зе́млю родну́ю,/ не ту́гою серде́чною, но в ве́чней ра́дости Воскре́сшаго Спа́са их ве́дяще, мо́лимся тем:/ благове́рнии Яросла́вля хода́таи,/ ча́да есмы́ с ва́ми наро́да еди́наго,/ предста́тельствуйте о нас и за всю зе́млю Ру́сскую.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еле́й до́брых дел твои́х бы́сть пред Бо́гом, я́ко лампа́да чи́стая,/ огне́м святы́я ве́ры и Христо́вы любве́ горя́щая, преподо́бне Фео́доре,/ всем лю́дем яви́лся еси́, я́ко чадолюби́вый оте́ц,/ сподо́бился еси́ соприча́стия пра́ведным во Ца́рствии Бо́жии,/ со ча́ды твои́ми Дави́дом и Константи́ном моли́ся о Яросла́вле и о всех нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Недосто́йными устна́ми и се́рдцем поро́чным велича́ем Тя,/ Чи́стая Де́во, Всепе́тая Ма́ти,/ и притека́ем ко изображе́нию лица́ Твоего́,/ я́ко дре́вле Изра́иль к киво́ту Заве́та,/ упова́юще на моли́твы Твоя́ к Сы́ну и Бо́гу,/ да пода́ст нам проще́ние и ми́лость,/ да обнови́т си́лою свы́ше и утверди́т в нас ве́рность Ему́,/ Тому́ бо Еди́ному согреша́ем, оба́че ино́го бо́га не ве́мы.

Конда́к, гла́с 4.

Но́ваго Заве́та Бо́га с челове́ки храни́телие,/ ева́нгельских за́поведей исполни́телие,/ в до́брых де́лех соверше́ннии,/ святи́телие му́дрии, преподо́бнии и пра́ведный Богоно́снии,/ зе́млю Росто́вскую и Ярославскую/ облагоуха́вшии моли́твами,/ имену́емии вси и неимену́емии,/ явле́ннии и сокрове́ннии,/ предстоя́ще Живонача́льней Тро́ице,/ не отступа́йте от нас ду́хом/ и Боже́ственное милосе́рдие преклони́те к нам,/ да с дерзнове́нием сла́ву в Вы́шних Бо́гу вси прино́сим,/ да пребу́дет на земли́ мир неруши́мый,/ любо́вь же и благоволе́ние/ посреде́ всех челове́к.

Икос:

Отца́ Небе́снаго ча́да досто́йная,/ во́лю Его́ святу́ю сотвори́сте на земли́,/ искуше́ния же вся победи́вше и лука́ваго посрами́вше,/ восприя́ли есте́ оставле́ние согреше́ний,/ жи́зни несконча́емей прича́стницы яви́стеся,/ кро́тости и любве́ су́щим на земли́ учи́телие,/ во сла́ве Просла́вльшаго вас предстоя́ще,/ моли́теся, да с дерзнове́нием сла́ву в Вы́шних Бо́гу вси прино́сим,/ да пребу́дет на земли́ мир неруши́мый,/ любо́вь же и благоволе́ние посреде́ всех челове́к.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди,/ и не разори́ Заве́та Твоего́,/ и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,/ препе́тый во ве́ки.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Дре́вний У́глич на бре́зе Во́лги красу́ется ве́рою и моли́твами подви́жник свои́х,/ соде́явших пра́вду и обетова́ние прие́мших от Вседержи́тельныя десни́цы Спа́са Христа́,/ сего́ же ли́ка свяще́ннаго я́ко преднача́льника почита́ем царе́вича Дими́трия,/ его́же, кровьми́ обагре́на, Госпо́дь со святы́ми, прия́т,/ вне́млет моли́твам его́ о всех лю́дех.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

А́нгельскому житию́ ревну́юще и Безпло́тным подо́бящеся,/ от ю́ности ше́ствовали есте́ те́сным путе́м, Богоно́сне Паи́сие и Кассиа́не подви́жниче,/ от Царегра́да к нам в зе́млю прише́дый, да Го́рний Иерусали́м приобря́щеши,/ и Игна́тие, терпе́ния о́бразе, вку́пе предстоя́ще,/ моли́теся Святе́й Тро́ице проще́ние нам дарова́ти/ и вся поле́зная к житию́ и благоче́стию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Рома́на благове́рнаго, душе́ю чи́стаго, се́рдцем кро́ткаго, почита́ем во святы́х,/ позна́вшаго му́дрость Го́рнюю житие́м непоро́чным,/ и Анастаси́ю преподо́бную с се́страми, муче́ньми от земли́ восте́кших на Не́бо и предстоя́щих Престо́лу Влады́чню,/ о нас моля́щихся и зде на земли́ соверши́ти до́брая/ и по сме́рти неосужде́нно предста́ти Христу́ Спа́су.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Наде́жды ины́я не ве́мы, Преблагослове́нная и Пренепоро́чная Ма́ти Де́во,/ при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая род христиа́нский,/ Тебе́ песносло́вят Небе́сныя си́лы и архиере́ев собо́ри,/ Тебе́ прино́сят гла́сы хвалы́ проро́ки со апо́столы,/ мы же Тебе́, я́ко ча́да немощны́я и гре́шныя, то́кмо моли́тву на́шу прино́сим:/ покры́й нас от вся́каго зла честны́м Твои́м омофо́ром.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пла́мень снизше́дшаго/ песносло́вцем Сио́нским, зра́ком а́нгельским,/ о́троцы, превозноси́те Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Иису́са, Спа́са всея́ тва́ри, све́том незаходи́мым просвети́вшаго мир,/ сла́вят христиа́не Пересла́вля Зале́сскаго,/ утвержде́нии ве́рою церко́вною,/ и благода́ть Ду́ха Свята́го неоску́дно прие́млют,/ о ни́хже мо́лится преподо́бный Се́ргий, прия́вший освяще́ние во гра́де сем, со ины́ми святы́ми,/ да поживу́т благоче́стно и сподо́бятся ве́чныя сла́вы.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Кре́пкий был еси́ муж и му́дрный, благоче́стием стяжа́вый Ду́ха Свята́го,/ Алекса́ндре чу́дне, Пересла́вля Зале́сскаго порожде́ние,/ просла́влен еси́ во всей земли́ на́шей,/ и почита́ем тя я́ко христиани́на вои́стинну, вои́теля до́бляго и миротво́рца,/ моли́ся об оте́чествии твое́м и наро́де,/ да пребу́дут во све́те Христо́ве и сла́ве пред все́ми язы́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обраще́ния ко Христу́ и возрожде́ния в покая́нии о́браз ви́дим тя, о́тче Ники́то,/ глуби́ны греха́ отри́нув, был еси́ терпе́ния столп и победи́л еси́ стра́сти./ С Дании́лом преподо́бным, ме́ртва себе́ бы́ти греху́ ми́ра вмени́вшим,/ и Андре́ем, нищету́ стяжа́вшим ко спасе́нию, моли́ся о всех лю́дех,/ да, избе́гнувше греха́, досто́йно поживу́т на земли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Всесвята́я, Пречи́стая Ма́ти,/ Ро́ждшая на земли́ Преве́чнаго Бо́га, я́ко соверше́ннаго Челове́ка,/ ве́лие дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ о гре́шных лю́дех моли́ся, е́же противоста́ти им греху́, е́же пребы́ти в любви́ и ве́ре,/ е́же бли́жним служи́ти, а не себе́ угожда́ти.

