Шрифт

29 июня.

Канон преподобному Тихону Лухскому

Преподобному Тихону, Лухскому чудотворцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́лся еси́ и, та́мо невозвра́тно ше́ствовав Боже́ственными стезя́ми, дости́гл еси́ в небе́сныя оби́тели, и ны́не со Ангелы предстои́ши у престо́ла все́х Царя́ Христа́ Бо́га, Ему́же приле́жно моли́ся поми́ловати гра́д же и лю́ди, ве́рою пра́зднующия пречестну́ю па́мять твою́, Ти́хоне преподо́бне, о́тче на́ш.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бне о́тче Ти́хоне, и чте́м святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Кано́н преподо́бному Ти́хону, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Посе́ченный несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де; лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль; пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Разреши́ мглу́ мои́х согреше́ний, Христе́ Спа́се, и не помяни́ мои́х грехо́в мно́жества, но Твои́м мя́ све́том просвети́, Влады́ко, и отве́рзи ми́ недосто́йнии устне́, я́ко да возмогу́ воспева́ти уго́дника Твоего́, преблаже́ннаго Ти́хона, и́же Тебе́ ра́ди, я́ко безпло́тен, подвиза́ся.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Посто́м, и моли́твами, и сле́зными пото́ки до́м Пресвято́му Ду́ху себе́ угото́вал еси́, Его́же сия́ньми, я́ко звезда́ светоно́сная, яви́лся еси́, и́миже просвети́, молю́ тя́, души́ моея́ зе́ницы, и све́том покая́ния озари́ мя́, и облецы́ мя́ во ору́жие све́та, я́ко да возмогу́ воспе́ти по́двиги твоя́, преподо́бне о́тче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́том Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вся, преподо́бне, неви́димых вра́г шата́ния и ко́зни низложи́в, попра́л еси́, и от Христа́ Бо́га сугу́б вене́ц прия́л еси́, и весе́лие, и ра́дость, и сла́ву ве́чную насле́довал еси́, ея́же на́м сподо́битися моли́твами твои́ми, моли́ Ми́лостиваго Бо́га, преблаже́нне о́тче на́ш Ти́хоне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́, Чи́стая, ду́шу мою́, омраче́нную грехо́вными страстьми́, и ве́чнаго мя́ пла́мене и тмы́ изба́ви хода́тайством Твои́м, Влады́чице, я́ко да, ра́дуяся, воспою́ пресвято́е Рождество́ Твое́, Де́во Ма́ти Чи́стая.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Разреши́вся от теле́сных у́з, блаже́нне, и к высоте́ небе́сней, ра́дуяся, возше́л еси́, и в пребыва́лища присножи́вущая всели́лся еси́, иде́же в ли́ке преподо́бных и пра́ведных вели́кое возме́здие от Христа́ Бо́га восприя́л еси́, досточу́дне о́тче на́ш Ти́хоне.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Жела́нием духо́вным в пусты́ню дости́гл еси́, и в не́й трудолю́бно подвиза́лся еси́, непреста́нными моли́твами к Бо́гу приближа́яся, и превознося́щагося врага́ до конца́ смири́л еси́, те́мже ны́не с невеще́ственными ли́ки, блаже́нне, водворя́ешися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дарова́ние чуде́с от Христа́ Бо́га сподо́бился еси́ восприя́ти, и, я́коже со́лнце, сия́еши всю́ду исцеле́ния, и, я́ко лучу́, испуща́еши благодея́ния твоя́ все́м, ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х и све́тло пра́зднующим па́мять твою́, досточу́дне о́тче на́ш, Ти́хоне преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пренепоро́чная Влады́чице, моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Его́же родила́ еси́, Неискусобра́чная Де́во, и млеко́м пита́ла еси́, Пита́теля вся́ческих, я́ко да ми́лостив бу́дет на́м в де́нь стра́шнаго прише́ствия Его́.

Седа́лен, гла́с 4:

Стра́стное покори́л еси́ плотско́е мудрова́ние и го́ршая порабо́тил еси́ лу́чшему, о́тче на́ш Ти́хоне пресла́вне, сокруши́в бесо́вския ко́зни посто́м, сия́нии твои́х доброде́телей возсия́л еси́ в ми́ре, я́ко луча́ со́лнечная. Сего́ ра́ди тя́ воспева́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Стена́ непобеди́мая на́м, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во, к Тебе́ бо прибега́юще, и́мамы Тя́ Моли́твенницу. Те́м, благодаря́ще, вопие́м Ти́: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4.

