Шрифт

5 июня.

Канон второй преподобному Паисию Галичскому.

преподобному Паисию Галичскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Дне́сь возсия́ нам па́мять твоя́, сла́вне Паи́сие,/ я́ко со́лнце светоза́рное, луча́ми озаря́ющи ве́сь мир,/ та́ко и ты, преподо́бне,/ чудесы́ свои́ми тьму́ но́щи злых духо́в от нас отгоня́я;/ дне́сь Небе́сныя си́лы, и святы́х А́нгел,/ и ду́ши пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся;/ дне́сь и мы, гре́шнии, припа́дающе честно́му твоему́ о́бразу мо́лимся:/ о преподо́бне Паи́сие,/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно/ спасти́ град и лю́ди, и́же тебе́ почита́ющия.

Кано́н иной, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Тро́ице Свята́я, Единосу́щная и Неразде́льная, бтче, и Сы́не, и Душе́ Святы́й,/ приими́ мою́ гре́шную мольбу́, приноси́мую Тебе́ от скве́рных и недосто́йных уст мои́х,/ и да́руй ми по́мысл благ твори́ти во́лю Твою́/ моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Паи́сия.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Руко́ю мое́ю недосто́йною и любо́вию серде́чною/ приноси́мое тебе́ мое́ ны́не ма́лое моле́ние приими́, блаже́нне о́тче Паи́сие,/ и ру́ку мне да́ждь по́мощи, да не потопи́т мене́ бу́ря грехо́вная,/ и приведи́ мя к ти́хому приста́нищу покая́ния твои́ми моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Две́ре Благода́тная, отве́рзшая ве́рным две́ри Небе́сныя,/ покая́ния две́ри светоза́рный отве́рзи ми, Влады́чице,/ и врат сме́ртных свобо́да, да не прииду́ в зе́млю пла́ча,/ да не ви́жду ме́ста тьмы́,/ да не свя́зан бу́ду рука́ма и нога́ма и изве́ржен вне черто́га Христо́ва,/ оде́жду нетле́ния оскверне́ну име́я греха́ми всестра́стный.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Ско́рбных наведе́ния обурева́ют смире́нную мою́ ду́шу/ и напа́стей о́блацы мое́ покрыва́ют се́рдце,/ но ты, преподо́бне о́тче, предстоя́ све́ту Трисо́лнечнаго Божества́,/ моли́ся Небе́сному Влады́це, да возсияет мне свет ра́достный.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Твоему́ о́бразу предстоя́, молю́ся, преподо́бне о́тче,/ и, к ра́це твои́х моще́й припа́дая со слеза́ми от се́рдца призыва́ю тя:/ при́зри на мя ми́лостивым свои́м о́ком,/ и клеветы́ наве́тник, и поноше́ние челове́ческое отъими́ от мене́,/ и, нестерпи́мую мою́ печа́ль преложи́в, ра́дость ско́рую пода́ждь ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́ще и оскверне́н по́мыслы и окаля́н мно́гими паде́ньми аз, окая́нный,/ оба́че, наде́явся на Твое́ благоутро́бие, Ма́ти Бо́жия, молю́ Тя:/ Ты, Еди́на Нескве́рная, уще́дри и спаси́ мя, блу́днаго, хода́тайством Свои́м.

Седа́лен, гла́с 4:

Стра́стное покори́л еси́ плотско́е мудрова́ние/ и го́ршая порабо́тив лу́чшему, о́тче Паи́сие пресла́вне,/ сокруши́л еси́ бесо́вския ко́зни посто́м и возсия́л еси́ в ми́ре, я́ко луча́ со́лнечная, сия́нии твои́х доброде́телей,/ сего́ ра́ди тя воспева́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя Моли́твенницу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не наде́яся прибего́х к ра́це твое́й честне́й, о преподо́бне,/ пред не́юже, коле́на своя́ преклоня́я, пла́чу, и стеню́, и боле́зненно зову́ ти:/ да́ждь ми по́мощь, рабу́ твоему́ смире́нному и окая́нному,/ твоего́ заступле́ния и́щущему те́пле.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Ненави́дящии мя всу́е стре́лы, и мечи́, и ров угото́виша,/ и и́щут всеокая́ннаго моего́ те́ла исто́ргнута и низвести́ в зе́млю жела́ют,/ но ты, преподо́бне, моле́бно ру́це свои́ ко Христу́ просте́рше,/ от сих ловле́ния изба́ви и спаси́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кре́пким гла́сом испове́даю Тя, Влады́чице, И́стинную Богоро́дицу,/ и не умолчу́ вопи́ти ясне́йши вели́чия Твоя́,/ а́ще бы не Ты всегда́ предстоя́ла, о мне моля́щи Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́,/ кто бы от толи́кия бу́ри и лю́тых бед изба́вил мя.

