Шрифт

5 июня.

Канон первый преподобному Паисию Галичскому.

преподобному Паисию Галичскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Дне́сь возсия́ нам па́мять твоя́, сла́вне Паи́сие,/ я́ко со́лнце светоза́рное, луча́ми озаря́ющи ве́сь мир,/ та́ко и ты, преподо́бне,/ чудесы́ свои́ми тьму́ но́щи злых духо́в от нас отгоня́я;/ дне́сь Небе́сныя си́лы, и святы́х А́нгел,/ и ду́ши пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся;/ дне́сь и мы, гре́шнии, припа́дающе честно́му твоему́ о́бразу мо́лимся:/ о преподо́бне Паи́сие,/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно/ спасти́ град и лю́ди, и́же тебе́ почита́ющия.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра,/ возми́ от мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́, бре́мя тя́жкое грехо́вное/ и да́руй ми свет, да возмогу́, све́том Твои́м просве́щся,/ воспе́ти Твоему́ уго́днику, преподо́бному Паи́сию.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственный глас во свяще́нном Ева́нгелии егда́ услы́шав, преподо́бне Паи́сие,/ повелева́ющ вся тле́нная ми́ра сего́ оста́вити и Христу́ после́довати,/ тогда́ ре́вностию Боже́ственною разже́гся, вся кра́сная ми́ра нивочто́же вмени́в,/ еди́наго то́чию Христа́ возлюби́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возжеле́л еси́, блаже́нне, вы́ну со Христо́м бесе́довати,/ и сего́ ра́ди уклони́лся еси́ мирски́я суеты́,/ и в ти́хое приста́нище дости́гл еси́ и́ночествующих оби́тели,/ и, ве́тхаго челове́ка отложи́в, в но́ваго обле́клся еси́,/ да пе́рвое оте́чество Небе́сное, из него́же преступле́нии спадо́хом, насле́дствуеши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Госпоже́, Де́во Богоро́дице, при́зри на мое́ недосто́инство/ и умоли́ Сы́на Своего́ и Бо́га моего́,/ да Твоего́ ра́ди моле́ния, да́руй ми сло́во во отверзе́ние уст мои́х,/ на похвалу́ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Паи́сия.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Дом Пресвяты́я Тро́ицы себе́ соде́лал еси́, преподо́бне,/ посто́м и моли́твою, слеза́ми и всено́щным стоя́нием,/ на земли́ лега́нием и вся́кими благи́ми де́лы ду́шу свою́ украси́в, я́ко пала́ту,/ в жили́ще всех Царя́, Христа́ Бо́га.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́ному Влады́це Христу́ на земли́ рабо́тал, еси́, блаже́нне Паи́сие,/ вся дни живота́ твоего́ нело́жно/ и сего́ ра́ди возме́здие от Него́ восприя́л еси́,/ е́же на Небесе́х жи́тельствовати со А́нгелы вку́пе и со святы́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зол мои́х пучи́ну изсуши́, Богоро́дице Де́во, милосе́рдия ро́ждши пучи́ну и Изба́вителя и Го́спода,/ и плени́цы зол мои́х разруши́ пре́жде кончи́ны,/ да воспою́ пе́снь Сы́ну Твоему́ и Бо́гу:/ не́сть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Седа́лен, гла́с 4:

Стра́стное покори́л еси́ плотско́е мудрова́ние/ и го́ршая порабо́тив лу́чшему, о́тче Паи́сие пресла́вне,/ сокруши́л еси́ бесо́вския ко́зни посто́м и возсия́л еси́ в ми́ре, я́ко луча́ со́лнечная, сия́нии твои́х доброде́телей,/ сего́ ра́ди тя воспева́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя Моли́твенницу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Име́я во уме́ свое́м сме́ртный час, и неумы́тное суди́ще, и му́ки гре́шников,/ вы́ну от о́чию свое́ю сле́зы излива́я и моли́твы возсыла́я к Бо́гу, преподо́бне,/ да изба́вит ду́ши гре́шных ве́чнаго муче́ния и сподо́бит их Ца́рствия Своего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кто не удиви́тся твоему́, преподо́бне, смире́нию,/ или́ кто не похва́лит свято́е твое́ на земли́ пребыва́ние,/ ужаса́ется ми ум, ка́ко с пло́тию безпло́тным а́нгельским си́лам уподо́бился еси́;/ с ни́ми же ны́не предстоя́ Пресвяте́й Тро́ице, моли́ о нас непреста́нно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ми́лости Твое́й сподо́би мя,/ И́же Бо́га ми́лостиваго ро́ждши, Благослове́нная Влады́чице,/ и, в час су́дный предста́вши, изба́ви та́мошняго осужде́ния.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Небе́снаго Влады́ки Христа́ во́ин изря́ден был еси́, преподо́бне Паи́сие,/ и сего́ ра́ди па́стыря слове́сным овца́м во оби́тели Пречи́стыя Свое́й Богома́тере тебе́ поста́ви,/ ты же, прему́дре, наказу́я их до́бре,/ чи́сты ко Христу́ приве́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ору́жие кре́пко на диа́вола крест Госпо́день стяжа́в,/ му́жественно ополчи́лся еси́ проти́ву всего́ во́инства его́/ и, неусы́пно бдя о ста́де свое́м, с проро́ком Иса́ией вопия́л еси́:/ от но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Го́споди Бо́же мой.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́су Твоего́ благоутро́бия пода́ждь ми, Пренепоро́чная Чи́стая, грехо́вным зно́ем та́ющему,/ и печа́ль Сама́ устужа́ющи ми,/ и ра́дость Боже́ственную подаю́щи.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Сле́зныя пото́ки, я́ко многово́дныя ре́ки, от о́чию твое́ю истеко́ша, преподо́бне,/ и́хже ра́ди блаже́нства от Христа́ сподо́бился еси́,/ и, я́ко ре́чными быстрина́ми, во град Царя́ Небе́снаго, в Го́рний Иерусали́м доплы́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твоя́ мо́щи, преподо́бне Паи́сие, а́ще и земли́ по преставле́нии твое́м преда́шася,/ оба́че нетле́нием и чудесы́ Христо́с просла́вил е́сть,/ источа́ют бо чудесы́ и неду́жным подаю́т исцеле́ние, призыва́ющим тя с ве́рою.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Фарисея, вознесе́ннаго умо́м, превзыдо́х,/ возноша́емь при́сно, и про́пастей соедине́н,/ но Ты, Пречи́стая, умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ уще́дрити мя безме́рными прегреше́ньми смири́вшагося лю́те/ и изба́ви о́гненнаго муче́ния.