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г. Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Посто́м и моли́твами, бде́нием и воздержа́нием, я́ко огне́м, хвра́стие бесо́вское попали́л еси́ и, небе́сных вра́т дости́г невозбра́нно, преподо́бне о́тче Ти́хоне, обре́л еси́ е́же вну́трь вхожде́ние, иде́же зри́ши жела́емаго ти́ Христа́, от Ангел сла́вима.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Сия́нием чуде́с, я́ко луча́ со́лнечна, облиста́еши, я́ко звезда́ пресве́тлая, озаря́еши всю́ду и, я́ко кри́н, Дави́дски в пусты́ни све́тло процве́л еси́, ве́рных сердца́ просвеща́еши и телесе́м здра́вие неоску́дно да́руеши все́м, ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, преподо́бне о́тче на́ш Ти́хоне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Доброде́тельми, я́ко во броня́, обо́лкся еси́, преподо́бне, от Христа́ Вседержи́теля, и вся́ лука́ваго кова́рства и бра́ни до́бльственне претерпе́в, победи́л еси́ бесо́вския полки́, те́м ны́не со Ангелы лику́еши, с ни́миже Христу́ Бо́гу моли́ся спасти́ вся́, почита́ющия тя́, о́тче на́ш Ти́хоне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже все́х Творца́ и Го́спода ро́ждшая, Пречи́стая Де́во, изба́ви на́с му́ки и ве́чнаго осужде́ния, Тебя́ воспева́ющих, Богороди́тельнице Чи́стая.

Пе́снь 5

Ирмос: Мра́к души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же, началоро́дную тму́ изгна́в бе́здны, и да́руй ми́ све́т повеле́ний Твои́х, Сло́ве, да у́тренюя, сла́влю Тя́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Посто́м и воздержа́нием, я́ко живото́чным исто́чником, напая́я себе́, кла́с Боже́ственный возрасти́л еси́, и́мже пита́еши неоску́дно все́х, ве́рою притека́ющих к ра́це моще́й твои́х, преподо́бне о́тче Ти́хоне.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Ве́ру и́стинную и любо́вь стяжа́л еси́ к Триеди́ному Бо́гу. Сего́ ра́ди устрани́вся ми́ра, в пусты́ню всели́лся еси́, иде́же мно́гими труды́ и боле́зньми те́ло свое́ изнури́л еси́, и ны́не, ра́дуяся, зри́ши жела́емаго Христа́. К Нему́же воздви́гни ру́це свои́, преподо́бне, и от собла́зн вра́жиих пою́щия тя́ сохрани́, Ти́хоне, о́тче на́ш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко свети́ло вели́кое яви́лся еси́, преподо́бне, богодаро́ванными ти́ чудесы́ ве́сь ми́р просвеща́я, и, я́ко от исто́чника неистоща́емаго, струи́ испуща́еши исцеле́ния все́м, ве́рою притека́ющим и облобыза́ющим ра́ку моще́й твои́х, да́руя здра́вие неоску́дно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви гра́д и лю́ди, прибега́ющих к Тебе́, Богороди́тельнице Чи́стая, роди́вшая Христа́ Бо́га, Его́же пое́т вся́ тва́рь и трепе́щут го́рнии престо́ли. Того́ моли́, Всепе́тая, спасти́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 6.

Ирмос: Яко во́ды морски́я, Человеколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся, те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Благоутро́бне Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Дне́сь возсия́ па́мять твоя́, преподо́бне, я́ко звезда́ пресве́тлая, чуде́сными блиста́ньми просвеща́еши, и мра́к грехо́вный отгоня́еши, и телесе́м здра́вие неоску́дно да́руеши, слепы́я просвеща́я, разсла́бленныя укрепля́я и бе́сы прогоня́я.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Боле́зньми, и труды́, и зе́льным воздержа́нием душетле́нныя стра́сти умертви́л еси́, я́ко безпло́тен, во пло́ти пожи́л еси́, светлообра́зен всегда́ явля́яся, и дарова́ния чуде́с сподо́бился еси́ от Христа́ Бо́га, больны́я и прокаже́нныя исцеля́я и стра́ждущим от духо́в нечи́стых проще́ние да́руя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Красоты́ мирски́я возненави́дев, сла́ву же мимотеку́щую и бога́тство ни во что́же вмени́в, еди́наго Христа́ возлюби́л еси́, и Тому́ все́ю душе́ю прилепи́лся еси́, и от Него́ прия́л еси́ небе́сное бога́тство и сла́ву ве́чную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, пресве́тлый Свети́льниче, Нескве́рная Агнице, Пречи́стая Влады́чице; ра́дуйся ро́ждшая от пречи́стую боку́ Твое́ю Агнца и Па́стыря, Христа́ Бо́га на́шего, Его́же моли́ спасти́ Тя́ воспева́ющих.

