Шрифт

3 июня.

Канон второй преподобному Кассиану Угличскому

преподобному Кассиану Угличскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Дне́сь град У́глеч тобо́ю хва́лится,/ в конце́х бо его́ пресве́тло, я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́/ и чудесы́ твои́ми вся озари́л еси́,/ и ны́не моли́ся Го́сподеви,/ Кассиа́не преподо́бне,/ за град У́глеч и оби́тель сию́,/ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/ и́же ве́рою тебе́ почита́ющия,/ и о спасе́нии душ на́ших.

Тропа́рь, гла́с 4:

Дне́сь пресве́тло красу́ется сла́внейший У́глеч град,/ це́рковь же Бо́жия Ма́тере вельми́ ра́дуется,/ име́ющи многоцеле́бныя в себе́ мо́щи вели́каго чудотво́рца,/ преподо́бнаго Кассиа́на, возсия́вшаго от Ри́ма,/ я́коже со́лнце, всему́ ми́ру, издале́ча просвеща́ющаго ве́рных сердца́,/ и́мже украси́ Бог це́рковь Ма́тере Своея́./ Те́мже ны́не мо́лим тя:/ бу́ди покрови́тель и засту́пник непобеди́мый/ от вся́ких бед гра́ду на́шему/ и всем ве́рным храни́лище,/ притека́ющим в дом Бо́жия Ма́тере и кла́няющимся тебе́,/ преподо́бне уго́дниче Христо́в Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропа́рь, гла́с 4:

Ве́тхаго Ри́ма име́я воспита́ние,/ держа́ву оте́чества своего́, град Мангу́пский, оста́вль,/ и нивочто́же вмени́л еси́ княже́ние/ и сла́ву маловре́менную су́етнаго ве́ка Христа́ ра́ди,/ и па́че земна́го бога́тства избра́ бога́тство себе́ Небе́сное и сла́ву ве́чную/ возвы́сив ум свой к Бо́гу,/ и житие́ свое́ со А́нгелы вожделе́л еси́ восприя́ти,/ промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ и Богоспаса́емаго У́глеча гра́да дости́гл еси́,/ и близ в преде́лех о́бласти его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ню всели́вся,/ и оби́тель пресла́вну в че́сть Бо́жия Ма́тере воздви́гл еси́,/ и в ней те́ло свое́ предложи́в, я́ко дар освяще́н./ Тем мо́лим тя, о́тче Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Просвеще́нием Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вся, преподо́бне Кассиа́не,/ свети́льник яви́ся нам, на земли́ сия́я,/ чудесы́ твои́ми просвеща́я ве́рно притека́ющих к тебе́,/ светоно́сную твою́ па́мять чту́щих.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Со́весть име́л еси́ чи́сту к Бо́гу и о́ко серде́чное, преподо́бне Кассиа́не,/ взира́я к Нему́ непреста́нно со сле́зными тече́нии и ча́стыми воздыха́нии,/ те́мже Христо́с внят моли́тве твое́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́сь Тро́ицы бы́сть жили́ще/ и душе́вное жела́ние Небе́сное возлюби́л еси́, преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ сего́ ра́ди безсме́ртную восприя́л еси́ па́мять/ и жи́знь несконча́емую сподо́бился еси́ получи́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию ро́ждши Безпло́тнаго, Богоро́дице Пречи́стая,/ стра́сти лю́тыя ума́ утоли́, Де́во,/ испра́ви мя, заблу́ждшаго, Ма́ти Бо́жия, я́ко да сла́влю Тя.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ не́сть свят, я́коже Бог наш,/ и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Напо́лнив се́рдце твое́ на земли́ мно́гими сле́зными пото́ки,/ преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ плодоно́сно показа́л еси́ вся́ких доброде́телей,/ износя́ще чуде́с твои́х показа́ние,/ и ны́не предстои́ши со А́нгелы Бо́гу, моля́ся непреста́нно.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Высото́ю смире́ния украша́емь,/ свергл еси́ на зе́млю велехва́льнаго, Кассиа́не, о́тче преблаже́нне,/ изря́дными де́лы свои́ми, посто́м и моли́твами всено́щными предстоя́ Бо́гу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцеле́ния безчи́сленно источа́ет гроб твой, преблаже́нне о́тче наш Кассиа́не,/ с ве́рою притека́ющим к тебе́ со стра́хом:/ отгоня́еши боле́зни от челове́к и душе́вныя и теле́сныя врачу́еши стра́сти/ похваля́ющих труды́ твоя́, всече́стне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из ложе́сн Твои́х возсия́ пресла́вно Вели́кое Со́лнце,/ Христо́с Бог, Богоро́дице Де́во,/ и, вся земны́я концы́ просвети́в,/ преподо́бных ли́ки че́стно венча́л е́сть.