Песнь 9

Ирмос: Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ низложи́ бо си́льныя со престо́л/ и вознесе́ смире́нныя Бог Изра́илев./ В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны е́сть на пу́ть ми́ра.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Исхода́тайствуйте всем, почита́ющим вас, спасе́ние и вся потре́бная к жи́зни вре́менней,/ Генна́дие преблаже́нне, Любимогра́ду предста́телю,/ и Сильве́стре преподо́бне, Обно́рския брега́ освяти́вый подвиго́в твои́х мно́жеством,/ моли́твы бо ва́ша, я́ко фимиа́м кади́льный, восхо́дят к Престо́лу А́гнца Христа́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Му́ченики безкро́вныя имену́ем преподо́бныя отцы́ на́ша,/ и́же в боре́ниих и по́двизех мно́гих победи́ша не́мощи пло́ти и грех,/ возвы́сившеся же доброде́тельми, бы́ша наста́вницы и учи́телие лю́дем Бо́жиим./ Сего́ ра́ди ублажа́ем вас, Игна́тие Ло́мский и Адриа́не с Севастиа́ном,/ всельшихся в де́брех лесны́х Пошехо́нских,/ дерзнове́ние иму́ще, моли́теся о всех нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́мять ва́ша свяще́нна е́сть нам, дру́зи Бо́жии,/ Ду́ха Свята́го сосу́ди, подви́жницы ве́ры и благоче́стия,/ ева́нгельский любве́ исполни́телие, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии,/ подвиза́вшиися в Росто́ве и Яросла́вле, и во всей о́бласти их,/ просла́вленнии и непросла́вленнии, ве́домии и неве́домии,/ вси вку́пе, Спа́су предстоя́ще,/ моли́теся о почита́ющих вас любо́вию,/ да подража́телие вам яви́мся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Росси́йская страна́ до́мом Твои́м имену́ется, Ма́ти Бо́жия,/ Преблагослове́нная Неве́сто Неневе́стная,/ Росто́ва и Яросла́вля зе́мли не оста́вила еси́ заступле́нием,/ мно́жеством бо чу́дных ико́н Твои́х подае́ши ми́лости/ и слы́шиши всех, к Тебе́ прибега́ющих, призыва́ющих Тя в ну́ждах и посеще́ниих Бо́жиих,/ и простира́еши благода́ть утеше́ния гре́шным ко исправле́нию,/ не отступи́ от нас, Пречи́стая Де́во.

Свети́лен.

Илия́ и Моисе́й предстоя́ху Тебе́ на Фаво́ре,/ егда́ показа́л еси́ в челове́честей пло́ти Твое́й сия́ние сла́вы Твоего́ Божества́, Спа́се наш,/ ны́не же предстоя́т Тебе́ ли́ки святы́х,/ све́том невече́рним Твои́м озаре́нныя,/ и́же сохрани́ша в житии́ но́вый Твой Заве́т с челове́ки,/ та́мо вку́пе со все́ми святи́и Росто́вския и Яросла́вския земли́ моли́твы творя́т,/ да возсия́ет и нам, гре́шным, денни́ца спасе́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Не оста́ви нас, си́рых,/ таи́нственнаго дне Спа́сова Свята́я Зарни́це,/ Благосе́рдая Засту́пнице всего́ ми́ра,/ Ро́ждшая Бо́га во пло́ти спасе́ния на́шего ра́ди,/ предстоя́щи во све́те Его́ непристу́пней, моли́ся о Це́ркви Его́,/ моли́ся о всех нас, да озари́т нас свы́ше благода́тным сия́нием,/ да возсия́ет в сердца́х челове́ческих денни́ца спасе́ния.

Молитва

К вам, о святи́и вси земли́ Росто́вския и Яросла́вския, я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон собору Ростово-Ярославских святых