Шрифт

4 июня.

Канон второй великомученику Иоанну-Владимиру, князю Сербскому.

великомученику Иоанну-Владимиру, князю Сербскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Крест, я́вльшийся тебе́ с Небесе́, све́тел пропове́дал еси́,/ просвети́в язы́ки я́сно, Влади́мире сла́вне,/ обагре́ньми крове́й твои́х украси́вся,/ сподо́бился еси́ по́честей нетле́нных,/ предстоя́й Тро́ице,/ тем со дерзнове́нием/ моли́ спасти́ся нам.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Крест, я́вльшийся тебе́ с Небе́с в блиста́нии, всем пропове́дал еси́,/ просвети́в язы́ки ве́рно, Влади́мире сла́вне./ Искупле́нием же, кровьми́ твои́ми возблиста́в,/ сподо́бился еси́ мзды неле́стныя, предстоя́ Тро́ице./ Те́мже дерзнове́нно моли́ Христа́ спасти́ся нам.

Кано́н иной. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Кто изрече́т чудеса́ даро́в, я́же Христо́с подаде́ тебе́,/ страда́льче Христо́в Иоа́нне сла́вне?/ Те́мже облиста́еши, я́ко свети́льник досточу́дный.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Всю твою́ име́я наде́жду к Бо́гу и мы́сль, блаже́нне,/ о вре́менных и тле́нных отню́д небре́гл еси́,/ сего́ ра́ди и вене́ц от руки́ Госпо́дни прия́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не в Вы́шния до́мы твою́ ду́шу Христо́с прия́т,/ мужему́дренне страда́льче,/ в Небе́сная сокро́вища положи́ на ве́чное пребыва́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неве́сто Бо́жия Пресвята́я, христиа́н стено́ необори́мая,/ воспева́ющия Тя при́сно/ от всех зол изба́ви и прегреше́ний лю́тых, Богороди́тельнице Чи́стая.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

На недви́жимем ка́мени Христо́вых за́поведей утверди́ся,/ ника́коже поколеба́ся умо́м,/ те́мже му́ченическим лико́м счи́слился еси́, досточу́дне.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Все жела́ние Христо́во име́я в се́рдце твое́м,/ я́же от ме́ста на ме́сто гони́м,/ о страда́льче Иоа́нне, претерпе́л еси́ тве́рдо,/ те́мже и просла́вился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не весели́тся ве́рно град Дира́хиа,/ иде́же лежи́т те́ло твое́ свяще́нное, блаже́нне,/ неду́ги всем исцеля́ет, ту су́щим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты еси́ мост, Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ к стези́ Небе́сней наставля́ющая ве́рныя,/ при́сно Рождество́ Твое́ хва́лящия, Пречи́стая.

Седа́лен, гла́с 1.

Облиста́ нам па́мять пра́веднаго,/ я́ко со́лнце на земли́, лучи́ простира́я конце́м,/ и вся правосла́вныя воздви́же во умиле́нии зва́ти ему́:/ царю́, царе́й сла́во, ве́рно тя ублажа́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Всех Творца́, Сы́на Твоего́ и Зижди́теля, Пренепоро́чная Чи́стая,/ Боже́ственная Ду́хом во чре́ве зачала́ еси́ и без нетле́ния родила́ еси́./ Его́же сла́вяще, Тя хва́лим, Де́во,/ я́ко пала́та Царя́ сла́вы и ми́рови прибе́жище.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Благоуха́ет, прему́дре, ра́ка твоя́ Боже́ственная,/ иде́же лежи́т свяще́нное те́ло твое́, блаже́нне,/ да́ры исцеле́ний источа́ет почита́ющим тя.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Благоуха́ет, прему́дре, ра́ка твоя́ Боже́ственная,/ иде́же лежи́т свяще́нное те́ло твое́, блаже́нне,/ да́ры исцеле́ний источа́ет почита́ющим тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Храм твой утверди́л еси́, всесла́вне страстоте́рпче,/ иде́же ны́не источа́ет исцеле́ния/ всесвята́я ра́ка твоя́, Иоа́нне всече́стне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жи́знь прозябла́ еси́, Зижди́теля всех, Пренепоро́чная,/ содержа́щаго вся руко́ю Свое́ю/ и му́дростию и ра́зумом небеса́ утверди́вшаго.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Жела́нием Боже́ственным объя́т к ве́чнующим воздая́нием,/ му́ки претерпе́л еси́/ и от ме́ста на ме́сто прогоня́емь, в посте́ и бде́нии претерпева́я.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Боже́ственною возмога́я,/ вся вра́жия кова́рства нивочто́же во уме́ вмени́л еси́, блаже́нне Иоа́нне.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Крест Христо́в в руки́ твоя́ взем,/ взя́лся еси́ к Боже́ственным селе́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соверша́ющим святу́ю и честну́ю па́мять твою́, страда́льче,/ помога́еши всегда́, вре́да душетле́ннаго сих избавля́я/ и к Бо́гу приводя́ хода́тайствы твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О нас, гре́шных, призыва́ющих Тя, Влады́чице, ми́ру Блага́я Помо́щнице,/ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моли́ся,/ да изба́вит нас от бед и обстоя́ний.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Мече́м тща́шеся ца́рства земна́го лиши́ти тя, сла́вне,/ и в багряни́цу свы́ше обо́лкся.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Непребори́м быв искуше́нии вра́жиими,/ вжига́ем Ду́хом, прия́л еси́ ороше́ние от Него́,/ исто́чник чуде́с показа́лся еси́ ми́ру, всесла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Егда́ к по́двигу доше́л еси́, сла́вне,/ рука́ми прера́достно держа́ Крест, взыва́л еси́:/ Ты ми бу́ди Предста́тель и Побо́рник.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на, поро́ждшая всех Творца́,/ всегда́ о всех моли́ся,/ любо́вию чту́щих ве́рно Рождество́ Твое́.