Та́же, седа́лен, гла́с 4.

Приспе́ всечестны́й твой пра́здник, преблаже́нне Кассиа́не,/ просвеща́я всех, торжеству́ющих па́мять твою́ све́тло/ и Христа́ непреста́нно пе́сньми сла́вящих.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Мно́гими прегреше́ньми ум помраче́н иму́ще,/ вопие́м ко Твоему́ кре́пкому заступле́нию, Богома́ти Пречи́стая,/ просвети́ о́чи на́ши душе́вныя и возсия́й нам покая́ния зарю́,/ моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Кассиа́на, Еди́на Благослове́нная.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Зе́млю до́льную проше́д, соде́лал еси́ ду́шу свою́ храм Свято́му Ду́ху,/ те́мже Небе́сную стяжа́л еси́ жи́знь неконча́емую,/ со Безпло́тными ли́ки смеси́вся, кро́тких зе́млю насле́довал еси́/ во Ца́рствии Небе́снем во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Воздержа́нием во пло́ти стра́сти чу́вственныя умертви́л еси́, Кассиа́не блаже́нне,/ и по успе́нии твое́м стра́сти неду́жных разреша́еши,/ и от наси́лий бесо́вских стра́ждущих избавля́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чудесы́ мно́гими я́ко звезда́ многосве́тлая просия́л еси́, о́тче преподо́бне,/ от зу́бныя бо и о́чныя боле́зни исцеля́еши,/ и долголе́тныя ра́ны и вся́кия разслабле́ния врачу́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На Тя упова́ние мое́ возложи́х, Ма́ти Присноде́во, спасе́ния моего́,/ и Тя Предста́тельницу име́ю живота́ моего́,/ тве́рду же и непоколеби́му.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Возсия́ в тебе́ Госпо́дь, Его́же от души́ возжела́л еси́, преподо́бне о́тче Кассиа́не,/ жили́ще свое́ име́я в пусты́ни У́чме, близ гра́да У́глеча, любве́ ра́ди Христо́вы,/ и Того́ сла́вы наслажда́ешися ны́не в Небе́снем Ца́рствии непреста́нно.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Еди́ней Христо́вей любви́, преподо́бне Кассиа́не, приложи́вся в житии́ свое́м на земли́,/ Бо́жиим за́поведем потща́лся еси́ все́ю душе́ю прилежа́ти,/ тем прия́л еси́ благода́ть изгоня́ти бе́сы от бесну́ющихся челове́к.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Незло́бив и кро́ток был еси́ на земли́, вся зло́бы вра́жия погуби́в,/ и ми́лостив до конца́ яви́лся еси́ ко всем челове́ком, о́тче Кассиа́не,/ ми́лость душе́вную стяжа́в от еди́наго Бо́га,/ сего́ ра́ди благода́ть и ми́лость восприя́л еси́ и́стинную спасе́нную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воспо́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и по́йте, вси, Я́вльшемуся из чре́ва Де́вы Неискусобра́чныя неизрече́нно и боголе́пно/ и Сию́ ве́рным показа́вшему тве́рдую наде́жду и похвалу́.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Христо́вою укрепля́емь, преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ вся кова́рства лука́ваго врага́ низве́ргл еси́,/ и ны́не безстра́стия умо́м очище́нным предстои́ши Бо́гу Вседержи́телю,/ на Него́же все жела́ние свое́ возложи́л еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Твоя́, всеблаже́нне Кассиа́не, преподо́бныя и святы́я мо́щи,/ во гро́бе лежа́ще, неду́ги врачу́ют,/ бесо́вския же полки́ отгоня́ют всегда́ от душ с ве́рою приходя́щих к тебе́,/ всем бо подае́ши неоску́дная исцеле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственных повеле́ний, о́тче, нра́вы стяжа́в,/ кро́тость, и незло́бие, и смире́ние,/ сего́ ра́ди от Благода́теля Бо́га бога́тно дарова́ние восприя́л еси́, преподо́бне Кассиа́не,/ исцеле́ний же да́ры тре́бующим от Тебе́ и с ве́рою приходя́щим подае́ши:/ слепы́м зре́ние, хромы́м хожде́ние, разсла́бленным поможе́ние и бе́сы одоля́емым свобожде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Душе́вныя моя́ стра́сти, Де́во, исцели́,/ Я́же безстра́стия бы́вши исто́чник/ Ма́ти Бо́жия, просвети́ Рождество́м Твои́м, преподо́бных моли́твы прие́мля.