Пе́снь 5

Ирмос: Вскую мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

А́ще и досто́ин есмь прия́ти му́ки, преступи́в за́поведи Творца́ моего́ и Бо́га,/ но на щедро́ты Его́ наде́яся, прибего́х к тебе́, преподо́бне о́тче,/ ты, у́бо предстоя́ Престо́лу Его́ с ли́ки А́нгел и Арха́нгел и со все́ми святы́ми,/ моли́ о мне, непотре́бнем и сквернем,/ да избу́ду зде́шняго и та́мошнеяо осужде́ния.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Утеше́ние в ско́рбех свои́х вем тя, преподо́бне,/ и неду́гов мои́х врача́ тя зна́ю всесоверше́нна/ и сего́ ра́ди к ра́це моще́й твои́х прибего́х, моля́ся,/ да мя не пре́зриши окая́ннаго, тре́бующаго твоея́ по́мощи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Где про́чее обря́щу заступле́ние?/ Ка́мо прибе́гну, где же и спасу́ся?/ Ку́ю те́плую возъи́мам Помо́щницу,/ скорбьми́ жите́йскими и бу́рями, увы́ мне, коле́блему?/ На Тя еди́ну упова́ю, и дерза́ю, и хвалю́ся,/ и притека́ю к покро́ву Твоему́, Де́во, спаси́ мя.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

А́ще и не́смь дово́лен исчи́слити твоя́ благодея́ния, я́же на мне бы́вшая, о преподо́бне,/ но, наде́явся на твое́ беззло́бие, с любо́вию тя чту, и с ве́рою покланя́юся ра́це моще́й твои́х,/ и всем пропове́дую твое́, е́же ко мне благодея́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Кий дар благодаре́ния принесу́ тебе́,/ или́ ки́има устна́ма воспою́ тя, о́тче преподо́бне?/ Ка́ко ли изреку́т уста́ моя́ твою́ ко мне, убо́гу и стра́нну, ми́лость и благодея́ние,/ и́хже в ско́рби мое́й наслади́хся твои́м посеще́нием?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дость Тебе́, Чи́стая, яви́, с небесе́ прише́д, Гаврии́л Арха́нгел, егда́ благовести́ рек:/ Бог изы́дет пло́тию из Тебе́, Де́во Пречи́стая,/ и аз ны́не арха́нгельский глас приношу́ Ти, вопия́:/ ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, всех ра́досте;/ ра́дуйся, христиа́ном непобеди́мое в беда́х храни́лище и ско́рое от бед избавле́ние,/ ра́дости испо́лни мя, мно́ю жела́нныя.

Конда́к гла́с 3:

Возсия́, Го́споди, гра́ду Твоему́ Га́личу,/ я́ко светоза́рное со́лнце, уго́дник Твой Паи́сий,/ ра́достно вселе́нную озаря́я свои́ми чудесы́,/ и приходя́щих с ве́рою ко гро́бу его́ свято́му;/ та́ко моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы от бед всех нас изба́ви,/ и упраздни́ ва́рварская шата́ния,/ я́ко мы, лю́дие Твои́, Го́споди,/ и град наш и страна́ вельми́ Тобо́ю хва́лится,/ и спаса́ется моли́твами преподо́бнаго Паи́сия.

