Шрифт

2 июня.

Канон второй на обретение мощей иже во святых отца нашего Алексия, митрополита Киевскаго, Московскаго и всея России чудотворца.

святителя Алексия, митрополита Киевскаго, Московскаго и всея России
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 2:

Яко сокро́вище пребога́тое, многоле́тно в земли́ сокрове́нное, честны́я мо́щи твоя́ обрето́шася чудоточа́щия, всеблаже́нне о́тче святи́телю Алекси́е: от ни́хже врачевство́ прие́млюще, обогаща́емся и Христа́ славосло́вим, глаго́люще: сла́ва прославля́ющему святы́я Своя́.

Ин тропа́рь, гла́с 4:

Апо́стольских прее́мников архиере́ев сопресто́льниче, Росси́и всея́ па́стырю и учи́телю, всеблаже́нне о́тче Алекси́е, Влады́це все́х моли́ся ми́р па́стве твое́й дарова́ти, и спасе́ние душа́м, и ве́лию ми́лость.

Други́й кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Да́ждь ми́ сло́во, Сло́ве, и у́м мо́й благода́тию Ду́ха просвети́, е́же восхвали́ти Твоего́ уго́дника, святи́теля Алекси́я.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Испроси́ у Христа́ дарова́ти ми́ благода́ть Ду́ха, е́же соплести́ тебе́ достодо́лжную хвалу́, богому́дре о́тче Алекси́е.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Приими́ моле́ние на́ше, святи́телю Алекси́е, и озари́ на́ша мы́сли све́том твои́х доброде́телей, пе́ти тя́ досто́йно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Земноро́днии Рождество́м Твои́м, Де́во Богоро́дице, от земли́ к небе́сней высоте́ взя́хомся и Ангельским лико́м причто́хомся.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Мо́лим тя́, святи́телю, моли́ о хва́лящих тя́ и притека́ющих любо́вию к честны́м моще́м твои́м, е́же получи́ти грехо́в проще́ние и бе́д свобожде́ние.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Просла́ви тя́ Госпо́дь, святи́телю Алекси́е, мно́га бо ле́та те́ло твое́, земле́ю покрове́но, соблюде́ нетле́нно, точа́щее чудеса́ прося́щим тя́ те́пле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прояви́ Госпо́дь мо́щи твоя́ и, я́ко свети́льник све́тел, поста́ви я́ не под спу́дом, но на све́щнице, да све́тят сия́нием чуде́с притека́ющим ти́ с ве́рою.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приво́дим Тебе́ в моли́тву ми́лостивную Хода́таицу, ро́ждшую Тя́ пло́тию, Христе́ Бо́же на́ш, Ея́же моли́твами, Ще́дре, ми́р Тво́й умири́.

Седа́лен, гла́с 1:

Па́мять обре́тения честны́х моще́й твои́х наста́ на́м све́тло празднество́, пречу́дный святи́телю Христо́в, Алекси́е прехва́льне, в ню́же чуде́с благода́ть прия́л еси́ от все́х Царя́, Христа́ Бо́га, разли́чныя неду́ги от челове́к отгони́ти, и от у́з избавля́ти, и оби́димых от лю́т изыма́ти. Те́мже зове́м: изба́ви на́с от вра́г на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, — ра́дуйся, — со гла́сом воплоща́шеся все́х Влады́ка в Тебе́, святе́м киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д, яви́лася еси́ ши́ршая небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́: сла́ва Все́льшемуся в Тя́; сла́ва Проше́дшему из Тебе́; сла́ва Свободи́вшему на́с Рождество́м Твои́м.

Пе́снь 4.