Конда́к, гла́с 8

Я́ко светоза́рная звезда́, прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вль оте́чество и княже́ние твое́ Христа́ ра́ди,/ и в ца́рствующий град Москву́ прише́л еси́,/ и, промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ У́глеча гра́да дости́гл еси́,/ и, близ его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ни У́чме всели́вся,/ оби́тель сотвори́л еси́, и це́рковь созда́,/ и созва́ мона́хов во спасе́ние;/ с ни́миже моли́ о нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кассиа́не.

Икос:

Дар Бо́жий вои́стинну яви́лся еси́ земли́ У́чемстей/ и гра́ду на́шему У́глечу, преподо́бне Кассиа́не,/ по́двигом бо до́брым до конца́ зде подвиза́лся еси́/ и, благода́ти Боже́ственныя сосу́д быв избра́нный,/ дарова́ния ве́лия прия́л еси́;/ те́мже и по преставле́нии твое́м со дерзнове́нием возде́еши преподо́бныя твоя́ ру́це,/ Го́сподеви те́пле моля́ся о всей стране́ Росси́йстей./ Сего́ ра́ди, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́юще, вопие́м:/ ра́дуйся, Ду́ха Свята́го прия́телище;/ ра́дуйся земны́й а́нгеле и Небе́сный челове́че./ Ра́дуйся, оте́чество твое́ и род земны́й оста́вивый и в пусты́ни жи́ти изво́ливый;/ ра́дуйся, дре́во доброде́телей, при вода́х насажде́нное./ Ра́дуйся, я́ко плод прине́сл еси́, благоцвету́щ вся́кия доброде́тели;/ ра́дуйся, притека́ющих к тебе́ спасе́ния хода́тай./ Ра́дуйся, я́ко исцеле́ний источа́еши реку́;/ ра́дуйся, я́ко стра́ждущих от бед избавля́еши./ Ра́дуйся, и́ноков исправле́ние;/ ра́дуйся, душ на́ших ра́дование./ Ра́дуйся, оте́честву на́шему похвала́ и утвержде́ние,/ его́же соблюди́ моли́твами твои́ми от враг ненаве́тно, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кассиа́не.

Пе́снь 7.

Ирмос: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́емы, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Всех теку́щих и вре́менных земны́х страсте́й свободи́вся, преподо́бне о́тче Кассиа́не,/ всю бо наде́жду стяжа́в к Бо́гу,/ Его́же ра́ди ны́не де́йствуеши, блаже́нне, пресла́вная и мно́гая твоя́ чудеса́, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Ору́жием моли́тв твои́х лука́выя победи́л еси́ полки́,/ с Небе́с благода́ть прия́л еси́ исцеля́ти неду́ги и зу́бныя боле́зни/ и прогоня́ти бе́сы от взыва́ющих ве́рно:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пло́ть свою́ повину́в Христо́ви, о́тче преподо́бне Кассиа́не,/ в воздержа́нии вели́цем пожи́л еси́ в житии́ свое́м на земли́,/ в труде́х и во бде́ниих, прехва́льне,/ име́я пред ми́лостивым Бо́гом со́весть всегда́ чи́сту,/ в Небе́сное Ца́рствие всели́лся еси́, воспева́я:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ору́жие, вся храня́щее пре́жде врата́ еде́мская,/ плещи́, Деви́це, всем дае́т,/ низложи́вшим врага́ губи́теля по́стническими боре́нии,/ всегда́ взыва́ющим: благослове́н, Пречи́стая, Плод чре́ва Твоего́.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Мы́слию очище́нною, прему́дре Кассиа́не, к Бо́гу приближа́яся/ и всем всяк бы́сть, да Христа́ приобря́щеши,/ моли́ Его́ спасти́ вся, пою́щия тя, преподо́бне о́тче.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Слез мно́гих твои́х тече́ний ка́пли погаси́ше о́гнь грехо́вный,/ реку́ же чуде́с показа́л еси́ всем нам, преподо́бне Кассиа́не,/ вся́кия стра́сти потопля́ющую, притека́ющим к тебе́ ве́рно, прехва́льне о́тче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́ру и наде́жду неразори́му, и любо́вь и́стинну име́яше, о́тче Кассиа́не,/ и Боже́ственное прилежа́ние Христо́вым словесе́м,/ и терпе́ние, и благоуче́ние смиренному́дренно,/ сего́ ра́ди соверше́нно сподо́бился еси́ получи́ти жи́знь ве́чную, всехва́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия,/ спасе́ния нача́ло ми́рови я́вльшаяся,/ избавля́ющи мя молвы́, и нечи́стых страсте́й, и вся́кия проти́вныя ско́рби,/ да сла́влю Тя, Богоро́дице.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Процве́л еси́ в по́двизех свои́х по́стнических, прехва́льне Кассиа́не,/ я́ко ши́пок благово́нен и я́ко кедр благоуха́нен,/ ве́рных се́рдца облагоуха́л еси́,/ те́мже отжени́ ны́не стра́сти лю́тыя от се́рдца моего́, преподо́бне.