Конда́к, гла́с 8.

Я́ко сокро́вище многоце́нное/ и исто́чник, точа́щ земны́м то́ки,/ неду́ги очища́ющия,/ нам подаде́ся те́ло твое́ свяще́нное,/ боле́знем разли́чным подаю́ще исцеле́ние/ и благода́ть Боже́ственную притека́ющим к нему́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, кня́же Влади́мире.

И́кос:

Свы́ше подаде́ся тебе́ ца́рствия держа́ва, всечу́дне Иоа́нне, и Безпло́тных гла́сы,/ Или́рии ве́ру пропове́дал еси́ и вся просвети́л еси́./ Тем зове́м с любо́вию тебе́ такова́я:/ ра́дуйся, ве́рных князе́й сла́во;/ ра́дуйся, страда́льцев украше́ние;/ ра́дуйся, сете́й вра́жиих разруше́ние;/ ра́дуйся, догма́тов Христо́вы ве́ры утвержде́ние;/ ра́дуйся, возвыше́ние князе́й благочести́вых;/ ра́дуйся, глубине́ смире́ния вод Небе́сных;/ ра́дуйся, стяжа́вый ре́вность Предте́чеву;/ ра́дуйся, я́ко в рука́х твои́х жре́бий держи́ши;/ ра́дуйся, звездо́, светя́щая конце́м;/ ра́дуйся, исто́чниче Боже́стваннаго оставле́ния;/ ра́дуйся, и́мже пре́лесть угаси́ся;/ ра́дуйся, и́мже ве́ра утверди́ся;/ ра́дуйся, кня́же Влади́мире.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь/ со дела́ А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Алба́нии показа́лся еси́ звезда́ присносия́ющая,/ в не́йже лежи́т честно́е те́ло твое́, творя́щее чудеса́ пресла́вная, блаже́нне,/ на просвеще́ние благоче́стно блажа́щих тя.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Просвети́вся твои́ми страстьми́, блаже́нне, осия́я тве́рдь блиста́ющую,/ изводя́ благода́ть зову́щим ти согла́сно и Христа́ воспева́ющим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Весе́лия и ра́дости испо́лненый,/ пра́зднственнуто па́мять твою́, Влади́мире, святу́ю соверша́юще, вопие́м Христу́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Де́во Пречи́стая, Го́спода,/ изба́вит от кля́твы ве́сь род челове́ческий/ моли́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не ра́дуется град Дира́хиа све́тло,/ тя предста́теля иму́щи и изба́вителя, всему́дре,/ но́вое бо со́лнце возсия́л еси́, озаря́я пою́щия тя.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Отягче́ни вельми́ от нестерпи́мых зол лю́дие твои́ ве́рнии, чту́щии тя,/ и́хже твои́ми к Бо́гу моли́твами избавля́еши при́сно,/ воспева́ющих Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От вся́кия ну́жды изба́ви рабы́ твоя́,/ и́же па́мять твою́ творя́щия, му́чениче Христо́в,/ и ве́рно хва́лящия Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Пресвята́я Де́во Богоро́дице!/ Тебе́ вси сла́вим, ро́ждшую Зижди́теля всех,/ е́же изба́вится нам от искуше́ний и бед.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгелстни взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Приста́нище до́брое иму́щий Дира́хиев град, Иоа́нне блаже́нне,/ ны́не к Бо́гу предлага́ет тя хода́тая,/ моля́щася о нем и о всех нас.

Припев: Святы́й му́чениче Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.

Земля́ кро́вь твою́, страда́льче,/ я́коже А́велеву дре́вле, прие́мь, взыва́ше,/ уби́йце ища́ отмще́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Беся́ся, окая́нный твой сро́дник/ главу́ твою́ честну́ю отсече́, злокова́рный,/ ты же, сию́ прие́мь, прите́кл еси́ на ме́сто упокое́ния,/ он же разсе́деся, я́ко Иу́да и льсте́ц.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́дре челове́ка пре́жде созда́ Сын Твой, Де́во,/ и истле́вша, Тобо́ю обнови́, Всепе́тая,/ и Боже́ственнаго све́та испо́лни всех, Тя, Богоро́дицу, сла́вящих.

Свети́лен

Христо́с возвели́чив тя в чудесе́х,/ я́коже Своего́ слугу́, Влади́мире-Иоа́нне,/ Сего́ моли́ да́ти грехо́в оставле́ние/ в пе́снех всечестну́ю па́мять твою́ соверша́ющим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Мари́е Чисте́йшая, злата́я кади́льнице,/ невмести́маго Божества́ прия́телище бы́вшее,/ в не́мже Оте́ц благоволи́, Сын же всели́ся,/ и Дух Святы́й, осени́в Тя, Отрокови́це, показа́ Богоро́дицу.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, великому́чениче Влади́мире! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

великомученику Иоанну-Владимиру, князю Сербскому