Конда́к, гла́с 8:

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне, во сле́д Его́ невозвра́тно ше́ствовал еси́, посто́м и воздержа́нием плотски́я стра́сти умертви́л еси́, бде́нием же и моли́твами вселука́ваго врага́ до конца́ низложи́л еси́, и слеза́ми, я́ко еле́ем, свещу́ све́тлу себе́ угото́вал еси́; те́мже в небе́сныя оби́тели невозбра́нно вше́л еси́, иде́же, ра́дуяся, Го́сподеви предстои́ши, Ему́же приле́жно моли́ся, мо́лим тя́, я́ко да ми́лостив на́м бу́дет в де́нь стра́шнаго Его́ прише́ствия, и да не пребу́дем и мы́ вне́ черто́га Христо́ва, но да сподо́бит ны́ одесну́ю Себе́ ста́ти моли́твами твои́ми, преподо́бне, да зове́м ти́: ра́дуйся, богому́дре о́тче на́ш Ти́хоне.

Пе́снь 7.

Ирмос: Халде́йская пе́щь, огне́м распаля́емая, ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием, о́троцы поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Отлучи́вся мирска́го пристра́стия, бо́дренными моли́твами и всено́щным стоя́нием жи́знь свою́ препроводи́л еси́ и Ду́ху Пресвято́му хра́м себе́ соде́лал еси́, Его́же де́йством бесо́вския полки́ победи́л еси́ и без ве́сти си́х сотвори́л еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Любве́ ра́ди Христо́вы, Ти́хоне преподо́бне, в пусты́нях и гора́х живы́й, плотско́е мудрова́ние до конца́ умертви́л еси́, кре́пким поще́нием и жесто́ким воздержа́нием жи́знь свою́ соверши́л еси́, и на небеси́ житие́ себе́ стяжа́л еси́, иде́же святы́х ду́си ра́дуются и ликовству́ют.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Влады́чнему смире́нию подража́л еси́, преподо́бне, те́сный и приско́рбный пу́ть во́лею ше́ствовав: не пощаде́л бо еси́ пло́ти своея́, но преда́л еси́ ю́ на по́двиги и труды́. Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя руки́ прия́л еси́ неувяда́емый вене́ц.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже пре́жде все́х ве́к Бо́г Сы́й в Твою́ пречи́стую утро́бу воплоти́ся неизрече́нным соше́ствием, Богоотрокови́це Чи́стая и Неискусобра́чная Де́во: Ты́ бо во все́х ро́дех избра́ся бы́ти жили́ще Христу́ Бо́гу, Его́же моли́, Всепе́тая, спасти́ ду́ши, воспева́ющия Сы́ну Твоему́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

То́ки сле́зными страсте́й пучи́ну изсуши́л еси́, и вся́ лука́ваго кова́рства кре́пким воздержа́нием, я́ко се́ть, разто́ргнул еси́, сего́ ра́ди дости́гл еси́ в го́рний Иерусали́м и та́мо со Ангелы сла́виши Еди́наго Триипоста́снаго Бо́га, Ему́же не преста́й моля́ся, изба́витися на́м бе́д и скорбе́й, от вся́кия ну́жды и печа́ли моли́твами твои́ми, преподо́бне о́тче на́ш Ти́хоне.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Гро́б моще́й твои́х, преподо́бне, я́ко ма́слина плодови́та, яви́ся в це́ркви Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня, от него́же, я́ко плоды́, боля́щим разли́чными неду́ги подаю́тся исцеле́ния, бесо́вския полки́, я́коже с высоты́ мо́лниею, посека́ются и попаля́ются, ве́рных же сердца́ к Боже́ственному ра́зуму наставля́ются.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воздержа́нием и чистото́ю, я́коже крило́ма, впери́вся, от земны́х к вы́шним све́тлостем пресла́вно восте́кл еси́ и, Трисо́лнечнаго Божества́ заре́ю просвети́вся, всю́ду сия́еши, я́коже свети́ло. Те́мже мо́лим тя́, преподо́бне: моли́ Милосе́рдаго Бо́га просвети́ти ду́ши на́ша и телеса́ очи́стити на́м, ве́рою творя́щим святу́ю па́мять твою́, досточу́дне о́тче на́ш Ти́хоне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стая и Всенепоро́чная Де́во, Яже во святы́х Свята́го почива́ющаго родила́ еси́, Бо́га Сло́ва, Его́же моли́, Влады́чице, изба́вити на́с напа́стей, и бе́д, и лю́таго ве́чнаго осужде́ния, Тебе́ бо Предста́тельницу вси́, су́щии в печа́лех, стяжа́хом, я́ко Ро́ждшую Спасе́ние на́ше. Ему́же пое́м: благослови́те Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев, воздви́гнувый ро́г спасе́ния на́м в дому́ Дави́дове, Отрока Своего́, в ни́хже посети́ на́с Восто́к с высоты́ и напра́вил ны́ е́сть на пу́ть ми́ра.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Ми́ра преоби́дев, бога́тство же и сла́ву, я́ко пра́х, вмени́в, Христа́ еди́наго возлюби́л еси́ и, к Тому́ потща́вся усе́рдно приити́, всели́лся еси́ в пусты́ню, в не́йже обре́л еси́ пра́вый пу́ть, и́мже небла́зненно преше́л еси́ к жела́емому ти́ Влады́це Христу́, посто́м, и моли́твами, и всено́щным стоя́нием.