Припев: Преподо́бне о́тче Кассиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Отве́рзеся тебе́, о́тче, Небе́сное Ца́рство,/ сконча́вшу тебе́ на земли́ до́брое свое́ тече́ние,/ ви́диши, я́же ви́дят А́нгели, трудо́в твои́х воздая́ние прие́мля,/ по́чести бо тебе́ Христо́с да́рует,/ те́мже тя, преподо́бне Кассиа́не, ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Слез твои́х мно́гими ту́чами напо́лнився, грехо́вный о́гнь угаси́л еси́,/ Бо́гу угоди́в, преподо́бне Кассиа́не,/ сокруши́л еси́ бесо́в мно́гия полки́ и ко́зни их лука́выя,/ те́мже покланя́емся ны́не моще́м твои́м и ве́рно ублажа́ем тя, о́тче досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́, Го́споди, пощади́, Ми́лостиве,/ егда́ хо́щеши суди́ти всем,/ тогда́ не осуди́ мене́ во о́гнь гее́нский,/ ни я́ростию Свое́ю обличи́ мене́,/ мо́лит Тя Де́ва Чи́стая, А́нгелов собо́ри и преподо́бных соста́ви.

Свети́лен.

Светода́вче Го́споди,/ свети́льника земли́ на́шея, Кассиа́на преподо́бнаго моли́твами/ просвети́ нас, ве́рою Тебе́ служа́щих/ и благоче́стно пра́зднующих светоно́сную того́ па́мять.

Моли́тва

О всесвяты́й, преподо́бный и Богоно́сный о́тче наш Кассиа́не, уго́дниче преизря́дный Христо́в, услы́ши нас, ны́не моля́щихся тебе́ в час сей, недосто́йных и многогре́шных рабо́в твои́х (и́мя рек), ве́рою тя призыва́ющих и моле́бное принося́щих тебе́ пе́ние. Тя хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ем: ско́ро Влады́це Небе́сному предста́ни и преподо́бнеи свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о нас, гре́шных, и от Него́ щедро́тство благода́ти пода́ждь нам и приими́ нас во свое́ заступле́ние, от всех бед и зол избавля́я, и от наше́ствия ви́димых и неви́димых враг освобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трство борю́щих нас погубля́я и отгоня́я во всей жи́зни на́шей, до́ндеже есмы́ в жи́тий сем. Помози́ нам, гре́шным, в настоя́щем сем житии́ и в бу́дущем ве́це, о́тче преподо́бне Кассиа́не, и приими́ со воздыха́нием от души́ и се́рдца моле́ние тебе́ принося́щих, наде́емся бо на твою́ ми́лость: не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и заступле́ния. Умоли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех на́ших грехо́в, ели́ко согреши́хом от ю́ности на́шея во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы, и во исхо́де душ на́ших помози́ нам, гре́шным: умоли́ Христа́ Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вит нас возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, и спасе́нны ко Христу́ предста́ви нас, и в век бу́дущий Боже́ственнаго Христо́ва Ца́рствия сподо́би ны получи́ти моли́твами твои́ми, о́тче Кассиа́не, да всегда́ прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ моли́твенное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Кассиану Угличскому