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Те́плый предста́телю бе́дствующих и моля́щихся ско́рый услы́шателю, о́тче на́ш, святи́телю Алекси́е, изба́ви от вся́ких напа́стей вся́, призыва́ющия тя́.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Свети́льниче всесве́тлый, просия́вый доброде́тельми твои́ми, озари́ сердца́ на́ша, омраче́нная прило́ги льсти́ваго, и разжени́ тму́ страсте́й при́сно борю́щих ны́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пра́зднующим све́тло па́мять твою́, лю́дем ми́р у Христа́ испроси́ и изба́ви от междоусо́бныя бра́ни и наше́ствий проти́вных.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пала́та прекра́сная и престо́л Всецаря́ Христа́ показа́лася еси́: честне́йшая бо еси́ вои́стинну все́х тва́рей, Богома́ти, Предста́тельница и покро́в ду́ш на́ших.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения богове́дением просвети́вый концы́, просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Блиста́ньми чуде́с твои́х, богому́дре, це́рковь твою́ озари́ и лю́ди возвесели́, Христа́ моля́ да́ти все́м на́м грехо́в проще́ние.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Моли́ о на́с Всесвяту́ю Тро́ицу, святи́телю Алекси́е, я́ко да низпо́слет на́м благода́ть Свою́, хва́лящим тя́ любо́вию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всечестна́я ра́ка твоя́, святи́телю Алекси́е, чудеса́ то́чит приходя́щим ве́рно и прося́щим подае́т цельбу́ оби́льно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́наго от Тро́ицы воплоще́ннаго Бо́га и́стинно родила́ еси́, Его́же моли́ от бе́д изба́витися рабо́м Твои́м.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Преосвяще́нне Алекси́е, красото́ церко́вная, архиере́ев благоле́пие, равностоя́телю же святы́х Ангел, моли́ о хва́лящих тя́ и испроси́ получи́ти все́м грехо́в оставле́ние.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Преблаже́нне святи́телю Алекси́е, моли́ся приле́жно за гра́д и лю́ди твоя́, и обдержа́щия ско́рби премени́, и грехо́в проще́ние и го́рняго весе́лия насле́дие испроси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По́двиг твои́х труда́ми прия́л еси́ Боже́ственная дарова́ния: честны́я бо твоя́ мо́щи в шестьдеся́тное ле́то обрето́шася нетле́нны, исцеле́ния разли́чная подаю́щия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Припа́дающе, мо́лим Тя́ приле́жно, всеми́лостивая Влады́чице: моли́ из Тебе́ Ро́ждшагося изба́вити ны́ лю́тыя ско́рби, и ва́рварскаго преще́ния, и вся́каго наве́та вра́жия.

Конда́к, гла́с 8:

Яко со́лнце незаходи́мое, от гро́ба возсия́ на́м от мно́г ле́т сокрове́нны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны, святи́телю Алекси́е, тобо́ю благода́ть прие́млем: всю́ бо страну́ сию́ и вся́ ны́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши, де́йством благода́ти, да пое́м ти́: ра́дуйся, о́тче, свети́ло Росси́и.

Икос:

Похва́лим ны́не святи́теля пе́сньми, Росси́йскаго па́стыря и учи́теля, и благоче́стно притеце́м к ра́це моще́й его́, и почерпе́м дарова́ния, я́ко от исто́чника исцеле́ний. Юже обстоя́ще ны́не, ра́достно весели́мся и, усе́рдно обше́дше, светоно́сными пе́сньми просла́вим, глаго́люще: чудотво́рче святи́телю Алекси́е, чудесы́ обогаща́й все́х на́с соде́янием благода́ти, да пое́м ти́: ра́дуйся, о́тче, свети́ло Росси́и.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Орга́н духо́вный бы́л еси́, о́тче святи́телю Алекси́е, у́мно дви́жимь благода́тию, при́сно бряца́л еси́, поя́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

На земли́, я́ко со́лнце, сия́еши чудесы́, о́тче блаже́нне, на небесе́х же венцено́сец, ра́дуяся, пое́ши: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́тию Ду́ха честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я разли́чныя цельбы́ подаю́т ве́рою пою́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приходя́щих к кро́ву Твоему́ исцели́, врача́ Христа́ на́м ро́ждшая.

