Шрифт

4 июня.

Канон святому мученику Василиску.

Святому мученику Василиску
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Васили́ске,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь возсле́м, лю́дие, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще: пои́м Тебе́, еди́ному Влады́це.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Се́й све́тлый тво́й пра́здник благоче́стно хва́лящия, му́чениче многострада́льне, Царя́ Христа́ моли́ спасти́, и небе́снаго Ца́рствия прича́стники бы́ти.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Ве́сь любо́вию Христо́вою укре́плься, пребога́те, пло́ть преоби́дел еси́, я́ко растле́тися хотя́щу, и претерпе́л еси́ му́ки, нра́вом му́жественным обличи́в и́дольскую пре́лесть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Но́щь неразу́мия, просвеще́нием Пресвята́го Ду́ха осия́емь, преше́л еси́, Васили́ске, и страда́ний све́тлостию яви́лся еси́, я́ко со́лнце, всю́ тва́рь све́тло озаря́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Руно́ предзря́ше Гедео́н, пречи́стую утро́бу Твою́, Ро́су небе́сную, Де́во, прие́мшую, мо́ре изсуша́ющую, Отрокови́це, безбо́жия и иста́явшия напои́вшую ра́зумы.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Кро́вию страда́ния и́дольское разгоре́ние погаси́л еси́ и пи́щи, му́чениче, пото́ка наслажда́ешися, ра́дуяся.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Му́ченика Тро́ицы тя́ избра́нна, дво́ица, сла́вне, стра́далец оста́вльши, ко Христу́ оты́де.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пожида́еши стра́ждущия с тобо́ю, изреши́вся телесе́, Христа́ Го́спода испове́дуя, все́х Царя́, Васили́ске многострада́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да обря́щу Тя́, Пречи́стая, руководя́щу мя́ всегда́ к доброде́телем и к покая́ния пути́ вводя́щу.

Седа́лен, гла́с 1.

Еди́ному Царю́ ны́не предстои́ши, ра́дуяся, диади́мою све́тлою и оде́ждею, от твои́х обагре́нною крове́й, свяще́нно обложе́н и обоже́н чи́стым прича́стием, те́мже, дне́сь всесвяту́ю па́мять твою́ соверша́юще, пое́м тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва, непреста́нно моли́ с вы́шними си́лами, пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших все́х и исправле́ние жития́ ве́рою и любо́вию при́сно Тя́ сла́вящим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Зе́млю де́лав ра́лом, му́чениче, души́ твоея́, стори́ческий кла́с прине́сл еси́ страда́ния, в жи́тницах боже́ственных соблюда́емь.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́нен услы́шал еси́ свы́ше, преблаже́нне, гла́с, кончи́ну тебе́ известву́ющ страда́ния и лико́м му́ченик сочта́вший тя́.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Тве́рдо показу́я, сла́вне, сопротивле́ние, претерпе́л еси́, вери́гами свя́зан, и пре́лести реша́ вся́ку сою́зу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сатану́ удави́л еси́ боже́ственными, страстоте́рпче, жи́лами боле́зней твои́х, те́мже побе́ды украси́лся еси́, Васили́ске му́чениче, венце́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отцу́ Единосу́щный яви́ся по всему́ челове́ком подо́бен, вопло́щся, я́коже изво́ли, от Твои́х крове́й, Всенепоро́чная.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Зако́нно пострада́ти ведо́мь, беззако́ннующих си́лою Ду́ха, му́чениче богому́дре, посрами́л еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Ше́ствовав де́рзностне стезю́ муче́ния, жа́ла сокруши́л еси́ борца́, сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вонзе́ния твои́х гвозде́й, богому́дре, водруже́нная, врага́ борца́ главу́ до конца́ сокруши́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В подо́бии пло́ти родила́ еси́, Богоро́дице, недомы́слимаго и непостижи́маго Бо́га.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

На дре́во возне́сшегося пропове́дуя, на су́се свя́зан бы́л еси́ дре́ве, и сие́ твои́х моли́тв одожде́ньми показу́еши сы́ро и ли́ствием соверше́нным укра́шено, на утвержде́ние благочести́вых, Васили́ске, и сла́ву боле́зней твои́х.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Разреше́на тя́ пло́тских пристра́стий, беззако́ннии непра́ведно связу́ют, и желе́зными пригвожда́ют гвоздьми́, и до́лгим путе́м во́дят, кро́вию всю́ зе́млю освяща́юща, му́чениче многострада́льне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стоя́ свя́зан рука́ма, впери́л еси́ серде́чное о́ко к Бо́гу и исто́чник потещи́ воды́ живы́я Того́ умоли́л еси́, в па́мять твою́ всесла́вную и душа́м исцеле́ние, блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сокруше́ния окая́нныя души́ моея́ и ле́тныя исцели́ стра́сти, Врача́ бо ду́ш и теле́с несказа́нно, Де́во, ро́ждши, и спаси́ мя, на Тя́ наде́жду мою́, Всенепоро́чная, возло́жшаго.