Конда́к гла́с 3:

Возсия́, Го́споди, гра́ду Твоему́ Га́личу,/ я́ко светоза́рное со́лнце, уго́дник Твой Паи́сий,/ ра́достно вселе́нную озаря́я свои́ми чудесы́,/ и приходя́щих с ве́рою ко гро́бу его́ свято́му;/ та́ко моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы от бед всех нас изба́ви,/ и упраздни́ ва́рварская шата́ния,/ я́ко мы, лю́дие Твои́, Го́споди,/ и град наш и страна́ вельми́ Тобо́ю хва́лится,/ и спаса́ется моли́твами преподо́бнаго Паи́сия.

Икос:

А́нгела во пло́ти су́ща тя зна́ем, о́тче преподо́бне,/ и сего́ ра́ди призыва́ем тя:/ предста́ни нам ско́ро в по́мощь и изба́ви нас от вся́каго зла, да тобо́ю спа́сшеся, всегда́ вопие́м ти:/ ра́дуйся, от утро́бы ма́терния освяще́нный;/ ра́дуйся, све́том богове́дения просвеще́нный./ Ра́дуйся, я́ко ми́ра сего́ красоту́ нивочто́же вмени́вый;/ ра́дуйся, я́ко а́нгельское житие́ возлюби́вый./ Ра́дуйся, я́ко собра́л еси́ и́нок мно́жество;/ ра́дуйся, я́ко научи́л еси́ име́ти кре́пкое му́жество./ Ра́дуйся, я́ко уче́нием твои́м мно́зи получи́ша спасе́ние;/ ра́дуйся, я́ко тобо́ю получи́ша о́бщее Небе́сное селе́ние./ Ра́дуйся, я́ко чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу;/ ра́дуйся, я́ко всегда́ о нас мо́лиши Пресвяту́ю Богоро́дицу./ Ра́дуйся, я́ко вся проше́ния на́ша исполня́ются;/ ра́дуйся, Паи́сие преподо́бне.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Христо́ву Престо́лу предстоя́, преподо́бне,/ не преста́й моли́тися о ста́де свое́м и о всех, с ве́рою притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,/ да моли́твами твои́ми получи́м спасе́ние/ и от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́тче преподо́бне Паи́сие, твои́х ра́ди чуде́с, быва́ющих у ра́ки твоея́ честны́я,/ повсю́ду и́мя твое́ сла́вится/ и не́сть, и́же бы кто, призва́в тя на по́мощь, не услы́шан был./ Сего́ ра́ди проела́вльшему тя Христу́ вопие́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стая Де́во Богоро́дице,/ Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́,/ моли́ Сы́на Своего́ и Бо́га пода́ти нам грехо́в оставле́ние и житию́ исправле́ние.

Пе́снь 8.

Ирмос: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Ше́ствовал еси́, преподо́бне, у́зкий и приско́рбный пу́ть, в тле́ннем телеси́ живу́ще,/ и сего́ ра́ди дости́гл еси́ широ́каго и простра́ннаго оте́чества Небе́снаго,/ и со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ще́драго и Человеколюби́ваго Бо́га моли́ о мне вы́ну, преподо́бне Паи́сие,/ и́бо постиго́ша мя ра́ны тя́жкия и неду́ги разли́чныя смуща́ют мя./ Сих мя твои́ми моли́твами ско́ро изба́ви и пе́ти сотвори́:/ вся дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ю́же дре́вле провозвести́ проро́ческий собо́р – ру́чку и жезл, и скрижа́ль, и несеко́мую го́ру, –/ Мари́ю Богоотрокови́цу, ве́рно восхва́лим дне́сь, с Гаврии́лом зову́ще:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя го́ры, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

О коли́ка туга́ одержи́т мя от стреля́ний бесо́вских,/ и я́звы терпе́ти ми не́сть мо́щно,/ пла́стыря приложи́ти не́сть врача́,/ но Ты ми, Бо́же, приложи́ пла́стырь/ и еле́й милосе́рдия Твоего́ изле́й на мя,/ моли́тв ра́ди Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Паи́сия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О коли́ка туга́ одержи́т мя от стреля́ний бесо́вских,/ и я́звы терпе́ти ми не́сть мо́щно,/ пла́стыря приложи́ти не́сть врача́,/ но Ты ми, Бо́же, приложи́ пла́стырь/ и еле́й милосе́рдия Твоего́ изле́й на мя,/ моли́тв ра́ди Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Паи́сия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пси лю́тии нападо́ша на мя, окая́ннаго,/ и, уя́звеннаго греха́ми, е́ле жи́ва оста́виша;/ но Ты, Ми́лостивая, ро́ждшая Врача́ душ и теле́с на́ших,/ стру́пы грехо́в мои́х исцели́, молю́тися.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Паи́сие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Паисию Галичскому