Припев: Преподо́бне о́тче Ти́хоне, моли́ Бо́га о нас.

Христо́вым раче́нием па́че огня́ распала́емь, настоя́щая же и мимотеку́щая, я́ко уме́ты, вмени́в, стра́сти теле́сныя, я́ко пле́нника вери́гами, посто́м связа́л еси́ и ду́хови повину́лся еси́. Сего́ ра́ди стра́шен враго́м яви́лся еси́ и сла́вен челове́ком, Ти́хоне преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Очи́стив у́м сво́й, преподо́бне, и в пусты́ни, я́ко в ца́рстих черто́зех, со мно́гим весе́лием живы́й, душетле́нныя стра́сти воздержа́нием умертви́л еси́, и сле́зными пото́ки лука́ваго змия́, я́ко в мо́ри, погрузи́л еси́, и, я́ко пра́х, того́ бе́з ве́сти сотвори́л еси́, досточу́дне о́тче на́ш Ти́хоне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еси́, Пречи́стая, всему́ ми́ру прибе́жище, Богороди́тельнице Мари́е, мирски́х мя́ собла́зн и страсте́й теле́сных свободи́, и ве́чнующия му́ки и гее́нны изба́ви, и прича́стника мя́ сотвори́ небе́сному Ца́рствию хода́тайством Твои́м, Влады́чице.

Свети́лен, гла́с 8.

Процве́л еси́, я́ко фи́никс, Дави́дски, о́тче, и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го, Иже сла́вна тя́ вселе́нней показа́. О на́с непреста́нно моли́, почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́, преподо́бне о́тче на́ш Ти́хоне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Тя́ пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во, я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице, и но́сиши на боже́ственную руку́ Пребога́тое Сло́во, Еже непреме́нно и неизме́нно.

Молитва преподобному Тихону Луховскому, Костромскому

О священная главо, преподобне и достоблаженне отче наш Тихоне! Ты воистину муж желаний духовных и вторый Даниил показался еси. Якоже бо оный древних и дивных откровений сподобился, сице и ты, преподобне, восхождения в сердцы своем полагая, преспевал еси в добро­детелях, восходя от силы в силу и, яко добрый и верный раб, вшел еси в радость Господа твоего. Темже мы, яко духовная чада твоя, любовию побуждаеми, похвальная песнопения в честней памяти твоей по мере веры нашея тебе восписуем и молитвенно на помощь нашей немощи призываем. Смиренно молим тя, преподобне и преславне отче наш Тихоне: твоими благоприятными ко Господу молитвами заступи возлюбленную тобою пустыню сию, град же, и весь, и всех, верою чтущих святую память твою, от всякаго навета сопротивнаго, от всяких бед и напастей и от всякаго зла. Молися, преподобне, о стране нашей, умоли милостива Бога и о нас, смиренных и недостой­ных, да отпустит нам вся прегрешения наша, да спасет нас благодатию Своею и сподобит радости вечныя наслаждатися в Горнем онем Иерусалиме, иже есть мати всем нам, купно с тобою и со всеми святыми, от века Ему благоугодившими, в нихже в Троице славимый Бог благословен есть всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Тихону, Лухскому чудотворцу