Икос:

А́нгела во пло́ти су́ща тя зна́ем, о́тче преподо́бне,/ и сего́ ра́ди призыва́ем тя:/ предста́ни нам ско́ро в по́мощь и изба́ви нас от вся́каго зла, да тобо́ю спа́сшеся, всегда́ вопие́м ти:/ ра́дуйся, от утро́бы ма́терния освяще́нный;/ ра́дуйся, све́том богове́дения просвеще́нный./ Ра́дуйся, я́ко ми́ра сего́ красоту́ нивочто́же вмени́вый;/ ра́дуйся, я́ко а́нгельское житие́ возлюби́вый./ Ра́дуйся, я́ко собра́л еси́ и́нок мно́жество;/ ра́дуйся, я́ко научи́л еси́ име́ти кре́пкое му́жество./ Ра́дуйся, я́ко уче́нием твои́м мно́зи получи́ша спасе́ние;/ ра́дуйся, я́ко тобо́ю получи́ша о́бщее Небе́сное селе́ние./ Ра́дуйся, я́ко чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу;/ ра́дуйся, я́ко всегда́ о нас мо́лиши Пресвяту́ю Богоро́дицу./ Ра́дуйся, я́ко вся проше́ния на́ша исполня́ются;/ ра́дуйся, Паи́сие преподо́бне.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, порху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

И́щущи ду́шу мою́ погуби́ти,/ а́ки пси безсту́днии, обступи́ша мя и ра́ны соде́яша мне,/ и не́сть в челове́цех помога́ющаго,/ к тебе́ еди́ному прибега́ю и на тя наде́юся, о́тче преподо́бне,/ ты мя от сих ла́яния изба́ви и ско́рую по́мощь пода́ждь, молю́ся ти.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Льва́ люте́йши рыка́ют врази́ мои́,/ и и́щут ду́шу мою́ изъя́та от скве́рнаго моего́ те́ла,/ и растерза́ти мя лю́те в две растерза́нии,/ но ты, преподо́бне, победи́вый льва́ о́наго, началозло́бнаго диа́вола/ и сих сокруши́ востаю́щих на мя, молю́тися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: К кому́ прибе́гну ино́му, Чи́стая, где притеку́, про́чее, и спасу́ся?/ Ка́мо иду́? Ко́еже обря́щу прибе́жище? Ко́е те́плое заступле́ние?/ На Тя Еди́ну упова́ю, и о Тебе́ Еди́ной хвалю́ся, и на Тя дерза́я, прибего́х.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовио разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

О благоутро́бия Твоего́, Христе́,/ о неизрече́ннаго Твоего́ смотре́ния,/ реши́ши бо безме́рныя печа́ли и напа́сти, призыва́ющим Тя в ну́жде и обстоя́нии;/ те́мже и аз, гре́шный, молю́ Тя:/ печа́ль мою́ на ра́дость преложи́/ моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Паи́сия.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Да постыдя́тся врази́ Твои́, ви́девше Твою́ на мне ми́лость,/ и да разуме́ют Твою́, е́же по мне, сопроти́в их борю́щую си́лу,/ моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Паи́сия,/ и да загради́тся всяк язы́к, лука́вым поуча́яйся на мя,/ устны́ же льсти́выя и уста́ непра́ведно глаго́лющая да умолча́т во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ада́ма от уз а́дских свободи́ла еси́ рождество́м Твои́м, Богоро́дице Де́во,/ и ве́сь род челове́ч изведе́ из тьмы́ и се́ни сме́ртныя,/ те́мже и аз молю́ Тя:/ свобо́да мя от уз, и печа́ли, вы́ну мя одержа́щия,/ и ра́дость ско́рую пода́ждь мне моли́твами Свои́ми.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Твою́ ми́лость, на мя излия́нную, ка́ко изрещи́ по досто́инству возмогу́,/ или́ ки́я пе́сни похва́льныя принесу́ ти, недоуме́юся?/ Но то́чию благода́рно вопию́ ти:/ ра́дуйся, Паи́сие преподо́бне, немощству́ющих по́моще и оскорбля́емых ра́досте.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Объя́ша мя иногда́ боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обыдо́ша мя,/ и, не́мощен на одре́ лежа́в, призва́х тя в по́мощь, преподо́бне,/ ты же ми́лостивно услы́ша моле́ние мое́/ и в не́мощи мое́й дарова́ ми утеше́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и но́сиши на Боже́ственную ру́ку Пребога́тое Сло́во, непреме́нно и неизме́нно.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Паи́сие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Паисию Галичскому