Конда́к, гла́с 8.

Во страда́нии кре́пок и му́жествен яви́лся еси́ и в чудесе́х преди́вен, явле́нно Христо́во и́мя преднося́, мучи́теля посрами́л еси́. Те́м тя́ почита́ем, Васили́ске, при́сно зову́ще, всече́стне: ра́дуйся, му́чеников све́тлая добро́то.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Украше́ние му́чеников показа́лся еси́, в прекра́сных жили́щах, преблаже́нне, живы́й, и от на́с, любо́вию тя́ чту́щих, мирску́ю бу́рю отжени́ твои́ми моли́твами.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

До́м Тро́ицы показа́лся еси́, истука́нныя же и хра́мы и́дольския низлага́я, му́дре, и поя́ Влады́це: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Подава́ет тебе́ по́честь Влады́ка, пострада́вшу кре́пко, и низло́жшу хи́трости вра́жия, и пою́щу согла́сно: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Друга́я тве́рдь показа́лся еси́, я́ко со́лнце, страда́ния стяжа́в, и я́ко зве́зды, твои́х чуде́с, Васили́ске, свяще́нную све́тлость и по́лность во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́, Юже рече́, Де́ву, Боже́ственным Ду́хом вели́кий Иса́ия, во утро́бе Бо́га зача́т и роди́. Ему́же пое́м: Го́споди Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене благода́тию Твое́ю бы́вше, за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, о́троцы вопия́ху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Победи́тель мучи́телей и духо́в, сла́вне, лука́вствия показа́лся еси́, поя́ тя́ Укре́пльшаго непреста́нно: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Умертви́лся еси́ ми́ру, ме́ртвым вдыха́ющему жи́знь Влады́це, Васили́ске сла́вне му́чениче, неукло́нно после́дуя, пое́ши: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Те́лом му́ки терпя́, тве́рдостию души́, богому́дре, со безпло́тными боже́ственными лику́еши Ангелы, хвалу́ Бо́гу принося́ и вопия́: по́йте, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́ ши́рши небе́с, вмести́вша Бо́га в ложесна́х, тесноты́ лука́ваго избавля́ющаго вся́ пою́щия, Пресвята́я Отрокови́це: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от Деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Ве́трилом, блаже́нне, кре́стным муче́ния, преше́д бу́рю, ти́хое Ца́рствия приста́нище дости́гл еси́ и, я́коже купе́ц до́бр, бре́мя спа́сл еси́ благоче́стия, Христу́ все́х Царю́ и Бо́гу на́шему.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Якоже дре́вле о́гнь с небесе́ Фесви́тянин Илия́ сведе́, си́це, блаже́нне, твое́ю моли́твою пла́мень све́л еси́, и́мже попали́ся хра́м и́дольский, и ка́пища де́монская пожго́шася, и Бо́г Творе́ц велича́ется.

Припев: Святы́й му́чениче Васили́ске, моли́ Бо́га о нас.

Телесе́ разреша́ешися, му́дре, ме́чным усече́нием, прие́мшим тво́й му́дрым си́лам боже́ственный ду́х, побе́ждший благода́тию лука́вствия лю́тыя, пребога́те, ду́хи, и ны́не в вы́шних живе́ши, венцено́сец, Васили́ске, Ца́рствия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земля́ у́бо, му́чениче, погребе́нием, не́бо же душе́ю освяти́ся твое́ю, богодухнове́нне: я́коже бо багряни́цею све́тлою от кро́ве твоея́ оде́ян, Христу́ Бо́гу на́шему сца́рствуеши всегда́, помина́я ве́рно помина́ющих тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Естество́м у́бо Бо́г сы́й, но претерпе́л еси́ оде́ятися в челове́ка, в ложесна́ Непоро́чныя во́лею все́лься, Человеколю́бче. Те́мже сугубоесте́ственна ве́дяще хоте́ния Твоя́, Тя́ велича́ем, Ма́терь Твою́ ве́рно ублажа́юще.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Васили́ске! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Василиску