Пе́снь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Потщи́ся, свя́те, изба́вити ны́ от напа́стей и скорбе́й мно́гих, обдержа́щих ны́, плотски́х и душе́вных, да, ра́дующеся, пое́м Христа́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Призыва́ющия тя́, о́тче, изба́ви вся́каго зла́ и лю́тых нахожде́ний и от напра́сный сме́рти исхи́ти пою́щия Христа́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ма́нием Боже́ственным разли́чныя цельбы́ подаю́т честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю, прося́щим тя́ усе́рдно и Христа́ пою́щим во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшая Еди́наго от Тро́ицы, моли́ти не преста́й, Богоро́дице, изба́витися на́м от бе́д, пою́щим и превознося́щим Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́, Рождество́ Присноде́вы, в на́ше ве́рных спасе́ние, пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Поми́луй ны́, смире́нныя рабы́ твоя́, святи́телю Алекси́е, и от тмы́ скорбе́й изми́ и пла́мене искуше́ний исхи́ти, ве́рно к тебе́ притека́ющия.

Припев: Святи́телю о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Яко звезда́ светоза́рная, на небесе́х водворя́яся, с ли́ки святы́х Ангел моли́ся о хва́лящих тя́ и притека́ющих к ра́це честны́х моще́й твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Архиере́ев украше́ние, мона́хов удобре́ние, все́х ве́рных прописа́ние, Це́ркве изря́дный па́стырь и учи́тель ты́ еси́, Алекси́е преосвяще́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безсе́менно ро́ждшая пло́тию Ипоста́сное Сло́во Пребезнача́льнаго Отца́, моли́ся Ему́, Богоро́дице Всепе́тая, спасти́ ду́ши пою́щих Тя́.

Свети́лен:

Прииди́те вси́, ди́внаго и сла́внаго в чудесе́х, вели́каго святи́теля Алекси́я пе́сньми свяще́нными похва́лим, Росси́йскаго свети́льника и учи́теля, и Ангельским чино́м ссе́льника, и моли́твенника те́пла ко Го́споду о чту́щих па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

По Бо́зе упова́ние на́ше иму́ще на Тя́, Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся: моли́ся о на́с ко из Тебе́ Ро́ждшемуся невре́дны на́с да́же до конца́ сохрани́ти, прири́щущих к покро́ву Твоему́.

Молитва святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси

О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́, и наслажда́яся Све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь Трисвяту́ю, ве́лие и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся спасти́ лю́ди па́ствы твоея́, единоро́дный ти язы́к; благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́, архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́; мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́; град сей (или: весь сию́; аще во обители: святу́ю оби́тель сию́) и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́ и ве́ру святу́ю непоро́чну тем соблюсти́ Го́спода умоли́; мир весь умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́ нас; ста́рыя уте́ши, ю́ныя накажи́ (научи́), безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́ и ве́зде те́пле призыва́ющих тя и с ве́рою притека́ющих к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, усе́рдно припа́дающих и моля́щих ти ся от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́, да зове́м ти: о Богоизбра́нный па́стырю, звездо́ всесве́тлая мы́сленныя тве́рди, та́йнаго Сио́на необори́мый сто́лпе, миродохнове́нный цве́те ра́йский, всезлата́я уста́ Сло́ва, моско́вская похвало́, всея́ Росси́и украше́ние! Моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да в день стра́шнаго прише́ствия Его́ шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси

О, свяще́ннейший о́тче, святи́телю Христо́в Алекси́е, па́стырю и учи́телю наш, не отри́ни нас (имена), с ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию, но ско́ро потщи́ся помоли́тися Царю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих, да изба́вит ста́до Свое́ от волко́в, гу́бящих е́, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа и тру́са, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя сме́рти, и я́коже исцеле́нием от слепоты́ цари́цы ага́рянския спасл еси́ оте́чество твое́, та́ко поми́луй и нас, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́вней су́щих, и изба́ви нас гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст нам пожи́ти в ве́це сем и на Стра́шнем суди́ще Свое́м сподо́бит десна́го стоя́ния со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителя Алексия, митрополита Киевскаго, Московскаго и всея России